Français
Texte
Grammaire
Conjugaison
România
Text
Gramatica
Conjugare
England
Text
Grammar
Conjugation
Deutschland
Text
Grammatik
Konjugation
Italia
Testo
Grammatica
Coniugazione
España
Texto
Gramática
Conjugación
Pentru a ne contacta : jgrammatico@free.fr  

Visitatori : Website counter

Propoziții românești și pronunția lor

Alfabet
Întrebările cele mai folosite
Familia
Casa
A dormi - a mânca - a bea
Medicul
Timpul
Activitatea zilnică
Sportul
Munca și odhina
Școală
Finanțele
Transportul
Distracțiile
Cele cinci sensuri
Calitățiile și defectele
Credința
Politica
Animalele și plantele
Verbele
Direcția
Numerele

Exerciții

Traducere => . Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .Finanţele

1 - face achiziţii:
Costa: Cât costă? Aceasta a costat scump. E scump! Este ieftin! Este profitabil!Reducere.
Cumpăra: mi-am cumpărat o maşină. L-am cumparat. Cumpărarea. Cumpărătorul. Produsul. Este nou. E de ocazie.
- Portofoliu. Portofel. Servietă. Cardul de credit.
Comercializa: Comercializează. El a comercializat. Comercializarea. E comercial!
Vânde: Vând o casă. Am vândut-o. Vânzarea. Vânzătorul. Magazinul.Supermarketul.
Târgui: Târguiesc. Am târguit. Comerciantul. Marfa. Negocierea.
Tarifa: tarifează. A tarifat. Tariful. Tarifarea. Solda: Soldează. A soldat. Soldurile.Risturna.
Negocia: se negociază. A negociat. Negociatorul. Negocierea. Tranzacţia. Promotiile.
Factura: Facturează. Am facturat. Factura. Facturarea. Devisul. Bilanţul. Eticheta.
încasa: încasează. Am încasat. Incasarea. Încasator. Eticheta: A etichetat.
Manager: le administrează. El a reuşit. Managerul. Managementul.
Păstraţi: I loialitate. Sunt loial. Loialitate. Este exclusiv. Exclusivitatea.
Reclama: Reclamă. El a reclamat. Reclamația.
Inventaria: Inventariază. El a inventariat. Inventarul. Proviziona. El a provizionat.
Aproviziona: Aprovizionează. Magazinul este aprovizionat. Furnizarea. Dispoziţii.
Da referințe: Dă referințe. A dat referințe. Referința. Referinţa.
Etala: Etalează marfa pe rafturi. A etalat. Etalarea bogăţiei. Snoba: E un snob.
Furniza: Furnizează furniturile. Furnizorul a furnizat clienţilor săi. Angrosistul.
Se apropria: M-apropriez . M-am apropriat.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Suite


2 - Consuma: Consumă. El a consumat. Consumul. Consumatorul.
Oferi: Ofer un cadou unui prieten. Am oferit. Oferta şi cerere. Sacul. Sac. Saculețul (plasa).
Contribui: Contribuie. A contribuitt. Contribuţia. Ofranda.
Cântări: Cântăresc cu greutați de măsurare. Am cântărit cu un.Cântăr. Excesul de greutate.
- Greu. Ușor. Gramul. Kilogramul. Tonul. Excedent. Supliment. Este suplimentar.
Măsura: Măsor distanţa dintre noi. Am măsurat înălţimea. Măsura. Lung. Scurt. Lungimea.
Echilibra: Echilibreqză forţele. Este echilibrat. Echilibru. Superior. inferior.
Modera: Mă moderez. M-am moderat. Moderarea. E sobru. Superioritate. Inferioritate.
Bascula: Basculez. Am basculat. Bascula. Alt. Jos.
Evalua: Evaluez. Am evaluat. Evaluarea. Estimarea. Supraevalua: subevaluate:
Număra: Număr banii. Am numărat banii. Lichiditatea.
Numerota: Numerotez. A numerotat. Apelare. Cuantifica: el a cuantificat. Cantitatea.
Enumera: Enumereaza. El a enumerat. Enumerarea.
Credita: Creditez contul meu. El este creditat. Creditul. Acontul. Bursa de Valori accident.
Debita: Banca debitează. Ea a debitat. Debitul. Falimentul. Bancruta. Bursa.
Asigura: Mă asigur. M-am asigurat; asigurarea de viaţă. Asigurarea de vârstă. Asigurătorul.
Indemniza: Indemnizează. El a indemnizat. Indemnizarea.
Da faliment (falimenta): Falimentează. El a falimentat. Faliment. Fructifica: Fructifică averea sa. A fructificat. Fructificarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Table des matières
Suite


3 - Oscila (fluctua): Bursa fluctuează. Ea oscilat. E fluctuos.
Retrage: Retrage bani. El a retras bani. Retrage: Retrage bani. El a retras bani. Retragerea.
Valida: Validează. A validat. Validarea. Este valabil.
Lichida: Lichidează afacerea sa. El a lichidat intreprinderea sa. Lichidarea. Litigiu.
Investi: bancherul investeşte. Am investit. Investitorii. Interesele. Revărsa: el a revărsat bani.
Valoriza (valorifica): el valorizează. El a valorizat. Valorizarea. Valoarea.
Specula: el speculează. El a speculat. Speculaţia. Speculatorul.
Preleva: Prelevă pe contul său. El a prelevat. Prelevarea.
Rentabiliza: Rentabilizează. A rentabilizat. Randamentul.
Monopoliza: monopolizează finanţele. A monopolizat. Monopolul.
Finanta: Finanțatorul finanțează. A finanţat. Finanța. Finanţarea.
Subvenţiona: subvenţionează. A subvenționat. Subvenţia.
Taxa (impozita): A taxat. Taxa. Taxarea (Fiscalitate). Taxa. Tributul.
Frabrica monede: Fabric monede. El a fabricat. Moneda. Schimb monetar.
Impozita: Statul impozitează impozitul. el a impozitat. Este impozabil. Impozitarea. Fiscalitatea. Perceptorul.
Ipoteca: Ipotechez. El a ipotecat. Ipoteca pe casa. Gaja: gaj.
Gera (gestiona): Gerează capitalul meu. El a gerat acţiunile mele. Acţionarii. Gerantul. Geranța.
Economisi: Economisesc. El a economisit. Economiile. Este economic!
Face economie: Face economie. El a făcut. Economia. Un econom. Cotiza: Am cotizat.Cotizarea.
supralicita: Supralicitează. El a supralicitat. Supralicitatia. Licita: el a licitat. Liciția (licitarea).

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Table des matières
Suite


4 - Garanta: Garantez. Am garantat. Sunt garant. E garantat! Extensia de garanţie.
Expertiza: Expertiză. El a expertizat. Expertiza. Expertul.
Schimba: Schimb bani. Am schimbat. Schimbul. Valută.
Barter: el comercializeaza. El schimbate. Barter.
Activa: Activez. Am activat. activarea. El este activ. Activitatea. Inactivitatea.
Dezactiva: Dezactivez. Am dezactivat. Activare. Dezactivarea.
Calcula: Calculez preţul. L-am calculat. Calculul. Calculatorul. Procentul. Cota.
Conta: Contez. Am conta. Contul. Contarea. Contabilul. Contabilitatea. Trezoreria.
Aduna: Adun numerele. Le am adunat. Adunarea Adauga: adaug. Am adăugat.
Împărţi: Împart. Am împărţit. Împărțirea. Deduce: Deduce. El a dedus.Deducerea.
Înmulţi: A înmulţit. Înmulţirea. Totaliza: Totalizează. El a totalizat. Total. E total!
Egaliza (egala): Egalizează. El a egalizat. E egal. Mi-e egal. Egalitatea. Egalizarea. Paritatea.
Rezulta: rezultă. A rezultat. Rezultatul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Table des matières
Suite5 - Plăti: Plătesc factura. Am plătit nota. Plata. Retribui: Retribuie. El a retribuit.
Augmenta: salariul augmentează. A augmentat! Salariat. Fișa de salar. Inflaţia. Prima.
Intensifica: Intensifică. El a intensificat. Intensificarea. Este intens!
Proporționa: Proporţionez. Am proportionat. Porția. Proporţia. Este proporţional.
Scădea: ea scade. El a scăzut. Scăderea. Reduce: reduce. El a redus. Reducerea.
Restrânge: Restrânge. E restrâns. Restricţia.
Limita: Limitează. Este limitat. Limita. Limita de viteză. Limitatorul. Este nelimitat!
Abunda: banii abundă. El a abundat. Este abundent! Abundența. Abundant. Mijloacele de existenţă.
Cheltui: Cheltuiesc toţi banii mei. Am cheltuitt tot. Cheltuiala. Resursele financiare.
Risipi: Risipesc bancnotele. Am risipit. Risipa.
împrumuta: Împrumuta bani. Am imprumutat unui prieten. Împrumutul.
Da cu împrumut (împrumuta): împrumut bani. El a împrumutat. Creditor. Împrumutul.
Rambursa: Rambursez datoria mea. Am rambursat-o unui prieten. Rambursarea.
Dona (dărui) : donatorul donează cu generozitate. El a donat cu generozitate. El este generos.
Da înapoi: el dă înapoi ce datorează. El a dat înapoi tot. Dărui: Darul. Donaţie (dăruirea) . Donator (dăruitor).
Restitui: Restituie bijuteriile. El le a restituit. Restituirea.
Profita: Profit. Am profitat. Profitul. Profitorul.
Beneficia: Beneficiez. Am beneficiat. Beneficiu. Beneficiarul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Table des matières
Suite


6 - Nenorocirea unora este fericirea altora. Mizeria. E mizerabil!
- Bogăţia şi sărăcia. Bogația. Este bogat! Bogaţii şi săracii. El este nevoiaş. Bogătașul.
Se îmbogăți: Se îmbogăţește din ce în ce mai mult. S-a îmbogăţit. El este bogat. Îmbogăţirea. El este binecuvântat. Este Posh.
- Este opulent. Opulența. Comoara. Bunurile materiale. Milionarul. Miliardarul. Standardul.
Prospera: Prosper. Am prosperat. E prosper. Luxul. Este luxuos! materialismul.Materialistul.
Se sărăci: Se sărăceteș din zi în zi. S-a sărăcit. El este sărac. Sărăcirea.
Cerşi: Cerșește. El a cerșit. Cerşetorul. Cerşitul. Situaţia este precară. Precaritatea.
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Table des matières

Suite


Pronunția

A – Ă – Â – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L
M – N – O – P – Q – R – S – Ș – T – Ț – U – V – W – X -Y - ZC : ci – ce - ca – că – câ (cî) – co – cu – cui
G : gi – ge – ga – gă – gâ (gî) – ghi – ghe
S : si – se – sa – să – sâ (sî) – so – su
Ș : și – șe – șa – șă – șâ (șî) – șo – șu
T : ti – te – ta – tă – tâ (tî) – to – tu
Ț : ți – țe – ța – ță – țâ (țî) – țo - țu


Traducere => . Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii


Întrebările cele mai folosite

1- Bună dimineața. Bună ziua. Bună seara. Noapte bună. La revedere.
a fi :
Cine sunteți? Cine ești? Sunt domnul (doamna)......am fost.
- Ce mai faceți? Ce mai faci? Foarte bine. Mulțumesc.
a vorbi : Vorbiți românește? Vorbești englezește? Vorbesc franțuzește. Am vorbit.
a înțelege : înțelegeți germana? Înțelegi Italiana? Înțeleg spaniola. Am înțeles.
a se chema (se numi) : Cum vă cheamă? Cum te cheamă? Mă cheamă Ioan. m-am chemat.
a chema : Vă chem mâine. Te chem luni. Chemarea. Am chemat.
- Care este numele Dumneavoastră? care este numele tău? Numele meu este Ioan.
a avea : Câți ani aveți? Câți ani ai? Am 40 de ani. M-am născut în 1970. am avut.

a identifica : identifică. este identificat. identificarea. identitatea.
a se prenumi : se prenumește. s-a prenumit. prenumele.
a Silabisi : Silabisesc numele meu. a silabisit. Puteți silabisi numele dumneavoatră.
Datele personale:
- Numele. Prenumele. Numele de fată.
- Locul nașterii și data nașterii. Țara. Națiunea. Național. internațional.
Traducere => . Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii
Continuare2- a locui : Unde locuiți? Unde locuiești? Locuiesc în Franța. Am locuit.
- De unde sunteți? De unde ești? sunt din Romania.
a veni : De unde veniți? De unde vii? vin din Italia. Am venit.
a merge : Unde mergeți? Unde mergi? Merg la mare. Am mers.
- Unde este gara, vă rog? gara nu este departe.
a sosi (a ajunge) : când sosești? De când ești aici? A sosit (a ajuns).
a căuta : Ce căutați? Ce cauți? Caut gara. Am căutat.
- Pe cine căutați? Pe cine cauți? îl caut pe Ioan.
a se întâmpla : Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat?
a se gândi : La ce te gândești? La cine te gândești? M-am gândit.

- Cetăţenia. Naționalitatea. Domiciliul actual. Localitatea. Localiza : este localizat.
a civiliza : este civilizat. Civilizația. Înregistra : Am înregistrat. Înregistrarea. Registrul.
- Orașul. Satul. Municipalitatea. Comuna. Regiunea. Provincia. Provincial. Regional. Județul. Județean. Zona. Sectorul.
- Numărul străzii. Etajul. Apartamentul. Studioul. vila. garsoniera. prefectura. prefectul.
- cartierul. Parcela. Urbanismul. Este urban (orășenesc). Este rural (sătesc). A urbaniza.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Continuare3- a însemna : Ce înseamănă? Care este semnificația acestui cuvânt? A însemnat.
a avea nevoie : Am nevoie de ceva. Aș avea nevoie să manânc. Nevoia. Necesitatea. Am avut nevoie.
a vrea : Vreau să-ți spun că.... Aș vrea să-ți spun că .........Am vrut.
a dori : Doresc să dansez. Aș dori să dansez. Dorința. Am dorit.
a putea : Pot să te ajut( Te pot ajuta). Aș putea să te ajut (Te aș putea ajuta). Puterea.. Am putut.
a trebui : Trebuie să-ți vorbesc. Ar trebui să-ți vorbesc. Datoria. A trebuit.
- Ne am putea aranja. Aranjarea.


Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Continuare


* A fi (am, ai, a, am, ați, au => fost):
Sunt frumos. Ești bun. Este mare. Suntem frumoși. Sunteți buni. Sunt mari.
Eram frumoasă. Erai bună. Era mare. Eram frumoase. Erați bune. Erau mari.
Aș fi urât. Ai fi rău. Ar fi mic. Am fi urâți. Ați fi răi. Ar fi mici.
Voi fi urâtă. Vei fi rea. Va fi mică. Vom fi urâte. Veți fi rele. Vor fi mici.
* A avea (am avut):
Am o maşină. Ai mașini. A . Avem. Aveți. Au.
Aveam o casa. Aveai case. Avea. Aveam. Aveați. Aveau.
Aș avea o barca. Ai avea barci. Ar avea. Am avea. Ați avea. Ar avea.
Voi avea un apartament. Vei avea apartamente. Va avea. Vom avea. Veţi avea. Vor avea.
* A mânca:
Am mâncat. Ai mâncat. A mâncat. Am mâncat. Ați mâncat. Au mâncat.
Sunt mâncat. Ești mâncat. Este mâncat. Suntem mâncați. Sunteți mâncați. Sunt mâncați.


Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Suite


* A face (am făcut): Te Fac să rizi. Mă Faci să plâng. Face. Facem. Faceți. Fac.
Faceam. Faceai. Facea. Faceam. Faceați. Faceau.
Aș face. Ai face, ar face, am face. Ați face. Ar face.
Voi face. vei face. va face. vom face. veți face. Vor face.
* A ști (am știut)
Știu. Știi. Știe. Știm. Știți. Știu.
Știam. Știai. Știa. Știam. Știați. Știau.
Aș ști. Ai ști. Ar ști. Am ști. Ați ști. Ar ști.
Voi ști. Vei ști. Va ști. Vom ști. Veți ști. Vor ști. Voi ști.Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Continuare


* A putea (am putut):
îți pot da. Îmi poți vorbi. Îi poate da. putem oferi. Ne puteți vorbi. Le pot da.
Aș putea. Ai putea. Ar putea. Am putea. Ați putea. Ar putea.
* A vrea (am vrut):
vreau să te păstrez. Vrei să păstrezi. Vrea să-l (s-o) păstreze. Vrem să păstrăm. Vreți să ne păstrați. Vor să-i (să le) păstreze.
Aș vrea. Ai vrea. Ar vrea. Am vrea. Ați vrea. Ar vrea.
* A trebui (trebuit):
Trebuie să iubesc. trebuie să iubești. trebuie să iubească. trebuie să iubim. trebuie să iubiți. trebuie să iubească.
Ar trebui să iubesc. Ar trebui să iubești. Ar trebui să iubească. Ar trebui să iubim. Ar trebui să iubiți. Ar trebui să iubească.
* Trebuie să merg. Am multe lucruri de făcut. Aș dori să merg. Vreau să merg.
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


4- Unu. Doi. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Nouă. Zece.
- Unsprezece. Doisprezece. Treisprezece. Paisprezece. Cincisprezece. Șaisprezece. Șaptsprezece. Optsprezece. Nouăsprezece.
- Douăzeci. Douăzeci și unu. Douăzeci și doi.....
- Trezeci. Trezeci și unu. Trezeci și doi......
- Patruzeci. Patruzeci și unu. Patruzeci și doi....
- Cincizeci. Cincizeci și unu. Cincizeci și doi....
- Șaizeci. Șaizeci și unu. Șaizeci și doi.....
- Șaptezeci. Șaptezeci și unu. Șaptezeci și doi.....
- Optzeci. Optzeci și unu. Optzeci și doi......
- Nouăzeci. Nouăzeci și unu. Nouăzeci și doi......
- O Sută. O Mie. Un Milion. Un Miliard.
100. 123. 200. 223. 1000. 2000. 2323. 10000. 20000. 1000000. 2000000.
Calcula (socoti): calculez prețul. L-am calculat. calculul (socoteala). Calculatorul. procentul.
Număra (conta): Număr. Am numărat. Contul. Socoteala. contabilul. contabilitatea.
Aduna: Adun șifrele. Le am adunat. Adunarea. Adăuga: Adăug. Am adăugat.
Diviza (împărți) :Împart. Am împărțit. împărțirea. Deduce: Deduc. Am dedus. Deducerea.
înmulți: Am înmulțit. înmulțirea. Totaliza: Totalizează. A totalizat. Totalul. E total.
Egaliza (egala): egalizează. A egalizat. E egal. Asta mi-e egal. Egalitatea. egalizarea. Paritatea.
Rezulta: Rezultă. A rezultat. rezultatul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii
Suite
Numerele pare şi impare. Procentul. Sfertul. Jumătatea. Jumătatea. Treimea.
Primul. Al doilea. Al treilea. Al patrulea. Al cincilea.
Al şaselea. Al şaptelea. Al optelea. Al nouălea. Al zecelea.
Al unsprezecelea. Al doisprezecelea. Al treisprezecelea. Al paisprezecelea. Al cincisprezecelea......................
Al şaisprezecelea. Al şaptesprezecelea. Al optsprezecelea. Al nouăsprezecelea .. ... .....................
Al douăzecilea. Al douăzeci şi unlea. Al douăzeci şi doilea. Al douăzeci şi treilea.............
Al treizecelea. Al treizeci şi unulea. Al treizeci şi doilea.......................
Al patruzecelea. Al patruzeci şi unulea. Al patruzeci şi doilea.................
Al cincizecelea. Al cincizeci şi unulea. Al cincizeci şi doilea..............
Al șaizecelea. Al șaizeci şi unulea. Al șaizeci şi doilea........................
Al șaptezecelea. Al șaptezeci şi unulea. Al șaptezeci şi doilea. Al șaizeci şi treilea..........
Al optzecelea. Al optzeci şi unulea. Al optzeci şi doilea..............
Al nouăzecelea. Al nouăzecelea şi unulea. Al nouăzecelea şi doilea. ..................
Al o sutelea. Al o sutelea unu. Al o sutelea doi ........................................
Al o miilea. Al o miilea unu. Al o miilea doi. Al o miilea o sută. Al o miilea o sută zece...
Al miliardelea. Al miliardelea unu. Al miliardelea o sută. Al miliardelea o sută zece .......

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Suite


4- Este ......? Este …....! Sunt …...? Sunt …...!
Este un doctor? Este pâine? Este un restaurant bun?
Nu este nici un doctor! Nu este nici o pâine!
Este încă loc? (mai este loc?) Mai sunt locuri? Nu mai este loc!

Cine vine (nominativ)? Pe cine cauţi? (acuzativ). A cui este această maşină? (dativ).
Pentru cine plângi? Cui aparții? De cine ești îndragostit? Al cui ești copilul?
- Unde eşti? (Situaţia). De unde vii? (Sursa). Unde mergi?(Destinaţie).
- Ce
- când, până când
- De ce plângi? Pentru că sunt trist. La ce te gândești? Mă gândesc la muncă.
Din ce este făcut? Este făcut din lemn.
- La ce ora veniţi? Până la ce ora stați? Până când aştepţi?
- Cum, cât, cât de largă, cât de mare, cât de înalt, cât de lung, cât timp, cât de des, cât de repede, cât de adânc
- Cu ce, pe ce, în ce, în ce, în ce.Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii


Suite


1- Direcția
dreapta. Mergeți la dreapta. Stinga. Mergeți la stinga. Mergeți tot înainte.
Sunt aici. Ești acolo. Este dincolo.
Este departe de aici? Este departe. Este departe de mine. Merg mai departe.
Este aproape. Este aproape de tine. Merg mai aproape.
Merg sus. Meg jos.
Este înaintea ta. Este în spatele meu. Este lîngă mine.
Este între tine și mine. Este în fața ta.
Este în mine. Este în inimă. Este în farfurie.
Este în cutie. Este în cutii.
Este pe mine. Este pe inimă. Este pe farfurie.
Este pe mașină. Este pe mașini.
Este sub mine.
Este deasupra. Este dedesubt
este deasupra mea. Este dedesubtul meu.


Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materiiSuite


2- Distanţă. Înălţimea. Măreţia. Micimea. Forța. Slăbiciunea. Adâncimea . Penibilitatea. Confortul. grosimea. Fineța (subțirime). Tandreța.
- Este departe. Este foarte departe. E prea departe. E Mai departe. E cel mai departe. Este din ce în ce mai departe. Este îndepărtat.
- Este aproape. E foarte aproape. E prea aproape. E mai aproape. Este cel mai aproape. Este din ce în ce mai aproape.E aproape (apropiat).
- Este jos. Este în jos. Este mai jos. Este cel mai puțin jos. Este cel mai jos. Este cel mai puţin jos. E din ce în ce mai jos. este din ce în ce mai puţin jos.
- Este înalt. Este în sus. Este mai înalt (sus). Este mai puțin înalt. Este cel mai înalt. Este cel mai puțin înalt.
- Mai mare. Mai mare. Mai mari. Mai mari. Cel mai mare. Cea mai mare. Cei mai mari. Cele mai mari.
- Mai mic. Mai mică. Mai mici. Mai mici. Cel mai mic. Cea mai mică. Cei mai mici. Cele mai mici.
- Mai tare. Cel mai tare. Mai slab. cel mai slab. Mai confortabil. Cel mai confortabil.
- Mai puţin adânc. Cel mai puțin adânc. Mai puţin dureros (penibil). Cel mai puţin dureros. Mai putin placute. Cel mai puţin plăcută.
- Mai gros. Cel mai gros. Mai puţin fin (subțir). Cel mai puțin fin. Mai tandru (fraged, moale). Cel mai puţin tendru.Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii


Suite

Familia

- Sunt Celibatar (necăsătorit). Sunt îndrăgostit. Eşti logodit. El este căsătorit. Sunt divorţat.
- Eşti recăsătorit. El este văduv. Căsătoria. nunta. Divorţul.
a discuta : Discută. Au discutat.
a se logodi : ei se logodesc. Ei s-au logodit. Logodna. Inelul. Ei sunt intimi. Intimitatea.
a flirta : el flirteaza. El a flirtat. Flirtul. O problemă maritală. Un consilier de căsătorie .
a se căsători : Un tânăr se căsătoreşte cu o tânără. S-au căsătorit.
a uni : Mirii se unesc pentru cel mai bine și pentru cel mai rău.Ei sunt uniți. Unirea.
a întemeia : soţul şi soţia întemeiesc o familie. Au întemeiat o familie. Întemeierea.
a forma : mirele și mireasa formează un cuplu frumos. Ei au format. Formarea.
a divorţa : Soţul nu divorţează de soţia sa. Au divorţat.
a adopta : Soţul şi soţia adoptă un orfan. Ei l-au adoptat. Adoptarea. Orfelinatul.
a abandona : Părinţii nu abandonează copiii lor. Tutorele i-au abandonat. Abandonarea.
a purta : Ea poartă un copil. Ea a purtat. Soţia este gravidă (însărcinată) de 6 luni. Sarcina.
a dezvolta : fătul (fetusul) se dezvoltă. S-a dezvoltat. Embrionul.
a crește : Un copil crește in burta mamei sale. El a crescut. Creşterea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


a naşte : naşte un copil. Ea a născut gemeni. Naşterea.
a da naștere : ea dă naştere. Ea a dat naştere. Naşterea.
a concepe : ea a conceput. Concepția.
a da naştere : Ea dă naştere unei fetiţe. Ea i-a dat naştere. Naşterea.
a alăptarea : mama alaptează copilul ei. Ea l-a alăptat pe noul-născut. Alaptarea.
a da sânul : Dă sânul bebelușului. Ea i-a dat sânul. Ea este maternă.
a Înţărca : copilul este înţărcat la vârsta de 2 ani. Înţărcarea. Talcul. Mamelonul. mamela.
a Schimba (înfășa) : Ea schimbă pruncul (Țincul). Ea a fost înfăşat. Servetele. scutecele.
a Legăna : ea a legănat. Leagăn. Caruciorul.
a Mângâia : Mângâie copilul ei. L-a mângâiat. Mângâierea.
a Răsfăţa (dezmerda) : l-a Răsfăţat. Căruciorul.
a Îndrăgi : ea îndrăgeşte copilul ei. Ea a îndrăgit fiica ei. Dragul meu. Draga mea.
a Iubi ca o mamă : ea iubește ca o mama pe copilul. a iubit ca o mamă. Maternitatea. Matriarhală. Patriarhul.
a Răsfăța : Răsfată. Ea a răsfăţat. Pruncul. Papușa. Plușul.
a Gâdila : ea gadilă. A gadilat. Gâdilatura. Gâdilarea (gâdilatul).
a Avorta : Ea nu avortează. Ea nu a avortat. Avortul. Avortul. Fătul.
a Educa : Părinţii îi educă pe copiii lor. Ei au fost educaţi. Educaţia (educarea).
a Creşte : părinţii îi cresc pe copiii lor. Ei i-au crescut pe nepoţii lor.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


a Asemăna : Fiul aseamănă tatălui său. Ei aseamănă. A asemănat. Asemănarea. Similitudinea.
a Imita : Fata imită mama ei. Ea a imitat-o. Imitaţia. Imitatorul. Este identic! Este la fel! Idem.
a Diferenția : Se diferenţiază. S-au diferenţiat. Sunt diferiți. Diferenţă. Indiferent.
a Poseda : bunicul posedă o casa. El a posedat. Posesorul. Posesia.
a Moşteni : Nepoțelul moşteneşte. El a moştenit. Moştenitorul. Moştenirea. Lăsa moștenire : el a lăsat averea. Lăsat.
a Succeda : succedă. El a succedat. Succesiunea. Succesorul.
a Dezmoşteni : Dezmoştenește. El l-a dezmoştenit. El este dezmoştenit. Testamentul. Uzufructul.
a Achiziționa : achiziționez proprietatea. Am achiziționat. Achiziţia. Proprietarul. Coproprietatea.
a Păstraţi : bunica păstrează nepoata. Ea a păstrat-o. Paza. Cașinul. Asistenta. Bona.
a Se ocupa : Ea se ocupă de ea. Ea s-a ocupat de ea. Bunica. Bunicul.
Ea este atentă. Bona. Atenţia. A fi atent. El este atent. Precauţia.
a Îndrăgi : Mă îndrăgește. M-a îndrăgit. Afectiunea.
a Se îngriji : Ea se îngrijește de copilul ei. Ea s-a ăngrijit. Ea este îngrijorată! Îngrijorarea.
a Susține (Sprijini) : El susţine necesitățile familiei sale. A susținut nevoile familiei sale.
a Necesita : Necesită. A necesitat. Necesitatea. E necesar. Necesarul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


a Se îngrijora : el se îngrijorează. El a fost îngrijorat. Îngrijorarea (Anxietatea).
a Se framânta : el s-a framântat. framântarea. framântarea.
a Preocupa : el se preocupă. El a fost preocupat. Preocuparea.
a Depăşi : ea depăşeşte dificultatea. A depășit problema.
a Infrunta (Confrunta) : El se confruntă. el sa confruntat.
a Netezi (aplana) : Netezeşte dificultate. El a aplanat terenul. Netezirea (Aplatizarea).
Vicisitudinile vieţii. Circumstanţe. Întâmplările vietii.
a Nivela : nivelează. El a nivelat. Nivelul.
a ocoli : ocolește dificultatea. El a ocolit. Periferia. Perifericul.

- Fratele. Sora. Nepotul. Nepoata. Unchiul. Mătuşa. Verișorul. Verișoara.
- Cumnatul. Cumnata. Tatăl vitreg. Mama vitreagă. Fiul vitreg. ginerele. Fiica vitreagă.
- Adultul. Adolescentul. Adolescența. Maturitatea. Pubertatea. A ajuns la pubertate.
- Asistenta pepinieră. E copilăresc. E copilăresc. Este precoce pentru varsta lui. Fecioara (Virgin).
- Generația. Descendenţii. Ascendenţii. Este un minor. Minoritatea. Este majore. Majoritatea.
- Nașu. Nașa.
- Genealogia. Descendenţa. Posteritatea. Ascendența. Cronologia.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Suite
Casa

a avea : Am o grădină. Am avut un teren frumos. Un gazon frumos.
a cuprinde : Casa cuprinde 3 dormitoare. acoperişul. acoperişul. terasa. coridorul. Vestibulul.
a aparține : Această casă îmi aparține. Ea mi-a aparţinut. Apartenenţa .
a locui : Eu locuiesc aici. Am locuit. Locuinţa. a coabita : am coabitat. Coabitarea.
a situa (afla) : Casa se situază în apropierea unui iaz. Acesta este situat. site-ul industrial.
a închiria : închiriez un apartament. Am închiriat. Chiria. Chiria. chiriaşul. chitanța. Renta.
a își avea reședința (rezida) : Am o reședință în această clădire. Am avut o reşedinţă.
a ramâne : Ramân în această clădire (bloc). Am rămas într-o locuiță. Locuinţa.
a găzdui : găzduiesc un prieten la mine. L-am găzduit gratuit.
a ședea : el șede aici. el a șezut. şederea.
a se stabili : Mă stabilesc în Franţa. M-am stabilit în Italia. Stabilirea.
a se acomoda : M-am acomodat. Este comod! E confortabil. Confortul.
a caza : îl cazez pe prietenul meu. L-am cazat. Cazarea.
a adapta : Ma adaptez. M-am adaptat. Adaptarea. Este inadaptabil (neadaptabil)!


Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii
Suite

a se întoarce : În fiecare seară mă întorc acasă. După munca m-am întors acasă.
a bate (ciocăni) : Eu bat la uşă. Am bătut. a scârţâi : Uşa scârţâie. Ea a scârţâit. scârţâitul.
a zăvori : Zăvoresc. le-a zăvorit. Zăvorul. a descuia : A fost descuiat. Zăvorul.
a suna : Sun. Am sunat. clopoțelul. Suneria. alarma. Sirena.
a intra : Intru în casă. Am intrat în sală. intrarea. pragul uşii. Rogojina.
a penetra : Penetrează în clădire. A penetrat. Penetrare. Este impenetrabil!
a ieși : Ies din casă. Am ieşit din sală. Ieşire. ieşire de urgenţă.
a evacua : evacuez sala. Am evauat intrarea. Evacuare.
a deschide : deschide uşa. Am deschis fereastra. deschiderea. Deschiderea magazinului. Plasa.
a închide : închid poarta. Am închis portiera. închiderea magazinului. Standul. Raionul.
a încuia : cheia. Cheile ușii. a trânti : el a trântit uşa.
a urca : urc scarile. Am urcat treptele. A urca pe scara. Liftul.
a coborî : cobor scările. Am coborât treptele. A coboî de pe scaun.
a muta : M-am mutat. M-am mutat. Mutarea.
a duce : Duc dulapul. Am dus mobila. Mobilele. Mobilierul. a mobila : Este mobilat!
Duce : el duce un lucru. El a dus. a aduce : Aduce un obiect. El a adus.
Pune : el pune un obiect în locul său. El a pus în locul lui. a repune : el l-a repus.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare
a pune : Pun valiza. L-am pus jos. a depune : Am depus. Punerea.
a plasa : plasez obiectele. Le-am plasat în sertar. a deplasa : Am deplasat. Deplasare.
a juxtapunere : el juxtapune. El a juxtapus. a îngemăna : Este îngemănat. Pune lângă. Pune da o parte.
a suprapune : El suprapune. El a suprapus.Suprapunerea. Pune sus. Pune jos (dedesubt).
a rări : rărește. A rărit. Spaţiul. Intervalul.
a introduce : ea introduce. A introdus. intrusul. intruziunea. a extrage : a fost extras. Extracţia.
a inversa (Inverti) : inversează. A inversat. Inversiunea. a interverti : intervertează. A intervertit
a permuta : el a permutat.
a se muta : Mă mut într-o casă. M-am mutat. Mutare.
a amenaja : Amenajez casa mea. Am amenajat-o. Amenajare.
a decora : Decorez camera. Am decorat pereţii. Decorarea. decoratorul.
a orna (împodobi) : Ornează (împodobeşte). El a ornat (împodobit). ornamentul (împodobirea).
- E o casă vetustă (dărăpănată). Stare de dărăpănare. E salubru! Salubritatea. Este nesănătoase!
- acface viabil : Este viabil. Viabilitatea. Este viabil!

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


- În fiecare noapte, mi-e somn. Somnolența. Mă duc în dormitor.
Se culca : mă culc la opt. M-am culcat târziu. Culcarea. Pijamaua. Halatul (capotul)
Adormi : adorm devreme. Am adormit. Adormitul. Moțăi (picoti) : Motăiesc (picotesc)
Somnola (dormita) : somnolează (dormitează). A somnolat. Somnolența. Este somnolent. Somnanbulul. Somniferul.
Căsca : Casc. Am căscat. Căscatul. Siesta. Somnul. A face un somn.
Ațipi : ațipesc. Am ațipit. Ațipirea.
Dormi : dorm bine. Am dormit rău. Somnul. Insomnia. Este insomniac.
Visa : visatorul face un vis frumos. A visat. Fac un coșemar. Utopia. Este efemer.
Visa : visează. A visat. Visul.
Idealiza : idealizez. A idealizat. Este ideal. Idealizarea. Este nereal. Este real. Realitatea.
Se trezi : în fiecare dimineață, mă trezesc devreme. M-am trezit.
Se deștepta : ma deștept. Este deștept (treaz). trezirea (deșteptarea). Se scula : mă scol din pat la șase. M-am sculat.
Se ridica : se ridică. S-a ridicat. Sunt în formă.
Se pune în picioare. Se redresa : se redresează. S-a redresat. Redresarea.
Se curba (îndoi, se apleca) : mă curbez (se îndoie, se aplecă). Curbarea (curbul, îndoitura) incurba : Este incurbat.
Se apleca (Se pleca) : se aplecă. S-a aplecat. Este oblic.
Se inclina : se inclină. S-a inclinat. Inclinarea. Inclinarea (aplecarea).
- Patul. Cearșaful. Patura (plapuma). Perna. Perna. Deșteptatorul.
- Camera. Garderobul. Rafturile. Salteaua. Somiera.
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii ====== Audio ==>
Suite- Bucătăria cuprinde. Chiuveta. Masa. Scaunele. Taburetul. Robinetul. Dulapul.
- Mașina de spălat a vaselor. Cuptor. Micounde. Spăla vasele. recipientul (vasul).
Invita : invit prieteni la mine. I-am invitat la restaurant. Invitatul. Invitația.
Pune : pun masa. Am pus tacâmuri. Fața de masa. Fărfuria. Furculița. Lingura.
Debarasa : debarasez masa. Am debarasat.
Pregăti (prepara) : pregătește (prepară) mâncarea. A pregătit spaghete. Pregătirea. E gata! şorţul.
- La prânz, mi-e foame. Acum mănânc. Continua să mănânce. sufrageria.
Flămânzi (înfometa) : sunt flămând. Foamea. Foamete. Foamete. flagelul. plaga. Este insaţiabil.
Satura : se satură. El s-a saturat. Este saturat.
Așeza : Mă așez la masă. M-am aşezat pe scaun.
- Așezați-vă! Luați loc! Sediul. fotogliul. canapeaua.
Servi : Serviți-vă? Servesc. Am servit. Serviciul. Ce vă pot servi? Prestarea.
Mânca : Mănânc pâine cu unt. Am mâncat. Mâncarea. aperitivul.
Unge : Ung pâine cu gem. Am uns. Tartina. Biscuitul. Biscuitul.
Ronțăi : ronțăi. Am ronțăit. Ronțăitul (ronțăiala). Cronțăni : Am cronțănit ciocolata.
Mesteca : A mestecat. Molfăi : A molfăit. Morfoli : el a morfolit.
- Carnea. peştele. Ouă. Steakul. Cârnatul. Salamul. mezelul. orezul. Pireul.
Înghiţiţi : înghit. Am înghiţit. Înghiţi : am înghiţit.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare- Sufrageria cuprinde. Fotogliul. Televizorul. Perdeaua (cortina). Perdelele.
Cina : cinez. Am cinat. Cina. Cina : am cinat. Supa. Ciorba.
Se alimenta : mă alimentez. M-am alimentat. Alimentația.
Se hrăni (Se nutri ) : mă hrănesc(mă nutresc). M-am hrănit (m-am nutrit). Hrana. hrănirea(nutrirea)
Gusta : gust mâncarea. Am gustat brânza. Gustul. Iaurtul.
Savura : savurez. Am savurat. Savoarea, este savuros. Este suculent (gustos).
Delecta : se delectează. S-a delectat. Deliciul (delectarea). Este delicios.
Se coace : fructul se coace. S-a copt. Este copt. Coacerea (maturația). Maturitatea.
Putrezi : fructul putrezește. Fructul este putred. Putrezirea.
Râncezi (mucezi) : râncezește. A râncezit. Este rânced. Este învechit (uscat)
Mucegăi (Mucezi, Mucuri) : Mucegăiește. A mucegăit. Este mucegăit. Este stricat.
Perima (depăși) : este perimat (depășit). este caduc. Perimare. Perioada. Periodicitatea. Este periodic.
Hali : halesc. Am halit. Halirea.
Degusta : degust. Am degustat. Degustarea. Este pofticios. Dulcurile.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

ContinuareÎndulci : îndulcesc. Am îndulcit. îndulcirea.
Suge : suge o bomboane. El a supt o suzetă.
zăhări : zahăresc. Am zăhărit. este zăhărat! este dulce! Este amar! Este acru!
Săra : Sărez. Am sărat. Este sărat. Sarea. Ardei. Este picant (iute)!
Pipera : piperez. Am piperat. Este piperat. Peperul. Uleiul.Oţetul. Muştarul.
Uleia : uleiez. El a uleiat(uns) mâncarea. Asezona : Este asezonat (condimentat)! Asezonarea.
Unge (gresa) : a uns (gresat). Degresa : a degresat. Grăsimea. Gresajul (ungerea). Este gras!
Se presăra : presăr cu sare alimente. Am presărat. Strecura : A strecurat. Strecurătoarea (sita).
Doza : Dozează. El a dozat. Doza. Dozajul. Cantitatea. Supradoza : el supradozează. Supradozajul.
Pune sosul : Am pus sosul. Sosul. sosiera.
Descoji : Descojesc morcovi. Am descojit. descojitorul . descojirea. coaja.
Răzui : răzuiește. El a răzuit. Este răzuit. coaja.
Toca : Toc legumele . Am tocat. Strecura : le strecor. Le am strecurat. Picatura.
Răzui : răzuiesc brânza. Am răzuit pâinea. Pesmetul. Răzătoarea. E aspru.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare- Fiecare după-amiaza, mi-e sete. Setea. Apa e potabilă. E limpede. E opacă.
Bea : beau apă. Am baut. Băutura. Vinul. Berea. Limonada. Apa gazoasă.
Fâșâi (sclipi) : fâșâie. a fâșâit. sclipirea apei.
Trage la măsea : trage la măsea. a tras la măsea. ciocni paharele: ciocnesc. am ciocnit.
Sorbi : Sorbesc. am sorbit. siropul.
Linge : : Linge îngheațata. A lins. Suge : Suge suzeta. A supt. sugerea.
Turna (vărsa) : Torn cafea în ceaşcă. Am turnat apa in carafa.
Pune : Pun zahăr în ceai. Am și pus lapte. Infuza : Este infuzat. Infuzia. Tizana.
Amesteca : Amestec cu o lingura. Am amestecat. Mișca (agita): Mișcă. A mișcat. Amestescul.
Amesteca : Amestecă. A amestecat. Amestecarea (amestecul). Amesteca (agita): Amestecă. A amestecat.
Presa : presez lamâie. Am presat tare. Coaja de lămâie. Tasa : tasează. a tasat.
Ranversa (răsturna) : Renversez (răstorn) pahar de apă. Am ranversat. Dizolva (topi): Dizolvă. a dizolvat.
Vărsa : vărs apă pe masă. Am vărsat-o.
Umple : Umplu sticla. El a umplut-o. Acesta este Umplută. E plin!
Goli : El goleşte sticla. El a golit-o. Este goală.
Conține : Sticla conține vin. A conținut. conținutul.
Bușuma : Este bușumat. Tirbușonul. Dopul (bușonul).
Astupa (înfunda) : înfund (Astup). Am înfundat. Destupa (Desfunda) : desfund. Am desfundat. Obtura : A obturat. obturarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

ContinuarePrăji : Prăjesc cartofi pai. Am prăjit. Fruptura (Prăjirea). oala. Tigaia.
Frige : Frige rosbiful . Friptura. grătarul.
Fierbe : Fierb apă în crătița. Am fiert. Fierberea.
Încălzi : Încălzesc. Am încălzit. Reîncălzi : Reîncălzesc. Am reîncălzit. reîncălzirea.
Răci : O răcesc. Am răcit-o. Răcirea.
Îngrășa : Îngrăș. Am îngrășat. Sunt gras. el este obez. Mărimea. obezitatea.
Slăbi : Slăbesc. Am slăbit. Fac un regim. Sunt slab. Slăbirea.
Digera : Diger greu. Am digerat. Digestia. Indigestia.
Voma (vomita) : vomez (vomit). Am vomat (vomitat). Vărsături. Voma.
Înăbuși : înabușesc. am înabușit. înabușirea. E înabușitor.
Sufoca : Sufoc. Am sufocat. Sufocarea. E sufocant.
Scuipa : Scuip. Am scuipat jos. Scuipare (Sputa). Stropi cu salivă : Stropesc. am stropit. stropirea de salivă.
Își sufla nasul : îmi suflu nasul. Mi-am suflat nasul într-o batistă. Smiorcăi : a smiorcăit. smiorcăitul.
Strănuta : Strănut. Am strănutat. Strănutul.Tuși : Tușesc. Am tuşit. Tusea.
Sforăi : Sforăie. a sforăit. sforăitul. Râgâi : Râgâie. a râgâit. Râgâiala.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Suite

Médicul și Medicina

1- Avea durere (Durea) : Am o durere de cap (mă doare capul). Am avut o durere de dinţi (M-a durut). Dentistul.Cabinetul stomatologic. Proteza.
Am o răceală. Am gripă. E dureros (Doare)! Durerea. Migrena.
Sunt bolnav. Eu sunt sănătos. Am febră. E grav. gravitatea.
Tremura : Tremur de frică. Am tremurat de frig. tremurarea (Tremur).
Avea frisoane (înfiora) : am frisoane. am avut frisoane. frisonul (fiorul). E febril. febrilitatea.
Se scarpina : îmi scarpin pielea. Mi-am scărpinat. Am mâncărime.
- Am ameţeli (amețesc). greața.
Mânca : Asta îmi mănică. Asta mi-a mâncat. Pișca : Asta îmi pișcă. Asta m-a pișcat. Pișcatura (furnicatura).
Sufferi : sufer foarte mult. Am suferit. Suferinţa. Este palid. El este livid. Este palid.
Suport : Nu mai suport boala mea. Am suportat. E insuportabil.
Simţi : simt durerea. am simţit. Presimți : Presimt. am presimțit.
Alina : medicamentul mă alină. Calmantul m-a alinat. Alinarea.
Lua : Eu iau un tratament. Am luat prescriptia medicală. E de neluat. Laxativul.
Se îmbolnavi : Mă îmbolnavesc. M-am îmbolnăvit. vitamina. E vitaminat.
Contracta : Contractă o boală. a contractat. Lepra. Leprosul.
Leșina : Leșin. am leșinat. Leșinul.
Ameți (zăpăși) : Amețesc. Am amețit. amețeală.
Trata (îngriji) : Doctorul mă tratează. Doctorul m-a tratat.
Vindeca : Asistentul mă vindecă. M-a vindecat.Vindecarea. vindecătorul.
Trata : își tratează boala. a tratat. tratamentul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii
Suite


2- Se restabili (Se însănătoși) : Mă restabilesc (însănătoșesc) bine. M-am restabilit. Restabilirea.
Ieşi (părăsi) : ies din spital. Am ieșit de la clinica. Biroul medical.
Ura : Vă urez o recuperare rapidă (însănătoșirea grăbnică)! Am urat. Urarea.
Interna : Psihiatrul internează bolnavul. E internat în spital. Spitalizarea (internarea). Azilul. internatul. psihoza.
Psihanaliza : Psihanalizează. a psihanalizat. Psihanalistul. Psihologul.Psihologia.
se parea : mi se pare sănătos. Mi s-a părut să fie în formă.
Ajuta : asistenta îi ajută pe alţii. Le-am ajutat. Ajutorul. infirmeria.
înțepa : asistenta mă înțeapă cu o injecție. M-a ințepat. Tranfuza : este transfuzat. Transfuzia.
injecta : Injectează. a injectat. injecția. seringa. Perfuza : e perfuzat. Perfuzia.
Suci(răsuci) : își sucește piciorul. și-a sucit piciorul. Torsiunea. E strâmb.
Scrinti : îmi scrintesc brațul. mi-am scrintit glezna. entorsa. scrintitura.
Luxa (disloca) : își luxează glezna. Și-a luxat încheiatura mânii. Luxația (dislocarea).
Fractura (rupe) : îmi fractur piciorul. mi-am fracturat un os. Fractura (ruperea). oasele.
Aprinde : Mușcul se aprinde. s-a aprins. Aprinderea (inflamația).
Tumefia : E tumefiat. Tumefacția. Tumoarea.
Degrada : Starea lui se degradează. S-a degradat. degradarea.
Degenera : Degenerează. a degenerat. degenerarea. Regenera : a regenerat. regenerarea.
Geme (se văita) : El geme. A gemut. Geamătul (vaietul).
Generaliza : E generalizat. Medicalizat : E medicalizat. Medical.
Tăia : îmi tăi mâna mea. M-am tăiat cu un cuţit. Tăiatura. Cresta (juli) : S-a crestat.
Tranșa (reteza) : Tranșează. A tranșat. Felia. Rondela. Tranșarea (retezarea). E tăios (tranșant).
Cresta : S-a crestat. crestătura.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare


3- Secționa : Secționează. Secționarea. secția.
Inciza : Incizează pielea. a incizat.
A face o ligatura : Face o ligatură. a făcut o ligatură. ligatură. Sutura : Suturează. a suturat. sutura.
Sângera : Sângerez mult. Am sangerat. Sângerarea.
Răni : Mă răniesc cu un pumnal. M-am rănit. Rana. rănitul.
Arde : Mă ard cu foc. M-am ars. Arsura. arsul.
Pansa : îmi pansez rănile. Mi-am pansat rănile. pansamentul. Lesiunea.
Secreta : Secretează. A secretat. Secreția. Puroiul. E purulent. Pustula (bubulița).
Bate : inima bate prea repede. A bătut. Pulsațile inimii. Tensiunea.
Pompa : Pompează. A pompat. pompajul (pomparea). Pulsa : inima pulsează sângele. a pulsat.
Palpita : Inima palpită. a palpitat. Palpitația (palpitarea).
Intuba : Intubează. a intubat. intubația (intubarea). tubul.
Consulta : Consult un medic. El m-a consultat. Consultarea.
Prescrie : Prescrie un tratament. a prescris o ordonanță (rețeta). prescrierea (prescripția).
Prodiga : Prodigă ingrijiri. a prodigat.
Ausculta : mă auscultă. El m-a auscultat. Auscultatia. Sonda : Sondează. a sondat. sonda. sondajul (sondarea).
Handicapa : El este handicapat. persoanele cu handicap. Handicapul. E estropiat (schilodit). E șchiop.
Paraliza : membrul se paralizează. Este paralizat. Paralizia (paralizarea). Paralizatul. Paraliticul.
- E infirm. Infirmitatea. Cocoșatul. Cocoașa.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare


4- Farmacistul. Farmacista. Farmacia. Terapie. Terapeutul.
A Interna în spital : Chirurgul mă internează în spital. Sunt internat în spital. Spitalizarea.
A opera : Chirurg mă operează. Sunt operat. Operaţiunea. Chirurgie. E preoperatoriu.
A grefa : Grefează o inimă. A grefat. grefa. grefonul.
A transplanta : Transplantează. a transplantat. transplantația (transplantarea). Transplantul. Pontajul.
A Infectata : Rana se infectează. Ea s-a infectat. Infecţia (infectarea). Virusul. bacteria. parazitul.
A dezinfecta : dezinfectez rana. Am dezinfectat-o. Dezinfecţia (dezinfectarea). Microbul. Pomada.
A steriliza : Asistenta sterilizează. El a sterilizat. Sterilizarea. E steril. Sterilitatea.
A imuniza : E imunizat. Imunitatea.
A putrezi : Carnea putrezește. A putrezit. Putrefacţia (putrezirea).
A cicatriza : cicatrizez. Am cicatrizat. Rana a cicatrizat. Cicatrice. Cicatrizarea. Cicatrice.
A amputa : amputez. Am fost amputat. Amputarea. Mutila : E mutilat. mutilarea.
- Ambulanţă. brancardierul. pompierul. Caserna de pompieri.
- Primul ajutor. Urgenţă. Sala de operare. E urgent.
Anestezia : Anesteziează. El a anesteziat. Anestezia. Anestezistul.
Reanima : Reanimă (reanimez). a reanimat. reanimarea.
Anima : Animă (animez). a animat. animarea. animatorul.
Remedia : remediază. a remediat. remediul.
Recupera : recuperează. a recuperat. recuperarea.
Reeduca : reeducă. a reeducat. reeducarea.
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare


5- Depinde : Depind de acest tratament. am depins. E dependent. dependența.
- E independent. Independența. E autonom. autonomia. e tributar.
Ajutora pe cineva : Te ajutorez. te am ajutorat. Primul ajutor.
Ajutoarele umanitare. Voluntarii. Voluntariatul.
Respira : respiră. a respirat. respirația (respirarea). Inhala : a inhalat. Inhalarea. Irespirabil.
Expira : Expiră. a expirat. expirația (expirarea). Ofta (suspina) : Oftez (suspin). Am oftat. Supinul. supinele.
Inspira : inspiră. a inspirat. inspirația (inspirarea). Oxigena : mă oxigenez. oxigenul. azotul. ozonul.
Asfixia : Asfixiează. s-a asfixiat. Asfixierea. E fatal. fatalitatea.
Sufla (răsufla) : Suflu. Am suflat. Suflu (Suflarea). Suflarea.
Gâfâi : gâfâie. am gâfâit. Gâfâirea (gâfâiala)
Contamina : ciuma contaminează. A contaminat. Contaminarea (contagiunea). E contagios!
Propaga (răspindi) : epidemia se propagă. S-a propagat. Propagarea.
Combate boala : Combatem suferința. Am cobătut virusul. Combaterea.
Vaccina : Se vaccinează. S-a vaccinat. vaccinul. Vaccinarea.
Ucide (omori) : Boala ucide (omoară) milioane de oameni. Ea a ucis (omorit). uciderea.
A deceda : A decedează. El a decedat. Decesul. Eutanazia.
A se sinucide : se sinucide. s-a sinucis. sinuciderea.
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare


6- Pompe funebre. Ceremonia de înmormântare. morga. E mortuar. Mortalitatea. E mortal.
Muri : muroare. El a murit. Moartea. Odihna veşnică. Doliul. mormântul. priveghi.
Inhuma : Ei inhumează. Ei au inhumat. Înhumarea. Examinatorul medical. E morbid.
Exhuma : exhumează corpul (trupul). Este exhumat. exhumarea. a face o groapă : groparul.
înmormânta : El înmormântează morții. El este înmormântat în cimitirul. înmormântarea. sicriul.
îngropa : El îngroapă în pământ. El a îngropat. îngroparea.
incinera : incinerează. El a fost incinerat. incinerarea. incineratorul. crematoriul.
Se odihni în pace : el se odihnește în pace. Zăcea : Zace aici. Monumentul morților
Reincarna : Se reincarnează. El s-a reincarnat. Reîncarnarea.
Materializa : Se materializează. s-a materializat. materializarea.
învia : El înviază. El a înviat. Învierea. Este nemuritor (imortal). nemurirea (imortalitatea)..
Trăi : El trăieşte. El a trăit. El este viu. viaţa.
Exista : El există. Ea a existat. existenţa. Exista : El există. a existat. existența.
Aparea : Se apare. Ea a apărut. Apariția.
Disparea : El dispare. El a dispărut. E dispărut. Dispărutul. Dispariţia.
Pieri : piere. El a pierit. imortaliza: imortalizează. E imortalizat. E imortal. Imortalitatea.
Se prăpădi : Se prăpădește. s-a prăpădit. prăpădirea. răposa : răposează. a răposat.
Suscita (stârni) : Suscită. A suscitat. Oculta : ocultă. a ocultat.
Mumifica : E mumificat. mumificarea. mumia. sarcofagul. faraon. piramida.
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare


Bolile sunt:
- Depresia nervoasă. Răceala. Gripa. Angina. Pneumonia. Angina. diaree. dizenteria.
- Infarctul. Cancerul. Hernia. diabetul. Hemofilul, hemofilia. Hemoragia. leucemia.
- alergia. hemoroizi. homeopatia. herpesul genital. Șalaria. Paronichia la deget.
- reumatismul. varice. varicela. tuberculoza. rubeola. ulcerul. urticaria. letargia.
- hormonul. gena. cromozomul. Capsula. Tableta. placebo. panaceu.
- sindromul. simptomul. Pozologia. Protocolul.
Părțile corpului sunt:
- Capul. Fața. Profilul. capul. Craniul. Părul. Fruntele. Ochiul. Pleoapa.
- Gena. Sprânceana. Nasul. Nara. Obrazul. Urechea. Gura. Buza. Dintele. maseaua.
- Gâtul. Traheea. Barbia (chin). Gâtul. Ceafa. Brațul. Umărul. omoplatul.
- Cotul. Mâna. Palma. Degetul. Unghia.
- Coapsa. genuchiul. Piciorul. Gamba. Glezna. Talpa. Călcâiul.
- Burta. Abdomenul. Stomacul. Pieptul. Spatele. Pielea. Nervul. osul. oasele. Scheletul.
- Organul. Menbrul. Muschiul. Inima. Ficatul. Plămânul. Rinicul. Vezica. Vezicula. prostata.
- Organele genitale. orgasmul. libidoul. Intestinul. Măduva spinării. vena. artera.
Este vascular. Este cardiac.
Deveni: Devin vechi. redeven tânăr. Am devenit. am redevenit. bătrânul. seniorul.
îmbătrâni (învechi): îmbătrânesc repede. am îmbătrânit. Este în vârstă de 80 de ani. bătrânețea. îmbătrânirea.
Zbârci (încreți): Pielea zbârcește. E zbârcit (ridat). Rudurile. Umecta: a umectat.
hidrata: E hidratat. derma. hipodermul. deshidrata: Este deshidratat.
întineri: întineresc. am intinerit. sunt tânăr. tinereța. întinerirea.
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Suite


Timpul (vremea)

Meteo. Buletin meteorologic.
Prevedea (Prognostica): Meteorologul prevede vremea. a prevăzut. prevederea. previziunea(prognoza) meteorologică.
- Cum este vremea azi? timpul este frumos. Timpul este urît. E temporar.
- Cîte grade sunt? Este cald. Mi-e cald. Zapușeală. E calduț (încropit, Căldicel). încropit.
- Este frig. Mi-e frig. Încetează să plouă. Este soare. Parasolul. umbra.
Străluci: luna stralucește. a strlucit. Orbi: Mă orbește. M-a orbit. orbirea.
Sclipi: Steaua sclipește. stelele au sclipit. sclipirea. Planeta. galaxia. satelitul.
Scânteia Astrul scânteiază. a scânteiat. o scânteie. planetele. galaxiile. universul.
Luci: Lucește. Ziua a lucit. E lucios (strălucios). Strălucirea zilei.
Radia: Soarele radiază. a radiat. radiația soarelui. Astrele. Spațiul. neantul.
Reflecta: reflectă. a reflectat. reflectul (reflectarea).
E lunar. E solar. E terestru (pământesc). E ceresc. E planetar. E universal. E in orbită.
Gravitația. gravitarea. Golul (vidul). neantul. cosmosul. Universul. E spațial.
Orbi: Mă orbește. M-a orbit. Canicula.
Ilumina: iluminează cerul. a iluminat. Iluminarea.
Lumina: luminează pământul. a luminat cerurile.
Lumina: soarele luminează pământul. a luminat. Fulgerul. Trăsnetul.
Fulgera: Fulgeră. E fulgerat. E fulgerător.
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Suite


Ploua: Plouă. a plouat. E ploios. Ploia. Umbrela. E fulgurant.
Ninge: Ninge. a nins. Zăpada. vârfurile munților sunt înzăpeziți. Icebergul.
Bate vântul: Bate vântul. a bătut vântul. vântul. E vântos. E înzăpezit. Vârtejul. Balta. E furtuna (orajul, Vijelia).
E furtunos. Furtuna. Taifunul. Tornada. ciclonul. Noroiul. E noroios.
Tuna: Tună. a tunat. Tunetele. fulgerele. Bubui: bubuie. Tunetul a bubuit. Ceața (pâcla). Bruma (negura). E cețos (neguros, pâclos), E o aversă. E o lcalmie. Ploia torențială.
Aluneca: Alunec pe . Am alunecat. alunecarea. Se face polei: E cu polei.
Grindina: Grindină. a grindinat. Grindina. Precipitația. O avarie. Cerul e senin. E acoperit (înnorat). E noros. Norii. Vremea este stabilă. Timpul este instabil. E schimbător. Temperatura.
Varia: Clima (climatul) variază. a variat. variația. E variabil. E invariabil. variabilitatea.
Tempera: Este o climă temperată. Trei grade. Minus patru grade.
Gradua: E graduat. E gradual. Graduarea (graduația)
Se răci: Vremea se răcește. S-a răcit. răceala.
Răcori: Se răcorește. S-a răcorit. E răcoare (răcoros, răcoritor). Răcorirea.
Gerui: E Geruit. Gerul. îngheta: E înghetat. E glacial. Gheața.
Jivra (se acoperi cu chiciură): Jivrează (Se acoperă cu chiciură). E Jivrat (acoperit cu chiciură). Jivrajul (chiciura, promoreaca)
Răcori: Vremea se răcorește. S-a răcorit. Răcorirea.
Se încălzi: Se încălzește. S-a încălzit. încălzirea.
E uscat. Secetea. E umed. umiditatea (umezeala). evaporarea apei. Evapora: E evaporat.
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


înnora: Norul înnorează cerul. Este înnorat. E întuneric!
Întuneca (obscura): vremea se întunecă (obscurează). s-a întunecat. Întunericul. E întuneric (obscur)!
Acumula: norii se accumulează în cer. S-au acumulat. Acumularea.
- zori. Aurora. Crepusculul. Răsăritul de soare. Apusul de soare.
Dura: Durează. a durat. Etern. Infinit. Pereniza (perpetua): a perenizat. Este senin.
Subzista: Subzistă. A subzistat. Dura: ea durează. A durat. Durata. Este durabil!
cele patru puncte cardinale Sunt.
- Nordul. Sudul. Estul. Vestul. Nordistul. Sudistul. Occident. Occidental. Orient. Oriental.
- Ecuador. Emisfera. Echinocţiu. Polul Nord. Tropice. E tropical.
- Epocile. Epoca. Era. înaintea erei noastre. După era noastră. Perioada. Secolul. Deceniu.
- E recent. Momentul potrivit (propice). Momentul potrivit(oportun). Este momentan. Momentan.
- E imediat. Imediat. E prompt. Cu promptitudine. promptitudinea. E spontan. Spontaneitatea.
- E instantanee. Este regulat. Regularitatea. Este neregulat. Neregula (neregularitatea).
- În fiecare zi. E cotidian. E zilnic. În fiecare săptămână. E săptămânal (hebdomadar).
- în fiecare Lună. Este lunar (mensual). În fiecare an. E anual. în fiecare secol. E secular. E Milenar (mileniu).
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


4- Cât este ceasul? Este târziu! Este devreme!
- Este : ora nouă fix (9:00) ; ora nouă și cinci (9:05);ora nouă și un sfert (9:15) ;
- Ora nouă și jumătăte (9:30); ora zece fără un sfert (9:45); zece fără cinci (9:55);
- Am o întîlnire la ora zece. Sunt înainte. Sunt în întârziere.
- La ce ora? Ne întâlnim la ora șapte.


- Ce zi e azi? Zile ale săptămânii.
- Astăzi este Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, duminică;
- Noi mergem (plecăm) în străinătate, în ianuarie, lunile anului.
- Februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. noiembrie; decembrie;
- Cele patru anotimpuri sunt: primăvara, vara, toamna, iarna.

Partir; nous sommes partis.
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Suite

Sportul

1- sporturile de lupta. feat. Pricepere.
Lupta: Luptătorul luptă. El a luptat. Lupta Romană.Gladiatorul.Arena.Armura.
- Duelul. E crud! Cruzimea!Suliţa.Scutul.Casca. Campionatul Olympic.
Boxa: boxerul boxează. A boxat cu pumnii. Mănuşile. Ringul. El este puternic! Este (viril)bărbătesc. Virilitatea.
- Karate.Karateka. Judo.Judoka.Recompensa. Cupa.Faţă în faţă.
Pasiona: El se pasionează de sport. El este pasionat. Pasiunea.Pulsiunea.
Poziţiona: Se poziționează pe prima poziţie. Este bine poziţionat. Poziţia.Podiumul.
Selecționa(Selecta): Selecționează)selectează. El a selecționat. Coach.
Arbitra: Arbitrul arbitează meciul. El a arbitrat. arbitrajul.Penalizarea.Ofsaidul.
Penaliza: este penalizat. Penalizarea. Penalti.
Antrena: Antrenorul antrenează de jucatori. El a antrenat. Antrenamentul.
Sponsoriza: este sponsorizat.Sponsorul. E performant. Performanţă.
Cronometra: A cronometrat. Cronometru. Cronometra: este cronometratat. Minutul.
Temporiza: Temporizează. El a temporizat. Temporizarea. Viteza. Etapa. Faza.
Echipa: Se echipează. El s
-a echipat. Echipamentul. Echipa.Linia de pornire.Linia de sosire.
Pedala: Biciclistul pedalează pe bicicleta sa. El a pedalat. Ciclismul.Motocicleta.
- Bicicleta. Trotineta.Rolele.Skate
-ul. Surful. Velarul (velierul). Vela.Iahtul.
- Baschet. Jucator de baschet. Fotbal. Fotbalist. Volei. Jucător de volei. Netul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
2- Dribla: driblează. El a driblat. Aborda: ea abordează. El a abordat.Taclage.
Placa: el placă. El a placat. Placajul.
- Rugby.Jucătorul de rugby. Mingea ovală. Tenis. Jucătorul de tenis.Racheta de tenis. Reverul.
- Golf.Jucător de golf. Mingea de golf. Handbal. Handbal. Portarul.
- Atlet. Atletism. Sport.Sportivul. Competiția.Competitorul. Concursul.Turneu.
Concura: concurentul concurează concurentul său. El a concurat. Concurenţa.
Forţa: Halterofilul forțează. el a forţat pentru a ridica greutați. Halterofilia.Cămaşă.
Consolida: Consolidează. Acesta a întărit. Consolidarea.
Dezvola mușchii: Dezvolă mușchii. El e musculos. Antrenamentul cu greutati.
- Este zdravăn (voinic)! El este tare. Este puternic. Puterea. El este neputincios. Este robust. Slăbănogul.
Ridica: Ridică bara. A ridicat.Ridicarea. înălța: A înălțat. Înălțarea.
Face surf: Face surfer pe val. El a navigat. Surful.
Patina: patinatorul patinează pe gheaţă. El a patinat cu patinele. Patinajul artistic.
A face mlădiu (suplu): Gimnastul face mlădiere. Gimnastica.Trambulina.
Jongla: jonglerul jongleaza cu bile. El a jonglat.Jongleria.
Efectua: acrobatul efectueaza acrobatii. El a efectuat. Efectiv.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
3- Dopa: jucătorul se dopează. El s-a dopat. Dopajul (doparea). Zigzaga: el a zigzagat.
Descalifica: el este descalificat! Descalificarea.
Trage arcaşul trage săgeţi. El a tras cu arcul. Arcui: arcuiește arcul lui. El arcuit. Praștia.
Egaliza: egalizeaza. El a egalat.Egalizarea. E egal! Egala: A egalat scorul.
- Este eficient. Eficienţa. este ineficient. În mod eficient.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


Activitatea zilnică

1- Se spăla: Mă spal cu săpunul. Mi-am spălat pe mânile. Am spălat. Spălatul(spălarea). a-și face toileta.
Ștege: Mă șterg cu un prosop. M-am șters cu o cârpă. Am șters. Ştergerea.
Se spăla pe dinții (peria): Se spală pe dinții. s-a spălat. Peria de dinți. dentifriciu.
- Dentifriciu. Perierea. Buretea. XXX. Produs de intreținere. Sapunul.
Matura: Mătur în fața ușii cu o Matură. Am Maturat. Matrurarea. Galeata. recipientul.
Așeza (rândui): îmi așez Dulap. Am așezat. așezarea (Rânduirea).
Dezordona: E dezordonat. dezordinea. E ordonat. ordinea. Harababura. XXX,
Murdări: îmi Murdăresc camașa. Mi-am murdărit pantalonul. E murdar! Murdăria.
Păta (mânji): Patează. a pătat. Pata. E neîngrijit. Șortul.
Curăța: curăț pantalonul meu. am curășat pălăria. Este curat! Curăţenia. Solvantul.
Curața de praf: Curăț de praf. Am curațat de praf. Praful. E prăfuit (prăfos). Răzui: a răzuit.
Lustrui : Lucește. Lustruiește. A lustruit. Lustruirea. șlefui: Șlefuiesc. A șlefuit.șlefuirea.
Aspira : Aspir cu aspiratorul. am aspirat. aspirarea. menajul. menajera.
Freca : Frec cu o perie. Am frecat. frecările.
Freca : Frec lustrele. am frecat lampadările. Lustruitul.
Aduna : Adun deșeurile. Am adunat gunoile. Adunarea. Grămada (morman). coșul (panerul).
Colecta : Colectează. A colectat. Grămada de praf. imondicele.
Arunca : arunc gunoile în gunoaie. Le am aruncat.
Poluea : Poluează. a poluat. poluarea. Poluatorul. reziduurile. Reziduurile industriale. radiația.
Recicla : Reciclează detritusul. a reciclat rebutul. reciclarea. Iradia: E iradiat. Iradiarea (iradiția).

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


2- Păta: Pătez hainele mele. Le am pătat. Pata. Este pătat.
Scaote petele: îmi scot petele de pe îmbrăcămintele. M- a scos petele de pe pielea.
Uda (umezi): îmi ud (rufa)rufele. Am udat. Udarea (Umezirea). Rufăria. Trampa: Trampează. A trampat.
Imbiba: Imbibă. a imbibat. Impregna: Impregnă. a impregnat. impregnarea.
Infiltra: Apa se infiltră in perete (Zid). S-a infiltrat. infiltrarea. E permeabil. E impermeabil.
Filtra: Filtrez apa. Apa este filtrată. Filtrarea. Filtrajul. Filtru.
spăla cu leșie: Spal rufe. Le-am spălat. Leșia. spălarea cu leșie.
Stoarce: storc rufe. am stors. stoarcerea.
întinde: îmi întind șortul. mi-am întins șosetele. întinderea.
Usca: îmi usc hainele. Le am uscat. E uscat! Uscarea.
Usca (seca): heleșteul (iazul) Este uscat.
Tâșni (izbucni, Izvori): Iezerul tâșnește. Seca (Slei): Izvorul sleiește (secă). Fântâna a sleit. Secarea. Nesecatul.
Deborda: râul nu debordează niciodată. a debordat. debordarea. cascadele.
Pune în ordine: îmi pun în ordine camera. Am pus-o în ordine.
Aranja: îmi aranjez sala de baie. mi-am aranjat garderoba.
Sala de baie Conține: Chiuveta. Un robinet. oglinda. mașina de spălat.
Scălda (îmbăia): Se scaldă (îmbăiază) în cada. S-a scăldat. Baia. Scăldatul. Cel care face baia.
Dușa: Mă dușez. M-am dușat. Dușu. Gelduș.
Sapuni: Se sapunește. s-a sapunit. a sapunit. Sapunul. Sapunirea (săpunitul).
Limpezi (clăti): Se limpezește (clătește). S-a limpezit. Limpezirea (clătirea).

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
3- Aprinde: Aprind lumina. Am aprins un foc. Torța. E aprins. aprinderea. Interupatorul.
Lumina: Luminez casa. am luminat. luminarea. E luminos. Luminozitatea.
- Lumina. Becul. Lampadarul. Candela. Candela. Luminarea. Farul. lanterna.
Pârjoli (Mistui): Mistuiește o pădure. A mistuit. Jarul. Grătarul (barbecue). E incadescent!
Flamba (pârli): Flambează. A flambat. Flacăra. Focul. Pompierul. E ardent (înfocat, înflăcărat).
Incendia: Incendiază. a incendiat. incendiul. Imola: Imolează.
Stinge: Sting lumina. Am stins focul. E stins!
Pune: Pun un pantalon. Am pus o fustă. Juponul.
îmbrăca: Mă îmbrac. M-am îmbrăcat. Îmbrăcămintea. îmbrăcarea. Buzunarul sacoului.
Se îmbrăca: Mă îmbrac. M-am îmbrăcat. îmbrăcarea. înțoli: Se înțolește. s-a înțolit. țoalele(boarfele).
Năstura: își năsturează sacoul. A năsturat. Năsturul.
Schimba: Se schimbă. S-a schimbat. Schimbarea. Schimbul.
Transforma: Transformă. a transformat. E transformat. Transformarea. Transformistul.
Dezbrăcat: mă dezbrac. M-am dezbrăcat. Dezbrăcarea.
Dezbrăcat: mă dezbrac. M-am dezbrăcat.
Dezgoli (despuia): Se dezgolește (despuiă). S-a dezgolit. Goliciunea (nuditatea). E gol (nud). Nudistul. Nudismul.
Se acoperi (înveli): Mă acopăr (Mă învelesc) cu o copertă. M-am acoperit. Reacoperi (reînveli): E reacoperit.
Se descoperi (dezveli): Mă descopăr. M-am descoperit.
Purta: port un sacou. Am purtat un costum. Pune: Pun o fustă. Mi-am pus pantalonul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


4- Scoate: Îmi scot camașa. Mi-am scos pantofii. Cizmele.
Suprima: Suprimă. a suprimat. suprimarea.
înlătura: înlătur pălăria mea. Mi-am înlăturat cascheta. Scoate: Scoate. a scos. scoaterea.
Compara: Compar Hainele. Les am comparat. Compararea( comparația).
Modifica: Modific. Am modificat. Modificarea.
Încerca (proba): Încerc (probez) Un pul over. Am încercat un pardesu. Proba. încercarea.
Ezita: Ezit intre cele două. Am Ezitat intre două opinie. Ezitarea.
Alege: Aleg cravata. Am ales cea albă. Alegerea. Opțiunea. E opțional. oportunitatea.
Selecționa: Selecționez. A selecționat. Selecționarea. Criterele de selectare. Selecta: Selectează. A selectat
Conveni: îmi Convine. E convenabil. E Compatibil. E incompatibil. incompatibilitatea.
încânta: Asta mă încântă. m-a încântat. E încântor! Răpitorul (răpi).
Interesa: Mă interesează. M-a interesat. E interesant! Interesatul. interesul.
Privi: Mă privește. i-a privit.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
5- Merge: Merg la poșta. Am mers la restaurant. Cinema. teatru. opera. XXXX.
Întâlni: întâlnesc pe un prieten. l-am întâlnit. întâlnirea. rendez-vous.
Repune: Repun. am amânat mai tîrziu. Amâna (reporta): reportez (amân) mai târziu. am amânat.
însoți (acompania): acoșpaniez pe prietenul meu. l-am acompaniat. însoțirea. tovarășul.
- Compania (tovarășia). Prietenia. Solitudinea (singurătatea).
respinge( Concedia): îl concediez. E concediat.
rămâne: Rămân aici deorece îl aștept pe un prieten. așteptarea. E inainte.
Mișca: Mă mișc. M-am mișcat. Anima: E animat. Animarea (mișcarea).
Pivota: pivotează. a pivotat. pivotul. rotația.
Imobiliza: se imobilizează. s-a imobilizat. imobilitatea (imobilizarea). mobilitatea. E mobil.
Stabiliza: Stabilizez. Am stabilizat. Stabilizarea. închega (înțepeni): E închegat.
Fixa: Fixează. E fixat. Fixarea.
Aștepta: Am rămas aici deoarece îl aștept pe un prieten. E în întârziere!
Întârzia: întârzie. A întârziat. întârzia: întârzie. a întârziat.
Răbda: Rabd toată ziua. Am răbdat toată noptea.
- Sunt răbdător. Ești nerăbdădor. E nerăbdător. Răbdarea. Nerăbdarea.
Trimite: Trimit uni prieten. Am trimis un plic timbrat. Timbru. Trimiterea. Timbra: E timbrat.
Mandata (împuternici): Mandatează. A mandata. Mandatul (imputernicirea). Mandatarul.
Distribui: Postașul distribuie poșta. A distribuit Ziarele. Distribuirea. Chioșcul.
Tria: Triează. a triat. Birou de triat. Postașul.
Prospecta: Prospectez. Am prospecta. prospecția (prospecțiune). Prospectul. Foaia. Pospectorul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


6- Pune curierul: Pune curierul. Am pus curierul. Poșta. Postșul (factorul).
Livra: Comisionarul livrază pachetul. A livrat colete. Livrarea. Distributorul. Broșura. Tractul.
Intercepta: Interceptează o scrisoare. a interceptat.
Primi: Primesc un cadou. Am primit o scrisoare recomandată. Chitanța. Destinatarul. Inacceptabil.
Expedia: Expediez curierul prin poșta. l-am expediat. Expedierea. Expeditorul.
Recepționa: Recepționează. A recepționat. Recepția. Recepționistul. Recipisă.
Ambala (împacheta): Ambalez un cadou. Am ambala un pachet. Ambalajul (ambalarea, împachetarea).
Despacheta: Despachetez o cutie. Am despachetat cadoul. despachetarea.
Corespunda: Corespund cu un prieten. Am corespondat cu un coleg. Băiat (flăcău).
- Corespondența. Corespondentul. Prietenul. camaradul. camaraderia.
Telefona: Telefonez la tovarăsul meu. Am telefonat la colegul meu de muncă. interfonul.
Faxa: Faxează. A faxat. Faxul.
Decroșa: Am decroșat telefonul. închide telefonul: Am închis.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Suite
Munca și odhina

1- Meseriile.
Ziaristul (jurnalistul) face un raport. Ziarul (jurnalul). Jurnalul televizat. Reportarul.
Intervieva: Intervieveaza. A intervievat. un interviu.
Raporta: raportează. a raportat. Raportul.
Examina: Examinează faptele. A examinat dovezile. Examenul.
Verifica: Verifică cu grijă. A verificat cu grijă. verificarea.
Controla: Controlează încă o dată. A controlat. controlul. Controlorul.
Dovedi: Dovedește spusele lui. A dovedit. Dovada.
Argumenta: Aregumentez. Am argumentat. Argumentul. Argumentarea. Formula: Am formulat. Formula.
Prezenta: Prezentează informațiile. A prezentat. prezentația (prezentarea).
Denunța: Denunță faptele. A denunțat. Denunțarea.
Redacta: Redactorul redactează un articol. A redactat. Redacția (redactarea). Revista de presă.
Edita: Editorul editează o revistă. A editat. Ediția (editarea). Apărea: Apară. A apărut. Apariția (publicarea)
Intitula: Se intutilează. S-a intitulat. Titlul. E titrat. Rubrica. Prefața. Preambulul.
Publica: Publică. A publicat. Publicația (publicarea). Publicitatea.
- Revista cotidiană (Zilnică). Ziarul hebdomadar (săptămânal). Apariția mensuală (lunară). E anual.
Analiza: Critica analizează textul. A analizat contextul. Analiza. Analistul.
Clasifica: Clasifică documentele administrative. Le a clasificat. Clasificarea. Hârțoaga.
Completa (întocmi): Completez formularele. Am coșpletat. E coșplet! E integral. Integralitatea. E intact.
Ajunge (Fi de ajuns): Ajunge. A ajuns. E sufucient. E insuficient. Este de ajuns.
Constitui: Constituie un dosar. A constituit. constituirea (Constituția).

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


2- Semna: Semnez un contract. Am semnat un document. Semnatura.
Rezilia: Reziliez. Am reziliat. Rezilierea.
Determina: Determin clauzele contractului. A determinat. E determinat. Determinarea.
Atesta: Atestă conformitatea lui. A atestat. atestarea.
Certifica: Certifică. A certificat. Certificarea. Certificatul.
Justifica: Se justifică. s-a justificat. Justificarea.
Autentificarea: Autentifică. A autentificat. Autentificarea. Autenticitatea.
Se abona: Șă abonez la o revistă. M-am abonat. Abonarea.
Inscrie: Se inscrie. S-a inscris. Inscrierea. Subscrie: Subscrie. A subscris. subscrierea.
Copia: Copiează documentele. A copia fotocopiile. Copia. Photocopia:
Recopia: Recopiează. A recopiat. Xeroxul. Imprimanta.
Tipări (imprima): Tipograful tipărește Ziarul. A tipărit. Tipărirea (imprimarea). Tipografia (imprimeria).
Impresiona: Imprsionează. A impresionat. a lăsa o bună impresie.
Interpreta (tălmăci): Interpretul nterpretează cuvântarea (discursul). A interpretat. Interpretarea. Vorbitorul (oratorul).
Traduce: Traducătorul traduce textul. A tradus. Traducerea.
Improviza: Improvizează. A improvizat. improvizarea. îl face pe nepregătit (pe neașteptat). E improvizat.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


3- În fiecare zi, merg la muncă cu mașina mea. Fac circa zece kilometri. Interimul. interimar.
Munci (lucra): Lucrez (muncesc) foarte mult. Am lucrat prea mult. Munca.
Face o pauză: Munci din greu: Muncește din greu. A muncit din greu.
Produce: Produce. A produs. Producția (producerea). Producătorul.
Lucra: Lucrează. A lucrat. Mâna de lucru. capodopera.
Lăsa: Las. Am lăsat. Îngaduirea. Neglijența (delăsarea). Permis de trecere.
Asocia: Mă asociez cu tine. M-am asociat. Asociatul. asocierea ( asociația).
Colabora: Colaorez. A colaborat. Colaboratorul. Colaborarea (colaborația).
Coopera: Cooperez. A Cooperat. Cooperarea.
Participa: Participă. A participat. Participarea. Participantul.
Se grăbi: Mă grăbesc. M-am grăbit. Sunt grăbit! Grăbi: S-a grăbit. Graba.
Se precipita (repezi): Mă precipit. M-am precipitat. Precipitarea.
Se obosi: Mă obosesc. M-am obosit. Sunt obosit. Oboseala. E obositor!
Se istovi (plictisi): Mă istovesc. M-am istovit. Oboseala (plictisirea). E plictisitor. E fastidios!
Epuiza: Se epuizează. S-a epuizat. Epuizarea. E Epuizant! Farniente (lenevia)
Se odhini: Mă odhinesc puțin. M-am odhinit. Am nevoie de puțin odhină. E odhinitor! XXX .
Se relaxa: Mă relaxez. M-am relaxat. Relaxarea. Relaxa: S-a relaxat.
Se întinde comod: Se întinde comod. Să întins comod.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


4- Prezenta: reprezentantul prezintă produsul. El a prezentat. Prezentarea.
Aborda: abordează. El a Abordar. Abordarea. Recruta: Recrută. El a recrutat. Recrutarea.
Prospecta: Prospectă. El a prospectat. Prospectarea. Prospectorul. Prospectul.
Concepe: arhitectul concepe un proiect. El a conceput. conceperea. Temeliile casei (fundația).
Zidi: zidarul zidește peretele. El a zidit cu blocuri de beton şi cărămizi. Masoneria (zidăria).
- Betonul. Nisipul. Fier vechi. Cimentul. Betonul armat. Ghipsul. Materialele. Materialul.
Pune armatura: Pune armatura. A pus armatura. Armatura. Plastifier: Plasticul
Betona: Betonez. A betonat. Cimenta: Cimentez. a cimentat. Ghipsui (tencui): A ghipsuit.
Pava (pardosi): Pardosește cu faianța. A pardosit cu gresia. Spatula.
Dărâma (demola): Dărâmă(demolează) blocul. A dărâmat peretele. Dărâmare (demolarea). Dărâmătorul.
Vârâ (înfige): înfige. A înfipt.
Construi: Constructorul construiește o clădire. A construit. Construcția.
Clădi: Clădește. A clădit. Constructorul. Renova: Renovează. A renovat fațada. Renovarea.
Inaugura: Inaugurează blocul. A inaugurat. Inaugurarea.
Fabrica: Fabrică. A fabricat. Fabrica. Fațada unui bloc. Prefabricarea.
Edifica: Edifică un edificiu. A edificat un bloc. Edificarea unui zid.
Repara: Instalatorul repară instaliația. Meseria de instalator. Reparația. Reparatorul. Aparatul.
Ajusta: Ajust. Am ajustat. Ajustarea. E nereparabil. Ajusta: A ajustat. Aparatura.
Rafistola: Rasfitolează. A rafistolat. Rafistolarea. Rugini: E ruginit. Rugina.
Intreține: Intreține. A intreținut. Intreținerea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


5 – Instala: instalatorul instalează mobilier. El a instalat. Instalarea.
Monta: mecanic monteaza motorul. El a montat. Mecanica. Montajul. Asamblarea.
Vidanja: Vidanjează. A vidanjat. Vidanjarea. Uleiul. Rodajul. Pistonul. Cilindru.
Măsura capacitatea: A măsurat. Măsura. Purifica: Purifică. A purificat. Epurarea.
Vombrir: motorul rage. El urlă. Hohote.
Mecaniza: este mecanizat. Mecanizarea. Este mecanic. Maşina.
Funcţiona: motorul funcţionează. Ea a funcționat bine. Funcţionarea.
Dezmonta: Garajistul demontează roata. A demontat anvelopa (cauciucul). Dezmontarea.
Sparge (Crăpa): Sparge o anvelopă. El a spart balon. Puncţie. Umfla: A umflat. Umflarea. Patch-uri.
Depana: Depanatorul depanează. El a depanat. Depanarea. Pompistul.
- Garaj. Pana. Pana de benzină. Cisternă(rezervoriu). Plinul de benzină. Benzineria. Petrolul.
Rafinare: Rafinează. El a rafinat. Rafinăria.
Înlocui: Înlocuieşte piese defectuoase. A înlocuit. Înlocuirea. Înlocuitorul (înlocțiitorul).
Substitui: Substuie. El a substituit. Substituirea (Substituţia). Substitutul. Suplini: A suplinit. Supleantul (suplinitorul).
A luat locul cuiva: îi ia locul. i-a luat locul.
Insera: ea inserează. El a inserat. Inserţia. Intercala: Intercalează. El a intercalat. Cala. Incrusta:
Rezolva: Rezolvă problema. El a rezolvat defectul. Soluţia. Regla: am reglat motorul. Reglarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


6 – industrializa: regiunea este industrializată. Industriea. Industrializarea. Industrialul.
Uzina: Uzinează piesa. El a uzinat. Uzina.
Topi: Metalurgistul topește oţelul. El a topit. Metalurgia. Fierul. Aluminiu. Fier.
Conecta: electrician conectează firul electric. El a conectat cablu. Schema de conexiune.
Cabla (Conexa): Cablează o instalaţie electrică. El a cablat. Cablarea. Reţea. Circuitul.
- Electricitatea. Curentul. Tensiunea electrică. Luminarea. Lumina.
Suda: Sudorul sudează. El a sudat. Sudura. Braza: el brazează tubul. Brazarea (brazura). Staniu (cositorul). Conducta.
Turna (topi): turnăria (topitoria) turnă metalul. Este turnat. Topirea metalului. Oţelul inoxidabil. O foaie de metal galvanizat.
Forja: forjorul forjează fierul. El a forjat resturi.Forja. Fierarul. Cupru. Plumb.
Fora: Muncitorul forează. El a forat. El a forat. Burghia. Forajul (forarea). placa de aluminiu.
Grava: Gravorul gravează piatra. El a gravat. Gravura (gravarea). Zgâria: zgârie. El a zgâriat. Zgârierea. Est striat.
Bricola: Bricolerul bricolează. A bricolat. Bricolajul.
Second-hand ofertele: piaţa de vechituri dealer. El piaţa de vechituri. Piaţa de vechituri.
Descărca: Informaticianul descarcă un program. El a descărcat. Descărcarea.
Programa: programează. El a programat. Programarea. Programatorul.
Numeriza: Numerează. El a numerizat. Numerizarea. Numeric. Este virtual!
Salva: el salvează. A salvat. Salvarea. Scana: se scanează. El a scanat.
Pirata: piratează. El a piratat. Piratul. Pirateria.Pirateria.
Fragmenta: El a fragmentat discul. Informatica. Calculatorul. Fibra optica. Software-ul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


7- Actualiza: Actualizez datele. Am actualizat.Actualizarea. Actual.
Conecta: Mă conectez la Internet. M-am conectat la un site. Conectarea (conexiunea).
încărca: şoferul încarcă camionul. A încărcat marfă. Încarcarea.
Supraîncărca: Supraîncarcă. El a supraîncărcat. Suprasarcina (supraîncărcarea).
Descărca: Transportatorul descarcă vehiculul. El a descărcat. Descărcarea. E vehiculat.
Transporta: Transportă marfa. El a transportat mărfuri. Transportul.
Exporta: Exportă. A exportat. Exportul. Importa: a importat. Importul.
Transfera: Transferă. El a transferat. Transferul. Tranzita: Tranzitează. A tranzitat. Tranzitul. Tranziţia.
Curăța hornurile: Curață. El a curățat. Hornarul (coșarul). Cărbune. Funingine. Șemineu (Coş, horn).
Antrepozita: Antrepozitează. A antrepozat. Antrepozitul. Depozitul. Hangarul (Șura) . Dulgherul. Șarpanta.
Stoca: Stochează. El a stocat. Stocarea. Stocul. Bârna. Stâlpul.
Manipula: Manipularea. Expeditorul. Manufactura: E manufacturat. Manufactura.
Tăia cu ferăstrăul: Tâmplarul Taiă şi făce mobilier. El a tăiat. Tâmplăria. Ferăstrăul. Fabrica de cherestea.
- Tașeronul. Sarcina. Lăcătuşul. Lăcătul. Negustorul de articole de fierărie. Resortul (arcul).Spirală.
Pune geamuri: Geamgiu pune geamuri la fereastra. A pus. Geamul. Vitrina.Ventuza.
Utila: este utilat. Sculele (utilajul). Panoplia. Gelui (rabota): Geluiește. El a geluit. Gealăul. Geluirea.
Înșuruba: Înșurubează cu o șurubelnița. El a înșurubat. Şurubelniţă. Înşurubare. Glezna. Scula. Sculele.
Deșuruba: Deșerubează şurubul. El a deşurubat. Deşurubarea. fileta: a filetat. Filetarea.
Găuri: Găurește zidul. El a găurit cu un burghiu si o mașina de găurit. Găurirea. Străpunge: el a străpuns.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


8- Ascuți: . Tocila. Tocirea. Pili: Am pilat. Pila. Pilirea.
Șlefui: Șlefuiesc. Am şlefuit. Şlefuirea. Colmata: Colmatez. Am colmatatat. Colmatare.
Ciopârți: taie-l. El a nesocoti. Curmarea. Tronsonul.
Sfredeli: A sfredelit. Sfredelul. Torsada: Torsadat. Torsada. Răsuci: a răsucit.
Găuri: Găuresc materialul. Am găurit panza. Perfora: A perforat. Perforarea. Fora: a forat. Forajul.
Bate în cuie: Am bătut în cuie lemnul. Am bătut în cuie cu un cui. Ciocăni: ciocănește. El a bătut cu un ciocan.
Țuguia (puncta): Țuguiază. a Țuguiat. Este Țuguiat (ascuțit). Puctarea. Poansona: a poansonat. Poasonul.
Smulge: smulge cui. A smuls. Smulgerea.
Lovi: lovesc cu ciocanul. am lovit.Clema. Cleştea.
Trata cu asprime: el tratează - -. a tratat- -. E Aspru. Asprimea. Snopi (stâlci) în Bătaie: el roata. El a bătut.
Exploata: Tăietorii de lemne exploată pădurea. Ei au exploatat. Exploatatorul. Exploatarea.
Prăvăli (doborâ, abate): Doboară copacii din pădure. El a abătut tufişuri. Padurarul.
Vopsi: Vopsitorul vopsește peretele apartamentului. El a vopsit cu ajutorul unei role. Vopsea.
Vopsi: vopsește. El a vopsit. Lăcui: lăcuiește. El a lăcuit. Lacul. Lăcuirea.
Tag: acest joc etichetă. El a etichetat.
Tapisa: El straturi. A tapisat. Tapiseria. Tapiţerul. Covorul.
Sculpta: sculptorul sculptează o statuie. El a sculptat. Sculptura. Ciopli: el a cioplit pietre. Cioplirea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


9- Rade: el rade barba. El a ras mustaţa. Bărbieritul. Aparat de ras.
- Părul. El este imberb (spin). Este mustăcios. El este bărbos. El este chel.
Șampona: Se șamponează. El s-a șamponat. Șamponul.
Coafa: frizerul (coaforul) acopere client.Frizer încoronat la client. Perie. Coafură.
Lăcui: Lăcuiește părul. El a lăcuit. Lacul. Lotiunea.Părul. E păros. E păros.
Vaporiza: aceasta vaporizeaza. El a pulverizat. Pulverizarea (sprayat). Șpray-ul. Abur.
Amesteca: parul este amestecat. Încurca: sunt incurcate. Descurca: sunt descurcate.
Pieptena: Îmi pieptan parul. M-am pieptanat cu un piepten. Şuviţă de păr.
Friza: parul este frizat (încrețit). Boucla: parul este buclat. Friza. Bucla.
Lisa: lisează. El a lisat. Lisarea. E lis. E păros. E încrețit.
Împleti: ea își împletește părul. Ea și-le a împletit. Panglica. Impletiturile de păr. Împletitura.
Căni (vopsi): Ea a vopsit părul. Ea are vopsite. Vopsirea. Hue. Peruca.
Machia: Esteticiana machiază o femeie. Ea a machiat. Machiajul. Estetica.
Epila: Se epilează. A epilat. S-a epilat. Epilarea (epilația). Ceara depilatoare.
Pulbere: acesta este nasul sub formă de pulbere.Ea sub formă de praf. Pulbere.Salon de frumuseţe.
Demachia: S-a demachiat. Farda: Se fardează.Ea s-a fardat. Fardul.
Manichiura-am manichiura unghiile: manichiură.Manichiură. Manichiură. Pedichiură.
Tatua: el tatuează. El a tatuat. Tatuarea(Tatuajul) artist. Scarifica: El a scarificat. Scarificarea.
Include: Forfetul include prestația (prestarea). Este inclus în preţ.
Masa: Masaj de masa musculară. El a masat. Masajul. Chineziterapeutul.
- Bunăstarea. Este Zen. Ill-a fi.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


10 – Contracta: mușchiul se contractează. S-a contractat. Contracţia. Decontracta: e decontractat.
Dezvolta mușchii: Îmi dezvolt mușchii. Mi-am dezvoltat mușchii (sunt musclos).Antrenamentul cu greutati.
Amorți: sunt amorțiți. Amorţeală. Retracta: S-a retractat.
Dezmorți: îmi dezmorțesc picioarele. Sunt isteț (dezghețat).
Relaxa: Se relaxeaza. El s-a relaxat. Relaxarea. Relaxa: Se relaxeaza. El s-a relaxat. Relaxarea.
Freca: Mă freacă cu uleiuri esenţiale. El m-a frecat.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


11- Găti: bucătărul gătește o mâncare. El a gătit in bucatarie. Fierbeti la foc mic: el are fierte.
- Restauratorul. Restaurarea(restaurația). Reteta. Platou.
Frământa: brutar frămâtă aluatul. El a frământat cu aluatul (drojdia). Cofetăria.
Fermenta: fermenteaza aluatul. a fermentat. Fermentarea. Ferment.
Macera: el macerează. El a macerat. Macerarea.
Mixa: mixează ingredientele la făină. Le mixat. Amestecul.
Coace: brutarul coace pâinea în cuptor. El a copt prăjitura. Panificatie. Coacerea.
- Plăcinta. Tortul.Pancake.Creperia.Napolitana.
Refrigera: Refrigerează alimentele. A refrigerat. Frigiderul. Refrigerarea.
Congela (îngheța): El îngheaţă(congelează) hrana. A congelat carnea. Îngheţarea(congelarea) . Gheaţă.
Solidifica: se solidifică. S-a solidificat. Este solid. Solidificarea.
Lichefia: se lichefiaza. S- a lichefiat. E lichid. Lichefierea.
Băga la frigider: congela-l. El frigorifică. Este frigorific.
Conserva: Conserv alimentele la rece. Am conservat. Consevarea. Cutia de conservă.
Climatiza: Climatizează locașul. A Climatizat biroul. Climatizarea (Aer condiţionat).
Aerisi: Aerisesc camera mea. Am aerisit-o.Aerarea.Aeratorul.
Ventila: ventilatorul ventilează. El ventilat.Ventilaţia. Conductă de ventilaţie. Turbina.
Se aclimata: El se aclimatizează.S-a aclimatizat. Aclimatizarea.
Încălzi: încălzeşte casa. A încalzit cu un radiator.
- Energia. Este energetic. Calorii. E caloric. E termic.Termos. este ermetic (etanş).
Izola: izolează. este izolat. Izolaţia. este ermetic (etanş).
- Încălzirea.Incalzitor de apa.Coş de fum. Ulei dearagaz. urnal. Lemnul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


12- arde: Arde placinta. El a ars. E ars!Tort Desertul. Frige: E fript!
Tăia în bucăți: măcelarul taie în bucăţi carnea. El a tăiat. măcelaria. Abatorul.
Toca: toacă carnea. El a tocat. Tocătorul. Toporul.
Îmbucătăți: îmbucătățește. El a îmbucătățit carnea. Dezosa: Dezosează. El dezosat. Oase. E osos.
Mixa: A mixat fructele.Mixerul. Mixarea. Milaxa: Malaxez. Am malaxat. Malaxorul.
împacheta: El împachetează carnea. El a înfăşurat. Împachetarea. înfășura: este înfăşurat.
Rula: Rulează. A rulat. Rulou (Rolă). Desfășura: desfăşurează. A desfășurat. Desfășurarea.
Atârna: Măcelarul atârnă carnea cu un carlig. El a atârnat. Măceleria. Spînzurătoare. Scripete.
Suspenda: Suspendă o bucată de carne. El și-a suspendat proiectul. îmbucăți: E îmbucățit!
Servi: barmanul servește într-un bar. Chelnerul a servit băuturi. Bistro. Bacșișul.
Rezerva: am rezerva un hotel. Am rezervat o cameră. Rezervarea.
- Pensiunea.Hotelierul.Butler. Meseriașul (Artizanul, Meşteşugar). Artizanatul.
Angaja: Angajatorul angajează un muncitor. El a angajat o persoană. Forţa de muncă.
Angajarea: el angajeaza. El a angajat. Angajarea. Recruta: Recrutează. El a recrutat. Recrutarea.
Angaja: angajează un salariat. El a angajat muncitori. Angajarea (angajament).
Postula: Postulez pentru acest post. Am postulat.
Întreprinde: antreprenorul întreprinde. El a întreprins. Întreprinderea. Inginerul. Ingineria.
Promova: promovează. El a promovat. Promovarea. Promotorul. Agentul imobiliar.
Preaviza: Preavizează. A preavizat. Preavizul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


13 – Asuma : ea îşi asumă responsabilităţile. El a asumat. Don : el a aprobat.
Aspira : aspir să am mai multă responsabilitate. Am aspirat. Aspiraţiile.
Concedia : Patronul concediază muncitorul său. El a concediat.Concedierea. Secretara. Secretariatul.
Radia : este radiat. Radierea.
Licenția : Licențiază angajatul. El a licențiat. Licențierea. Muta : E mutat. Mutarea.
Concedia : este concediat. Linșa : îl linșează. l-a linşat. Linşajul. Pistona : este pistonat.
Abilita (Împuternici) : Abilitează. El a abilitat. Abilitarea. Reabilitare : reabilitează. El a reabilitat. Reabilitarea.
Demisiona : lucrătorul demisionează. El a demisionat. Demisia : El este pensionar. Pensionarea.
Delega : el delegă. El a delegat. Delegatul. Delegaţia. Relega : este relegat pe al doilea plan.
- Eu sunt la șomaj. Şomerul. Greva. Greviştii. Șoma : A șomat. Şomajul.
Manifesta : Manifestează. A manifestat. Manifestația. Demonstranţi.
Califica : Este un profesionist! El este calificat. El are experienţa profesională.
Profesa : Profesează. A profesat.Profesia (profesiunea).Calificarea profesională.
- El este Priceput. Priceperea. Este stingaș. Neîndemânarea. Neîndemânatic.
Imigra : Imigrează. A imigrat. Imigraţia. Emigra : el a emigrat. Emigrarea.
- Frontiera. Vama.Vameșul. Contrafacerea.Contrabanda. Contrabandiştii.
Exila : el se exilează. E exilat. Este un exilat. Exilul. Exodul. Extrăda : E extrădat. Extrădarea.
Repatria : el repatriază. E repatriat. Patria. Repatriatul. Repatrierea. Patrimoniul.
Integra : se integrează. El s-a integrat. Integrarea. E integral!
- Străinul.Slavul. Sclavia. Sclavigismul. Sclavigistul.
Naturaliza : Se naturealizează. S-a naturalizat. Naturalizarea.
- Gitanul.Ţiganilor. Romul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


14- Căuta : Caut. Am căutat.
Cerceta : ştiinţificul cercetează. El a cercetat. Cercetarea. Fosilele. Oasele.
Inspecta : inspectează. El a inspectat. Inspecţia.Inspectorul. Scruta : scrutează. A scrutat.
Intriga : intrigă. El a intrigat. Intriga poliţistă.Suspansul.
Scotoci : Scotocește. A scotocit. Scotocirea. Scormoni : Scormonește. El a scormonit.
Cotrobăi : Răvăși : :
Descoperi : cercetătorul descoperă un sit arheologic. El a descoperit. Descoperirea.
- Arheologul. Arheologia. Ştiinţa. Ruinele.
- Chimistul face chimie în laboratorul de chimie. Este chimic!
Inventa : inventatorul inventează o maşină. El a inventat. Invenţia.
Imagina : el îşi imaginează un proiect. El a imaginat. Imaginaţia.
Realiza : Realizează un film. El a realizineditat un documentar. Realizatorul. Realizarea. Este realist.
Turna un film : Turneaza un documentar. A turnat. Turnarea. Episodul. Secvenţa. Festivalul.
Filma : el filmează un film. El a filmat o telenovelă. Actorul. Actrița. Regizorul. Regia.
Nomina (nominaliza) : el e nominat. Numirea.
Proiecta : Proiectează un film. El a proiectat o ședința. Proiecţia. Proiectorul. Proiectul.
Viziona : el Vizionează. El a vizionat. Vizionarea. Viziunea. Vizualiza : el a vizualizat. Vizualizarea.
Televiza : E televizat. Este vizual! Este audiovizual! Tehnicianul. Tehnologia. Este tehnic!
Difuza : Difuzează. El a difuzat filmul. Difuzarea. Este retransmis. E inedit. Retransmiterea.
Emite : radio emite pe undele. A emis. Emisiunele televizate.
Sonoriza : Sonorizează. A sonrizat. Sonorizarea. Sunetul. Microfonul. Tonalitatea. Tonul.
Ritma : Ritmează. A ritmat. ritmul. Insonoriza : E insonorizat.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


15- Zapa : Zapează. A zapat. Telecomanda : E telecomandat. Telecomandă.
Dura : opera durează o oră. A durat mult timp. Durata filmului. este durabil!
Figura : actorul figurează într
-un film. El figurat. Figurarea. O figură de cinema (figurantul).
Fotografia : fotograful fotografiază . El a fotografiat poze. Poza. Pelicula.
Focaliza : Folocalizează. El a focalizat. Focus. Mări : Mărește. El a mărit. Zoomul.
- Publicitarul. Publicitatea. Publicarea.
- Arta abstractă.Artele plastice. Opera de artă.Artistul. Cinematograful. Teatru. Concertul de muzică.
- Spectacolul. Spectatorul. Reprezentarea. Este reprezentativ!
Experimenta : Experimentează lucruri noi. El a experimentat. Experimentul.
- Moda. Haute couture. Manechinul. Modelul. Estrada. E foarte la modă! Silueta.
- Haina. Mătase. Este mătasoasă. Satinul. E satinat. Sinteticul. Este sintetic.
Stiliza : Stilizează. A stilizat. Stilizarea. Stilul. Este stilizat. Stila : Este stilat.
Standardiza : Standardizeaza. El a standardizat.Standard.
Coase : designer de moda coase stofa (tesatura)..Maşină de cusut. Ața. Acul Textilul.
Cârpi (petici) : Cârpesc (peticesc). El a cârpit. Cârpirea (peticirea).Zipul. Fermoarul.
Ţese : ţesătorul tese tesatura. El a țesat. Ţesutul. Tricota : A tricotat. Tricotarea. Tricou.
- Produsele din piele. Produse din piele. Piele.
Călca : Calc rufele. Am calcat. Călcatul. Fierul de călcat. Șifona : E șifonat!
Plia (îndoi) : . Pliez. Am pliat. Pliajul (plierea). Deplia : Depliez. Am depliat.
Curba : este curbat. Urmerașul.
Plisa : E plisat! Plisa (dunga). Plisajul. încrucișa : E încrucișat. Încrucișarea.
Îndoi colț : este îndoit!
Plia : se pliaza. El a pliat. Sufleca : Suflecă mânecile. El a suflecat.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


16 – Sfâșia (rupe) : Sfâșie tesatura. Este sfâșiat (rupt). Sfâșiatul. Foarfeca. Dubla : este dublat.
Repara : Orologerul repară ceasul. El a reparat. Orologera. Pendula.
- Bijuterul Garantează bijuteria. Aurul. Bani. Diamantul.Safirul. Smaraldul.Bijuteria.Perla.
Auri : este aurit! Aurirea. Lanțișorul. Brăţară. Inelul.Lingoul de aur. este pretios!
- Căutătorul de aur. Aurarul(argintarul). Orfăurăria (aurăria).Pepită de aur. Podoabă. Rubinul. Safirul.
Fasona : olarul fasonează lutul. A fosonat de ceramică. Mod. Oricum.
Modela : modelează. El a modelat. Modelarea.
Mula : Mulează. El a mulat. Mula. Demula : Demulează. A demulat. Demularea. Lutul.
Sparge : el sparge vaza. a spart. Spargerea. Spărgătorul. Strica : Strică. El a stricat recipientul.
Uza : Uzează. El a uzat. Uzură. Rupe : Rupe. El a rupt pâinea. Ruptură.
Crăpa (despica) : crapă în două. El a crăpat lemnul. Plesni : Plesnește. A plesnit.
Breaking : el sparge vaza citit. El a rupt. Ciopli : Cioplește. El a cioplit. E curățat (S-a zis cu el)! Mi este egal!
Fisura : Fisurează. Este frisurat. Fisura.
Deteriora : deterioreaza. a deteriorat. Deteriorarea. Zdrobi : L-am zdrobit. Vuietul (pocnetul, Bubuitul).
Lipi : Lipeşte o hârtie. A lipit. Lipiciul (cleiul). Lipirea. Lipi din nou : A lipit din nou.
Dezlipi : dezlipește hârtia. El a dezlipit. Dezlipirea.
Pune scotch : pune scotch. A pus scotch. Scotchul. Banda adezivă.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


17- Cultiva : Țăranul cultivă pământul. El a cultivat. Cultivatorul, Cultură.
- Agricultura. Agricultorul. Terenul agricol.
Crește : Pastorul crește porci. El a crescut animale. Crescătoria. Fermă.
Pașuna : Ciobanul păşunează oile. Păşune verzi. Păşuna. Gardul. Staul.
Paște : Ciobanul face să pască iarba oilor. Stâna (târla). Preria.
Mulge : ciobănița (păstoriţă) mulge vaca. A Muls. Mulsul (mulgerea). Plăcintă.
Tunde : Tunde oia. A tuns fiara. Tunsul. Lâna. Este lânos. Lenajul.
Merge (duce) la păscut : Duce la păscut. A dus la păscut. Transhumanţa. Vite.
Îngrășa : îngraşă turma. El a îngrăşat gâştele. Îngrăşarea. Grăsimea. Șeptelul.
Înmagazina : Înmagazinează . A ănmagazinat în hambar. Fânul. Ovăzul. Balotul. Paia.
Săpa : el sapă o gaură în pământ. A săpat. El a sapă și plantează flori.
Îngropa : îngrop Obiectul sub pământ. Am îngropat. Îngroparea. Săpa : Sapă. el a săpat.
Planta : plantează pomi. El a plantat. Plantarea. Implanta : Implantează. Implantarea.
Recolta : Recoltez fructe. Am recoltat. Recolta. Secerătorul. Foarfece de grădinar.
Culege : Culege flori. Am cules. Culesul. Culegătorl. Stringe : A strins.
Culege via : Culeg struguri. Am cules via. Culesul viilor. Podgoria. Cisterna. Butoi.
Vinifica : Vinifică. El a vinificat. Vinificaţia (vinificarea). Bonifica : Bonifică. A bonificat.Bonificarea. Pământul.
Fertiliza : fertilizez pământul. L-am fertilizat. Fertilizarea. Este fertil. Infertil. Grădină de legume.
Uda : Ud grădina. Grădinarul a udat câmpul.Udarea. Stropitoarea. Grădinăritul. Ţeava (furtunul).
Iriga : Irigă. El a irigat. Irigarea terenului. Sol arid. Este desert!
Stropi : Stropesc. Am stropit. Țâșni : apă ţâşneşte. Ea a ţâşnit. Țâșnirea apei.
Pulveriza : Pulverizează. El a pulverizat. Pulverizarea. Pulverizatorul. Pesticid. Insecticid.
împroșca : împroșcă. El a împroșcat. Împroșcarea.
Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare


18 – Scoate apa : Scoate apa. El a scos apa. Puțul.
Ara : agricultorul ară terenul.Țărănul a arat Câmpul. Brăzda : el a brăzdat.Brazda.
Secera : secerătorul secerește la secerișul. El a secerat. Musonul.
Semăna : semănătorul seamănă sămânţa. El a semănat seminţe. Campania (țara).Ţărănul.
Fertiliza : Fertilizează. El a fertilizat. Fertilizarea. Ingrășământul.
Săpa : Sapă. A săpat. Sapa. Lopata.Combina de secerat.
Cosi : El cosește cu o seceră. Acesta a cosit.Cositul.Furca.
Grebla : Greblez cu o grebla. Am greblat pământul.
Trage : caii trag plugul. Au tras. Grajdul. Grajdul. Armăsarul. Remorca : A remorcat.
Călări : el a călărit un cal. Galopa : Amăsarul galopează. Galopul . Iapa.Mânzul.
Trota (trapa) : trotează (trapează). El a trotat.Trapul (trotul).Troteur (trăpașul).
înhăma : înhamă boii. El a înhămat. Înhămarea (atelajul). Tracta : tractor tractează. El a tractat remorca.
Trage : îl trage. El a tras. Sania. Urma (dâra).

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


L'école

1- L'écolier va à l'école. Il prend le bus. Il y va en train. Le métro. Le bus. Le trolley. Le tramway. Le wagon.
Prendre: Il prend le stylo. Il a pris la feuille. Le crayon. Le cartable.
Utiliser: il utilise. Il a utilisé. C'est utilisable. L'utilité. L'utilisation. L'inutilité. C'est inutilisable!
User: il use de bonté. Il a usé de gentillesse. L'usager. C'est usuel.
- C'est indispensable! C'est utile! C'est inutile! C'est futile! C'est en vain! Vainement.
Écrire: j'écris la lettre. j'ai écrit sur le cahier. L'écriture. L'écrivain. La librairie. Le libraire.
Transcrire: il transcrit. Il a transcrit. La transcription.
Taper: je tape à la machine. J'ai tapé sur le clavier. Le tapage nocturne. Le carnet.
Lire: je lis un roman. J'ai lu un polar. La lecture. Le lecteur. C'est lisible. C'est illisible! Le livret.
Dessiner: je dessine avec un crayon. Il a dessiné un dessin. Le dessinateur.
Marquer: je marque. Je l'ai marqué. Le marquage. Le marqueur.
Noter: je note. J'ai noté. Prendre des notes: il a noté.
Orthographier: C'est bien orthographié. L'orthographe.
Souligner: je souligne. J'ai souligné. Surligner: je surligne. J'ai surligné. La ligne. Le trait.
Gribouiller: il gribouille. Il a gribouillé. Le gribouillage. Griffonner: il a griffonné.
Colorer: je colore. J'ai coloré. Colorier: c'est colorié! Le coloriage. La couleur. Les couleurs.
Élargir: j'élargis le trou. Ils ont élargi la route. L'élargissement. C'est large. La largeur.
Rétrécir: je rétrécis l'accès. Il a rétréci le chemin. Le rétrécissement. L'impasse. L'itinéraire.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


2- Allonger: il allonge l'espérance de vie. Il a allongé. L'allongement de la vie. Rallonger: il a rallongé.
Prolonger: il prolonge. Il a prolongé. La prolongation.
Agrandir: j'agrandis. J'ai agrandi. L'agrandissement. Étirer: j'étire. J'ai étiré. L'étirement.
Approfondir: il approfondit. Il a approfondi. La profondeur. C'est profond.
Rapetisser: je rapetisses. J'ai rapetissé. Le rapetissement.
Miniaturiser: il miniaturise. Il a miniaturisé. La miniature. C'est microscopique!
Alourdir: Il alourdis le chargement. Il a alourdi la charge. L'alourdissement.
Alléger: Il allège le travail. Il a allégé le service. L'allègement. La tâche.
Tracer: je trace une ligne. J'ai tracé les lignes. Le traçage.
Retracer: je retrace les évènements. J'ai retracé.
Colorier: je coloris le dessin. J'ai colorié en rouge. Nuancer: il nuance. C'est nuancé. La nuance.
Pigmenter: c'est pigmenté. Les pigments. La pigmentation de la peau.
Transparaître: il transparaît. Il a transparu. C'est transparent. La transparence. C'est translucide. C'est opaque.
Blanchir: je blanchis. J'ai blanchi. Le blanc. La blancheur.
Noircir: je noircis. J'ai noirci. Le noir. La noirceur.
Rougir: Je rougi. J'ai rougi. Le rouge. La rougeur. Jaunir: je jaunis. Il a jauni. Le jaune.
Verdir: Je verdis. Il a verdi. Le vert. Le bleu. Le marron. L'orange. Le violet. Le gris.
Décolorer: je décolore. J'ai décoloré. La décoloration.
Raviver: il ravive les couleurs. Il a ravivé. C'est vif! Ternir: il les ternit. Il les a ternis. C'est terne!

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


3- Illustrer: j'illustre. J'ai illustré. L'illustration. L'illustrateur.
Effacer: j'efface les fautes. J'ai effacé les erreurs. Gommer: Je gomme. J'ai gommé. La gomme.
Dicter: L'enseignante dicte une phrase. Elle a dicté un paragraphe. Le chapitre. Le dictionnaire.
Définir: il définit. Il a défini. La définition. Ressortir: il ressort. Il est ressorti.
Corriger: Je corrige la dictée. J'ai corrigé l'exercice. La correction. C'est exact! C'est correct!
Rectifier: il rectifie. Il a rectifié. La rectification. Le rectificateur.
Répéter: Je répète la leçon. J'ai répété la poésie. C'est poétique. La répétition. C'est inexact. L'exactitude.
Rabâcher: il rabâche. Il a rabâché. Le rabâchage. Radoter: il radote. Il a radoté.
Réciter: je récite le poème. J'ai récité par cœur. La récitation.
- Le dessin industriel. Le plan d'un maison. Le dessin humoristique. La bande dessinée.
Étudier: l'étudiant étudie à la faculté. Il a étudié à l'université. L'universitaire. L'étude. La matière.
Réviser: il révise. Il a révisé. La révision. Potasser: il potasse. Il a potassé.
Instituer: il institue. Il a institué. L'institution. L'instituteur. Le proviseur.
Superviser: le directeur supervise. Il a supervisé. Le superviseur. La direction.
- L'académie. L'académicien. Le diplôme. Il est diplômé. Le baccalauréat. La licence.
Apprendre: L'élève apprend les leçons par cœur. Il a appris l'histoire. L'apprenti. L'apprentissage.
Enseigner: le professeur enseigne la philosophie aux étudiants. L'enseignement.
- L'enseignant a enseigné les mathématiques aux étudiantes. La formule mathématique.
Instruire: L'instructeur instruit les collégiens dans un collège. L'instruction supérieure.
- Il a instruit les lycéens au lycée. La méthode d'apprentissage. C'est méthodique!

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


4- Surveiller: Le surveillant surveille la classe. Il l'a surveillée. La surveillance. Le préau.
- L'examen. Le classeur. Le point. La virgule. Le point d'interrogation. Le point d'exclamation. La ponctuation.
S'absenter: il s'absente. Il s'est absenté. Il est absent. L'absentéisme. Il est présent. La présence.
Raconter: l'historien raconte l'histoire. Il a raconté. Le récit. Narrer: il a narré. La narration.
Évoluer: Il évolue. cela a évolué. L'évolution. L'hypothèse.
- La culture. C'est culturel! La littérature. C'est littéraire. Littéralement. Il est lettré. Il est illettré.
- La géographie. Les mathématiques. Le mathématicien.
Planifier: il planifie. Il a planifié. La planification. L'architecte. L'architecture.
philosopher: il philosophe. Il a philosophé. Le philosophe. La philosophie.
- La science. Le scientifique. La théologie. L'archéologie.
- La dissertation. La thèse. La théorie de l'évolution. Le thème.
-La géométrie. Le rond. Le cercle. Le triangle. Le carré. Le cube. Le rectangle.
- Le trapèze. Le cylindre. La surface. La superficie.
- Le géomètre. La géologie. Le géologue. La licence de droit.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Suite


Transportul

1 - Merge(se duce) : Merg(Mă duc) la un prieten. M-am dus în Franţa. M-am dus la Paris.
Pleca: Plec la Paris. am Plecat de la Paris la Londra. Plecarea. Sosirea.
Veni: vin din Roma. Am venit din Spania. Venirea. Reaplicarea: Se pare sus. El aplică din nou.
Provenii: Provine din lemn. A provenit. Provenienţă.
Sosi (ajunge): Sosesc(ajung) la Berlin. Am ajung în Germania. Am sosin din Italia.
Acoperire: Eu sunt capabil. Am reuşit.
- Trenul pleacă de la Paris si ajunge la Londra la ora opt. Este nevoie de 2 ore pentru a ajunge acolo!
Reveni (se întoarece): mă întorc (revin) mâine. M-am întors ieri (Am revenit).
Anunța: Șeful gării anunţă sosirea trenului. El a anunţat. Anuntul.
- Agent de staţie. Calea ferată. De cale ferată. Rail. Locomotiva. Peronul.
Zbura: aeronava zboară. A zburat. Zborul. Își lua zborul : avionul zboară. Aviatorul. zborul.Decolarea.
Flutter: ea pluteşte. El a fluturat. Acrobaţie. Face piruete. Bagajelor compartiment.
Prezentare generală: care este arborat. A zburat. Listă. Plana (pluti): Planează. A planat. Planorul.
- Astronomia. Racheta. Astronautul. Space Shuttle. Nava spaţială. Cosmonautul.
- Stewardesa. Aeroportul. Pasagerul. Pasagerii. Escala. Elicopterul. elice.
Ateriza: Aterizează pe pista aterizării. El a aterizat pe pământ. Aterizarea.
Ameriza: Amerizează pe apă. El a amerizat pe un lac. Amerizarea. Pilotul. Co-pilotul.
prăbuși: avionul se prăbuşește pe mare, s-a prabusit pe pamant. Prăbușirea.
Zdrobi (strivi): Zdrobește. Este zdrobit. Zdrobirea (strivirea).

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


2 - îmbarca: îmbarc pe vaporul. Am îmbarcat in avion. Îmbarcarea. Barca.
Debarca: debarc din barca. Am debarcat din avion. Debarcarea. Ţărm. Coasta.
Călători: Călătorul călătorește pe un tren. Turististul a călătorit la bord unui avion. Pedalo.
Se plimba: Mă plimb în oraş. Walker s-a plimbat pe plaja. Parasolar. Insula.
Trece: Trece pe aici. El a trecut pe acolo. El a trecut un examen. Liberă trecere.Contrabandist.
Drumeţii: excursie ea. El drumeţii. Drumeţii. Hiker. Turismul. Da târcoală: A dat târcolă.
Vagabonda: el rătăceşte. El a rătăcit. Vagabond. Vagabondaj. Tramp.
Îndeletnici: îndeletnicesc cu ocupaţiile mele. El îndeletnicit.
Eliminaţi: te iau cu mine. Am luat. Adu-: o conduce. El a adus.
Plumb: se desfăşoară activităţi de cercetare. El a terminat lucrarea sa. Liderul. Aduce înapoi: aduce inapoi. El a adus înapoi.
Ocări: Ocărește muncitorul lui. L-a ocărit.
Hoinări: Hoinăresc. Am hoinărit. Hoinăreala. Hoinărul.
Călătoria plăcută! Plimbarea plăcută! Traseu. Calea.
Vizita: Vizitatorul vizitează muzeul. El a vizitat oraşul. Vizita.
Umbla: Pietonul umblă pe drum. El a umblat repede. Mersul. Trotuarul.
Conduce: el conduce o masina. El a condus un vehicul. Conducerea. Retrovizorul.
Înmatricula (matricola): Înmatriculează. A înmatriculat. Înmatricularea. XXX.
Ambreia: Ambreiez. Am Ambreiat . Ambreiajul. Dezambreia (debreia): el a debreiat.
Se întoarce: el se întoarce să se uite în spate. S-a întors. Întoarcerea.
Coti: Cotește la dreapta. A cotit la stânga. Învărtește volanul. Turul.Parbrizul.
Vira: Virează la dreapta. El a virat. Virajul. Curba (cotirea). Derapa: Derapează. El a derapat. Derapajul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


3 - Zigzaga: Zigzagează. El a zigzagat. Zigzagul.
Parca: parchez maşina mea. Am parcat motocicleta mea. Parcarea.Gara Gara: el garat.
Staționa: Staționează. El a staționat. Staționarea.
Demara (porni): biciclete demarează. a demarat. Demarajul. Demarorul.
Rolă: ea role. El laminate. Remorcă. Rulota.
Accelera: Accelerează. A accelerat. Acceleraţia. Acceleratorul. Retrograda: el retrogradat.
- Strada. Autostrada. Răscrucea de drumuri. Intersecţia. Traiectul. Traiectoria.
- Asfaltul. Asfaltul. Tunelul. Podul. Poarta de acces. Subteranul. E subteran. Viaductul.
Înfunda: înfundă pasajul. El a înfundat. Este înfundat. Dopul.
Destupa: Destupă sticla. A destupat. Destuparea.
Bloca: Am blocat. Blocarea. Deblocare: Deblochez situația. Am deblocat circulația.
înghițui: înghițuiesc. Am înghițuit. Dezghețui......: Am liber. Degaja: am degajat. Colţul. Unghiul.
Circula: masinile circulă prost. El au circulat. Circulația.
- Traficul rutier. Traficul aerian. Traficul maritim.
Orienta: Mă orientez la Paris. M-am orientat. Orientarea.
Dezorienta: Mă dezorientez. M-am dezorientat. Dezorientarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


4 - naviga: navigatorul navighează pe mare. A navigat pe un lac. Navigarea.
- Navă soseşte în port. Nave navigând. Navigatie. Iahtul. Cârmei.
Deriva: Derivează. A derivat. Merge la deriva. Pluti: Plutește. A plutit. Plutitoarea.
Vâsli: Vâslesc. Am vâslit. Vâsla. Vâslaşul.
Larga: Larghează. El a largat amarele. Lansarea Vaporului. El a aruncat ancora.
Face un nod: Marinarul face un nod. El a făcut un nod. Curele închinga(înșeua, încinge): A închingat. Chinga.
Șnurui: Șnuruiește pantofii lui. El a șnuruit. Șnurul (Șiretul). Lasso. Curea.
Lega: Leagă cu un . El a legat pe cineva. Legarea. Dezlega: El dezleagă coarda. El a dezlegat.
Înnoda: Înnoadă coarda. este înnodat. Deznoda: Deznoadă coarda. Este deznodat! Deznodarea.
Lega din nou: leagă din nou. A legat. Legarea. Reînnoda: Reînnoadă. a reînnodat.
Atașa: ataşez ancora. Am atașat amarele. Lega cu sfoară: am legat cu sfoară. Sfoara.
Ataşaţi: este ataşat.
Include: ea se alătură. El sa alăturat. Joncţiune. Se alăture. Adaugă alătura: sa alăturat. El sa alăturat.
Adăuga: deputat.
Răsturna: Vaporul are tangaj şi se răsturnă. Răsturnarea (scufundarea).
Avea tangaj: Vaporul a avu tangaj și s-a răsturnat pe val. Spuma. Wash
Legăna (clătina): Nava se leagănă. S-a legănat din cauza furtunii. Legănarea. Balotajul.
Scufunda: nava se scufundă în ocean. El s-a scufundat în fundul mării. Epava. Recif de corali. Lagună.
Eșua: pluta eșuează pe plajă. A eșuat pe o insulă. Mareea (flux). Mareea(Reflux).
Curge: apă râului curge in mare. Pârâul a curs în fluviul. Curge gârlă(șiroaie): Curge gârlă.
Naufragia: . Naufragiează. El a naufragiat. Naufragiu. Se scufunda: Se scufundă. S-a scufundat.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Suite


Distracțiile

1 Se duce : Mă duc în vacanţă. M-am dus în străinătate. Vacanțele. Turişti.
Rula : motociclistul ruleză repede pe motocicleta lui. El a rulat la viteză maximă.
Explora : Explorez pădurea. Am explorat ţară. Exploratorul. Explorarea. Jungla.
Traversa : Traversează pădurea. El a traversat râul. Traversarea (Trecerea).
Aventura : Se aventureqză singur. El s-a aventurat. Aventura. Aventurierul. Mezaventura(Pățania)
Pescui : pescarul pescuiește peștele cu tijă de pescuit. El a pescuit.
Infesta : Lacul este Infestat de pești.
Stagna : apa stagnează. A stagnat. E stagnant. Mlaștina. Mlaştini. Este mlăştinos.
- Cârligul. Momeala. Netul. Linia de pescuit (undița). Mulineta. Minciogul (plasa). Mulina : A mulinat.
Prinde cu harpon : Prinde cu harpon. A prins cu harpon. Harponul.
Vâna : Vânătorul vânează cu o pușcă iepurele. El a vânat Vânatul. Vânătoarea.
Urmări : Urmărește. A urmărit.
Hăitui (goni) : vânător hăituiește animalul. El a hăituit fiara. Pândi : A pândit. Ambuscadă (pânda).
Picta : Pictorul pictează tabloul cu pensula. El a pictat o pânză. Pictura. Cadrul. Portretul.
Expune : se expune. El a expus arta lui. Expunerea. Lăcuirea. Galeria de artă. Poza.Postura.
Înota : Înotătorul înoată. A înotat. Înotul. Înotarea. Piscina.
Plonja : Plonjez. El a plonjat. Plonjonul. Cufundarea (scufundarea). Plonjorul. Trambulina.
Imerge (imersa, Scufunda) : submarinul imerge. El a imers. Imersiunea. Suprafaţa apei. Insubmersibil.
Submerge : Submerge. El a submers. Submersia. Acesta este submersibil.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


2 Bronza (pârli) : Bronzează la soare. El a bronzat. Bronzajul (bronzarea). Insolația.
Schia : schiorul schiează cu schiurile. El a schiat. Avalanşa. Săniuşul (sănia).
Slaloma : el slalomează. A slalomat. Slalomul.
Îneca : el se îneacă. El s-a înecat. Înecul. Înecatul.
Escalada : alpinistul escaladează muntele. El a escaladat dealul. Escaladarea. Valea. Câmpia (șesul).
Se cățăra : Cațără faleza. Cățărătorul a cățărat pe stâncă. Muntele. Speologia. Pestera.
Se târî : târăște. El a târît. Rock. Aceasta roci. Rock. Carabină. Coarda. Pavaj.
- Vulcanul. Lava. Erupţia vulcanică. Marmura. Este marmorat.
Ghida : Te ghidez. El a ghidat. Ghidul de munte. Direcția. Destinaţia.
Colecționa : colecționarul colecționeaza obiecte. El a colecționat. Colecția.
- Anticarul. Antichitatea. E antic. E rustic.
Cădea : Cad. Am căzut. Cădea, eu cad. Am căzut. Toamna. recidivă : o recadere.
Poticni : se poticneşte. El s-a poticnit. Poticnirea. dobori : A doborit.
Precipita : el se precipită. El s-a precipitat. Prăpastie. Decalaj. Groapă.
Clătina (împletici) : el se clatină. El s-a clătinat. Șovăi : Șovaie. El a șovăit.
Alerga : alergatorul aleargă în stadion. Tribuna. El a alergat cursa. Maratonul. Repezi : el s-a repezit.
Parcurge : Parcurge o mare distanţă. El a parcurs. Parcursul. Sprinterul.
Porni : Pornește repede. A pornit încet. Pornirea.
Sări : sară obstacolele. A sărit gardul. Săritul. Țopăi : Țopăie. El a țopăit. Țopăiala(țopăitul).
Sălta : Saltă. El a săltat. Saltul. Sălta : salt. Am săltat. Săltarea. Săritura înapoi..
Tresări : el tresare. El a tresărit. Tresărirea. Tresălta : A tresăltat. Tresări : A tresărit.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare


3 - Transpira : el transpiră mult. A transpirat. Transpiraţia. Sudoarea : transpira prea mult. El a transpirat. Sweat.
Înainta : maratonxx înaintează repede. El a avansat rapid. Este rapid. Rapiditate. Viteza. Radarul.
Distanţa : distanțează. El a distanţat. Distanţa.
£ncetini : încetineşte. A încetenit. Încetinirea. Este lent. Încet. Lent.
Frâna : frânează. El frânată. frâna. Frânarea (frânajul). Opri : se opreşte. El s-a oprit. Oprirea.
Înapoia : înapoiază. El a înapoiat. Declin.
Întrerupe : intrerupe meciul. El l-a întrerupt. Este neîntrerupt! Întreruperea.
Relua : Reia cursa. El a reluat răsuflarea. (Suflul lui).
Urma : El urmeaza adversarul său. El a urmat linia. Urmarea. Urmatorul. Adversitatea.
Urmări : Urmărește. El a urmărit. Urmărirea.
Continua : El continuă cursa. El a continuat-o.
Perpetua : Perpetuează. A perpetuat. Perpetuarea. Este perpetuu! Perpetuu.
Depăşi : Depăşeşte concurentul său. El a depăşit. Pașirea.
Devansa : Devansează. a devansat. Preceda : Precedează. A precedat. Precedentul. Predecesorul.
Obține : Obține premiul. El a obținut victoria. El este căștigătorul! El este victorios!
Acapara : Acaparează victoria. Am acaparat.
Accepta : el acceptă înfrângerea. A acceptat. Aclama : Este aclamat. Aclamarea.
Refuza : el refuză. El a refuzat. Refuzul. Este de necontestat! Refuta : Refutează. El a refutat.
Tolera : tolerează. El a tolerat. Este tolerant! Toleranţa. E intolerant. Este intolerabil.
Acorda : El acordă onoarea. A acordat. Acordul. Consimţi : Consimte. Am consimțit. Consimţământul.
- Sunt de acord cu tine. înțelegerea. Neînțelegerea. Acorda : Acordează. El a acordat.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare


4 - Se proclama : el se proclamat câştigător. El s-a auto-proclamat. Proclamatia.
Începe : începe cursa. El a început. Inceputul. Iniţia : el a iniţiat.
Reîncepe : el a reînceput. Reînnoi : Reînnoieşte. El a reînnoit. Reînnoirea.
Începute : am inceput. Am început. Inceputul. Finaliza : finalizeaza. El finalizat.Finalizarea. Prealabil.
- înainte. Înainte de a.
Sfârși : Sfârșește. El a sfârșit. Termina : Termină. El a terminat. Sfârşitul.Este fără sfârşit. Este infinit!
Cânta : Cânt cântecul. Am cântat refrenul. Cântăreţul. Fluiera : el fluiere. El a fluierat.Fluierul.
întona : el întonează cântece. El a întonat cântările. Tenorul. Cântul liric.
inregistra : el a inregistrează muzica. El a inregistrat un nou album. Inregistrarea. Turul.
Cânta : muzicianul cântă la chitara. El a cântat. Chitaristul. Instrumentul muzical. Virtuozitatea.
Orchestra : orchestrează. Șeful de orchestru a orchestrat. Scorul muzical. Note muzicale.
Compune : compozitorul compune o muzică. El a compus. Compoziţia. Tablature.
acorda : muzicianii acodează instrumentele. Le-au acordat. Acordurile.
Tobele : el tobe. El a trâmbiţat. Cilindru. Tamburină. Acumulator. Baterist. Ceaşcă.
Set : Am regulă. Am platit. Setare. Armoniza : El a armonizat. Armonia. Armonizarea.
Acorda : Acordează pianul. am acordat vioara. Pianistul. Violonistul. Harpa. Flautul.
Sincroniza : Sincronizează. El a sincronizat. Sincronizarea. Simfonia. Este simfonic.
Vibra : Coarda vibrează. A vibrat. Vibraţia.
Sintetiza : Sintetizeaza. El a sintetizat. Sintetizatorul. Sinteza. Plagiatul.
Sistematiza : Sistematizează. El a sistematizat. Este sistematic. Sistemul.
- Trompeta. Trompa. Trompetistul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare


5 Dansa : Dansez un dans. Am dansat valsul. Dansatorul. Dansatoarea.
- Balul. Balerina. Baletul. Capacul de chitară. Sift : lumina slaba.
Plictisi : Mă plictisesc. M-am plictisit. Plictiseala.
Juca : jucătorul joacă la joc. a jucat cărţi. Șahul. E jucabil. Jucăria. Turnichetul. În partea de sus.
Trișa : înşela trişorul trișează la jocuri. El a trișat. Trișarea. Deception.
Truca : Truchez. Am trucat. Trucajul. Trucarea. Trucul.
Paria : Pariez la jocuri. Am pariat. Pariul. Pariorul. Miza : Mizez. Am mizat. Miza.
Pronostica : Pronostichează. El a pronosticat. Pronosticul. Cel care pronostichează. Primele trei. Biletul.
Jefui : Jefuiește toate. El a jefuit miza. Loterie. Loteria Naţională. Token-ul.
Gresi : Greşește. El a greşit. Fool : am ademenit. Momelile.
Înşela : își înşeală lumea. El a înşelat pe cineva. înșelăria. Impostorul. Impostura.
Înţelege greşit : am înţeles greşit. I dispreţ. Greşeală.
Păcăli : Păcălesc pe cineva. Te a păcălit. Păcăleala. Leza : A lezat pe aproapele său.
Uzurpa : Uzurpă poziţia. El a uzurpat. Uzurparea.
Prinde în capcană :îl prinde în capcană. L-a prins în capcană. Capcana. Trapeurul. Trapa. Trapeurul.
Unelti (urzi) : Urzesc ceva. Am urzit.
Se amuza : Se amuză. S-a amuzat. Amuzamentul.
Se distra : Se distrează. El s-a distrat. Divertismentul.
Se distrage : Se distrage. El s-a distras. Distragerea.
Se legăna : copii se leagănă pe leagănul. S-au legănat.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Continuare


6 - Glumi : Mehenghiul gumește. El a glumit. Gluma.
Glumi : glumeşte. A glumit. Glumețul.
- El face glume. Satiră. Se strâmba : Se strâmbă. el s-a strâmbat. Grimasa (strâmbătura).
Face haz : Face haz. A făcut haz. Nostim. Gigolo. XXXX. Este frivol.
Celebra : Celebrează. Au celebrat. Celebrarea. Celebritatea. E celebru. Reputaţia. E renumit.
Sărbători : Sarbatoreste aniversarea. Au sarbatorit. Sărbătoarea. Sărbătoriţi : au desfătat.Petrecere de animale.
Câștiga : El câştigă partida. El a câştigat! E câstigătorul. Câștigul. Campionul.
Repurta : Repurtează premiul. El a repurtat.
Pierde : Pierde. El a pierdut! Cel care pierde. El s-a pierdut. El și-a pierdut drumul. Pierde : Este pierdut.
Reuşi : El reuşește în viaţă. El a reuşit în lumea afacerilor. Reușita. Succesul.
Eșua : Eșuează în proiectele sale. A eșuat. Eșecul.
Găsi : găsesc ceea ce am pierdut. Am găsit bucuria. Găsiţi.
Regăsi : Te regăsesc dupa atâția ani. Am găsit obiectul pierdut. Reuniune.
Recompensa (răsplăti) : Ne recompensează. Ne a recompensat. Recompensa (răsplata).
Merita : Merită să reuşească. El a meritat să piardă. Meritul. Este nemeritat!
Îmbunătăţi (ameliora) : Mă îmbunătăţesc. M-am îmbunătăţit. Îmbunătăţirea. Regresia.
Progresa : progresează. El a progresat. Progressiunea. Progressul. Regresa : regresează. El a regresat.
Sofistica : sofistică. A sofisticat. Sofisticarea.
Optimiza : optimizează. El a optimizat. E optimist. Optimismul. E pesimist.Pesimismul.
Agrava : Agravează situaţia. E agravat. Agravarea. Minimiza : El a minimizat.
Relativiza : relativizează. El a relativat. Relativitatea. Este relativ.
Raţionaliza : raţionalizează. El a raţionalizat. Este raţional.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii

Suite


Sensurile

1 - limbajul. Limba. Lingvistica.
- Nu sunt mut. Limbajul semnelor. Bâlbâi : Bâlbâie. El a bâlbâit. Bâlbâirea.
Vorbi : vorbesc fluent franceza. Vorbesc un pic franceza. Cuvântul.
Descurca : Mă descurc în limba engleză. M-am descurcat.
Am vorbit încet : eu vorbesc în şoaptă. Vorbesc cu voce tare despre viata.
Spune (zice) : eu spun (zic) ca ai dreptate. Ai spus (zis) că am gresit. Eu nu spun nimic.
Preciza : El precizează. El a precizat. Precizia. Specifica : Specifică. El a specificat. Specificarea.
Contrazice : Eu te contrazic. Am contrazis. Contradicţia. Adversar.
Cere : Cer. am cerut. Face o cerere.
Solicita : Te solicit. Am solicitat. Solicitarea. Solicitudinea.
Necesită : Este nevoie. el a cerut. Cerinţe. milogi : Milogește. El a milogit.
Pretexta : Pretextează. A pretextat. Pretextul. Pretinde : Pretind. Am pretins.
Propune : Eu propun un proiect. Am propust. Punct. Propunerea. Evoca : el a evocat.
Presupune : presupun. Am presupus. Presupunerea. Aluzia. Se referi : el s-a referit.
Discuta : Eu discut cu tine. Am discutat. Discuţia. Conversaţia. Este indiscutabil!
Conversa : Eu conversez cu vecinul meu. Am conversat cu vecina mea. Vicinatatea.
Contacta : el contactează pe cineva. El a contactat. Contactul. Lua contact cu o persoană.
Dezbate : Dezbat un subiect. Am desbătut. Dezbaterea. Monologul. Dialogul. Dialoga : am dialogat.
Relansa : relansez polemica. Am relansat. Divaga : el divaghează. El a divagat în vorbele lui.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


2 - Controversa : controversez. Am controversat. Controversa (Polemica).
Comunica : mama comunică cu fiica ei. Ea a comunicat. Comunicarea.
Povesti : mama povestește o poveste. Ea a povestit un basm. Fabula. Legenda.
Rezuma : ea rezumă cartea. Ea a rezumat. Rezumatul.
Concluziona (încheia) : el încheie o alianţă. El a concluzionat. Concluzia.
învârti : ea învârtește paginile cărţii. A învârtit foile.
Simplifica : simplifică lucrurile. A simplificat. Simplificarea.
Complica : Complică lucrurile. A complicat. Complicaţia.
Ușura : Îmi uşurează viaţa. Este uşurat. Este mai usor.
- E un caz dificil! Dificultatea. E penibil. Penibilitatea.
Se exprima : Mă exprim în mod clar. M-am exprimat. Exprimarea.
Articula : Articulez bine. Am articulat. Vreau să fiu comprehensibil. E incomprehensibil!
Pronunța : pronunță bine. El a pronunțat. Pronunţia. Este nepronunţat!
Accentua : Accentuez. Am accentuat. Accentul.
-Vorbirea (discursul). Vorbitorul. Auditorul. Auditoriul. Volubil. Volubilitate. E elocvent! E locvace. Locuțiunea.
Palavragi : (cleveti, Bârfi) palavragesc. Am palavragit. E vorbăreţ. Palavrageala (cleveteala). Mejera. Bârfeala. Bârfa (cancanul).
Spiona : Spionează. A spionat. Spionajul (denunțarea). Flecări (trăncăni) : A flecărit.
Exagera : el exagerează. El a exagerat. Exagerarea.
Critica : Eu critic altele. Am criticat. Critica. Este critic. Zvonul (rumoare).

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


3 - Informa : Te informez. Am informat poliţia. Informaţia. Informatorul.
Informa : Mă informez. M-am informat. Informaţiile.
Documenta : Se documentează. El s-a documentat. Documentaţia. Documentele.
Cere : îți cer. Ți-am cerut. cererea.
Interoga : interogătorul interoghează o persoană. L-a înterogat.
- Este un interogatoriu! Înterogarea (Chestionarea).
Intreba (chestiona) : Te întreb. Te am întrebat. Pun întrebări.
Răspunde : Răspund la o întrebare. Am răspus. Răspunsul.
Replica : el a replicat. Replica. Retorca : retorchează. El a retorcat. NNNN.
Chema : Te chem mâine dimineaţă. M-ai chemat ieri dimineaţă. Apel. Este dimineaţă.
Adresa : Mă adresez la tine. M-am adresat la avocatul meu. Notarul. Portărelul.
Obiecta : Obiectez decizia. Am obiectat. Obiecţia. Reclamantului.
Decide : Decid să facă apel. Am decis. Decizia. Decizia de filtru. E rezolvat. Rezoluţia.
Demisiona : a demisionat. El a demisionat. El este demisionat. Demisia.
Declara : Declar. Am declarat. Nu am nimic de declarat. Declaraţia. Passportul. Viza. Min.
Explica : îți explic. Am explicat. Este o explicatie bună.
Înseamna : Asta înseamnă. Asta a însemnat. Semnificația. Este nesemnificativ (neînsemnat). Semnul. Sinonimul.
Affirma : Eu Afirmez spusele mele. Le-am afirmat. Afirmatia.
Confirma : Confirm. Am confirmat. Confirmarea.
Infirma : infirm vorbele mele. Am infirmat.
Menţiona : Menţionez. Am menţionat. Menţionarea (mențiunea). Stipula : Stipulez. Am stipulat.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


4 - Menţine : Mențin cuvintele mele. Am menținut adevărul.
Minți : mint. Am minţit. Minciuna. Mincinosul. Dezminți : Dezmint. a dezmințit.
Tăcea : Tac. am tăcut! Taci din gură!
Reducere la tăcere : Te am redus la tăcere. Am gagged. Gagging. Gag.
Masca : Mă mascez. M-am mascat. Masca. Demasca : este demascat!
Influența : influenţează. El a influenţat. Influenţa. Incita : incită.El a incitat. Incitarea.
Tutui : Tutuiește. A tutuit. Tutuirea. A spune dumneavoatră : spune dumneavoatră . A spus dumneavoatră . Dumneavoatră.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


5 - vederea:
- Eu nu sunt orb. Orbul. Orbirea. orbirea. E clar! Nu este clar! Asta e net!
- Oftalmologul. Oftalmologia. Opticianul. Optica. E ochi. Este miop. Miopia.
Vedea : văd bine cu ochelari. Am văzut cu o lupă. Este invizibil!
Se uita : mă uit la televizor. M-am uitat la TV. Privirea. Ecranul.
Privi : privesc un peisaj frumos. Am privit pe fereastră. a se uita cruciș : el s-a uitat cruciș.
Observa : El observă. El a observat. Observarea. Observatorul. Binoclu.
Contempla : Contemplez cu uimire. M-am contemplat. Contemplarea.
Discerne : Discern. Am discernat. Discernământul. Remarca : remarc. Am remarcat.
Distinge : distinge. El a distins. Distincţia. Peisajului. Panorama. E panoramic.
întrevedea : (întrezări) întrevăd eu lucrurile. Am întrezărit. O întrevedere.
A zări : Zăresc. Am zărit. O privire de ansamblu. Repera : Reper. El a reperat. Reperul.
Percepe : percep. Am perceput. Percepţia.
Confunda : Confund culorile. Am confundat. Confuzia.
Ogle : el cu ochii. Mater : el amice. Sparkle : ea licărea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


6 - Audierea :
- Eu nu sunt surd. Surdul. Surditatea. Tăcerea. Este tăcut! Cu deficienţe de auz.
Auzi : Aud cu urechile. Am auzit un zgomot. Eu nu sunt surd. Mutul.
Asculta : Ascult muzică. Am ascultat o melodie. Sunetul. Este melodios! E zgomotos!
Intelege : Vă înţeleg. V-am înţeles. Înţelegerea. Nu este înţeles. Neînţelegerea.
- Este de înţeles! Este de neînţeles! Acest lucru este consecvent! Acest fapt este incompatibil!
Aborda : Te abordez. Te am abordat. Este abordabil! Coerenţa. Este neabordabil!
Se appropria : Mă apropriez. M-am apropiat. Aproprierea. E aproape. Proximitatea.
Se appropria : Mă apropriez. M-am apropiat. Aproprierea.
Îndepărta :Mă îndepărtez. M-am îndepărtat. Depărtarea (îndepărtarea).

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


7 - Mirosul :
Simţi (Mirosi) : Simt (mirosesc) cu nasul. mirosul. Am simţit parfumul. miroase frumos sau rău! Deodorantul.
Parfuma : Se parfumează. S-a parfumat. E dulce. Balsamul.
Mirosi : miroase. El a mirosi. Flerul. Botul. Botul (Mutra).
Pute : pute. A pute. Putoarea (Duhoarea). Este grețos. Puturos.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


8 - Atingerea :
Atinge : Ating cu mâna. Te am atins. Retușa : retușează. El a retuşat.
Ţine : Te ţin de mînă. L-am ţinut în braţele mele. Reține : Te rețin. L-am reținut.
Susține (sprijini) : Eu te sprijinesc. Eu am susţinut. Sprijinul (susținerea). Este insuportabil!
Apăsa : ea acceptă. El a susţinut. Sprijin. Baza : Se bazează. El s-a bazat. Baza.
Prinde : Prind. Am prins. Apuca : Apucă. El a apucat. Prinde din nou : A prins din nou.
seziza (sesiza) : sesizez. Am sesizat. Sesizarea. Desesiza (deseziza) : E desesizat. desesizarea
Strânge : Strâng pumnul. Am strâns mâna. Strângerea. Încheietura mâinii.
Slăbiţi : Am desface. I slăbiţi. DeSerres.
Întinde : Întind coarda. Am întins mâna la cer. E întins! întinde : am întins. frânghia.
Ridica : Ridic braţele în aer. Am ridicat capul. Pârghie. Controler.
împinge : împing uşa. Am împins. Îmulsul.
Arăta : Arăt cu degetul. Am arătat. Exhiba : el a exhibat. Exhibiția. Pavana : s-a pavanat.
Indica : Indică. El a indicat. Indicatorul. Indicaţia. Index. Panoul.
Desemna : Desemnez. Am desemnatt. Desemnarea. Semnaliza : Semnalizează. El a semnalizat. Semnalizarea.
Demonstra : Demonstrez un lucru. Am demonstrat ceva. Demonstrarea.
Gesticula : Gestuculează. El a gesticulat. Gestul. Să-l semneze. Reflexul.
Manipula : Te manipulez. Te am manipulat. Manipularea. Pipăi : pipăie. El a pipăit..
Manui : Manuiesc sabia. Am manuit o armă. Manuirea. Este manual. învârit : sabia se învârtește.
Maniera : este manierat. Bunele maniere. Este maniac. E elementar. Elementul.
Manevra : manevrez. Am manevrat. Manevra. Muncitorul necalificat.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


9 Zdrobi (strivi) : zdrobesc (strivesc) cu piciorul. Am Zdrobit. Strivirea (zdrobirea).
Călcat în picioare : călcă în picioare. El a călcat. Tropăi : Tropăie. A tropăit.
Macina : macin boabele de cafea. Am macinat. Macinarea.
Scutura (zgudui) : Scutur sticla. Am scuturat. Scuturăturile (zguduiturile).
Agita : Agită. El a agitat. Agitaţia. El este agitat.
Arunca : arunc piatra. Am aruncat sulița. Aruncarea.
Lapida (pietrui) : Lapidează (pietruiește). El a lapidat. Lapidarea.
Atinge ușor : mă atins ușor. Atingerea ușoară.
A vedea moartea cu ochii : Atingerea ușoară.
Mima : mimează. El a mimat. Mimul. Mimica. Pantomima. Marionetă. Marionetă.
Palpa : palpează. El a palpate. Palparea. A bâjbâi (tatona) : Bâjbâie. a bâjbâit. Tatonare. Pipăi : a căuta pe Pipăit.
Ștampila : Ștampilez. El a ştampilat. Ștampila.
Tapota : Tapotează. El a tapotat. Tapotarea. Ciocănelul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


10 – Gândul (gândirea) :
Gândi : Mă gândesc la tine. M-am gândit la noi. Gânditorul. Creierul. Craniu.Mentalitatea.
Reflecta : Reflectez. Am reflectat. Reflecţia. Am o idee bună.Ideologia. E mental!
Medita : el meditează. El a meditat. Meditaţia. Facultăţile intelectuale. Intuiţia.Intenţia.
Concentra : Ma concentrez. Am concentrat. Concentrarea.
Ști : Ştiu. Am știut. Știința. Considera : Am considerat.
Ignora : Ignor. Am ignorat. Este ignorant. Ignoranta. Este un analfabet!
Cunoaște : Te cunosc. Am cunoscut. Cunoştinţa. Necunoscutul. Ignora : este necunoscut.
Recunoaște : Eu recunosc greselile mele. Am recunoscut. Recunoaşterea (recunoștința).
- El este recunoscător. Este nerecunoscător.
Admite : admit greşeala mea. Am admis. Admiterea.
Se aminti : îmi amintesc de el. Și-am amintit de ea. Amintirea.
Se aduce aminte : îmi aduc aminte de el. M-am adus aminte de ea. Reamintirea.
Memoriza : Memorizez. Am memorizat. Memorizarea. Memoria. Este memorabil!
Uita : uit totul. Am uitat totul. Pierderea memoriei. Uitarea. Nerespectarea.
Omite : am omite lucruri. Nu am reuşit. Omisiunea (omiterea).
Raţiona : Raționez. Am raționat. Raționamentul. Rațiunea. Proverbul.
Ghici : Ghicesc. Am ghicit. Ghicitorul. Divinaţia (ghicirea). Ghicitoarea. Semnele zodiacului.
Imagina Se închipui) : Imaginez. Am imaginat. Imaginaţia. Imaginea. Rebusul. Puzzle.
- Este de înţeles (comprehensibil)! Este de neînţeles! Este de neuitat! Este de neconceput!
- Este de recunoscut! Este memorabil! Este rezonabil. Este de neimaginat!

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


11 - Emotiile :
Zâmbi : Zâmbesc. Am zâmbit. Zâmbetul. Râde : râd. Am râs. Râsul. Gluma. Glumețul. Mariola.
Striga : strig. Am strigat. Strigatul. Strigatele. Plânge : plâng. Am plâns. Plânsurile. Lacrimile.
Hohoti de plâns : el hohotește. A hohotit. Hohotul. Vocifera : Vociferează. A vociferat.
Lamenta : Se Lamentează. El s-a lamentat. Lamentația. E lamentabil. Lacrima :
Resimți (Simţi) : Resimt. Am resimţit. Sentimentul. Este sentimental.
Simți : el se simte resentimente. El a simțit. ranchiunea. E ranchiunos. Pica (pizma).
Răzbuna : el se răzbună. El s-a răzbunat. Răzbunarea. Răsbunătorul. El este răzbunător!
Revanșa : S-a revanșat. Revanșa.
Se deschide : Se deschide. S-a deschis. Deschiderea.
Mira :. Mă mir. M-am mirat. E minunat! Mirarea. Este sublim.
- E senzațional. Senzația.
- Este în toane bune. Este fabulos! Zăpăci (năuci, buimăci) : E zăpăcit.
Stresa : Stresez in fiecare zi. Am stresat zilnic. Stresul. Este stresant!
Supăra (răsturna) : Sunt supărat. Supărarea (Răsturnarea).
Se uimi : Mă uimesc. S-a uimit. Este uimitor. Uimirea. Este extraordinar!
Stupefia : Stupefiază. El a stupefiat (uimit, uluit). El este uimit. Uimirea (stupefacția).
Mișca : El mă miscă. El m-a mișcat. E în mişcător! E emoționant!

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


12 a se extazia : Se extaziază. El s-a extaziat. Extazul. Epata : Te am epatat.Este epatant!
A stupefia (uim, ului) : Asta mă uimeşte. Eu sunt uimit. Uimirea (stupefacția, stupefierea).
Surprinde : Surprind. Sunt surprins. Surpriza. Este surprinzător. E perplex (nedumerit). Perpexitatea (Nedumerirea).
Stimula : Stimulez. Eu am stimulat. Stimularea.
Disimula : Disimulez dovezile. Am disimulat. Disimularea. Înscena (preface) : a fenta :
Se ascunde : Mă ascund in spatele tău. M-am ascuns. Voala : Se voalează. S-a voalat. Voalul.
Ascunde : Se ascunde. El s
-a ascuns. Ascunzătoarea (ascunzișul).
Asimila : Asimilez toate. Am asimilat. Asimilarea.
Simula : Simulez un accident. Accidentatul a simulat. Simulare. Este accidental! Incidentul.
Deplora (deplânge) : Deploră o coliziune. Ea a deplâns şocul. Tampona (ciocni) : A tamponat. Impactul.
Lovi (ciocni) : Lovește un vehicul. El a lovit. Claxona : El claxonează. A claxonat. Claxonul.
Percuta : Percutează. A percutat. Percuţiile. Ardere pini. E puternic.
Accidenta : A accidentat vehiculului său. Accidentul. Accidental. Accidental. Bara de protecţie.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


Calitățiile și defectele

1- Are o personalitate frumoasă. Un caracter bun. Este caracterial. Este lunatic.
- Principalele calităti sunt : iubirea. bunătatea. Bucuria. Pacea.
Multumi : îți mulţumesc. Ți-am mulţumit. Mulţumesc! Mulţumirea. Gratifica : El m-a gratificat.
Saluta : Te salut. Te am salutat. Salarea. Hospitalitatea. Este hospitalier! E o bună ambianță.
Primi : Te primesc prietenos. El ne-a întâmpinat cu amabilitate. Primirea. Colecta :aceasta este colectată.
Iubi : Te iubesc. Te-am iubit. Iubirea (Dragostea). Amantul. Iubitorul. El este îndragostit. E plin de farmec! O poveste de dragoste.
Urâ : Te urăsc. Te am urât. Ura. ura rasială. Rasismului. Rasistul. Rasa. Etnia.
Discrimina : Te discriminez. Te am discriminat. Discriminarea. Este discriminatoriu!
Prejudeca : Prejudecă. El a prejudecat. Prejudecarea.
- Este ipocrit (fațarnic). Ipocrizia(fațarnicia). Segregarea. Albu. Negru..
Trăda : trădătorul trădează. El a trădat. Este o trădare!Trădătorul. Laşul. Laşitatea.
Saruta (îmbrățișa) : te sărut tandru. Am sărutat cu tandreță. Îmbrăţişarea.
Îmbrăţişa : Te îmbrățișez. Te am îmbrăţişat cu braţele mele. Sărut.
A fi dor (lipsi) : Mi-e dor de tine. Mi-a fost dor de tine. Dorul (Lipsa de iubire). Nerespectarea.
atrage : mă atrage. El m-a atras. Sunt atras. Seducatoarea. Atracţia. Atractivitatea.
Seduce : Ea mă seduce. Ea m-a sedus. Sunt sedus. Seducătorul. Seducția.
Vrăji : Voi farmec. Am fermecat. Charm. El este fermecător.
- Este elegant. Cavalerism. El este politicos. Curtoazie.
Plăcea : Îmi place! Mi-a plăcut. Plăcerea. Displăcea : îmi displace! Mi-a displăcut. displăcerea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


2- afecta : durerea mă afectează. Asta m-a afectat. Puncte slabe : Am întristeze. Eleste afectat.Nenorocirea.
Dezgusta : Mă dezgustă! Dezgustul. Reticent : Mă dezgustă! Aversiune. Repulsie. Respingător.
Detesta : Detestez. Am detestat..
Aprecia : Apreciez. Am apreciat. Apreciera. Prefera : Prefer. Am preferat. Preferența.
Avantaja : Asta mă avantajează! Asta m-a avantajat. Este de avantajos! Avantajul.
Dezavantaja : este un dezavantajos! Dezavantajul.
Favoriza : Te favorizez. Te am favorizat. Este favorabil! Favoarea.
Defavoriza : Te defavorizez. Te am defavorizat. Este defavorabil!
Privilegia : îl privilegiază. L-a privilegiat. Privilegiu. Gatitudinea. Recunostinta(Recunoaştere).
Urât : ea urât. A fost urât. E urât! Urâţenie. Este urât.
- E groaznic! Este oribil! Groaza. E hidos! Este dezgustător!
Infrumuseța : infrumusetează. El infrumusetat. E frumos! E destul! Frumusețea. Este frumos. E drăguţ. Este superb.
Excela : el excelează. El a excelat. E excelent! fi încântat : Sunt încântată. E minunat. E minunat!
Magnetiza : este magnetizat.Magnetul. Magnetiza : este magnetizat. Magnetizarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
3- Estima : Te estimez. am estimat.Stima. Subestima : Am subestimat. Peste-estimare :
considera : Consider. Am considerat. Considerarea.
Simpatiza : el simpatizează. Ei au simpatizat. Simpatia.Simpatizantul. E simpatic.
scuza : Îmi cer scuze. mi-am cerut scuze. Scuză-mă! Scuza.
Deranja : Vă deranjez! Te am deranjat. E enervant! Ruşinea!
Jena : Vă jenez. Te-am jenat. E jenant! Sunt jenat. Ruşinea. Scrupule. El este scrupulos.
Perturba : se tulbură. El a deranjat. Perturbaţia.
Jenant : ma puzzle-uri. El este jenat. E jenant!
Tulbura : Mă tulbură. Sunt tulburat. Este tulburător. E tulburat. Tulburarea.
Scandaliza : este scandalizat. Scandalul. E scandalos!
Supăra (îndispune) : el este supărat( îndispus).Indispoziţia.
Se mulțumi : Mă mulțumesc. M-am multumit. Sunt content (mulțumit).
- Esti fericit. Fericirea. Este bucuros. bucuria. El este vesel. Veselia.
- Eu sunt nemulțumit. Eşti nefericit. Nenorocirea(nefericirea). Tragedia. Este tragic. Drama. E dramatic.
Se întrista : Mă întristez. M-am întristat. Eşti trist. Tristeţea.
Satisface : satisfac. Am satifăcut. Eu sunt multumit. Eu nu sunt mulţumit.
- Satisfacţia. Nesatisfacția. Bucuraţi-vă de : se bucură de o libertate. sa bucurat. Placere.
Dezamăgi (deceptiona) : dezamagesc. Am dezamăgit. Sunt dezamăgit! Dezamăgirea (decepția).
Bucura-te mă bucur : Eu am bucurat. Bucurie. Exulta : el a exulta de bucurie. Exultarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
4- Felicita : Eu vă felicit. Am felicitat.Felicitarea.
Flata (măguli, linguși) : mă măguleşte. El a flatat. Linguşirea. Măgulitor(lingușitor).
Laudă : se lauda el. El sa lăudat. Fanfaronadă.Lăudăros. Fabula : A fabulat.
Scoate în evidenţă : ea simulacru. Este fals.Show-off. Sham. Se lauda : este un fanfaron (lăudăros).
Aplauda : aplaud. Am aplaudat.Aplauzele.
Insista : Insist. Am insistat. Insistenţa. Este isistent!
Obliga : Te oblig să rămâi. Te am obligat.Obligaţia. Este obligatoriu! Facultativ!
Constringe : constringe. El este constrins. Constringerea.
Ezita : ezit să pretend. Am ezitat să-ţi spun.Ezitarea.
Enerva (înfuria) : el se înfurie repede. El s-a înfuriat.Enervarea (înfurierea). e enervant!
Contraria (supăra) : Contrariază. E contrariat. Supărare. Un dezavantaj. E indecent.
Reproșa : Te reproșez ceva. Am reproșat. Reproşul. E ireproșabil.
Excita (escita) : Se excită. Le a excitat. E excitant (excitator)! Excitarea. Surexcita (surescita) : E surexcitat.
Frustra : el este frustrat. Este frustrant!
Enerva : eu te deranjez. Am deranjat. e enervant! Sunt confuz! Enerva : el deranjat.
Tachina : el mă tachinează. El a tachinat. Este destrămare.
Se disputa : se dispută. Ei s-au disputat. Disputa. Zizania. Pentru a fi furios : el sa supărat.
Ceartă : el se ceartă. El s-a certat. Cearta. Bâzâi : el intarit zvonurile. El gemu.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
5 – Reconcilia (împăca) : El se împacă. El s-a împăcat. Reconcilierea (împăcarea).
Suparat : suparat ea. El a ofensat. Enervare.
Hărţui : el hărțuieste. El a hărţuit. Hărţuirea. Este o neînţelegere!
maltrata : O maltretează. El a maltratat-o. Maltratarea.
Brutaliza : O brutalizează. El a brutalizat. Brutalitatea. E brutal.
Insulta : el insultă. El a insultat. Insulta. Injuria (jigni) : el a injuriat. Injuria (jignirea).
Calomnia (cleveti) : calomniază. El a calomniat. Calomnia. Calomniatorul.
Ofensa (Jigni) : el ofensează. El a ofensat.Infracţiunea.Infractor.
Molesta : molestează. El a molestat.
Se calma : Mă calmez. M-am calmat. E linişte!
Tranchiliza : S-a tranchilizat. Tranchilitatea. E linişte.
Stăpâni : stăpânește situaţia. El s-a stăpânit. Stăpânirea de sine. Stăpânul. Amantă.
Noţiuni de supărat : El este supărat. El este furios. Rage. E tumultoasa.Tumultul.
Irita : Se iritată. El s-a iritat. Iritaţia. Este irascibil. Rager : aceasta furie. El a durat. Rabia.
a se mânia : Mă mânii. M-am mâniat. Wrath. Înfuria : el a fost înfuriat.
Dispreţui : el dispreţuieşte oamenii. El i-a dispreţuit. Dispreţul. Denigra : denigrează. El a denigrat.
Copleşi : copleseste. El este copleşit. Copleșirea. Este coplesitor!

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
6- Batjocori : Mă batjocorește (face mişto de mine). Mă batjocorit.Bătaia de joc. Batjocoritor.
Ridicol : el a fost batjocorit. Acesta este peiorativ. Marginaliza : este marginalizat. Este marginal.
Dispreţui : Am dispreţuiesc. Am dispreţuit. Dispreţ. Ironiza : ironizează. El a ironizar. Ironia.
Ridiculiza : ridiculizează. El a ridiculizat. E ridicol. Giggle : el râde. El abatjocorit.Insinuare.
Ofensa : el este ofensat. Utrajul. Cerere : se mândreşte cu mine. El sa lăudat.
Chicoti : Chicotește. El a chicotit.
Se reconcilia : se reconciliază. Ei s-au reconciliat. Reconcilierea.
Încrede : Se încrede în. El s-a încrezut. Are încredere. Încrederea.
Suspecta : Aceasta este suspect. El încredere. Neîncredere. Este suspect.
Bazaţi-vă : depinde. El sa bazat pe instinctele lui. Este de incredere!
Reasigura : ma linisteste. El ma asigurat. Asta e linistitor. De asigurare.
Complimentq : Te complimentez. TE am un complimentat.Complimentul.
Calomnie : este calomnios!
Insinua : ea implică. Acesta a fost sugerat.Insinuarea.
Invidia : el invidiază pe celelalte. El a invidiat toata lumea. Dorinţele.
Râvni : Râvnește. El a râvnit. Lust.
Gelos : Sunt gelos. Am invidiat. Gelozia este un lucru rau. Gelos.
- El este un avar. avariţia. E zgârcit. E lacom (avid). Lăcomia (aviditatea). E necinstit. Necinstea.
- Capriciile. Este capricios! Moft.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
7- Evita : evit fumatul. Am evitat aceasta persoana. Este inevitabil!Cap la cap.Filtru.
înceta : încetez să fumez. M-am oprit a face rău. Încetarea. Fumat.
Fuma : fumătorul nu mai fumează. A fumat prea mult. Fumat. Ţigări de foi.Tutun.Ţeavă. De fum.
Afuma : El afumează camera cu fum. A afumat locul. Frecvent.
Se droga : Drogatul se droghează adeseori. El s-a drogat rar. Drogul. Este frecvent! E rar.
Halucina : El hallucinează. El a halucinat.Halucinaţia. Toxicomania. Toxicomanul.
Intoxica : intoxică. El s-a intoxicat. Intoxicaţia. Droguri.
Absorbi : absoarbe substanţe ilegale. El a absorbit. Acesta este potabila!
Se îmbăta : El se îmbată uneori. S-a îmbătat. E beat. El se opreşte de băut. Whiskey. Rom. Liquor.
Bete : El se îmbată. A fost beat. El este beat. Este un beţiv. Beţia. Beţia. O stare de ebrietate.
Ïmpiedica : îl împiedică de la băut. El a lăsat de fumat.Impediment. Efectele tutunului.
- Alcoolismul.Alcoolică. Este dependent de alcool. Acesta este un mâncăcios!Orgii. Chef de băut.
Potoleşte : el satisface dorintele. El saturate fanteziile lui. sale înclinaţiile rele. Harm.
Fantasy : aceasta fantezie. El fantezii. Fantasy.
Prostitua (curvi) : ea se prostituează. Ea s-a prostituat.Prostituata. Prostituţia. Proxenetul (pește).
- Proxenetismul. Adulterul. Curvia. Imoralitatea sexuală. Sexul. Sexualitatea. Este tabu!
- E senzual. Senzualitatea. Acesta este de sex masculin. Masculinitate. E feminine. Feminitate.
- Pornografie. Sex. Destrăbălare. Homosexualitatea. Homosexual.
- Libertin. Este libertin. Morala. E obscen. Obscenitate. E sănătos! Este nesănătos.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
8- obseda : el este obsedat. Obsesia. Obscure : el este obsedat.
Purifica : Purifică. A purificat. Purificarea. Puritatea. Este pur. Impuritatea. E necurat (impur).
- E decent. Decenţa. E indecent. Indecenţa. Luxura (desfrânarea). Plăcerile.
- Morala. Este moral. Moralitatea. Moralizator. Moraliza : moralizat!
Corupe : el corupe. E corupt. E coruptibil. Corupţia. Este incoruptibil.
Perverti : el îl pervertește. El l-a pervertit. Este pervers. Perversiunea.
- Este depravat. Depravarea. Este vicios. Viciul. Virtutea. Este virtuos. Pudoarea. Este pudic.
Travesti : Se travestește. El s-a travestit. Travestit. Transformistul.
- Este mare. Maretia. E minunat. E imens. Enormitatea. E imens. Imensitatea.
- E un gigant. Gigantismul. E gigantesc. Este vast.
- Este medie. Media.
- E mic. Micimea. Este micuț. Particula. Este un pitic. Nanismul.
- Este înălt. Înălţimea. Este superior. Superioritatea. Interior. exterior. Anterior.Posterior. Ulterior.
- E jos. E inferior.Inferioritatea.
- E lung. Lungimea. Este scurt.
- E vertical. Este orizontal. Este diagonal.
- E bine. E bun. este mai bine. E mai bun.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
9- E inteligent. Inteligenţa. Este lucid. Luciditatea. Este clarvăzător. Clarviziunea.
- E un geniu. E genial! El este talentat. El este talentat.
- E original. Originea. Originalitatea. E ordinar.
- El are talent. El este talentat.
- E conștiencios. El este conştient. Conștiinta. Remuşcări. Subconştient.
- E înțelept. Este înţelept. Înţelepciunea. El are tact. E perspicace. Perspicacitatea.E Judicios.
- E straniu.Ciudăţenia. E ciudat (bizar). Bizareria. E insolit (neobişnuit).
Specializa : E specializat. este special. specialitatea. E particular. Particularitatea.
- E minuțios. Minuțiozitatea (Meticulozitatea). El este meticulos. Este impecabil!
- Este capabil. El apt. Capacitatea. Aptitudinea. E incapabil. E inapt. Incapabilitatea. Inaptitudinea.
- E stupid. Stupiditate. E prost (tâmpit). Prostia (Tâmpenia). E nebun. Nebunia. E senil. Senilitatea. Frenezia.
- Prostia. E un imbecil! Nebunia. Este nebun. E absurd.Absurditatea.
- E logic. Logica. E ilogic. E cert. Este incert. Certitudinea. Incertitudinea.
- E evident. Evidența.
- E sigur. Siguranţa. Desigur. Este prioritar. Prioritatea. E propice.
- E posibil. Posibilitatea. Este imposibil. Imposibilitatea. E probabil. Probabilitatea. Potentialul.
- E nebun! Nebunia. Este dement. Demența. Este isteric. Isteria.
- Este debil. Debilitatea. E hăzliu! Umor.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
10 Ruser : El Ruse. A fost dificil. Este dificil. Viclean. El este inteligent. Einteligent. E mascate. E insidios.
- Este necinstit. Deceit. Este rău intenţionat! Malice. Este trădătoare. Perfidie.
- E greu (dur)! Duritate. E moale! Sensibilitate. Este fragil. Friabilitate.
întări : întăreşte. A întărit. Întărirea.
Întări : este întărit. E tare.
Stiff : ea rigidizează. El a intarit. Rigiditate. Acesta este abrupt. Este rigid.Rigiditate. Este flexibil. Flexibilitatea.
Înmuia : înmoaie. A înmuiat. Dedurizare. E moale! Este suplu.Flexibilitatea. El este subţire.
Îngroşa : îngroașă. El a îngroşat. Grosimea. Îngroşarea. E gros.
- E grosolan. Grosolănia. E vulgar. Vulgaritatea. Este grotesc.
Organiza : organizează. El a organizat. Organizaţia. Este dezorganizat. Dezorganizarea.
Structura : structurează. El a structurat. Structura. Destructura : destructurează. El a destructurat.
Reorganiza : Reorganizează. El a reorganizat. Restructura : restructurează. El a restructurat.
Cracare jos : acesta se produce. El a durat. E sever. Severitatea. Este strict. Strict (cu strictețe).
- Este curios. Curiozitatea. Curios.
- E serios.Seriozitatea. Serios.
- Este sincer. Sinceritatea. sincer. Este politicos. Politeţe. Este nepoliticos. Este insolent. Insolenţa.
- Foresight. Planul de viitor. Creativ. Creativitatea. E fiabil. Fiabilitatea.
- El este orgolios. orgoliu. Cu mândrie. Este zadarnic. Vanitatea. Este prezumțios.
- Prezumţia. Îndrăzneală. Este arogant. Trufaş. Este pretentios. Revendicare. Pretentiously.
- El este mândru! mândria. Cu mândrie. Egocentric. Egocentrismul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
11- Este arogant. Aroganţa. Arogant. Ambiţios.Ambiţia.
- E mediocru. Mediocritatea. E meschin. Meschinăria. E patetic!
- Ești umil. Umilinţa. Cu umilinţă. Ești modest. Modestia. Modest(cu modestie).
- E exemplar. Exemplaritatea. Exemplar. El este punctual.Punctualitatea. Punctual.
- E agreabil. Este dezagreabil. Este delicat! Delicateța.
- El este demn. Demnitatea.
- Concentrarea. Este concentrat. Aplicaţia. Este aplicat.
Responsabiliza : Se responsabilizează. El s-a responsabilizat. Este iresponsabil. Iresponsabilitatea.
Obstina : S-obstinează. El s-a obstinat. Obstinația. este încăpățânat. este încăpățânat. Încăpăţânarea.
Neglija : neglijează. El a neglijat. este neglijat. Neglijarea. El este nonşalant. Nonşalanţa. Acesta e de rahat.
- Este rezonabil. Rezonabil. Este nerezonabil. El este un diplomat. Diplomaţia.
- Sunt entuziast. entuziasmul. Ești studios. Este matur. maturitatea. Este pueril!
- Este prudent. prudența. Este imprudent.Imprudenţa. Este vigilent. Vigilenţa.
Răbda : el rabdă. Ești răbdător. Răbdarea.
A fi Nerăbdător : el este nerăbdător. Eşti nerăbdător. Nerăbdarea.
Satisface : el satisface. Ești satisfăcut. Nemulţumit. Satisfacţie. Insatisfacția(Nemulţumirea).
- E maniac. El este optimist. Optimismul. El este pesimist. Pesimismul.
- Oportunistul. Oportunismul. Oportunitatea.
- El este nerăbdător. Anxietatea. El este îngrijorat. Îngrijorarea. Este nechibzuit. Primejdie.
- Eşti sociabil.Socialul. E solidar. Solidaritatea. El este conciliant. Este îndrăznet. Îndrăzneală.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
12 - Intimida : intimidează. El este intimidat. Intimidarea. El este timid.Timiditatea.
mmm : El este uimit. Uimitoare. El este distras.
Interioriza : ea interiorizează. El a interiorizzat. El este un introvertit. E în interiorul. Interiorul.
Exteroriza : Exteriorizeaza sentimentele sale. El a exteriorizat. Este extravertit.Exteriorul.
- Acesta este cinstit.Franciza. Este direct. este indirect. Este radical.
- Eşti calm. Calmul. Este senin. Serenitatea.
- El este agitat. Agitaţia. Supărat. Supărarea. Nervos. Nervozitatea. Nervul.
- Eu sunt disponibil. Disponibilitatea. Acesta este abordabil.
- Este susceptibil. Susceptibilitatea. Este discret. Discretia.
Sensibiliza : este sensibil. Sensibilitatea. Este confortabil. Acesta este moale.
- El are noroc. El este norocos. Este un om norocos.
Boost : Este dinamic. Este muncitor. Ești riguros. Rigoarea.
- E leneş (lene, puturos). El este leneş. Lenevia. Este laxist. Laxismul.
- Este constant. Costanţa. Constant.
- Eşti drăguţ. Bunătatea. Esti amabil. Amabilitatea. Este graţios. Grace.
- Este rău. Răutatea. Este dezonorant. Acesta este ostil. Ostilitatea.
- Este Zâmbitor. A avea simţul umorului. Este cinic. Cinismul. Ironic.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
13- El este fericit. Fericirea. Este vesel. veselia. E mulțumit. Mulţumirea.
- Este nefericit. Nefericirea (Nenorocirea). Este trist. Tristeţea. E un dezastru. E lugubru.
- E gri. E monoton! Monotonia.
- E agrabil! Este dezagreabil! E amabil!
- El este binevoitor. Bunăvoinţa. Acesta este răuvoitorul. Rea-voinţa. Este josnic.Ticăloşie.
- Eu sunt conştiincioş. Sunt onest (cinstit). Onestitatea(cinstea). Sunt necinstit. Lipsa de onestitate.
- Sunt bine.Calificare. Eşti stângace.
- Eşti curajos. Curajul. Eşti fricos. Frica (Teama). Speriat.Laş. Stupoarea.
- E ascultător. Ascultătorul. El este neascultător. Neascultarea.
- Este drept. Dreptatea(Justiţia). Este nedrept. Nedreptatea. E drept! E nedrept!
- Este viguros. . El este curajos. Vigoarea. alour. Vitalitatea. este vital!
Normaliza : normalizează. El a normalizat. Normalizarea.Norma. este normal. este anormal.
- E natural. Este supranatural.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


Credința

1- Ce religie aveți? Ce confesiune religioasă aveți?
Crede : Credeţi în Dumnezeu? Am crezut în el. Credința. Este uimitor!
Exercita : el exercită credinţă. El a exercitat. Tatăl. Fiul. Spiritul Sfânt. . Atotputernicul Omnipotenţa.
asculta : credinciosul ascultă de Dumnezeu. Credinciosul a ascultat. Ascultarea.Este docil! Docilitatea.
Nu asculta : necredinciosul nu ascultă. Necredincios nu a ascultat. Neascultarea.Loialitatea. E loial.
Îndoi : ateul se îndoiește de existenţa lui Dumnezeu. El s-a îndoit. îndoiala. Este îndoielnic!
- El este sceptic. Scepticismul. El este reticent. Reticenţa.
nega : el neagă. El a negat. Renega : el reneagă. El a renegat. Renegat. Negarea.
- Negarea. Este negativ. Este pozitiv. A fi pozitiv : E pozitiv. a fost pozitiv. Pozitiv. Negativ.
- Evoluția. Evoluţionismul. Evoluţionistul. Şanse. E periculos! Coincidenţa.
Demonstra : Cel bun demonstrează credinţa lui. El a demonstrat-o prin fapte. Bunătatea. Toleranta.
Împărtăşi (partaja) : el împărtăşeşte credinţa lui cu alţii. El a împărtăşit cu ceilalţi. împărtășirea.
- Fervoarea. El este zelos. Zelul. Este fanatic! Fanatismul. Păgânul. Păgânismul.
- Este credul. Credulitatea. Neîncrezător. Este naiv. Naivitatea..
Îndoctrina : el îndoctrinează. El a îndoctrinat. Îndoctrinarea. Doctrina. Este doctrinal. Dogma.
Răstigni : crucea. Crucifixul. icoana. Idolul. Idolatria. Idolatru. Relicvă. Trinitatea. Triada.
Simboliza : simbolizează. A simbolizat. Simbolul. Emblema. Este emblematic.
- tipul. este tipic.
Prefigura : prefigurează. a prefigurat. Prefigurarea. Transfigura : este transfigurat. Transfigurarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


2 – Se comporta : se comportă bine. S-a comportat bine. Comportamentul (comportarea).
Acţiona : el acţionează cu înţelepciune. El a acţionat cu înţelepciune. Fărădelegile. Consecinţele.
Reacționa : el reactioneaza pozitiv. El a reacţionat negativ. Reacţia. Acţiunea.
Practica : el practică. El a practicat. Practica. Este convenabil. practicantul.Este impracticabil!
Aplica : el aplică sfatul. El a aplicat. Aplicaţia (aplicarea). Se aplică!
- Atitudinea lui este lăudabilă! Pietatea (evlavia). Impietatea. Mila. El este milostiv! Este pios (evlavios). Este nelegiuit.
Se Obişnui : El se obișnuiește. El s-a obişnuit. Obiceiul. Se familiariza : El s-a familiarizat.
Milă : se auto-compatimirea. Acesta a fost milă. E patetic! Ruthless. o slabă condiţie. Păcat.
Învinge (cuceri) : trebuie să învingă binele de rău. El a învins rău. Victoria. E invincibil.
Triumfa : el triumfă. El a triumfat. Triumful. Trofeu.
se abţine : Se abține de a face rău. S-a abținut. Abstinenta.
Renunța : renunță la viciu. El a renunţat la nedreptate. Lepădarea de sine.
Îndepărta (renunța) : el se îndepărtează de la fidelitate lui. El s-a îndepărtat.
Abdica : a abdicat. El a abdicat. Abdicarea.
Respinge : respinge obiceiurile proaste. le-a respins. Respingerea.
reproba : . El reprobă. A reprobat. refoula : reprimă. El a reprimat. Refularea.
respinge : el respinge. Ea a respins avansurile lui. Respingerea.
Regreta : regretă greşelile din trecut. El a regretat. Regretul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
3 - Ierta : El iartă păcatele. El a iertat. Iertarea. Sunt dezolat. Îmi pare rău.
Graţia : el este graţiat! Graţie(Graţierea).
- E părtinitor. Părtinirea. Este imparţial. Imparţialitatea. este de neiertat! E mărinimos!
Păcătui : Păcătosul păcătuiește. El a păcătuit. Păcatul. Greși : a greșit. E de vină. Este indulgent.
Se căi (se pocăi) : el se căieşte. El s-a căit. Căința (Pocăinţa). Mila. El este milostiv!
Adera : aderă la preceptele. A aderat. Aderarea.
Călca (încălca) : el calcă legea. El a călcat. călcarea. Păcătos.
încălca : el încalvă legile. a încălcăt principiile. Infracţiunea. Este legal! este ilicit!
Pândi (spiona) : el pândește greşelile. El le a pândit. Ispăşi (expia) : ispăşesc greșelile. El le a ispăşit.
Aproba : aprobă bine. a aprobat. Este aprobat. Aprobarea.
Dezaproba : el dezaprobă. El a dezaprobat. Dezaprobarea.
Avertiza : avertizează. El ne-a avertizat. Avertizarea. Avertismentele.
Preveni : El previne. , A prevenit. Prevenirea. Acesta preventiv. Acuzatul.
Disciplina : Ne disciplinează. El ne a disciplinat. Disciplina. Este nedisciplinat.
Mustra : mustră. El a mustrat. Mustrarea. Dojeni : Dojenește. El a dojenit.
Predica (dojeni) : Predică. A predicat. Predica (didahia).
Blama : te blamez. Te am blamat. Blamul. Stigmatiza : ea stigmatizează. El a stigmatizat. Stigma (stigmatizarea).
Fugi : el fuge de rău. El a fugit de gelozie. El este gelos. Fuga. Fugitivul. Ochii şmecher!
Urmări : el a urmărește justiţia. El a urmărit dreptatea. El este drept! Este drept!
Urma : Acesta urmează calea binelui. A urmat companiile rele.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
4 - Devia : Nu deviază (nu se abate de la calea lui). El a deviat. Devierea(Devianţa).
Se rătăci : nu se rătăcește. El s-a rătăcit. Rătăcirea. îndepărta : el s-a îndepărtat. îndepărtarea. Decalaj.
Testa (proba) : el teste. El a testat. Testul (proba). Tester.
Ispiti (încerca) : ispititorul incearcă (ispitește) in mod constant. A încercat. Sucomba : el cedează tentaţiei .. El a murit.
Ceda : Cel slăb cedează. El nu a cedat uşor. este slăb.Slăbiciunea.
Rezista : el rezistă tentaţiei. El a rezistat fără obositoare. Rezistenţa. E rezistent! Irezistibil.
Huli : Hulește. A hulit.Blasfemia (hula). Hulitor (cel care blestemă). Oprobiu.
Blestema : el blestemă. El a blestemat. este blestemat. Blestemul. Vraja.
Profana : profanează. El a profanat. Profanarea. Profan.
Defăima : el defăimează. El a defăimat. Defăimarea.
Ameninţa : ameninţă. El a amenintat. Ameninţarea. E pericol! Şantajul.
Cauza : cauzează rău pentru anturajul său. A cauzat nenorocirea lui.Cauza.
Rămâne : El rămâne integru. El a rămas neclintit! Integritate.
Predica : Predicatorul predică vestea bună. El a predicat. Predicarea.
Evangheliza : Evanghelistul evanghelizează. El a evanghelizat. Evanghelia.
dedica : Acesta este dedicat lui Dumnezeu. El a promis. Jurământ.Promite.
Dedica : el dedică. El a dedicat viaţa lui. S-a dedicat.
Se boteza : El se botează. El s-a botezat. Botezul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
5 – a se ruga : El se roagă lui Dumnezeu. El s-a rugat de multe ori. Rugăciunea. Cererea. Invoca : El a invocat. Invocarea.
Furnizor : el imploră. El a implorat. Rugăciune. Implora : El a implorat. Ișplorarea.
prosterna : el funde. Se înclină. Prostraţie. îngenunchea : el a îngenuncheat.
Prooroci (profeți) : profetul profeţeşte (proorocul). El a proorocit o profeţie.
Predizice : prezice viitorul. El a prezis viitorul. Predictia. Astrologia. este imprevizibil.
A premedita : președită. a premeditat. Premeditarea.
Predestina : redestinat. El a predestinat. Predestinarea. Destina : este destinat.
Predispune : Este predispus. Predispoziția.
Prevedea : prevede evenimentele. El a prevăzut. prevederea. E prevezător! Imprevizibil.
Prezice : Este augur. El a prefigura. Augur.
Persecuta : el persecută. El este persecutat. Persecuţia. Inchiziţia. Inchizitorul.
Martiriza : el marturi. Este martirizat. Martiriul. torturat-l : el este victima lor. Tortură.
Tiraniza : tiranizează. El a tiranizat. Tirania. Tiranul. Este sadic. Sadismul.
Tortura : îl tortura acolo. El a torturat. Tortura. Călău. Tormenta (chinui) : El a chinuit. Făină.
Asupri : se înăbuşă. El oprimaţi. Asuprire : se înăbuşă. El oprimaţi. Opresiunii.
Îndura : el a indurat calvarul. El a îndurat. Endurance. Acesta este durabil!
Persevera : el a perseverat. El a perseverat. Perseverenţa. Acesta este perseverenta!
Adora : Dumnezeu iubeşte cult. El a iubit. Cult. E adorabil!

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
6 - venera : Dumnezeu, el se închină. El a închinat înaintea Domnului. Cinstirea.Respect : el se închină. El a venerat. Reverenţă.
Admira : îl admiră. El a admirat. Admiraţia. Este admirabil! Adula : este adulat.
Fascina : mă fascinează. El m-a fascinat. Fascinaţia. Este fascinant!
Captiva : ea captive. El a captivat. Este interesant
Servi (sluji) : slujitorul slujește lui Dumnezeu. El a servit. Serviciul (slujba). Este de ajutor.
Sacrifica : el sacrifica. el a sacrificat. Sacrificiu. Împăcarea.
Sfinţi : este sfințit. Sfinţirea. Sfântul. Sfinţenia.
Sacraliza : ea sfinţeşte. El a făcut sacre. Sacralizarea. Încoronat : ea sacru. A fost sacru. Sacrilegiu.
Lăuda : îl laudă pe Dumnezeu. El a lăudat. Lauda. E lăudabil! Exalta : el a exaltat. Exaltarea.
Glorifica : se glorifică. El s-a glorificat. Gloria (slava). Glorificarea. Este glorios! Slăvi (proslăvi) :
Slăvi : îl slăvește. El a slăvit. E frumos! Prestigiu. Este de prestigiu!
atribui : îi atribuie gloria. El a atribuit. Atribuirea. Atributele.
Promite : Dumnezeu promite paradis. El ne-a promis eternitatea. Promisiunea. Viaţa veşnică.
- E finala. Este permanent. Permanenţa.
A spera : Sper în promisiunea Lui. Am sperat. speranţa. speranța. Infinit. Infinitatea.
Dispera : el disperări. Acesta este fără speranţă. Disperarea. durerea. Acest om are o durere sufletească.
Salva (mântui) : El ne salvează de la dezastru. El ne-a mântuit. Salvatorul (mântuitorul). salvarea. Mântuirea.
Binecuvânta : El ne binecuvântează. El ne-a binecuvântat. Binecuvântarea. Miracolul. Este miraculos!
proteja (ocroti) : ne protejează. El ne-a protejat. protecţia. Protectorul.
Prezerva (păstra) : ea prezervă. El a prezervat. prezervarea. Prezervator. Prezervativ.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
7 - Securiza : ea asigură locul. El a securizat. securitatea. Este securizat.
înconjura : înconjoară cu grijă. Este înconjurat.
Întări (fortifia,fortifica) : această mă întăreşte. Mi-a întărit. Fortificatia. Cetatea. El este puternic (tare).
- E energic. energia. Este turbulent. Turbulența.
Înviora (Revigora) : El înviorează. El a revigorat. Este viguros. Vigoarea.
Tonifia (tonifica) : el tonifiază. El a tonifiat. Este tonic.
Fragiliza : ea este fragil. Este fragil. El este vulnerabil. Vulnerabilitatea.
Slăbi : Asta mă slăbiește. m-a slăbit. Slăbiciunea. slăbi : le-a slăbit! înduplecat : a înduplecat.
Uni : Iubirea unește. a unit oamenii de credinţa. servesc
Aduna : Se adună. S-au adunat! întâlni : Ei se întâlnesc. S-au întâlnit. Adunare (întâlnirea). Grupa : grupul (gruparea. A venit împreună.
Asamblarea : Ele sunt asamblate. De asamblare. Adunare. Grupa : grupul(gruparea).(Grupat)
Unifica : se unifică. El a unificat. Unificarea. Este unic. Este unanim.
Dezbina : Ura dezbină. Ea a dezbinati. Dezbinarea. Împărţit.
Separa (despărți) : s-au despărţit. separarea. sunt inseparabile. Scinda : divizat ea. El a scindat.
Dispersa (risipi) : el risipește cenuşa. El a dispersat. Dispersia (risipirea).

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
8 - Ruina : Omul ruinează pământul. a ruinat. Ruinul. păgubele. Dezastre naturale.
- Cutremure. Cutremure. Acest lucru este seismice. Tsunami. Inundaţiile. Avalansele.
- Mediu. Dezastrele. Acest lucru este dezastruos. Este un fiasco! Acesta este indestructibil.
Devasta (pustii) : ea devastează. Este devastat. Ravagiile timpului. Devastatorul.
- Jefui (prăda) : jefuiește. El a jefuit. Jaful. Pustii : este Pustiit. Pustietatea.

Distruge : distruge pământul. El a distrus. Distrugere. Destructor. Alunecările de teren.
Suferi : suferă un prejudiciu. El a suferit. Acesta este prejudiciabil.
Anihila: anihilează. El a anihilat. Anihilarea. cauza : a cauzat daune.
Prăbuși : s-a prăbuşit. Prăbușirea (colaps). Reducere : este prăbuşit. Colaps.
realiza : realizează scopul său. El a realizat. realizarea. Scopul vieţii. obiectivul.Perspectivă.
Interveni : intervine. El a intervenit. intervenţia. Rezultatul. Cursul.
Revela : revelează. El a revelat. revelația. Cel care revelează. Providenţa divină.
răspândi : răspândește mesajul divin. El a răspândit. împreștia : împreștie. El a împreștiat.
propaga : propagă. A propagat. Propaganda. Propagarea. Propagatorul.
afișa : afişează poster. El a afișat. Poster. Afişajul panoului.
Îndeplini (împlini) : îndeplinește voinţa divină. El a îndeplinit. Îndeplinirea (împlinirea).
Desăvârși (isprăvi) : el desăvârșește victoria lui. El a desăvârșit. Desăvârșirea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
9 - Crea : creatorul creează. El a creat. Crearea. Creatura.
datora : Eu îți datorez onoarea. Am datorat respectul. Datoria. Da omagiu :
onora : Copilul onorează pe părinţii ui. El a fost onorat.
A se respecta : Ei se respectă reciproc. Ei s-au respectat mutual.
- Ei se respectă unul altuia. Ei s-au respect unii altora. Este reciproc!
Se preocupa : El se preocupă de alţii. Ei s-a preocupat. preocuparea. Este preocupant!
Încuraja : curajosul încurajează pe ceilalţi. El a încurajat. E curajos. Curajul.
Se reconforta : reconfortează. El a reconfortat. După efort este reconfort.
Descuraja : Frica descurajează. El a descurajat. e descurajator! Asta e încurajator!
Demoraliza : se demoralizează. El s-a demoralizat. Este demoralizant.
Se aduna : credincioşii se adună pentru a se închina. S-au adunat. Adunarea. Biblia. Creştinii.
- Creştinismul. Creştinatatea. Cultul. E închinarea! Ecumenismul.comunitatea religioase .
- Clerul. E un laic! Laicitatea. Quest : este căutarea. Secta. Seminarul. Seminaristul.
- Catolicismul. Catolicii se adună într-o biserică. Mass Mănăstirea. Capela.
- Parohia. Pahorienii (poporan). enoriaș. Călugărul. Preotul. Episcopul. Discipolul. Apostolul. Preotul.
- Islamul. Islamismul. Musulmanii se adună într-o moschee. Imamul. Coranul. Sutana.
- Iudaismul. Evreii se adună într-o sinagogă. Rabinul. Tora.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
10 - Posti : postesc. Ei au postit. Postul. Jubila : ei au jubilat. Jubileeul.
- Protestantismul. Protestanţii se adună într-un templu. Pastorul. Sanctuarul.
- Budismul. Budistul. Bouda. Prozelitismul. Prozelitul. Pelerinul. Pionierul
- Paradisul (raiul). iadul. Purgatoriul. Nirvana. Lumea carnală .lumea spirituală. Acest organism.
- Carnea. Spiritul. Spiritualitatea. este spiritual! Este carnal! Este un fanatic! E fizic.
Diaboliza : diavolul. E diabolic! Dragonul! Demonii. este demonic! Transele.
fermeca : vrăjitorul fermeacă. El este fermecat. Vrăji : fermecatorul vrăjește. El a vrăjit.
Mistifica : ea mystifies. Acesta mistificat. Mistificarea. Misterul. Este ocult.
Mitifica : El mythologizes. El a mitificat. Mitul. E legendar! Premonitia. Este premonitoriu.
- Magicianul. Magia.Prestidigitatorul.Iluzionistul.Iluzionismul. Iluzia. Este iluzoriu!
Expulza : expulzează. El a expulzat. Expulzarea. Spiritismul.
Bântui : castelul este bântuit! Ghosts. Spectrul. Vrăjitoria. Vraja. Fabulele.
Hipnotiza : hipnotizează.Hipnotizatorul a hipnotizat. Hipnoza. Talismanul.
- Ficțiunea. E fictiv! Ştiinţa.
ficţiunea. Superstiţia. El este superstiţios! obiectul fetiş.
Ritualiza : El ritualizate. El ritualizate. Ritualul. Tradiţia. Traditiile. Este tradiţional!
- sortilegiu. soarta. Arunca sorții. Poţiunea magică.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
La politique et la justice

Politica şi Justiţia

1- reprezinta: Preşedintele reprezintă ţara. El a prezentat. Prezentare.
Dirija: primul-ministru dirijează Guvernul. El a dirijat. Direcția.
Guverna: el guvernează. El a guvernat. Politiza: este politizat. Politică.
Prezida: el prezidează. El a prezidat. Preşedinţia. Prezidenţiale. Este prezentabil.
- Guvernatorul. Primarul. Primăria. Deputatul. Prima doamnă. Miniştrii.
- Monarhia. Monarhul. Democraţia. Democrații. Republicanii.
Democratiza: democratizează. El a democratizat. Democratizarea.
Domina: dictatorul domină. El a dominat grație dictaturii. Dominarea. Predomina:
: se ridica un imperiu. A fost nevoie de peste o naţiune. Împăratul.Imparateasa. Empire.
Gera: Administratorul gerează. A gerat. gestiunea clădirii. Gestionarul.
Administra: administrează proprietatea. El a administrat. Administrația. Funcționarul. Functiunea (funcția) publică.
Interfera: se amestecă în politică. Acesta a intervenit. Interferenţa.
milita: militează pentru partidul. El a militat. Militantul. Partizanul.
Alege: alegătorul (electorul) alege primul-ministru. El este ales. Alegerilor.
Unge: El unge ca rege. El este uns. Ungerea.
Elabora: Deputații elaborează legile ţării. Ei au elaborat. Elaborarea.Senatorul. Senatul.
statua: statuează. A statuat. Statutul.
Promulga: promulgă. A promulgat. Promulgarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Suite


2 - de conducere: aceasta reglementează. El a guvernat. Regulile. Regula: a regulat. Regularea. Regulile.
Reglementa: reglementează. El a reglementat, reglementarea. Regulamentul. Politicienii.
Regulariza: regularizează. El a regularizat. Regularizarea.
Aboli: Ei abolesc legile. Ei au abolit. Abolirea.
Abroga: abrogă legea. El a abrogat. Abrogarea pedepsei cu moartea. Închisoare propoziţii.
Anula: anulează. El a anulat. Anularea.
Recenza: Guvernul recenzează populaţia. A recenzat. Recensământul. Suprapopularea.
Denombra: denombrez. Am denombrat. denombrarea. Numărul. Sunt numeroși.
- Partidul politic. Comunismul. Socialismul. Capitalismul. Ecologistul. Ecologia.
- Solidaritatea. E solidar. Reciprocă. Este mutual. Este reciproc.
Sindicaliza: este sindicalizat. Mandatarul. Uniune.
Domni (împărăți): Regele şi regina domnesc peste regatul lor. Ei au domnit. Regalitatea. Castelul. Sceptru.
Accede (accesa): Accede la tron. El a acces. Accesiunea. Accesul. E accesibil. Este inaccesibil.
Întrona: este întronat ca rege. întronarea unui rege. Palatul Regal. Conacul. Turnul. peretele (zidul).
Instaura: instaurează un regat. El a instaurat. Instaurarea.
încorona: El este încoronat. Încoronarea. Coroana. Diadema.
Sigila: sigilează. El a sigilat. Sigiliu imperial.
Ierarhiza: este ierarhizat! Ierarhia. Este ierarhic! Ierarhizarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
3 - Conspira: conspiră. El a conspirat. Conspiratorul. Conspiraţia.
Complota: complotează o lovitură de stat. A complotat. Complicele. Complicitatea.
Implica: se implică prea mult. El este implicat. Implicarea. Asta Implică.
- Prințul. Prințesa. principatul. Principatul.
- Conte. Contesa. Duce. Ducesa. Marchizul. Marquise. Maiestatea Sa.Maiestuos.
- Nobilimea. Nobilul. Domnia. Domnul. Suveranul. Suveranitatea. E somptuos.
- Sultanul. Emirul. Pasha. Dictatorul. Dictatura. Nazismului. Nazistul.
- Mafia. Mediul mafiei. Pegra (Lumea interlopă).
Vota: votează pentru el. El a votat pentru ea. Votul. Tur de scrutin. Tur de scrutin caseta. Referendum. Alegerilor.
Opune: se opune lor. El s-a opus mie. opozantul. Opoziţia. Este un oponent.Petiţia.
rivaliza: rivalizează. El a rivalizat. Rivalul. Rivalitatea. Sufragiu universal.
- Ambasada. Ambasadorul. Ambasadoarea.
popula: populează pământul. El a populat. Popularea pământului.Populatia planetei. Poporul.
Populariza: E popularizat. este popular. Tribul. Este tribal. Nativ.
Moderniza: lumea se modernizează. s-a modernizat.Modernizarea. Este modern!
mondializa: mondializează. a mondializat. mondializarea. E mondial! Lumea.
Globaliza: globalizează. a globalizat. Globalizarea. E lglobal! Globul terestru.
Individualiza: individualizează. El a individualizat. Individualizarea. Individul. E individual.
Personaliza: este personalizat. E personal. Personalizarea. Este impersonal.
Personifica: el personifică. El a personificat. Personificarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
4- aresta: politia arestează pe hoţ. El a arestat. El este arestat. Arestarea.Amprentele digitale.
Neutraliza: neutralizează. El a neutralizat. este neutralizat.Neutralitatea. Este neutru.
Încătuşa: cătuşează. El a încătuşat penale. Harm. Cătuşele.
acuza: avocatul acuză. El a acuzat. El este acuzat. Acuzatul. Acuzarea.
Incrimina: incriminează. este incriminata. Incriminare.
Supsona: el supsonează. El a supsonat. Suspiciunea. Este suspicios!
Suspecta: el suspectează. El a suspectat. Suspectul. Suspiciunea. Este suspicios.
Fişa: a fișat. Fișa. Lista: listează. El a listat. Lista.
Prezuma: Prezumă. este prezumat nevinovat (inocent). Prezumţia de nevinovăţie.
Inocenta: el este inocentat. El este nevinovat. Nevinovăţie (inocența). Litigiu. E litigios!
Investiga: investigatorul investighează. El a investigat. Investigația (Anchetă).
Culpabiliza: culpabilizează. El a culpabiliza. El este vinovat (culpabil). Vinovația (culpabilitatea).
Apăra: Un avocat apără acuzat. El a apărat. Apărarea.
Protesta: El protestează. El a protestat. Protestul. Bâzâi: el mormăi. Marait.
Murmura: a murmurat. Murmurul. Bâzâi: a mormait.
Legifera: legislatorul legiferează o lege. El a legiferat. Legislaţia. promulga: a promulgat.
Legitimita: legitimează legea. El a legitimat. Legitimitatea. E legitim. E nelegitim.
Legaliza: legalizează. El a legalizat. Legalitatea. E legal. E ilegal. ilegalitatea. Legal.
Privatiza: ea privatizează. El a privatizat. Privatizarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
5 - Liberaliza: E liberalizat. Liberalizarea. E o muncă liberală.
Judeca: Judecătorul judecă răufăcătorul. El a judecat ucigașul. Judecarea supremă. Supremaţia.
- Magistratul. magistratura. Înalta Curte. Este juridic. Jurisdicţia.
Proceda: procedează la o arestare. a procedat. Procedura judiciară. Este de procedură.Proces.
procura: procură. El a procurat. Procurorul. Proces.
Constitui: constituie. A constituit. Constituţia. reconstitui: a reconstruit. Reconstituirea.
Jura: jură. El a jurat. Jurământul.
intenta: intentează un proces. El a intentat. Interceda (Mijloci): avocatul mijloceşte. El a mijlocit.Intermediarul (mijlocitorul).
Delibera: juriul deliberează. A deliberat. Deliberarea. Jurisprudența.
Condamna: condamnă crima. El a condamnat. Condamnarea. Criminalitatea. Criminalul,
Executa: călăul execută sentința. El a executat. este executat. Executarea. Executivul.
achita: el e achitat. Achitarea. Cauțiunea.
Mărturisi (avua): Sub presiunea își mărturisește vina. El a mărturisit. E ruşinos!Confesiuni.
recuza: recuză. El a recuzat. Recurge: recurge la forta. El a recurs la tribunal. Recursul.
Recidiva: recidivează. El a recidivat. Recidiva.
Suportate: ea suportă o pedeapsă de doi ani cu suspendare. El a atras asupra sa pedeapsa cu moartea. Închisoare.
Enunța: judecătorul enunță sentința. El a enunțat pedeapsa cu moartea. Declaratie.
Anunța: el îi anunță rece. El i-a anunțat. Închisoarea (pușcaria). Impunitatea. Condamnatul.
interpela: ofiţerul de poliţie interpelează banditul. El a interpelat răufăcătorul. Interpelarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
6 - Pedeapsi: El pedepseşte pe hoţ. El este pedepsit cu o pedeapsă cu închisoare grea. Pedeapsa.
Pedeapsa: se pedepseşte. El a pedepsit. Pedeapsa.
Încarcera: el este încarcerat. Încarcerarea. Închisori. Infracţiunea (delictul). Nut: Acesta este încuiat.
evada: se evadează din închisoare. El s-a evadat. Evadarea. este pe fuga.
întemnița: întemnițează asasinul. El e întemnițat. întemnițarea. Penitenciarul (temnița).
Lock: ea limitează prizonier. El a închis în închisoare. Acesta este închis.Naştere.
Purge: El este care îşi execută pedeapsa închisorii. El a servit. Supraveghetor.De monitorizare.
pazi: paznicul păzește. El a păzit. Uita-te: el urmarit. Paznic. Păstraţi ceas.
Patrula: patrulează. El a patrulat. Patrularea. În jurul valorii.
Mop: mop-l. El mop. MOP. Pierde-vară.
compromite: își compromite şansele. El și-a compromis viitorul. Compromisul.
răzvrăti: se răzvrătește. El s-a răzvrătit. Rebeliunea. Rebelul. răscula: el s-a răsculat.
Revolta: se revoltă. el s-a revoltat. Revolta. (Răzvrătire, răscoala). Un act crapulos. E un ticălos!
Revolutiona: revolutionează. El a revolutionat. Revoluţia. Riposta: ripostează. El a ripostat. Riposta.
Teroriza: terorizează. El a terorizat. Terorismul. Teroriştii. Teroarea.
Se supune: se supune deciziei. El s-a supus. Supunerea.
Subordona: este subordonat. Subordonare. Subordonat. Subjuga: El subjugă. El a subjugat.
Se opune: nu se opune. El nu s-a opus. Opoziţia.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
7- Mărturisi: mărturisește. El a mărturisit. Martorul. Mărturia.
Depune mărturie: depun mărturie. Am depus mărturie.
Interfera: El a obstrucţiona justiţia. El a obstrucţionat procesul. Obstrucţia.
Introduce un apel (apela): El introduce apel la instanţele de judecată. Contesta: contestă.El a contestat. Contestarea.
Plânge: el se plânge de condiţii. El s-a plâns de tine. Argument. Acuzare.
Face o plângere: face o plângere împotriva ta. El a făcut o plângere. Plângerea.
autoriza: judecătorul autorizează arestarea. a autorizat detenţia. Autoritatea. Este autoritar.
- Deţinutul. Este deținut. Autorizaţie. Autoritatea.
Păzi: paza închisorii pazește prizonierul. El l-a păzit. Paza.
Permite: Permite. A permis. este permis! Este interzis! Permisiunea.
revendica: revendică. El a revendicat. Revendicarea. divulga: divulgă. El a divulgat.
Interzice: interzice. El a interzis. Este interzis de a interzice! Interzicerea (interdicția).
prohibi: este prohibit. Prohibiția.
sfătui: avocatul sfătuieste. El a sfătuit. sfătul. Sfătuitorul (Consilierul).
Sugera: el sugerează. A sugerat. Sugestia.
Preconiza: Preconizează. El a preconizat. preconizarea. el pledează
Recomanda: recomandă. El a recomandat. Recomandarea.
Exorta (Îndemna): exortează acuzatul. El a exortat. Îndemnul (exortarea).
Convinge: conving tribunalul. El este convins de nevinovația sa. Convingerea..

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
8 - Exclude: exclude. Este exclus din societate. Excluderea. Repudia: repudiază. El a repudiat.
Ban: el este interzisă. Surghiun. Revoca: revocă. El a revocat. Revocarea.
Proscrie: proscrie. El a proscris. Este proscris. Proscrierea.
Priva: îl privează de libertate. este privat. Privarea.
Elibera (libera): eliberatorul eliberează. E eliberat din închisoare. Eliberarea.Libertatea.
asasina: asasinul asasinează. El a asasinat. Este un asasin. Crimă. Omucideri.
Masacra: masacrează. El a masacrat. Ei au fost masacraţi. Masacru.
Zigouiller: zigouiller ea. El zigouiller.
otrăvi: otrăvește. El a otrăvit. otrava. Arsenicul. Este dăunător (nociv)!
Ucide (omorî): ucigașul ucide (omoare) cu un pistol. El a ucis cu un pistol. Uciderea. Gun: Am arme.
Trage: Shooter-ul trage cu o pușcă. A tras pe ţinta. Rata ţinta. Fotografiere.Pistol.
viza: vizez. Am vizat. Vizorul. rata: ratează ținta. El a ratat. Eşec. Organismul armura.
înJunghia: el înjunghie pe cineva. El a înjunghiat. Pumnal.
Tăia beregata: . El sacrificate. Lipirea. Sugruma (gâtui, Strangula): el a sugrumat.Strangularea. O canalie.
Agoniza: rănitul agonizează. El a agonizat. Agonia.
vârsa: El vărsăt sângele nevinovat. El a vărsat sânge. Vărsarea de sânge.Trombocite din sânge.
Se bate: criminali se bate între ei. Ei s-au bătut între bande. Bătălia.
Lupta: ei lupta. Ei lupta. Lupta. Huligani. Box. Este bătăios.
lovi: el loveste pe cineva. El a lovit cu pumn. pălmui: îl pălmuiesc. L-a pălmuit. Palma. Palma.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
9 - Ciupi: Te ciupesc. te-am ciupit. Ciupit. Dă-chelfăneală: fese.
Urina: urinez. Am urinat. Pisoar.
pișa: am pișat. Pipi (pișul). Excremente. Excrementele de păsări.
Trage vînturi: trage vînturi. A tras vînturi. Face pipi. face caca. Pipi. Caca.
Biciui: biciuiește cu un bici. El a biciuit. Flagela: este flagelat. Flagelare.
Maltrata: maltratează. El a maltratat. Este maltratatat. Maltratarea..
Abuza: abuzează de puterea lui. El a abuzat. Abuzul de încredere.
Viola: violează (încalcă) legea. El a violat-o. Încălcarea a legii. Violenţă.
Viola: el violează o femeie. El a violat-o. Ea este violată. Violul. Este violent!
Agresa: agresorul agresează. El a agresat. Agresiunea. Este agresiv.
Ataca: el atacă. El a atacat. Atacul. Atacantul. Delictul de fugă.
Fura: el fură bani. El a furat un seif. Hoţul. Furtul. frauda: el a fraudat. Frauda.
Deviere: ea distrage fonduri. Se întoarse. Diversion. Jaful. În afara legii.
Jefui (Hoți): Un hoţ jefuiește noaptea. El a jefuitt documente secrete. Efracția.
Recela: a recelat. Gard. Porturi. Tăinuirea.
Intrigant: ei înşelătorie. El situaţiile comice. Înşelătorie. Wheeler dealer-ul.
Trafica: trafichează. El a traficat. Traficul. Traficantul.
sparge: sparge banca. Spărgătorul a spart. spargerea. Clanul. Gașca (gangul).
Cambriola: cambriolează. El a cqmbriolat. cambriolajul(Spargere). Extorca: a extorcat.
escroca: escrocul escrochează. El a escrocat bijuterii. Este o escrocherie.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
10 - Racheta: aceasta frauda. El a racket. Racket. Gunoi. Urât: El vagabond. El a escroci. Ugly.
Vandaliza: vandalizează. El a vandalizat. Vandalismul.
Falsifica: falsifică biletele. El a falsificat. Falsificatorul. Falsificarea.
Bias: este părtinitor! Nu este adevărat! Asta e adevărat. E adevărul. E adevărat.
Rob: el deposedat victimele lui. El a deposedat. Numărare a voturilor.
Jaf: jaf ea. El a jefuit. Jafuri. Jefuitor. Rob: se fură. El a jefuit. Furt. Spoiler.
Sfida: Mă sfidează. El a sfidat regimentul Jandarmeriei. Trupa de soldaţi. Corporația. Escadrila. Sfidarea.
provoca: Mă provoacă. m-a provocat. Provocarea. Provocatorul.
răpi: răpitorul răpeşte un copil. El a răpit. Răpirea. Ostaticul.
sechestra: sechestrează o persoană. El a sechestrat. Sechestru.
răscumpăra: îl răscumpără. El l-a răscumpărat. Răscumpărarea. Răscușpărătorul. Răscumpăra: el răscumpără. El a răscumpărat.
Răscumpărare: ea răscumpărare. El a răscumpărat. Răscumpărare.
Anxietatea: se tem de ea. El este nerăbdător. Anxietati. E înfricoşător!
- Anxietatea. El este anxios! i-e frică. Frica. fricosul. îngrozi: E îngrozit. Groază.
Intra în Panică: el intră în panica. El a intrat în panică. Panica. Tetaniza: e tetanizat.
Înspăimânta: e Înspăimântat ! Frica (spaima). speria: E speriat! Groaza. E înfricoşător! Fobia.
Îngrozi: este îngrozit. Teroarea. Traumatiza: este traumatizat. Trauma. Pietrifica: e pietrificat.
Teme: se teme. S-a temut. teama. Monstru. Este monstruos! Monstruozitatea.
Frica: el se teme. El se temea. E groaznic!
Fail: acesta nu în frică. El a leşinat. Nerespectarea. Aceasta nu reuşeşte.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
11 - Dresa: jendarmul dresează o contravenție. I-a dresat o amendă.
Verbaliza: el verbalizează. El a verbalizat.
Clubbing: bastoane de paza detinutilor. El a fost clubbed cu un baston.
ridica: Soldatul ridică drapelul. El l-a ridicat. Ridicarea drapelului.Standard.
Militariza: este militarizat! Militarul. Miliţia. Numărul de înregistrare al soldatului.
Soma: te somez să oprești. El a somat. Soșațiunea (somația). Ultimatumul.
Parada: ei paradează. Ei au paradat. Parada militară. Uniforma. Este uniform. Uniformitatea.
Înrola: soldat se înrolează în armata. El s-a înrolat. Recruta: el e recrutat.Recrutarea.
Reforma: reformează. El a reformat. Reforma.
Ocupa: Ei ocupă un teritoriu. Ei au ocupat terenul. Ocupațiunea (ocupația).
Mobiliza: mobilizează. El e mobilizat pentru o misiune. Mobilizarea.
Rechiziţiona: rechiziționează. El a rechiziţionat. Rechiziţia.
coborî: Marinarul coboară pavilion. El a coborît. Pavilion este la bernă. Marinarul.
Jos: ea scade. El a coborât. Injositoare: se degradează. El a coborât. Scădere.
Invada: războinicul invadeaza teritoriul. El a invadat. Invazia. Legiunea. Legionarul.
Spiona (iscodi): el spionează. El a spionat. Spionul. Spionajul. Spionajul industrial.
Captura: capturează. Ei au capturat un inamic. Captura.
asedia: asediază. El a asediat. E asediat. Asediu.
Capta: captează undele. A captat radio. Senzorul (captorul).
transmite: transmite. a transmis. Transmiterea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
12 - Modulula: modulează. El a modulat. Modulatorul de frecvenţa .Modularea. Button.
Codifica (coda): codifică mesajul. El a codificat. Codul. Decoda: a decodificat.Decodorul.
Asalta: el asaltează duşmanii săi. El i-a asaltat. Asaltul. Cisternă. Raid.
Extermina: extermină. El exterminat. Exterminarea. exterminatorul.Holocaustul.
Elimina: elimină. A eliminat. Eliminarea. Ghetou. Genocidul.
Campa: campează într-un lagăr. Ei au campat. Campamentul. Un act eroic.
Se bate: militarul se bate împotriva războiului. S-a bătut. Pacea. Pacificul. Erou de război.
Combate: combate adversarul său. A combătut. Combat. Combatantul.
Impunerea: el infrangeri. El a provocat.
Exploda: bomba explodează. Ea a explodat. Explozia. Guns. Imploda: ea implodat. Reactorul.
Dinamita: dinamitează. El a dinamitat. Dinamita. Deminorul.
Bombarda: ţara este bombardată. Bombardamentul. Bomba. Decalaj. Abis.
Mina: minează terenul. este minat. Minele. Arsenalul militar.
Demina: deminează câmpul. este deminat. deminorul. Scoici.
Deforma: terenul este deformat. Deformarea. Warp: aceasta este ondulată.
Arma (înarma): armează pușca. El este înarmat. Armamentul. Rachete. Rachete lansator. Lansator.
Munir: el însuşi înarmaţi cu. Acesta a fost echipat cu o armă. Muniţia. Muniţiile. Garda: are în mod adecvat.
Mitralia: mitraliază. El a mitraliat. Mitraliera. Mitraliera. Firecracker.
Propulsa: se propulsează. El a propulsat racheta. propulsia. Carburant.
Dezarma: el dezarmează arma lui. Este dezarmat. Dezarmarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
13 - Pacifica: pacifică. El a pacificat. Pacificarea. Pacifistul. Pacifismul. Împăciuitor.
Paraşuta: paraşutează. El a parașutat. Paraşuta. Parașutajul. Paraşutistul. Parapanta.
aproviziona: se aprovizionează. El s-a reaprovizionat. aprovizionarea. Alimentele.
Raţionalizarea: raţionalizarea ea. El raţionalizate. Raţie. Raţionalizarea.
ordona: ordonă trupelor de soldaţi. El a ordonat. Ordinea de ofiţer. Este oficial. Intima:
Commanda: comandantul comandă armata lui. El a comandatt. Comandamentul.
Se alia: ţările se aliază pentru războiul. Ei s-au aliat. Alianţa. Ralia: s-au raliat. Ralierea.
Liga: ei conspira împreună. S-au conspirat pentru a reciproc. League.Discuţiile.
Ratifica: ratifică tratatul. ratificat. Ratificarea. Pactiza: pactizează. A pactizat. Pactul. Semnatar.
Capitula: capitulează. Ei au capitulat. Umaniza: au umanizat. Umanizarea.Omenirea.
fugi: inamicul fuge în față ameninţării. El a fugit. Fuga.
Scăpa: scapă din închisoare. El a scăpat.
deruta: derutează. E derutat. deruta. Despartire.
- Dictatura. Dictatorul. Stare de asediu. Legea marţială.
Dezerta: dezertorul dezertează. El a dezertat. Dezertarea.
S'acharner: ea persistă. A fost greu. Determinare.
înconjura: înconjoară duşmanul său. El încercuit. Încercuirea. Strategia. Strategul.Subterfugiu.
Risca: el își riscă viaţa. El a riscat să piardă totul. Riscul. Pericolul. E periculos! Tactica.
- E dăunătoare. Este nefast. Pericol. E periculos.
îndrăzni: el îndrăzneşte să spună adevărul. El a îndrăznit să-l facă. Asta a făcut-o! E pertinent. Pertinența.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare
14 - Supraviețui: supravieţuitor supravietuieste. El a supravieţuit. Supravieţuirea.Longevitatea. Retrăi: el a retrăit.
- Armata. Air Force. Aviaţia. Navy. Escadronul militar.
Medalia: este medaliat. Grada: este gradat. Medalia de Onoare. Insigna.
- Caporalul. Sergentul. Mandșlkat. Căpitanul. Comandantul. Generalul.
- Subofiterii. Ofițerul. Amiralul. Locotenentul. Medalia. Medalionul.Gradul.
Se retrage: se retrage din armata. El s-a retras să se pensioneze.
- El are o dizabilitate. Rezident. Şcoală. Invalizii de război. Veteranul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare

Animalele și plantele

1 -Animale de companie:
Lătra: Câinele latră. Ogarul a lătrat. Lătratul.
Mușca: Muşcă. M-a mușcat. Colți.  Mesteca (roade): Roade. El a mestecat(ros). Mestecat.
Miauna: Pisica miorlăiește(mieună). A miaunat. miorlăitul(mieunatul).  Zgâria: Zgârie. El a zgâriat. Ghearea.
Toarce: ea toarce. A tors. Torsul.  Lipăi: lipăiește. A lipăit.
Toaleta: îngrijitorul toaletă pisoiul. El a toaletat cațelul. Toaletatul.
- Veterinarul. Veterinarul. Clinica veterinară. îngrijitorul.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .
Tablă de materii
Continuare


2- florile:
Trandafirul (roza). Laleaua. Liliacul. Crinul. Margarita. Macul.
Orhidee. Mimoza. Albastrea. Anemona.

Plantele:
Tufa. Mușcata. Cactus. Iederă. Urzica. Scai (spin).
Trestie de zahăr. Bamboo. Trestie (stuf). Iarba neagră. Feriga.
The bougainvillea.
Mirodenii. Cimbru. Rozmarin. Busuioc. Arpagic.
Muşeţel. Verbena. Tei. Ceai. Absint.

Copacii:
Palmierul. Stejarul. Pinul. Bradul. Chiparosul. Cedrul.
Eucaliptul. Platanul. arțarul. Molid. Salcie.
Cimişir. Mesteacan. Secvoia.
Trunchiul copacului. Creanga arborelui. Frunza copacului.
Trunchiurile Copacilor . Crengile copacilor. Frunzele copacilor.
Bumbacul. Mătasea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


3- Pomii fructiferi:
Mar. Lamai copac. Portocal. Bananier (banan). Viţă de vie.
Par. Piersic. cais. Cireș. Prun.
măslinul. Măslina (Olivu)l . Avocado.
Nucul. Nuca. Chestnut. Castane.
Migdalul. Migdala. Castanul copac. Curmalul. Curmala.
Alunul. Aluna. Cocotierul. Nucă de cocos. smochinul
Cafea. Cafea. Cacao. Ciocolată. Ceaiul de plante. Ceai.

Fructele:
Banana. Portocala. Mandarina. Melon. Pepene verde. Struguri.
Mar. Para. Piersica. Caisa. Mango.
Cireașa. Vișina. Capșuna. Zmeura. Ananas.
Grapefruitul. Smochina. Curmala. kaki. Pruna. Lamâie.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


4- Legumele:
Varză. Morcov. Usturoi. Ceapa. Şalotă. Pepper.
Roşie. Cartofi. Pătrunjel. praz.
Castravete. Castravecior. Fasole. Mazăre.
Fasole. Porumb. Grâu. Orz. Ovăz. Un spic de grâu.
Orez. Spanac. Griș. Floarea-soarelui. Ciuperca.
Bostan. Dovlecel. Salata. Salata verde. Îandiva.
Sfecla. Ridiche. Vânătă. Dovleac. Ţelină.
Sparanghel. Anghinare. Salsifi. Rubarbă.

Uda: Grădinarul udă florile. El a udat. Udarea.
Înflori: mugurul trandafirului înflorește. A înflorit. Înflorirea. Plantele exotice.
înmuguri: Copacul înmugurește. El a înmugurit. Floare. Frunza.Petala. Tija (tulpina).
Creste: planta creşte. A crescut. Creşte. Producţia creşte. Ea a crescut.
Dezvolta: Se dezvoltă. Ea s-a dezvoltat. Dezvoltarea. Creşterea.
Înrădăcina: plantele sunt bine înrădăcinate.Înrădăcinarea. Rădăcina. Radacinile. Ghiveci de Flori.
Se ofili: se ofilează. Ea s-a ofilit. Ofilirea.  Veşteji: Vestejește. A vestejit. Vestejirea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii


Continuare


5- peştii şi crustacee.
Ton. calcan. Pește-sabie. rechin. Păstrav. Somon.
Știuca. Morun. Merlan*. Merou*. Sardea.
Hamșie. Hering. Doradă. Carp.
Crab. Homar. Calmarul. Octopus. Sepie.
Octopus. Anghila. Raci. Creveţi. Mucegai. Stridii.

Animale marine:
Ucigaş balena. Balenă. Caşalot. Foca. Delfin.
Pinguin. Morsă. Narval. Ursul Polar.
Crocodil. Aligator.
Mamiferele marine trăiesc în fundul mării.
se împerechea: se împerechează. Ei s-au împerecheat. împerecherea.  Copula: au copulat.
Fecunda: Fecundeaza. Ei au fecundat. Fecundarea. Rutul.
Reproduce: se reproduc. S-a reprodus. Reproducerea. Reproducătorul.
Procrea: procrează. El a procreat. Procrearea. Grădina zoologică. Zoologia.
Mișuna: Mișună. Au mişunat. Mișunarea.  Insemina: Este Inseminat. Inseminarea.
Forfoti: au forfotit. Forfotirea.  Furnica: furnicarea.
Prolifera: se proliferează. Ei au proliferat. Proliferarea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


6- Animalele sălbatice:
Lupul urlă. Vulpea este viclean. Coiot. Șacalul.
Ursul. Ursuleț. Calul sălbatic galopează. Mânz.
Leu. Tigru. Leopard. ghepard. Jaguar. Hienă.
Elefant. Girafa. Rinocer. Hipopotam.
Cămilă. Dromader. Zebra. Buffalo.
Maimuţă face grimase (strâmbăture). Cimpanzeii. Gorilă.
Broasca ţestoasă. Şarpe. Iguana. Șobolănaș. Bursuc. Nevăstuică.
Cerb. căprioara. Gazela. Antilopă. căprioara..
Mistreț. Bizon. Renul. Elan. Tap.
Kangurul. Lamă. Koala. Castorul.
- Speciile. Soiurile (varietățile). Carnivorile. ierbivorile. Frugivorile. Insectivorile.
Răcni: Leul răcneşte. A răcnit. Răcitul Leului.Fauve. E feroce! Ferocitatea.
Urla: Lupul urlă. A strigat. Urletele lupului. . Masculul şi femela.
Devora: Felinele devorează gazela. Ei au devorat o pradă. Răpitorii (rapace). Predatorii.
Imblanzi: îmblizitorul îmblânzește leul. El a îmblânzit. îmblânzitorul. Îmblânzirea. Îndărătnic.
- Savana. Safari. Flora şi fauna. Gura-leului.Picioare. Copita. Coada lupului.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii
Continuare


7- animalele de fermă:
Grajdul. Coteţul.
Păsări de curte. Găina depune ouă. Cocoşul cântă.
Puiul. Rața. Răţuşca. Curca. Curcanul.
Gâsca. Paun.

Animalele de companie:
Măgar. Ponei. Porc. Porcul. Vaca. vițel.
Taurul. Boul. Lână de oaie. Oile sunt docile.
Miel. Ied. Capra este rebel. Aric.
Iepure. Iepure.

Şobolan. Șoarece. cârtița. Broasca. Broasca râioasă
Hârciog. Cobai. Lutra. Dihor.
Gecko. Șopărla. Salamandra. Cameleon.
Rumega: vacă rumegă. Ea rumegat.Rumegătoarele.
Roade: sobolan roade. El a ros. Rozătoarele. Roaderea.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii


Continuare


8- Păsările:
Rapace (Rapitor). Vulturul. Vultur. Şoimul. Condor.
Lebăda. Bârza. Flamingo. Struţ. Bufnita. Bufnita.
Vrabie. Canarul. Coțofana. Porumbel. Turturea (turturica). Prepeliţă.
Rândunica. Privighetoarea. Pescaruș. Batlan. Albatros.
Papagal. Papagal. Fazan. Cuc. Cioara.
Cormoranul. Pelicanul. Becața. Duza. Colibri. Ciocănitoarea.
Ciocârlie. Rândunica de mare. Liliac.
Zbura: Pasărea zboară cu aripi. A zburat în cer. Instinctul. Este instinctiv. E înnăscută.
a-și lua Zborul: pasărea îsi ia zborul cu bătai ale aripilor. Și-a luat zborul. Zborul.
Întinde(desfășura: vulturul își întinde aripile. Le a întins. Desfășurarea.
Cocoța: Se cocoță. S-a cocoțat.Stinghia.
Jușuli: A jumulit puiul. Pana. Penaj.  Jumuli: E jumulit.
Adăposti: Pui se adăpostesc sub aripa ei. S-au adăpostit. Adăpostul.  Piui: au piuit.
Oua: găină Ouă. Ea a ouat. Ouatul (ponta). Ouătoarele. face cuibul. Pui de găină.
Cloci: Clotește ouăle. A clocit Clocitoarea (cloșca).  Incubator.Cuibul. The Birdcage.
Ecloza: eclozează. Ei au eclozat. Ecloziunea. Incubatorul. Incubarea (Incubaţie).
Migra: păsările migratoare migreaza in primavara. Ei au migrat. Migraţia.

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Continuare


9- Insectele:
Fluture. Omida. Țânţar . Albine. Viespe.
Viespe. Trântor. molie . Păianjen. muscă .
Călugăriţă. Scorpion. Scolopendra.
Vierme. Termite. Purice. Scarabeu. Gândac de bucătărie.
Gândac. Furnica. Lăcustă. libelula. Lăcustă de finețe.
Greier. Gărgăriţă. Greier. Lipitoare. Melcul. Șelcul

Traducere =>. Franceză .
. Italiană .
. Engleză .
. Germană .
. Spagnolă .

Tablă de materii

Suite


Exercices

Ecrivez directement ou cliquez sur chaque terme pour reconstituer la phrase.

1. âge Quel ? tu as
:Réponse

2. vous appelez ? vous Comment
:Réponse

3. venez ? d' vous
:Réponse

4. passé ? il que est c'
:Réponse

5. habitez ? vous
:Réponse


Tablă de materii

Phrases françaises et leur prononciation

Alphabet
Les questions les plus utilisées
La famille
La maison
Dormir - Manger - boire
Le médecin
Le temps
Les activités quotidiennes
Le sport
Le travail et le repos
L'école

Les finances
Le transport
Les loisirs
Les sens
Les qualités et les défauts
La croyance
La politique
Les animaux et les plantes
Les verbes
La direction
Les nombres

Exercices


Les finances

1- Faire des achats:
Couter: Combien ça coûte? Ça a couté cher. C'est cher! C'est bon marché! C'est lucratif! Le rabais.
Acheter: j'achète une voiture. Je l'ai acheté. L'achat. L'acheteur. Le produit. C'est neuf. C'est d'occasion.
- Le portefeuille. Le portemonnaie. Le porte-document. La carte de crédit.
Commercialiser: il commercialise. Il a commercialisé. La commercialisation. c'est commercial!
Vendre: Je vends une maison. Je l'ai vendue. La vente. Le vendeur. Le magasin. Le supermarché.
Marchander: je marchande. J'ai marchandé. Le marchand. La marchandise. Le marchandage.
Tarifer: il tarife. Il a tarifé. Le tarif. La tarification. Solder: il solde. Il a soldé. Les soldes. La ristourne.
Négocier: il négocie. Il a négocié. Le négociateur. La négociation. La transaction. Les promotions.
Facturer: je facture. J'ai facturé. La facture. La facturation. Le devis. Le bilan. L'étiquette.
Encaisser: j'encaisse. J'ai encaissé. L'encaissement. L'encaisseur. Étiqueter: il a étiqueté.
Manager: il manage. Il a managé. Le manager. Le management.
Fidéliser: je fidélise. J'ai fidélisé. La fidélisation. C'est exclusif. L'exclusivité.
Réclamer: il réclame. Il a réclamé. La réclamation.
Inventorier: il inventorie. Il a inventorié. L'inventaire. Provisionner. Il a provisionné.
Approvisionner: il approvisionne. La boutique est approvisionnée. La provision. Les provisions.
Référencer: il référence. Il a référencé. Le référencement. La référence.
Étaler: Il étale la marchandise sur les étagères. Il a étalé. L'étalage des richesses. Snober: il est snob.
Fournir: il fournit des fournitures. Le fournisseur a fourni ses clients. Le grossiste.
S'approprier: je m'approprie. Je me suis approprié.

2- Consommer: il consomme. Il a consommé. La consommation. Le consommateur.
Offrir: j'offre un cadeau à un ami. J'ai offert. L'offre et la demande. Le sac. La sacoche. Le sachet.
Contribuer: il contribue. Il a contribué. La contribution. L'offrande.
Peser: je pèse avec des poids de mesure. J'ai pesé avec une balance. La pesée. Le surpoids.
- Lourd. Léger. Le gramme. Le kilogramme. La tonne. Le surplus. Le supplément. C'est supplémentaire.
Mesurer: je mesure la distance entre nous. J'ai mesuré la hauteur. La mesure. Long. Court. La longueur.
Équilibrer: j'équilibre les forces. Il est équilibré. L'équilibre. Supérieur. Inférieur.
Modérer: je me modère. Je me suis modéré. La modération. Il est sobre. La supériorité. L'infériorité.
Basculer: je bascule. J'ai basculé. La bascule. Haut. Bas.
Évaluer: j'évalue. J'ai évalué. L'évaluation. L'estimation. Sur-évaluer: sous-évaluer:
Compter: Je compte mon argent. J'ai compté ma monnaie. La liquidité.
Numéroter: il numérote. Il a numéroté. La numérotation. Quantifier: il a quantifié. La quantité.
Énumérer: il énumère. Il a énuméré. L'énumération.
Créditer: Je crédite mon compte. Il est crédité. Le crédit. L'acompte. Le krach boursier.
Débiter: la banque débite. Elle a débité. Le débit. La faillite. La banqueroute. La bourse.
Assurer: Je m'assure. Je me suis assuré. l'assurance vie. L'assurance vieillesse. L'assureur.
Indemniser: il indemnise. Il a indemnisé. L'indemnisation.
Faillir: il faillit. Il a failli. La faillite. Fructifier: il fructifie son avoir. Il a fructifié. La fructification.


3- Osciller: la bourse oscille. Il a oscillé. C'est oscillant.
Soutirer: il soutire de l'argent. Il a soutiré des sous. Retirer: Il retire des sous. il a retiré. Le retrait.
Valider: il valide. Il a validé. La validation. C'est valable.
Liquider: il liquide son affaire. Il a liquidé son entreprise. La liquidation. Le litige.
Investir: Le banquier investit. J'ai investi. Les investisseurs. Les intérêts. Reverser: il a reversé l'argent.
Valoriser: il valorise. Il a valorisé. La valorisation. La valeur.
Spéculer: il spécule. Il a spéculé. La spéculation. Le spéculateur.
Prélever: il prélève sur son compte. Il a prélevé. Le prélèvement.
Rentabiliser: il rentabilise. Il a rentabilisé. Le rendement.
Monopoliser: l'état monopolise les finances. Elle a monopolisé. Le monopole.
Financer: Le financier finance. Il a financé. La finance. Le financement.
Subventionner: il subventionne. Il a subventionné. La subvention.
Taxer: il a taxé. La taxe. La taxation. La redevance. Le tribut.
Monnayer: il monnaye. Il a monnayé. La monnaie. Les échange monétaires.
Imposer: l'état impose l'impôt. il a imposé. Il est imposable. L'imposition. La taxation. Le percepteur.
Hypothéquer: j'hypothèque. Il a hypothéqué. L'hypothèque de la maison. Gager: le gage.
Gérer: il gère mon capital. Il a géré mes actions. Les actionnaires. Le gérant. La gérance.
Économiser: il économise. Il a économisé. Les économies. C'est économique!
Épargner: il épargne. Il a épargné. L'épargne. L'épargnant. Cotiser: J'ai cotisé. La cotisation.
Enchérir: il enchérit. Il a enchéri. Les enchères. Liciter: il a licité. La licitation.


4- Garantir: je garantis. J'ai garanti. Je suis garant. C'est garanti! L'extension de la garantie.
Expertiser: il expertise. Il a expertisé. L'expertise. L'expert.
Échanger: j'échange de l'argent. J'ai échangé. L'échange. La devise.
Troquer: il troque. Il a troqué. Le troc.
Activer: j'active. J'ai activé. activement. Il est actif. L'activité. L'inactivité.
Désactiver: je désactive. J'ai désactivé. L'activation. La désactivation.
Calculer: je calcule le prix. Je l'ai calculé. Le calcul. La calculatrice. Le pourcentage. Le quota.
Compter: je compte. J'ai compté. Le compte. Le comptage. Le comptable. La comptabilité. La trésorerie.
Additionner: j'additionne des chiffres. Je les ai additionné. L'addition. Ajouter: j'ajoute. J'ai ajouté.
Diviser: je divise. J'ai divisé. La division. Déduire: il déduit. Il a déduit. La déduction.
Multiplier: j'ai multiplié. La multiplication. Totaliser: il totalise. Il a totalisé. Le total. C'est total!
Égaliser: il égalise. Il a égalisé. C'est égal. Cela m'est égal. L'égalité. L'égalisation. La parité.
Résulter: il en résulte. Il en est résulté. Le résultat.


5- Payer: je paye la facture. J'ai payé la note. Le payement. Rétribuer (Rémunérer): il rétribue. Il a rétribué.
Augmenter: le salaire n'augmente pas. Cela a augmenté! Le salarié. La fiche de paye. L'inflation. La prime.
Intensifier: il intensifie. Il a intensifié. L'intensification. C'est intense!
Proportionner: je proportionne. J'ai proportionné. La portion. La proportion. C'est proportionnel.
Diminuer: il diminue. Il a diminué. La diminution. Réduire: il réduit. Il a réduit. La réduction.
Restreindre: il restreint. Il est restreint. La restriction.
Limiter: il limite. C'est limité. La limite. La limitation de vitesse. Le limiteur. C'est illimité!
Abonder: l'argent abonde. Il a abondé. C'est abondant! L'abondance. Abondamment. Les moyens d'existence.
Dépenser: Je dépense tout mon argent. J'ai tout dépensé. La dépense. Les ressources financières.
Gaspiller: je gaspille les billets. Je les ai gaspillés. Le gaspillage.
Emprunter: j'emprunte de l'argent. J'ai emprunté à un ami. L'emprunt.
Prêter: il prête de l'argent. Il a prêté. Le prêteur. Le prêt.
Rembourser: je rembourse ma dette. Je l'ai remboursée à un ami. Le remboursement.
Donner: Le donneur donne avec générosité. Il a donné généreusement. Il est généreux.
Rendre: il rends ce qu'il doit. Il a tout rendu. Donner: Le don. La donation. Le donateur.
Restituer: Il restitue les bijoux. Il les a restitués. La restitution.
Profiter: je profite. J'ai profité. Le profit. Le profiteur.
Bénéficier: je bénéficie. J'ai bénéficié. Le bénéfice. Le bénéficiaire.


6- Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La misère. C'est misérable!
- La richesse et la pauvreté. La fortune. IL est fortuné! Les riches et les pauvres. Il est indigent. Le richard.
S'enrichir: Il s'enrichit de plus en plus. Il s'est enrichi. Il est riche. L'enrichissement. Il est nanti. C'est rupin.
- Il est opulent. L'opulence. Le trésor. Les biens matériels. Le millionnaire. Le milliardaire. Le standing.
Prospérer: je prospère. J'ai prospéré. Il est prospère. Le luxe. C'est luxueux! le matérialisme. Matérialiste.
S'appauvrir: il s'appauvrit de jour en jour. Il s'est appauvri. Il est pauvre. L'appauvrissement.
Mendier: il mendie. Il a mendié. Le mendiant. La mendicité. La situation est précaire. La précarité.


Les questions les plus utilisées

1- Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Au revoir.
être: Qui êtes-vous? Qui es-tu? je suis monsieur (madame).......j'ai été.
- Comment allez-vous? comment vas-tu? je vais très bien merci.
Parler: Parlez-vous roumain? Parles-tu anglais? Je parle français. j'ai parlé.
Comprendre: Comprenez-vous l'allemand? Comprends-tu l'italien? Je comprends l'espagnol. J'ai compris.
S'appeler: Comment vous appelez-vous? comment t'appelles-tu? Je m'appelle jean. je me suis appelé.
Appeler: Je vous appelle demain. Je t'appelle lundi. L'appel. j'ai appelé.
- Quel est votre nom? Quel est ton nom? Mon nom est jean.
Avoir: Quel âge avez-vous? Quel âge as-tu? J'ai 40 ans. Je suis né en 1970. J'ai eu.

Identifier: il identifie. Il est identifié. L'identification. L'identité.
Prénommer: il se prénomme. Il s'est prénommé. Le prénom.
Épeler: il épelle son nom. Il a épelé. Pouvez-vous épeler votre nom?
Les données personnelles:
- Le nom. Le prénom. Le nom de jeune fille.
- Le lieu de naissance et la date de naissance. Le pays. La nation. National. International.


2- Habiter: Où habitez-vous? Où habites-tu? j'habite en France. j'ai habité.
-D'où êtes-vous? D'où es-tu? je suis de Roumanie.
Venir: D'où venez-vous? D'où viens-tu? je viens d'Italie. Je suis venu.
Aller: Où allez-vous? Où vas-tu? Je vais à la mer. Je suis allé.
-Où est la gare, s'il vous plait? la gare n'est pas loin.
Arriver: Quand arrives-tu? Depuis quand es-tu ici? il est arrivé.
Chercher: Que cherchez-vous? Que cherches-tu? Je cherche la gare. J'ai cherché.
-Qui cherchez-vous? Qui cherches-tu? Je cherche Jean.
Passer: Que se passe t-il? Que s'est-il passé?
Penser: A quoi penses-tu? à qui penses-tu? J'ai pensé.

- La citoyenneté. La nationalité. Le domicile actuel. La localité. Localiser: c'est localisé.
Civiliser: il est civilisé. La civilisation. Enregistrer: j'ai enregistré. L'enregistrement. Le registre.
- La ville. Le village. La municipalité. La commune. La région. La province. Provincial. Régional. Département. Départemental. La zone. Le secteur.
- Le numéro de la rue. L'étage. L'appartement. Le studio. La villa. La garçonnière. La préfecture. Le préfet.
- Le quartier. Le lotissement. L'urbanisme. C'est urbain. C'est rural. Urbaniser.


3- Signifier: Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la signification de ce mot? il a signifié.
Avoir besoin: J'ai besoin de quelque chose. J'aurais besoin de manger. Le besoin. La nécessité. j'ai eu besoin.
Vouloir: Je veux te dire que... Je voudrais te dire que... j'ai voulu.
Désirer: Je désire danser. Je désirerais danser. Le désir. j'ai désiré.
Pouvoir: Je peux t'aider. Je pourrais t'aider. Le pouvoir. j'ai pu.
Devoir: Je dois te parler. Je devrais te parler. Le devoir. j'ai dû.
-On pourrait s'arranger. L'arrangement.

* Être (j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont => été):
Je suis beau. Tu es bon. Il est grand. Nous sommes beaux. Vous êtes bons. Ils sont grands.
J'étais belle. Tu étais bonne. Elle était grande. Nous étions belles. Vous étiez Bonnes. Elles étaient grandes.
Je serais laid. Tu serais méchant. Il serait petit. Nous serions laids. Vous seriez méchants. Ils seraient petits.
Je serai laide. Tu seras méchante. Elle sera petite. Nous serons laides. Vous serez méchantes. Elles seront petites.
* Avoir (j'ai eu):
J'ai une voiture. Tu as des voitures. Il a. Nous avons. Vous avez. Ils ont.
J'avais une maison. Tu avais des maisons. Il avait. Nous avions. Vous aviez. Ils avaient.
J'aurais un bateau. Tu aurais des bateaux. Il aurait. Nous aurions. Vous auriez. Ils auraient.
J'aurai un appartement. Tu auras des appartements. Il aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils auront.
* Manger:
J'ai mangé. Vous avez mangé. Il a mangé. Nous avons mangé. Vous avez mangé. Ils ont mangé.
Je suis mangé. Vous êtes mangés. Il est mangé. Nous sommes mangés. Vous êtes mangés. Ils sont mangés.

* Faire (J'ai fait):
Je fais rire. Tu fais pleurer. Il fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font.
Je faisais. Tu faisais. Il faisait. Nous faisions. Vous faisiez. Ils faisaient.
Je ferais. tu ferais. Il ferait. Nous ferions. Vous feriez. Ils feraient.
Je ferai. Tu feras. Il fera. Nous ferons. Vous ferez. Ils ferons.

*Savoir (j'ai su):
je sais. Tu sais. Il sait. Nous savons. Vous savez. Ils savent.
Je savais. Tu savais. Il savait. Nous savions. Vous saviez. Ils savaient.
Je saurais. Tu saurais. Il saurait. Nous saurions. Vous sauriez. Ils sauraient.
Je saurai. Tu sauras. Il saura. Nous saurons. Vous saurez. Il sauront.

* Pouvoir (j'ai pu):
Je peux te dire. Tu peux me parler. Il peut lui donner.
Nous pouvons vous offrir. Vous pouvez nous parler. Ils peuvent leur donner.
Je pourrais. Tu pourrais. Il Pourrait. Nous pourrions. Vous pourriez. Ils pourraient.
* Vouloir (voulu):
Je veux te garder. Tu veux me garder. Il veut le (la) garder.
Nous voulons vous garder. Vous voulez nous garder. Ils veulent les garder.
Je voudrais. Tu voudrais. Il voudrait. Nous voudrions. Vous voudriez. Ils voudraient.
* Devoir (j'ai dû):
Je dois. Tu dois. Il doit. Nous devons. Vous devez. Ils doivent.
Je devrais. Tu devrais. Il devrait. Nous devrions. Vous devriez. Ils devraient.
* Je dois aller. j'ai à faire beaucoup de choses. Je voudrais aller. Je veux aller.


- Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix.
-Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Vingt.
- Vingt et un. Vingt deux......- Trente. Trente et un. Trente deux.
- Quarante. Quarante et un. Quarante deux....- Cinquante. Cinquante et un. Cinquante deux....
- Soixante. Soixante et un. Soixante deux....- Soixante-dix. Soixante et onze. Soixante douze...
- Quatre-vingt. Quatre vingt un. Quatre deux...- Quatre-vingt-dix. Quatre vingt onze. Quatre-vingt-douze.....
- Cent. Mille. Million. Milliard.
100. 123. 200. 223. 1000. 2000. 2323. 10000. 20000. 1000000. 2000000.
Calculer : je calcule le prix. Je l'ai calculé. Le calcul. La calculatrice. Le pourcentage. Le quota.
Compter : je compte. J'ai compté. Le compte. Le comptage. Le comptable. La comptabilité. La trésorerie.
Additionner : j'additionne des chiffres. Je les ai additionné. L'addition. Ajouter : j'ajoute. J'ai ajouté.
Diviser : je divise. J'ai divisé. La division. Déduire : il déduit. Il a déduit. La déduction.
Multiplier : j'ai multiplié. La multiplication. Totaliser : il totalise. Il a totalisé. Le total. C'est total!
Égaliser : il égalise. Il a égalisé. C'est égal. Cela m'est égal. L'égalité. L'égalisation. La parité.
Résulter : il en résulte. Il en est résulté. Le résultat.
Les chiffres pairs et impairs. Le pourcentage. Le quart. Le demi. La moitié. Le tiers.
Le premier. Le second. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième.
Le sixième. Le septième. Le huitième. Le neuvième. Le dixième.
Le onzième. Le douzième. Le treizième. Le quatorzième. Le quinzième......................
Le seizième. Le dix-septième. Le dix-huitième. Le dix-neuvième..….....................
Le vingtième. Le vingt-et-unième. Le vingt-deuxième. Le vingt-troisième.............
Le trentième. Le trente-et-unième. Le trente-deuxième.......................
Le quarantième. Le quarante-et-unième. Le quarante-deuxième.................
Le cinquantième. Le cinquante-et-unième. Le cinquante-deuxième..............
Le soixantième. Le soixante-et-unième. Le soixante-deuxième........................
Le soixante-dixième. Le soixante-onzième. Le soixante-douzième. Le soixante-troisième..........
Le quatre-vingtième. Le quatre-vingt-et-unième. Le quatre-vingt-deuxième..............
Le quatre-vint-dixième. Le quatre-vingt-onzième. Le quatre-vingt-douzième.....................
Le centième. Le cent-et-unième. Le cent-deuxième........................................
Le millième. Le mille-et-unième. Le mille-deuxième. Le mille-centième. Le mille cent-dixième....
Le milliardième. Le milliard-et-unième. Le milliard-centième. Le milliard-cent-dixième.......

4- Y a-t-il …...? Il y a …...!
Y a-t-il un médecin? Y a-t-il du pain? Y a-t-il un bon restaurant?
Il n'y a pas de médecin! Il n'y a plus de pain!
Y a-t-il encore de la place? Y a-t-il encore des places? Il n'y a plus de place!

Qui vient?(nominatif). qui cherches-tu?(accusatif). à qui est cette voiture?(datif).
Pour qui pleures-tu? à qui appartiens-tu? De qui es-tu amoureux? De qui es-tu l'enfant?
- Où es-tu? (situation). d'où viens-tu? (Provenance). où vas-tu? (Destination).
- que; quoi
- Quand ; jusqu'à quand
- Pourquoi pleures-tu? Parce que je suis triste. à quoi penses-tu? je pense au travail.
De quoi est-il fait? il est fait de bois.
- à quelle heure venez-vous? Jusqu'à quelle heure restez-vous? Jusqu'à quand attends-tu?
- Comment; combien; quelle largeur; quelle taille; quelle hauteur; quelle longueur; combien de temps; à quelle fréquence; quelle vitesse; quelle profondeur
- avec quoi; sur quoi; dans quoi; dans quoi; dans quoi.
1- La direction
La gauche. allez à gauche. la droite. allez à droite. allez tout droit.
Je suis ici. tu es là-bas. il est de l'autre côté.
Est-ce loin d'ici? c'est loin. C'est loin de moi. Je vais plus loin.
C'est près. C'est près de toi. Je vais plus près.
Je vais en haut. Allez en bas.
C'est devant toi. C'est derrière moi. C'est à côte de moi.
C'est entre toi et moi. C'est en face de toi.
C'est en moi. C'est dans le coeur. C'est dans l'assiette.
C'est dans la boîte. C'est dans les boîtes.
C'est sur moi. C'est sur le coeur. C'est sur l'assiette.
C'est sur la machine. C'est sur les machines.
C'est sous moi.
C'est dessus. C'est dessous.
C'est au-dessus de moi. C'est au-dessous de toi.
2- La distance. La hauteur. La grandeur. la petitesse.La force. La faiblesse. La profondeur. La pénibilité. Le confort. l'épaisseur. La finesse. La tendresse.
- C'est loin. C'est très loin. C'est trop loin. C'est plus loin. C'est le plus loin. C'est de plus en plus loin. C'est lointain.
- C'est près. C'est très près. C'est trop près. C'est plus près. C'est le plus près. C'est de plus en plus près. C'est proche.
- C'est bas. C'est en bas. C'est plus bas. C'est moins bas. C'est le plus bas. C'est le moins bas. c'est de plus en plus bas. c'est de moins en moins bas.
- C'est haut. C'est en haut. C'est plus haut. C'est moins haut. C'est le plus haut. C'est le moins haut.
- Plus grand. Plus grande. Plus grands. Plus grandes. Le plus grand. La plus grande. Les plus grands. Les plus grandes.
- Plus petit. Plus petite. Plus petits. Plus petite. Le plus petit. La plus petite. Les plus petits. Les plus petites.
- Plus fort. Le plus fort. Plus faible. Le plus faible. Plus confortable. Le plus confortable.
- Moins profond. Le moins profond. Moins pénible. Le moins pénible. Moins agréable. Le moins agréable.
- Plus épais. Le plus épais. Moins fin. Le moins fin. Plus tendre. Le moins tendre.
* il est grand. La grandeur. Le géant. Le gigantisme. c'est gigantesque! C'est énorme! La majuscule.
* Il est petit. La petitesse. Le nain. Le nanisme. C'est minuscule!
La famille

- Je suis célibataire. Je suis amoureux. Tu es fiancé. Il est marié. Je suis divorcé.
- Tu es remarié. Il est veuf. Le mariage. La noce. Le divorce.
Se fréquenter : Ils se fréquentent. Ils se sont fréquentés. Les fréquentations.
Se fiancer : ils se fiancent. Ils se sont fiancés. Les fiançailles. La bague. Ils sont intimes. L'intimité.
Flirter : il flirte. Il a flirté. Le flirt. Un problème conjugal. Un conseiller matrimonial.
Se marier : Un jeune homme se marie avec une jeune femme. Ils se sont mariés.
S'unir : les mariés s'unissent pour le meilleur et pour le pire. Ils se sont unis. L'union.
Fonder : Le mari et la femme fondent une famille. Ils ont fondé un foyer. Le fondement.
Former : Le marié et la mariée forment un beau couple. Ils ont formé. La formation.
Divorcer : Le mari ne divorce pas de sa femme. Ils ont divorcé.
Adopter : L'époux et l'épouse adoptent un orphelin. Ils l'ont adopté. L'adoption. L'orphelinat.
Abandonner : Les parents n'abandonnent pas leurs enfants. Les tuteurs les ont abandonnés. L'abandon.
Porter : Elle porte un enfant. Elle a porté. La femme est enceinte de 6 mois. La grossesse.
Se développer : Le fœtus se développe. Il s'est développé. L'embryon.
Grandir : L'enfant grandit dans le ventre de sa mère. Il a grandi. La croissance.
Accoucher : Elle accouche d'un bébé. Elle a accouché de jumeaux. L'accouchement.
Enfanter : elle enfante. Elle a enfanté. L'enfantement.
Concevoir : elle a conçu. La conception.
Donner naissance : Elle donne naissance à une fille. Elle lui a donné naissance. La naissance.
Allaiter : La mère allaite son nouveau-né. Elle l'a allaité le prématuré. L'allaitement.
Donner le sein : Elle donne le sein au bébé. Elle lui a donné le sein. Elle est maternelle.
Sevrer : l'enfant est sevré à l'âge de 2 ans. Le sevrage. Le talc. Le téton. La mamelle.
Langer : elle lange son môme. Elle l'a langé. Les langes. les couches.
Bercer : elle a bercé. Le berceau. Le landau.
Caresser : Elle caresse son enfant. Elle l'a caressé. La caresse.
Gâter : elle l'a gâté. La poussette.
Chérir : elle chérit son enfant. Elle a chéri sa fille. Mon chéri. Ma chérie.
Materner : elle materne son enfant. Elle l'a materné. La maternité. Matriarcale. Le patriarche.
Pouponner : elle pouponne. Elle a pouponné. Le poupon. La poupée. La peluche.
Chatouiller : il chatouille. Il a chatouillé. Le chatouillement. Les chatouilles.
Avorter : Elle n'avorte pas. Elle n'a pas avorté. L'avortement. La fausse couche. Le fœtus.
Éduquer : Les parents éduquent leurs enfants. Ils les ont éduqués. L'éducation.
Élever : Les géniteurs élèvent leur progéniture. Ils ont élevé leurs petits enfants.


Ressembler : Le fils ressemble à son père. Ils se ressemblent. Il a ressemblé. La ressemblance. La similitude.
Imiter : La fille imite sa mère. Elle l'a imitée. L'imitation. L'imitateur. C'est identique! C'est pareil! Idem.
Différencier : il se différencient. Ils se sont différencié. Ils sont différents. La différence. Indifférent.
Posséder : Le grand-père possède une maison. Il a possédé. Le possesseur. La possession.
Hériter : Le petit-fils hérite. Il a hérité. L'héritier. l'héritage. Léguer
: il a légué sa fortune. Le lègue.
Succéder : il succède. Il a succédé. La succession. Le successeur.
Déshériter : il déshérite. Il l'a déshérité. Il est déshérité. Le testament. L'usufruit.
Acquérir : J'acquiers la propriété. J'ai acquis. L'acquisition. Le propriétaire. La copropriété.
Garder : La grand-mère garde la petite-fille. Elle l'a gardée. La garde. La garderie. La nourrice. La nounou.
S'occuper : Elle s'occupe d'elle. Elle s'est occupé d'elle. La mémé. le pépé.
Elle est attentionné. La nurse. L'attention. Faire attention. Il fait attention. La précaution.
Affectionner : elle m'affectionne. Elle m'a affectionné. L'affection.
Se soucier : Elle se soucie de son enfant. Elle s'est souciée. Elle est soucieuse! Le souci.
Subvenir : Il subvient aux besoins de sa famille. Il est subvenu aux besoins de sa famille.
Nécessiter : Il nécessite. Il a nécessité. La nécessité. C'est nécessaire. Le nécessaire.


Inquiéter : il s'inquiète. Il s'est inquiété. L'inquiétude.
Tracasser : il s'est tracassé. Le tracas. La tracasserie.
Préoccuper : il se préoccupe. Il s'est préoccupé. La préoccupation.
Surmonter : il surmonte la difficulté. Il a surmonté le problème.
Affronter : Il affronte. il a affronté.
Aplanir : il aplanit la difficulté. Il a aplani le terrain. L'aplanissement.
- Les péripéties de la vie. Les circonstances. Les aléas de la vie.
Niveler : il nivelle. Il a nivelé. Le niveau.
Contourner : il contourne la difficulté. Il a contourné. La périphérie. Le périphérique.

-Le frère. La sœur. Le neveu. La nièce. L'oncle. La tante. Le cousin. La cousine.
-Le beau-frère. La belle-sœur. Le beau-père. La belle-mère. Le beau-fils. Le gendre. La belle-fille.
-L'adulte. L'adolescent. L'adolescence. La maturité. La puberté. Il est pubère.
-La puéricultrice. C'est puéril. C'est enfantin. Il est précoce pour son âge. La vierge.
-La génération. Les descendants. Les ascendants. Il est mineur. La minorité. Il est majeur. La majorité.
-Le parrain. La marraine.
-La généalogie. La descendance. La postérité. L'ascendance. La chronologie.


La maison

Avoir : J'ai un jardin. J'ai eu un beau terrain. Une belle pelouse.
Comprendre : la maison comprend 3 chambres. Le toit. La toiture. La terrasse. Le couloir. Le vestibule.
Appartenir : Cette maison m'appartient. Elle m'a appartenu. L'appartenance.
Habiter : j'habite ici. J'ai habité. L'habitation. Cohabiter : j'ai cohabité. La cohabitation.
Situer : la maison se situe près d'un étang. Elle est situé. Le site industriel.
Louer : Je loue un appartement. Je l'ai loué. Le loyer. La location. Le locataire. La quittance. La rente.
Résider : Je réside dans cet immeuble. J'ai résidé dans une résidence.
Demeurer : Je demeure dans ce bâtiment. J'ai demeuré dans une belle demeure. Le logement.
Loger : Je loge un ami chez moi. Je l'ai logé gratuitement.
Séjourner : il séjourne ici. il a séjourné. le séjour.
S'établir : je m'établis en France. Je me suis établi en Italie. L'établissement.
Accommoder : je me suis accommodé. c'est commode. C'est confortable! Le confort.
Héberger : j'héberge mon ami. Je l'ai hébergé. L'hébergement.
S'adapter : je m'adapte. Je me suis adapté. L'adaptation. C'est Inadapté!


Rentrer : Tous les soirs, je rentre à la maison. Après le travail, je suis rentré chez moi.
Frapper : Je frappe à la porte. J'ai frappé. Grincer : la porte grince. Elle a grincé. Le grincement.
Verrouiller : Je verrouille. il a verrouillé. Le verrou. Déverrouiller : Il a déverrouillé. La targette.
Sonner : Je sonne. J'ai sonné. La sonnette. La sonnerie. L'alarme. La sirène.
Entrer : J'entre dans la maison. Je suis entré dans la salle. L'entrée. Le seuil de la porte. Le paillasson.
Pénétrer : il pénètre dans l'immeuble. Il a pénétré. La pénétration. C'est impénétrable!
Sortir : Je sors de la maison. Je suis sorti de la salle. La sortie. L'issue de secours.
Évacuer : J'évacue la salle. J'ai évacué le hall d'entrée. L'évacuation.
Ouvrir : J'ouvre la porte. J'ai ouvert la fenêtre. L'ouverture. L'ouverture du magasin. La moustiquaire.
Fermer : Je ferme le portail. J'ai fermé la portière. La fermeture du magasin. Le stand. Le rayon.
Fermer à clé : la clé. Les clés de la porte. Claquer : il a claqué la porte.
Monter : Je monte les escaliers. J'ai monté les marches. Monter sur l’échelle. L'ascenseur.
Descendre : Je descends les escaliers. J'ai descendus les marches. Descendre de l'escabeau.
Déménager : je déménage. J'ai déménagé. Le déménagement. Le déménageur.
Porter : Je porte l'armoire. J'ai porté le meuble. Les meubles. Le mobilier. Meubler : C'est meublé!
Emporter : il emporte une chose. Il a emporté. Apporter : il apporte un objet. Il a apporté.
Mettre : il met un objet à sa place. Il l'a mis à sa place. Remettre : il l'a remis.
Poser : Je pose la valise. Je l'ai posée à terre. Déposer : J'ai déposé. La pose.
Placer : Je place les objets. Je les ai placés dans le tiroir. Déplacer : J'ai déplacé. Le déplacement.
Juxtaposer : il juxtapose. Il a juxtaposé. Jumeler : c'est jumelé. Mettre à côté. Mettre de côté.
Superposer : il superpose. Il a superposé. La superposition. Mettre au-dessus. Mettre au-dessous.
Espacer : il espace. Il a espacé. L'espace. L'intervalle.
Introduire : il introduit. Il a introduit. L'intrus. L'intrusion. Extraire : il a extrait. L'extraction.
Inverser : il inverse. Il a inversé. L'inversion. Intervertir : il intervertit. Il a interverti.
Permuter : il a permuté.
Emménager : j'emménage dans une maison. J'ai emménagé. Emménagement.
Aménager : J'aménage ma maison. J'ai aménagé. Aménagement.
Décorer : Je décore la chambre. J'ai décoré les murs. La décoration. Le décorateur.
Orner : il orne. Il a orné. L'ornement.
- C'est une maison vétuste. La vétusté. C'est salubre! La salubrité. C'est insalubre!
- Viabiliser : c'est viabilisé. La viabilisation. C'est viable!
Dormir - Manger - boire

- Chaque nuit, J'ai sommeil. La somnolence. Je vais dans la chambre à coucher.
Se coucher : Je me couche à huit heure. Je me suis couché tard. Le couchage. Le pyjama. Le peignoir.
S'endormir : Je m'endors tôt. Je me suis endormi. L'endormissement. Sommeiller : il sommeille.
Somnoler : il somnole. Il a somnolé. La somnolence. Il est somnolant. Le somnambule. Le somnifère.
Bâiller : Je bâille. J'ai bâillé. Le bâillement. la sieste . le somme. faire un somme.
Assoupir : je m'assoupis. Je me suis assoupi. L'assoupissement.
Dormir : Je dors bien. J'ai mal dormi. Le sommeil. L'insomnie. Il est insomniaque.
Rêver : Le rêveur fait un beau rêve. Il a rêvé. Je fais un cauchemar. L'utopie. C'est éphémère!
Songer : il songe. Il a songé. Le songe.
Idéaliser : j'idéalise. Il a idéaliser. C'est idéal! L'idéalisation. C'est irréel! C'est réel. La réalité.
Se réveiller : Chaque matin, je me réveille de bonne heure. Je me suis réveillé.
S'éveiller : il s'éveille. Il est éveillé. L'éveil. Se lever : Je me lève du lit à six heure. Je me suis levé.
Relever : il se relève. Il s'est relevé. Je suis en forme.
Se mettre debout. Se redresser : il se redresse. Il s'est redressé. Le redressement.
Courber : il se courbe. Il s'est courbé. La courbure. Incurver : c'est incurvé.
Pencher : il se penche. Il s'est penché. C'est oblique.
S'incliner : il s'incline. Il s'est incliné. L'inclination. L'inclinaison.
- Le lit. Le drap. La couverture. Le coussin . L'oreiller. Le réveil.
- La chambre. Une penderie. Un porte-manteau. Les étagères. Le matelas. Le sommier.- La cuisine comporte. L'évier. La table. Les chaises. Le tabouret. La robinetterie. L'armoire de rangement.
- Le lave vaisselle. Le four à gaz. Le four micro-onde. Faire la vaisselle. Le récipient.
Inviter : J'invite des amis chez moi. Je les ai invités au restaurant. L'invité. L'invitation.
Mettre : je mets la table. J'ai mis les couverts. La nappe. L'assiette. La fourchette. La cuillère.
Débarrasser : je débarrasse la table. J'ai débarrassé.
Préparer : Elle prépare le repas. Elle a préparé des spaghettis. La préparation. C'est prêt! Le tablier.
- À midi, j'ai faim. Je suis en train de manger. Continuer à manger. La salle à manger.
Affamer : Je suis affamé. La faim. La famine. La disette. Le fléau. La plaie. Il est insatiable.
Rassasier : il se rassasie. Il s'est rassasié. Il est repu.
S'asseoir : Je m'assois (assieds) à table. Je me suis assis sur la chaise.
- Asseyez-vous! Prenez place! Le siège. Le fauteuil. Le canapé.
Servir : Servez-vous? Je sers. J'ai servi. Le service. Qu'est-ce que je vous sers? La prestation.
Manger : Je mange du pain avec du beurre. J'ai mangé. Le manger. Un hors-d'œuvre.
Tartiner : je tartine le pain avec de la confiture. J'ai tartiné. La tartine. La biscotte. Le biscuit.
Grignoter : je grignote. J'ai grignoté. Le grignotage. Croquer : j'ai croqué du chocolat.
Mâcher : il a mâché. La mâchoire. Mâchonner : il a mâchonné. Mâchouiller : il a mâchouillé.
- La viande : Le poisson. Les œufs. Le steak. La saucisse. Le saucisson. Le riz. La purée.
Avaler : J'avale. J'ai avalé. Engloutir : J'ai englouti.


- La salle à manger comporte. Le fauteuil. Le téléviseur. Le rideau. Les rideaux.
Dîner : Je dîne. J'ai dîné. Le dîner. Souper : J'ai soupé. La soupe. Le potage.
S'alimenter : Je m'alimente. Je me suis alimenté. L'alimentation.
Se nourrir : je me nourris. Je me suis nourri. J'ai nourri. La nourriture. La nutrition.
Goûter : Je goûte le repas. J'ai goûté le fromage. Le goût. Le yaourt.
Savourer : je savoure. J'ai savouré. La saveur. C'est savoureux! C'est succulent!
Délecter : il se délecte. Il s'est délecté. Le délice. C'est délicieux!
Mûrir : le fruit mûrit. Il a mûri. Il est mûr. La maturation. La maturité.
Pourrir : Le fruit pourrit. le fruit est pourri. La pourriture.
Rancir : il rancit. Il a ranci. C'est rance. C'est rassi.
Moisir : il moisit. Il a moisi. C'est moisi! La moisissure. C'est avarié.
périmer : c'est périmé. C'est caduc. La péremption. La période. La périodicité. C'est périodique.
Bouffer : je bouffe. J'ai bouffé. La bouffe.
Déguster : je déguste. J'ai dégusté. La dégustation. Il est friand! (il est gourmand, la gourmandise). La friandise.

Adoucir : j'adoucis. J'ai adouci. L'adoucissement.
Sucer : il suce le bonbon. Il a sucé la sucette.
Sucrer : Je sucre. J'ai sucré. C'est sucré! C'est doux! C'est amer! C'est aigre!
Saler : Je sale. J'ai salé. C'est salé. Le sel. Le piment. C'est pimenté!
Poivrer : je poivre. J'ai poivré. C'est poivré. Le poivre. L'huile. Le vinaigre. La moutarde.
Huiler : il huile. Il a huilé le plat. Assaisonner : C'est assaisonné! L'assaisonnement.
Graisser : il a graissé. Dégraisser : il a dégraissé. La graisse. Le graissage. C'est gras!
Saupoudrer : je saupoudre les aliments avec du sel. J'ai saupoudré. Passer : Il a passé. la passoire.
Doser : il dose. Il a dosé. La dose. Le dosage. La quantité. Surdoser : il a surdosé. Le surdosage.
Saucer : il a saucé. La sauce. La saucière. Napper : c'est nappé. Le nappage.
Éplucher : j'épluche les carottes. J'ai épluché. L'éplucheur. L'épluchage. Les épluchures.
Peler : il pèle. Il a pelé. C'est pelé. La pelure.
Émincer : j'émince les légumes. J'ai émincé. Égoutter : je les égoutte. Je les ai égouttés. La goutte.
Râper : je râpe le fromage. J'ai râpé le pain. La chapelure. La râpe. C'est râpeux.

- Tous les après midi, J'ai soif. La soif. L'eau est potable! Elle est limpide. C'est opaque.
Boire : Je bois de l'eau. J'ai bu. La boisson. Le vin. La bière. La limonade. L'eau gazeuse.
Pétiller : elle pétille. Elle a pétillé. Le pétillement de l'eau.
Picoler : il picole. il a picolé. Trinquer : il trinque. Il a trinqué.
Siroter : il sirote. Il a siroté. Le sirop.
Lécher : il lèche la glace. Il a léché. Sucer : il suce la sucette. Il a sucé. La succion.
Verser : Je verse le café dans la tasse. J'ai versé l'eau dans la carafe. Déverser : c'est déversé.
Mettre : Je mets du sucre dans le thé. J'ai mis aussi du lait. Infuser : c'est infusé. L'infusion. La tisane.
Mélanger : je mélange avec la petite cuillère. J'ai mélangé. Remuer : il remue. Il remué. Le mélange.
Brasser : il brasse. Il a brassé. Le brassage. Touiller : il touille. Il a touillé.
Presser : Je presse un citron. Je l'ai pressé fortement. Le zeste. Tasser : il tasse. Il a tassé.
Renverser : Je renverse le verre d'eau. Je l'ai renversé. Dissoudre : Il dissout. il a dissous.
Répandre : je répands l'eau sur la table. Je l'ai répandue.
Remplir : Il remplit la bouteille. Il l'a remplie. Elle est remplie. C'est plein! La profusion. La plénitude.
Vider : Il vide le verre. Il l'a vidé. Il est vide.
Contenir : la bouteille contient du vin. Elle a contenu. La contenance.
Bouchonner : c'est bouchonné. Le tire bouchon. Le bouchon.
Boucher : je bouche. J'ai bouché. Déboucher: Je débouche. J'ai débouché. Obturer : il a obturé. L'obturation.

Frire : Je fris les frites. J'ai frit. La friture. La marmite. La poêle.
Rôtir : Il rôtit le rosbif. Le rôti. La rôtissoire
Bouillir : Je fait bouillir l'eau dans la casserole. J'ai bouilli. Le bouillonnement.
Chauffer : Je la chauffe. Je l'ai chauffé. Réchauffer : Je la réchauffe. Je l'ai réchauffée. Le réchauffement.
Refroidir : je la refroidis. Je l'ai refroidie. Le refroidissement.
Grossir : je grossis. J'ai grossi. je suis gros. il est obèse. La grosseur. L'obésité.
Maigrir : je maigris. J'ai maigri. Je fait un régime. je suis maigre. la maigreur.
Mincir : elle mincit. Elle a minci. Elle est mince. La minceur.
Digérer : Je digère mal. J'ai bien digéré. La digestion. L'indigestion.
Vomir : je vomis. J'ai vomi. Le vomissement. Le vomi.
S'étouffer : Je m'étouffe. Je me suis étouffé. L'étouffement. C'est étouffant.
Suffoquer : il suffoque. Il a suffoqué. Le suffocation. C'est suffoquant.
Cracher : Je crache. J'ai craché à terre. Le crachat. Postillonner : il a postillonné. Le postillon.
Se moucher : Je me mouche. Je me suis mouché dans un mouchoir. Renifler : il a reniflé. Le reniflement.
Éternuer : J'éternue. J'ai éternué. L'éternuement. Tousser : Je tousse. J'ai toussé. La toux.
Ronfler : il ronfle. Il a ronflé. Le ronflement. Roter : Il rote. Il a roté. le rot.

le médecin et la médecine

1- Avoir mal : J'ai mal à la tête. J'ai eu mal aux dents. Le dentiste. Le cabinet dentaire. Le dentier.
- J'ai le rhume. J'ai la grippe. C'est douloureux! La douleur. La migraine. Le bouton de fièvre.
- Je suis malade. Je suis en bonne santé. J'ai la fièvre. C'est grave! La gravité.
Trembler : je tremble de peur. J'ai tremblé de froid. Les tremblements.
Frissonner : je frissonne. J'ai frissonné. Les frissons. Il est fébrile. La fébrilité.
Se gratter : Je gratte la peau. Je me suis gratté. J'ai des démangeaisons.
- J'ai des vertiges. Le malaise. La nausée. Le tournis.
Démanger : cela me démange. Cela m'a démangé. Picoter : cela me picote. Cela m'a picoté. Le picotement.
Souffrir : Je souffre beaucoup. J'ai souffert. La souffrance. Il est blême. Il est livide. Il est pâle.
Supporter : Je ne supporte plus la douleur. J'ai supporté. C'est insupportable!
Ressentir : Je ressens la douleur. J'ai ressenti. Pressentir : il pressent. Il a pressenti.
Soulager : Le médicament me soulage. Le calmant m'a soulagé. Le soulagement.
Prendre : Je prends un traitement. J'ai pris l'ordonnance médicale. C'est imprenable. Le laxatif.
Tomber malade : Je tombe malade. Je suis tombé malade. La vitamine. C'est vitaminé.
Contracter : Il contracte une maladie. Il a contracté. La lèpre. Le lépreux.
S'évanouir : je m'évanouis. Je me suis évanoui. L'évanouissement.
Étourdir : je m'étourdis. Je me suis étourdi. L'étourdissement.
Soigner : Le docteur me soigne. Le médecin m'a soigné.
Guérir : L'aide soignant me guérit. Il m'a guérit. La guérison. Le guérisseur.
Traiter : il traite sa maladie. Il a traité. Le traitement.
2- Se rétablir : je me rétablit bien. Je me suis rétabli. Le rétablissement. Ressourcer : il s'est ressourcé.
Quitter : Je quitte l'hôpital. Je l'ai quitté la clinique. Le cabinet médical.
Souhaiter : Je vous souhaite un bon rétablissement! J'ai souhaité. Le souhait.
Interner : le psychiatre interne le malade. Il est interné. L'internement. L'asile. L'internat. La psychose.
Psychanalyser : Il psychanalyse. Il a psychanalysé. Le psychanalyste. Le psychologue. La psychologie.
Sembler : Je semble en bonne santé. J'ai semblé être en forme.
Aider : L'infirmier aide les autres. Je les ai aidés. L'aide. L'infirmerie.
Piquer : L'infirmière me pique avec une piqûre. Elle m'a piqué. Transfuser : il est transfusé. La transfusion.
Injecter : il injecte. Il a injecté. L'injection. La seringue. Perfuser : il est perfusé. La perfusion.
Se tordre : il se tord le pied. Il s'est tordu la jambe. La torsion. C'est tortueux!
Fouler : Je me foule le bras. Je me suis foulé la cheville. L'entorse. La foulure.
Luxer : Il se luxe la cheville. il s'est luxé le poignet. La luxation.
Se fracturer : je me fracture la jambe. Je me suis fracturé un os. La fracture. Les os.
Enflammer : le muscle s'enflamme. Il s'est enflammé. L'inflammation.
Tuméfier : c'est tuméfié. La tuméfaction. La tumeur.
Dégrader : Son état se dégrade. Il s'est dégradé. La dégradation.
Dégénérer : il dégénère. Il a dégénéré. La dégénérescence. Régénérer : il a régénéré. La régénération.
Gémir : il gémit. Il a gémi. Le gémissement.
Généraliser : c'est généralisé! Médicaliser : c'est médicalisé! Médical.
Couper : je me coupe la main. Je me suis coupé avec un couteau. La coupure. Taillader : il s'est tailladé.
Trancher : il tranche. Il a tranché. La tranche. La rondelle. Le tranchage. C'est tranchant.
Entailler : il s'est entaillé. L'entaille.

3- Sectionner : il sectionne. Il a sectionné. Le sectionnement. La section.
Inciser : il incise la peau. Il a incisé. L'incision. Le scalpel. La lame. La lamelle.
Ligaturer : il ligature. Il a ligaturé. La ligature. Suturer : il suture. Il a suturé. La suture.
Saigner : Je saigne beaucoup. J'ai saigné. Le saignement.
Se blesser : Je me blesse avec un poignard. Je me suis blessé. La blessure. Le blessé.
Brûler : Je me brûle avec le feu. Je me suis brûlé. La brûlure. Le brûlé.
Panser : je panse les plaies. J'ai pansé mes blessures. Le pansement. La lésion.
Sécréter : il sécrète. Il a sécrété. La sécrétion. Le pus. C'est purulent. Le pustule.
Battre : Le cœur bat trop vite. Il a battu. Les pulsations du cœur. La tension. La défibrillation.
Pomper : il pompe. Il a pompé. La pompe. Le pompage. Pulser : le cœur pulse le sang. Il a pulsé.
Palpiter : le cœur palpite. Il a palpité; la palpitation.
Intuber : il intube. Il a intubé. Il est intubé. L'intubation. Le tube.
Consulter : Je consulte un médecin. Il m'a consulté. La consultation.
Prescrire : il prescrit un traitement. Il a prescrit une ordonnance. La prescription.
Prodiguer : il prodigue des soins. Il a prodigué.
Ausculter : Il m'ausculte. Il m'a ausculté. L'auscultation. Sonder : il sonde. Il a sondé. La sonde. Le sondage.
Handicaper : Il est handicapé. L'handicapé. L'handicape. Il est estropié. Il est boiteux.
Paralyser : Le membre se paralyse. Il s'est paralysé. La paralysie. Le paralysé. Le paralytique.
- Il est infirme. L'infirmité. Le bossu. La bosse.

4- Le pharmacien. La pharmacienne. La pharmacie. Thérapie. Thérapeute.
Hospitaliser : Le chirurgien m'hospitalise. Je suis hospitalisé. L'hospitalisation.
Opérer : Le chirurgien m'opère. Je suis opéré. L'opération. La chirurgie. C'est préopératoire.
Greffer : il greffe un cœur. Il a greffé. La greffe. Le greffon.
Transplanter : il transplante. Il a transplanté. La transplantation. Le transplant. Le pontage.
S'infecter : La plaie s'infecte. Elle s'est infectée. L'infection. Le virus. La bactérie. Le parasite.
Désinfecter : Je désinfecte la plaie. Je l'ai désinfecté. La désinfection. Le microbe. La pommade.
Stériliser : L'infirmier stérilise. Il a stérilisé. La stérilisation. C'est stérile. La stérilité.
Immuniser : il est immunisé. L'immunité.
Putréfier : La chair putréfie. Elle a putréfié. La putréfaction.
Cicatriser : Je cicatrise. J'ai cicatrisé. La plaie a cicatrisé. La cicatrice. La cicatrisation. La balafre.
Amputer : J'ampute. J'ai été amputé. L'amputation. Mutiler : il est mutilé. La mutilation.
- L'ambulance. L'ambulancier. Le pompier. La caserne des pompiers.
- Les premiers secours. Les urgences. La salle d'opération. C'est urgent.
Anesthésier : Il anesthésie. Il a anesthésié. L'anesthésie. L'anesthésiste.
Réanimer : il réanime. Il a réanimé. La réanimation.
Animer : il anime. Il a animé. L'animation. L'animateur.
Remédier : il remédie. Il a remédié. Le remède.
Récupérer : il récupère. Il a récupéré. La récupération.
Rééduquer : il rééduque. Il a rééduqué. La rééducation.


5- Dépendre : Je dépends de ce traitement. J'ai dépendu de lui. Il est dépendant. La dépendance.
- Il est indépendant. L'indépendance. Il est autonome. L'autonomie. Il est tributaire.
Secourir quelqu'un : Je te secours. Je t'ai secouru. Les premiers secours.
- Les secours humanitaires. Les volontaires. Le volontariat.
Respirer : Il respire. Il a respiré. La respiration. Inhaler : il a inhalé. L'inhalation. Irrespirable.
Expirer : Il expire. Il a expiré. L'expiration. Soupirer : il soupire. Il a soupiré. Le soupir. Les soupirs.
Inspirer : Il inspire. Il a inspiré. L'inspiration. Oxygéner : je m'oxygène. L'oxygène. L'azote. L'ozone
Asphyxier : il s'asphyxie. Il s'est asphyxié. L'asphyxie. C'est fatal! La fatalité.
Souffler : Je souffle. J'ai soufflé. Le souffle. La soufflerie.
S'essouffler : je m'essouffle. Je me suis essoufflé. L'essoufflement.
Contaminer : La peste contamine. Elle a contaminé. La contagion. C'est contagieux!
Se propager : L'épidémie se propage. Elle s'est propagée. La propagation.
Combattre la maladie : On combat la souffrance. On a combattu le virus. Le combat.
Vacciner : il se vaccine. Il s'est vacciné. Le vaccin. La vaccination.
Tuer : La maladie tue des millions de gens. Elle a tué. La tuerie.
Décéder : Il décède. Il est décédé. Le décès. L'euthanasie.
Suicider : il se suicide. Il s'est suicidé. Le suicide.

6- Les pompes funèbres. La cérémonie funéraire. La morgue. Mortuaire. La mortalité. C'est mortel.
Mourir : Il meurt. Il est mort. La mort. Le repos éternel. Le deuil. La tombe. La veillée funèbre.
Inhumer : Ils inhument. Ils ont inhumés. L'inhumation. Le médecin légiste. C'est morbide.
Exhumer : il exhume le corps. Il est exhumé. L'exhumation. Fossoyer : le fossoyeur.
Enterrer : Il enterre les morts. Il est enterré dans le cimetière. L'enterrement. Le cercueil.
Ensevelir : Il ensevelit dans la terre. Il a enseveli. L'ensevelissement.
Incinérer : Il incinère. Il est incinéré. L' incinération. L'incinérateur. Le four crématoire.
Reposer en paix : Il repose en paix. Gésir : Ici gît. Le monument aux morts.
Se réincarner : Il se réincarne. Il s'est réincarné. La réincarnation.
Matérialiser : il se matérialise. Il s'est matérialisé; la matérialisation.
Ressusciter : Il ressuscite. Il a ressuscité. La résurrection. Il est immortel. L'immortalité.
Vivre : Il vit. Il a vécu. Il est vivant. La vie. Exister : Il existe. Il a existé. L'existence.
Apparaître : Il apparaît. Il est apparu. L'apparition.
Disparaitre : Il disparaît. Il a disparu. Il est disparu. Le disparu. La disparition.
Périr : Il périt. Il a péri. Immortaliser : il immortalise. c'est immortalisé! C'est mortel! C'est immortel!
Dépérir : il dépérit. Il a dépéri. Le dépérissement. Trépasser : Il trépasse. Il a trépassé.
Susciter : il suscite. Il a suscité. Occulter : il occulte. Il a occulté.
Momifier : il est momifié. La momification. La momie. Le sarcophage. Le pharaon. La pyramide.

les maladies sont:
- La dépression nerveuse. Le rhume. La grippe. L'angine. La pneumonie. L'angine. La diarrhée. La dysenterie.
- L'infarctus. Le cancer. La hernie. Le diabète. L'hémophile. L'hémophilie. L'hémorragie. La leucémie.
- L'allergie. Les hémorroïdes. L'homéopathie. L'herpès génital. Le paludisme. Le panaris du doigt.
- Le rhumatisme. La varice. La varicelle. La tuberculose. La rubéole. L'ulcère. L'urticaire. La léthargie.
- L'hormone. Le gène. Le chromosome. La gélule. Le cachet. Le placebo. La panacée.
- Le syndrome. Le symptôme. La posologie. Le protocole.
Les parties du corps sont :
- La tête. Le visage. Le profil. La tête. Le crâne. Les Cheveux. Le front. L'œil. La paupière.
- Le cil. Le sourcil. Le nez. La narine. La joue. L'oreille. La bouche. La lèvre. La dent. La molaire.
- La gorge. La trachée. Le menton. Le cou. La nuque. Le bras. L'épaule. L'omoplate.
- Le coude. La main. La palme. Le doigt. L'ongle.
- La cuisse. Le genou. Le pied. La jambe. La cheville. La plante. Le talon.
- Le ventre. L'abdomen. l'estomac. La poitrine. Le dos. La peau. Le nerf. L'os. Les os. Le squelette.
- L'organe. Le membre. Le muscle. Le cœur. Le foie. Le poumon. Le rein. La vessie. La vésicule. La prostate.
- Les organes génitaux. L'orgasme. La libido. L'intestin. La moelle épinière. La veine. L'artère.
- C'est vasculaire. Il est cardiaque.
Devenir : Je deviens vieux. Je redeviens jeune. Je suis devenu. Je suis redevenu. Le vieillard. Le sénior.
Vieillir : Je vieillis vite. Il a vieilli. Il est vieux. Il est âge de 80 ans. La vieillesse. Le vieillissement.
Rider : la peau ride. Il est ridé. Les rides. Humecter : il a humecté.
Hydrater : C'est hydraté! Le derme. L'hypoderme. Déshydrater : il est déshydraté.
Rajeunir : je rajeunis. J'ai rajeuni. Je suis jeune. La jeunesse. Le rajeunissement.

Le temps

1- La météo. Le bulletin météorologique.
Prévoir : le météorologue prévoit le temps. Il a prévu. La prévision. La prévision météorologique.
Quel temps fait-il aujourd'hui?. Il fait beau temps. Il a fait mauvais temps. C'est temporaire!
Il fait combien de degrés? Il fait chaud. J'ai chaud. une chaleur étouffante. C'est tiède. La tiédeur.
Il fait froid. J'ai froid. Il cesse de pleuvoir. Il fait soleil. Le parasol. L'ombre.
Briller : le lune brille. Il a brillé. Éblouir : il m'éblouis. Il m'a ébloui. L'éblouissement.
Scintiller : l'étoile scintille. Les étoiles ont scintillé. Le scintillement. La planète. La galaxie. Le satellite.
Étinceler : l'astre étincelle. Il a étincelé. Un étincelle. Les planètes. Les galaxies. L'univers.
Luire : il luit. Le jour a lui. C'est luisant. La lueur du jour.
Rayonner : le soleil rayonne. Il a rayonné. Le rayonnement du soleil. Les astres. L'espace. Le néant.
Refléter : il reflète. Il a reflété. Le reflet.
C'est lunaire. C'est solaire. C'est terrestre. C'est céleste. C'est planétaire. C'est universel. C'est en orbite.
La gravitation. La pesanteur. Le vide. Le néant. Le cosmos. L'univers. C'est spatial!
Aveugler : il m'aveugle. Il m' aveuglé. La canicule.
Illuminer : Il illumine le ciel. Il a illuminé. L'illumination.
Éclairer : il éclaire la terre. il a éclairé les cieux.
Éclairer : le soleil éclaire la terre. Il a éclairé. L'éclair. La foudre.
Foudroyer : Il foudroie. Il est foudroyé. C'est foudroyant!2- Pleuvoir : Il pleut. Il a plu. C'est pluvieux. la pluie. Le parapluie. C'est fulgurant!
Neiger : Il neige. Il a neigé. La neige. Les sommets des montagnes sont enneigés. L'iceberg.
Venter : Il vente. L a venté. Le vent. C'est venteux! C'est neigeux! La flaque d'eau. Le tourbillon. Il y a L'orage. C'est orageux! La tempête. Le typhon. La tornade. Le cyclone. La boue. C'est boueux!
Tonner : Il tonne. Il a tonné. Les tonnerres. Les éclairs. Gronder : il gronde. Le tonnerre a grondé. Le brouillard. La brume. C'est brumeux! Il y a une averse. Il a une accalmie. La pluie torrentielle.
Glisser : je glisse sur le verglas. J'ai glissé. Le glissement. Verglacer : C'est verglacé!
Grêler : il grêle. Il a grêlé. La grêle. Les grêlons. Les précipitations. Une avarie. Le ciel est clair. Il est couvert. Il est nuageux! Les nuages. Le temps est stable! Le temps est instable! Il est changeant! La température.
Varier : le climat varie. Il a varié. La variation. C'est variable. C'est invariable. La variabilité.
Tempérer : c'est un climat tempéré! Trois degrés. Moins quatre degrés.
Graduer : c'est gradué. C'est graduel. La graduation.
Se refroidir : Le temps se refroidit. Il s'est refroidi. Le refroidissement.
Rafraîchir : il se rafraîchit. Il s'est rafraîchi. C'est frais. La fraîcheur.
Geler : c'est gelé! Le gel. Glacer : c'est glacé! C'est glacial! La glace.
Givrer : ça givre. C'est givré. Le givre.
Rafraichir : le temps se rafraichit. Il s'est rafraichi. Le rafraichissement.
Se réchauffer : Il se réchauffe. Il s'est réchauffé. Le réchauffement.
C'est sec. La sécheresse. Il est humide. L'humidité. L'évaporation de l'eau. Évaporer : c'est évaporé.

3- S'assombrir : le nuage assombrit la ciel. Il est assombri. C'est sombre!
S'obscurcir : le temps s'obscurcit. Il s'est obscurci. L'obscurité. C'est obscur!
Accumuler : Les nuages s'accumulent dans le ciel. Ils se sont accumulé. L'accumulation.
- L'aube. L'aurore. Le crépuscule. Le levé du soleil. Le couché du soleil.
Perdurer : il perdure. Il a perduré. Éternel. Infini. Pérenniser (perpétuer) : il a pérennisé. Il est serein.
Subsister : il subsiste. Il a subsisté. Durer : il dure longtemps. Il a duré. La durée. C'est durable!
Les quatre points cardinaux sont.
- Le nord. Le sud. L'est. L'ouest. Nordiste. Sudiste. L'occident. C'est occidental. L'orient. C'est oriental.
- Équateur. L'hémisphère. L'équinoxe. Le pôle nord. Les tropiques. C'est tropical.
- Les époques. L'époque. L'ère. Avant notre ère. Après notre ère. La période. Le siècle. La décennie.
- C'est récent. Le moment propice. Le moment opportun. C'est momentané. Momentanément.
- C'est immédiat. Immédiatement. Il est prompt. Promptement. La promptitude. C'est spontané. La spontanéité.
- C'est instantané. C'est régulier. La régularité. C'est irrégulier. L'irrégularité.
- Tous les jours. C'est quotidien. C'est journalier. Toutes les semaines. C'est hebdomadaire.
- Tous les mois. C'est mensuel. Tous les ans. C'est annuel. Tous les siècles. C'est séculaire. C'est millénaire.

4- Quel heure est-il? Il est tard! Il est tôt!
- Il est: neuf heure juste (9:00); neuf heure cinq (9:05); neuf heure et quart (9:15);
- neuf heure et demi (9:30); dix heure moins le quart (9:45); dix heure moins cinq (9:55)
- J'ai rendez-vous à dix heure. je suis en avance. Tu es en retard.
- À quelle heure? Nous nous rencontrons à sept heures!

- Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Les jours de la semaine.
- Aujourd'hui c'est: Lundi; mardi; mercredi; jeudi; vendredi; samedi; dimanche;
- Nous partons à l'étranger en janvier; les mois de l'année.
- février; mars; avril; mai, juin; juillet; aout; septembre; Octobre; novembre; décembre - (mi-octobre)
- les quatre saisons sont: le printemps; l'été; l'automne; l'hiver.

Le sport

1- Les sports de combat. l'exploit. La prouesse.
Lutter : le lutteur lutte. Il a lutté. La lutte romaine. Le gladiateur. L'arène. L'armure.
- Le duel. C'est cruel! La cruauté! La lance. Le bouclier. Le casque. Le championnat olympique.
Boxer : le boxeur boxe. Il a boxé avec ses poings. Les gants. Le ring. Il est costaud! Il est viril. La virilité.
- Le karaté. Le karatéka. Le judo. Le judoka. La récompense. La coupe. Le face à face.
Se passionner : Il se passionne pour le sport. Il est passionné. La passion. La pulsion.
Positionner : il se positionne en première position. Il s'est bien Positionné. La position. Le podium.
Sélectionner : il sélectionne. Il a sélectionné. Le sélectionneur.
Arbitrer : L'arbitre arbitre le match. Il a arbitré. L'arbitrage. Le penalty. Le hors-jeu.
Pénaliser : il est pénalisé. La pénalisation. Pénalité.
Entraîner : L'entraineur entraîne les joueurs. Il a entraîné. L'entraînement.
Sponsoriser : il est sponsorisé. Le sponsor. Il est performant. La performance.
Chronométrer : il a chronométré. Le chronomètre. Minuter : c'est minuté. La minute.
Temporiser : il temporise. Il a temporisé. La temporisation. La vitesse. L'étape. La phase.
Équiper : il s'équipe. Il s'est équipé. L'équipement. L'équipe. La ligne de départ. La ligne d'arrivée.
Pédaler : Le cycliste pédale sur son vélo. Il a pédalé. Le cyclisme. La motocyclette.
- La moto. La trottinette. Les rollers. Le skate. Le surf. Le voilier. La voile. Le yacht.
- Le basket. Le basketteur. Le football. Le footballeur. Le volleyball. Le volleyeur. Le filet.

2- Dribbler : il dribble. Il a dribblé. Tacler : il tacle. Il a taclé. Le tacle.
Plaquer : il plaque. Il a plaqué. Le plaquage.
- Le rugby. Le rugbyman. Le ballon ovale. Le tennis. Le tennisman. La raquette de tennis. Le revers.
- Le golf. Le golfeur. La balle de golf. Le handball. Le handballeur. Le gardien de but.
- L'athlète. L'athlétisme. Le sport. Le sportif. La compétition. Le compétiteur. Le concours. Le tournoi.
Concurrencer : le concurrent concurrence son concurrent. Il a concurrencé. La concurrence.
Forcer : L'haltérophile force. il a forcé pour soulever des poids. L'haltérophilie. Le survêtement.
Renforcer : il renforce. Il a renforcé. Le renforcement.
Se muscler : Il se muscle. Il s'est musclé. La musculation.
- Il est costaud! Il est fort. Il est puissant. La puissance. Il est impuissant. Il est robuste. Le gringalet.
Soulever : il soulève la barre. Il a soulevé. Le soulèvement. Rehausser : il a rehaussé. Le rehaussement.
Surfer : Le surfeur surfe sur la vague. Il a surfé. Le surf.
Patiner : le patineur patine sur la glace. Il a patiné avec des patins. Le patinage artistique.
Assouplir : Le gymnaste fait des assouplissements. La gymnastique. Le trampoline.
Jongler : le jongleur jongle avec des balles. Il a jonglé. Les jongleries.
Effectuer : l'acrobate effectue des acrobaties. Il a effectué. Effectivement.

3- Doper : le joueur se dope. Il s'est dopé. Le dopage. Zigzaguer : il a zigzagué.
Disqualifier : il est disqualifié! La disqualification.
Tirer : L'archer tire des flèches. Il a tiré à l'arc. Arquer : Il arque son arc. Il a arqué. La fronde.
Égaliser : Il égalise. Il a égalisé. L'égalisation. C'est égal! Égaler : Il a égalé le score.
- Il est efficace. L'efficacité. C'est inefficace. Efficacement.

Les activités quotidiennes

1- Se laver : Je me lave avec du savon. Je me suis lavé les mains. J'ai lavé. Le lavage. Faire sa toilette.
Essuyer : Je m'essuies avec une serviette. Je me suis essuyé avec un torchon. J'ai essuyé. L'essuyage.
Se brosser : elle se brosse les dents. Elle a brossé. La brosse à dent. Le dentifrice.
- Le dentifrice. Le brossage. L'éponge. La serpillère. Les produits d'entretien. La savonnette.
Balayer : Je balaie devant ma porte avec un balai. J'ai balayé. Le balayage. Le seau. Le récipient.
Ranger : Je range mon armoire. J'ai rangé. Le rangement.
Désordonner : c'est désordonné! Le désordre. C'est ordonné! L'ordre. La pagaille. Le zonard.
Salir : je salis ma chemise. J'ai sali mon manteau. C'est sale! La salissure.
Souiller : il souille. Il a souillé. La souillure. C'est souillon. Le short.
Nettoyer : Je nettoie mon pantalon. J'ai nettoyé mon chapeau. C'est propre! La propreté. Le solvant.
Dépoussiérer : je dépoussière. J'ai dépoussiéré. La poussière. C'est poussiéreux! Racler : il a raclé.
Lustrer : il lustre. Il a lustré. Le lustre. Polir : il polit. Il a poli. Le polissage.
Aspirer : j'aspire avec l'aspirateur. J'ai aspiré. L'aspiration. Le ménage. La ménagère.
Frotter : je frotte avec une brosse. J'ai frotté. Les frottements.
Astiquer : il astique les lustres. J'ai astiqué les lampadaires. L'astiquage.
Ramasser : je ramasse les déchets. J'ai ramassé les ordures. Le ramassage. Le tas. Le panier.
Collecter : il collecte. Il a collecté. Le monticule de poussière. Le tas de poussière. Les immondices.
Jeter : Je jette les ordures à la poubelle. Je les ai jeté. C'est jetable!
Polluer : il pollue. Il a pollué. La pollution. Le pollueur. Les résidus. Le résidu industriel. La radiation.
Recycler : il recycle les détritus. Il a recyclé le rebut. Le recyclage. Irradier : il est irradié. L'irradiation.

2- Tacher : Je tache mes habits. Je les ai taché. La tache. C'est taché!
Détacher : je détache mes vêtements. J'ai détaché la fourrure.
Mouiller : je mouille le linge. Je l'ai mouillé. Le mouillage. La lingerie. Tremper : il trempe. Il a trempé.
Imbiber : il imbibe. Il a imbibé. Imprégner : il imprègne. Il a imprégné. L'imprégnation.
Infiltrer : l'eau s'infiltre dans le mur. Elle s'est infiltré. L'infiltration. C'est perméable. Imperméable.
Filtrer : je filtre l'eau. L'eau est filtré. La filtration. Le filtrage. Le filtre.
Lessiver : Je lessive le linge. Je l'ai lessivé. La lessive. Le lessivage.
Essorer : J'essore le linge. J'ai essoré. L'essorage.
Étendre : j'étends mon short. J'ai étendu mes chaussettes. L'étendage.
Sécher : Je sèche mes habits. Je les ai séchés. C'est sec! Le séchage.
Dessécher : L'étang est desséché. Tarir : la source tarit. La fontaine a tari. Le tarissement. C'est intarissable.
Jaillir : le geyser jaillit. L'eau a jailli de a fontaine. Le jaillissement. L'écoulement de l'eau.
Déborder : la rivière ne déborde jamais. Le ruisseau a débordé. Le débordement. Les cascades.
Mettre en ordre : Je mets en ordre ma chambre. Je l'ai mise en ordre.
Arranger : j'arrange ma salle de bain. J'ai arrangé ma garde-robe.
La salle de bain comporte : le lavabo. Un robinet. Le miroir. La machine à laver.
Se baigner : il se baigne dans la baignoire. Il s'est baigné. Le bain. La baignade. Le baigneur.
Se doucher : Il se douche. Il s'est douché. La douche. le gel douche.
se savonner : Il se savonne. Il s'est savonné. Il a savonné. Le savon. Le savonnage.
se rincer : il se rince. Il s'est rincé. Le rinçage.3- Allumer : j'allume la lumière. J'ai allumé un feu. La torche. C'est allumé! L'allumage. L'interrupteur.
Éclairer : j'éclaire la maison. Je l'ai éclairé. L'éclairage. C'est lumineux! La luminosité.
- La lumière. La lampe. Le lampadaire. La bougie. La chandelle. Le luminaire. Le phare. La lanterne.
Embraser : il embrase une forêt. Il a embrasé. Les braises. Le barbecue. C'est incandescent!
Flamber : ça flambe. Ça a flambé! La flamme. Le feu. Le pompier. C'est ardent. Ardemment.
Incendier : il incendie. Il a incendié. L'incendie. Immoler : il s'est immolé.
Éteindre : J'éteins la lumière. J'ai éteint le feu. C'est éteint!
Mettre : je mets un pantalon. J'ai mis une jupe. Le jupon.
S'habiller : je m'habille. Je me suis habillé. L'habit. L'habillage. La poche de la veste.
Se vêtir : je me vêtis. Je me suis vêtu. Le vêtement. Fringuer : je suis fringué. Les fringues.
Boutonner : il boutonne sa veste. Il a boutonné. Le bouton.
Se changer : il se change. Il s'est changé. Le changement. Le change.
Transformer : il transforme. Il a transformé. Il est transformé. La transformation. Le transformiste.
Déshabiller : je me déshabille. Je me suis déshabillé. Le déshabillage.
Se dévêtir : je me dévêtis. Je me suis dévêtu.
Se dénuder : Il se dénude. Elle s'est dénudé. La nudité. Il est nu. Le nudiste. Le nudisme.
Se couvrir : je me couvre avec une couverture. Je me suis couvert. Recouvrir : c'est recouvert.
Se découvrir : Je me découvre. je me suis découvert.
Porter : Je porte une veste. J'ai porté un costume. Mettre : je mets une Jupe. J'ai mis mon pantalon.

4- Enlever : j'enlève ma chemise. J'ai enlevé mes chaussures. Les bottes.
Supprimer : il supprime. Il a supprimé. La suppression.
Ôter : j'ôte mon chapeau. J'ai ôté ma casquette. Retrancher : il retranche. Il a retranché. ,Le retranchement.
Comparer : je compare les habits. Je les ai comparés. La comparaison.
Modifier : je modifie. J'ai modifié. La modification.
Essayer : j'essaye le pull-over. J'ai essayé le pardessus. L'essai. L'essayage.
Hésiter : j'hésite entre les deux. J'hésite en deux opinions. L'hésitation.
Choisir : Je choisis la cravate. J'ai choisi la bleue. Le choix. L'option. C'est optionnel. L'opportunité.
Sélectionner : il sélectionne. Il a sélectionné. La sélection. Les critères de sélection. Sélecter : il a sélecté.
Convenir: Ça me convient! C'est convenable. C'est compatible. C'est incompatible. L'incompatibilité.
Ravir : Cela me ravit. Cela m'a ravi. C'est ravissant! Le ravisseur.
Intéresser : cela m'intéresse! Cela m'a intéressé. C'est intéressant! L'intéressé. L'intérêt.
Concerner : cela me concerne. Il est concerné.

5- Aller: je vais à la poste. Je suis allé au restaurant. Le cinéma. Le théâtre. L'opéra. L'opérette.
Rencontrer: je rencontre un ami. Je l'ai rencontré. La rencontre. Le rendez-vous.
Remettre: je remets. J'ai remis à plus tard. Reporter: je reporte à plus tard. J'ai reporté.
Accompagner: j'accompagne mon ami. Je l'ai accompagné. L'accompagnement. Le compagnon.
- La compagnie. L'amitié. La solitude.
Éconduire: je l'éconduis. Il est éconduit.
Rester: Je reste ici car j'attends un ami. L'attente. Il est en avance!
Bouger: je bouge. J'ai bougé. Mouvementer: c'est mouvementé. Le mouvement.
Pivoter: il pivote. Il a pivoté. Le pivot. La rotation.
Immobiliser: il s'immobilise. Il est immobilisé. L'immobilité. La mobilité. Il est mobile.
Stabiliser: je stabilise. J'ai stabilisé. La stabilisation. Figer: c'est figé!
Fixer: Il fixe. c'est fixé. La fixation.
Attendre: Je suis resté ici car j'ai attendu un ami. Il est en retard!
Tarder: Il tarde. il a tardé. Retarder: Il retarde. il est retardé.
Patienter: je patiente toute la journée. J'ai patienté toute la nuit.
- Je suis patient. Tu es impatient. Il est impatient. La patience. L'impatience.
Envoyer: J'envoie à un ami. J'ai envoyé l'enveloppe timbrée. Le timbre. L'envoi. Timbrer: c'est timbré.
Mandater: il mandate. Il a mandaté. Il est mandaté. Le mandat. Le mandataire.
Distribuer: Le facteur distribue le courrier. Il a distribué des journaux. La distribution. Le kiosque.
Trier: il trie. Il a trié. Le trie. Le bureau de trie. Le facteur.
Prospecter: je prospecte. J'ai prospecté. La prospection. Le prospectus. Le feuillet. Le prospecteur.6- poster: je poste le courrier. J'ai posté la lettre. La poste. Le facteur.
Livrer: Le livreur livre le paquet. Il a livré les colis. La livraison. Le distributeur. La brochure. Le tract.
Intercepter: il intercepte une lettre. Il a intercepté.
Recevoir: je reçois le cadeau. J'ai reçu la lettre recommandée. Le reçu. Le destinataire. Irrecevable.
Expédier: j'expédie le courrier par la poste. Je l'ai expédié. L'expédition. L'expéditeur.
Réceptionner: il réceptionne. Il a réceptionné. La réception. Le réceptionniste. Le récépissé.
Emballer: j'emballe le cadeau. J'ai emballé le paquet. L'emballage.
Déballer: Je déballe le carton. J'ai déballé le cadeau. Le déballage.
Correspondre: Je corresponds avec un copain. J'ai correspondu avec un collègue. Le gars.
- La correspondance. Le correspondant. L'ami. L'amitié. Le camarade. La camaraderie.
Téléphoner: Je téléphone à mon pote. J'ai téléphoné à mon collège de travail. L'interphone.
Faxer: il faxe. Il a faxé. Le fax.
Décrocher: j'ai décroché le téléphone. Raccrocher: J'ai raccroché.

Le travail et le repos

1- Les métiers.
- Le journaliste fait un rapport. Le journal. Le journal télévisé. Le reporteur.
Interviewer: il interviewe. Il a interviewé. Un interview.
Rapporter: il rapporte. Il a rapporté. Le rapport.
Examiner: Il examine les faits. Il a examiné les preuves. L'examen.
Vérifier: Il vérifie soigneusement. Il a vérifié avec soin. La vérification.
Contrôler: il contrôle encore une fois. Il a contrôlé. Le contrôle. Le contrôleur.
Prouver: il prouve ses dires. Il a prouvé. La preuve.
Argumenter: j'argumente. Il a argumenté. L'argumentation. Formuler: j'ai formulé. Le formule.
Présenter: Il présente les informations. Il a présenté. La présentation.
Dénoncer: Il dénonce les faits. Il a dénoncé. La dénonciation.
Rédiger: Le rédacteur rédige un article. Il a rédigé. La rédaction. La revue de presse.
Éditer: L'éditeur édite une revue. Il a édité. L'édition. Paraître: Il paraît. Il a paru. La parution.
Intituler: il s'intitule. Il s'est intitulé. Le titre. Il est titré. La rubrique. La préface. Le préambule.
Publier: il publie. Il a publié. La publication. La publicité. La pub.
- La revue quotidienne. Le journal hebdomadaire. La parution mensuelle. C'est annuel.
Analyser: La critique analyse le texte. Elle a analysé le contexte. L'analyse. L'analyste.
Classifier: il classifie les document administratifs. Il les a classifiés. La classification. La paperasse.
Compléter: il complète les formulaires. Il a complété. C'est complet! C'est intégral. L'intégralité. C'est intact.
Suffire: cela suffit. Cela a suffi. C'est suffisant. C'est insuffisant. C'est assez!
Constituer: il constitue un dossier. Il a constitué. La constitution.

2- Signer: Je signe un contrat. J'ai signé un document. La signature.
Résilier: il résilie. Il a résilié. La résiliation.
Déterminer: je détermine les clauses du contrat. Il a déterminé. Être déterminé. La détermination.
Attester: il atteste sa conformité. Il a attesté. L'attestation.
Certifier: il certifie. Il a certifié. La certification. Le certificat.
Justifier: il se justifie. Il s'est justifié. La justification.
Authentifier: il authentifie. Il a authentifié. L'authentification. L'authenticité.
S'abonner: Je m'abonne à une revue. Je me suis abonné. L'abonnement.
Inscrire: il s'inscrit. Il s'est inscrit. L'inscription. Souscrire: il souscrit. Il a souscrit. La souscription.
Copier: Il copie les documents. Il a copié des photocopies. La copie.
Recopier: Il recopie. Il a recopier. Le photocopieur. L'imprimante.
Imprimer: L'imprimeur imprime le journal. Il a imprimé. L'impression. L'imprimerie.
Impressionner: il impressionne. Il a impressionné. Laisser une bonne impression.
Interpréter: L'interprète interprète le discours. Il a interprété. L'interprétation. L'orateur. L'auditoire.
Traduire: Le traducteur traduit le texte. Il a traduit. La traduction.
Improviser: il improvise. Il a improvisé. L'improvisation. Il le fait à l'impromptu. C'est à l'improviste.3- Chaque jour, je vais au travail avec ma voiture. Je fais environ dix kilomètres. L'intérim. Intérimaire.
Travailler: je travaille beaucoup. J'ai trop travaillé. Le travail.
Faire une pause. Trimer: Il trime. il a trimé.
Produire: il produit. Il a produit. La production. Le producteur.
Œuvrer: il œuvre. Il a œuvré. La main-d'œuvre. Le chef-d'œuvre.
Laisser: je laisse. J'ai laissé. Le laisser-faire. Le laisser-aller. Le laisser-passer.
Associer: je m'associe à toi. Je me suis associé. L'associé. L'association.
Collaborer: je collabore. Il a collaborer. Le collaborateur. La collaboration.
Coopérer: je coopère entre eux. Il a coopéré. La coopération.
Participer: il participe. Il a participé. La participation. Le participant.
Se dépêcher: Je me dépêche. Je me suis dépêché. Je suis pressé! Hâter: il s'est hâté. La hâte (le rush)..
Précipiter: je me précipite. Je me suis précipité. La précipitation.
Se fatiguer: Je me fatigue. Je me suis fatigué. Je suis fatigué. La fatigue. C'est fatigant!
Se lasser: je me lasse. Je me suis lassé. La lassitude. C'est lassant. Fastidieux!
Épuiser: il s'épuise. Il s'est épuisé. L'épuisement. C'est épuisant! Le farniente.
Se reposer: je me repose un peu. Je me suis reposé. J'ai besoin d'un peu de repos. C'est reposant! Le répit.
Se délasser: je me délasse. Je me suis délassé. Le délassement. Se décontracter: il s'est décontracté.
Se prélasser: il se prélasse. Il s'est prélassé.4- Présenter: le représentant présente le produit. Il a présenté. La présentation.
Démarcher: il démarche. Il a démarché. Le démarchage. Racoler: Il racole. Il a racolé. Le racolage.
Prospecter: il prospecte. Il a prospecté. La prospection. Le prospecteur. Le prospectus.
Concevoir: L'architecte conçoit un projet. Il a conçu. La conception. Les fondations de la maison.
Maçonner: Le maçon maçonne le mur. Il a maçonné avec des parpaings et des briques. La maçonnerie.
- Le béton. Le sable. La ferraille. Le ciment. Le béton armé. Le plâtre. Les matériaux. Le matériel.
Ferrailler: il ferraille. Il a ferraillé. Le ferraillage. Plastifier: il plastifie. Il a plastifié. Le plastique.
Bétonner: je bétonne. J'ai bétonné. Cimenter: je cimente. J'ai cimenté. La bétonneuse. Plâtrer: il a plâtré.
Carreler: il carrelle avec de la faïence. Il a carrelé avec du carrelage. La spatule.
Démolir: il démolit l'immeuble. Il a démoli le mur. . La démolition. Le démolisseur.
Enfoncer: il enfonce la porte. Il a enfoncé. Défoncer: il défonce le mur. Il a défoncé.
Construire: Le constructeur construit un bâtiment. Il a construit. La construction.
Bâtir: il bâtit. Il a bâti. Le bâtisseur. Rénover: il rénove. Il a rénové la façade. La rénovation.
Inaugurer: il inaugure l'immeuble. Il a inauguré. L'inauguration.
Fabriquer: il fabrique. Il a fabriqué. La fabrique. La façade d'un immeuble. La préfabrication.
Édifier: Il édifie un édifice. Il a édifié un immeuble. L'édification d'une muraille.
Réparer: Le plombier répare l'installation. La plomberie. La réparation. Le réparateur. L'appareil.
Ajuster: j'ajuste. J'ai ajusté. L'ajustement. C'est irréparable! Réajuster: il a réajusté. L'appareillage.
Rafistoler: il rafistole. Il a rafistolé. Le rafistolage. Rouiller: c'est rouillé. La rouille.
Entretenir: il entretient. Il a entretenu. L'entretien.5- Installer: L'installateur installe des meubles. Il a installé. L'installation.
Monter: Le mécanicien monte le moteur. Il a monté. La mécanique. Le montage. L'assemblage.
Vidanger: il vidange. Il a vidangé. La vidange. L'huile. Le rodage. Le piston. Le cylindre.
Jauger: il a jaugé. La jauge. Purger: il purge. Il a purgé. La purge.
Vrombir: le moteur vrombit. Il a vrombi. Le vrombissement.
Mécaniser: c'est mécanisé. La mécanisation. C'est mécanique. La machine.
Fonctionner: le moteur fonctionne bien. Il a bien fonctionné. Le fonctionnement.
Démonter: Le garagiste démonte la roue. Il a démonté le pneu. Le démontage.
Crever: il crève le pneu. Il a crevé le ballon. La crevaison. Gonfler: il a gonflé. Le gonflage. La rustine.
Dépanner: Le dépanneur dépanne. Il a dépanné. Le dépannage. Le pompiste.
- Le garage. La panne. La panne d'essence. Le réservoir. Le plein d'essence. La station d'essence. Le pétrole.
Raffiner: il raffine. Il a raffiné. La raffinerie.
Remplacer: Il remplace les pièces défectueuses. Il a remplacé. Le remplacement. Le remplaçant.
Substituer: il substitue. Il a substitué. La substitution. Le substitut. Suppléer: il a suppléé. Le suppléant.
Supplanter: Il supplante. Il est supplanté.
Insérer: il insère. Il a inséré. L'insertion. Intercaler: il intercale. Il a intercalé. Une cale. Incruster:
Résoudre: Il résout le problème. Il a résolu le défaut. La solution. Régler: j'ai réglé le moteur. Le réglage.


6- Industrialiser: la région est industrialisé. L'industrie. L'industrialisation. L'industriel.
Usiner: il usine la pièce. Il a usiné. L'usine.
Fondre: la métallurgiste fond l'acier. Il a fondu. La métallurgie. Le fer. L'aluminium. Les métaux.
Raccorder: L'électricien raccorde les fils électriques. Il a raccordé les câbles. Le schéma électrique.
Câbler: Il câble une installation électrique. Il a câblé. Le câblage. Le réseau. Le circuit.
- L'électricité. Le courant. La tension électrique. L'éclairage. La lumière.
Souder: Le soudeur soude. Il a soudé. La soudure. Braser: il a brasé le tube. Le brasage. L'étain. La tuyauterie.
Fondre: la fonderie fond le métal. Il est fondu. La fonte du métal. L'inox. Une tôle galvanisée.
Forger: le forgeron forge le fer. Il a forgé la ferraille. La forge. Le ferronnier. Le cuivre. Le plomb.
Forer: le foreur fore. Il a foré. Il a foré. Le foret. Le forage. La plaque d'aluminium.
Graver: le graveur grave la pierre. Il a gravé. La gravure. Rayer: il raye (raie). Il a rayé. La rayure. C'est strié.
Bricoler: le bricoleur bricole. Il a bricolé. Le bricolage.
Brocanter: le brocanteur brocante. Il a brocanté. La brocante.
Télécharger: L'informaticien télécharge un programme. Il a téléchargé. Le téléchargement.
Programmer: il programme. Il a programmé. La programmation. Le programmateur.
Numériser: il numérise. Il a numérisé. La numérisation. Le numérique. C'est virtuel!
Sauvegarder: il sauvegarde. Il a sauvegardé. La sauvegarde. Scanner: il scanne. Il a scanné.
Pirater: il pirate. Il a piraté. Le pirate. Le piratage. La piraterie.
Fragmenter: il a fragmenté le disque. L'informatique. L'ordinateur. La fibre optique. Le logiciel.

7- Actualiser: J'actualise les données. J'ai actualisé. L'actualisation. Actuellement.
Se connecter: je me connecte à internet. Je me suis connecté à un site. La connexion.
Charger: Le camionneur charge le camion. Il a chargé la cargaison. Le chargement.
Surcharger: il surcharge. Il a surchargé. La surcharge.
Décharger: Le transporteur décharge le véhicule. Il a déchargé. Le déchargement. Il est véhiculé.
Transporter: il transporte de la marchandise. Il a transporté des marchandises. Le transport.
Exporter: il exporte. Il a exporté. L'exportation. Importer: il a importé. L'importation.
Transférer: il transfère. Il a transféré. Le transfert. Transiter: Il transite. Il a transité. Le transit. La transition.
Ramoner: il ramone. Il a ramoné; le ramoneur. Le ramonage. Le charbon. La suie. La cheminée.
Entreposer: il entrepose. Il a entreposé. Entrepôt. Le dépôt. Le hangar. Le charpentier. La charpente.
Stocker: il stocke. Il a stocké. Le stockage. Le stock. La poutre. Le poteau.
Manutentionner: La manutention. Le manutentionnaire. Manufacturer: c'est manufacturé. La manufacture.
Scier: Le menuisier scie et fait des meubles. Il a scié. La menuiserie. La scie. La scierie.
- Le tâcheron. La tâche. Le serrurier. La serrure. Le quincailler. La quincaillerie. Le ressort. La spirale.
Vitrer: le vitrier vitre la fenêtre. Il l'a vitrée. La vitre. La vitrine. La ventouse.
Outiller: il est outillé. L'outillage. La panoplie. Raboter: il rabote. Il a raboté. Le rabot. Rabotage.
Visser: Il visse avec un tournevis. Il a vissé. La visseuse. Le vissage. La cheville. L'outil. Les outils.
Dévisser: Il dévisse la visse. Il l'a dévissée. Le dévissage. Tarauder: il a taraudé. Le taraud.
Percer: Il perce le mur. Il a percé avec un foret et une perceuse. Le perçage. Transpercer: il s'est transpercé.

8- Meuler: il meule. Il a meulé. La meule. La meuleuse. Limer: j'ai limé. La lime. Le limage.
Poncer: je ponce. J'ai poncé. Le ponçage. Colmater: je colmate. J'ai colmaté. Le colmatage.
Tronçonner: il tronçonne. Il a tronçonné. Le tronçonnage. Le tronçon.
Vriller: il a vrillé. La vrille. Torsader: il a torsadé. La torsade. Tortiller: il a tortillé.
Trouer: je troue le tissu. J'ai troué la toile. Perforer: il a perforé. La perforation. Forer: il a foré. Le forage.
Clouer: Je cloue le bois. J'ai cloué avec un clou. Marteler: il martèle. Il a martelé avec un marteau.
Pointer: il pointe. Il a pointé. C'est pointu. Le pointage. Poinçonner: il a poinçonné. Le poinçon.
Arracher: il arrache les clou. Il a arraché. L'arrachage.
Frapper: Je frappe avec le marteau. J'ai frappé. La pince. La tenaille.
Rudoyer: il le rudoie. Il l'a rudoyé. Il est rude. La rudesse. Rouer de coups: il roue. Il a roué.
Exploiter: Les bûcherons exploitent la forêt. Ils l'ont exploitée. l'exploitant. L'exploitation.
Abattre: il abat les arbres de la forêt. Il a abattus les buissons. Le garde forestier.
Peindre: le peintre peint le mur de l'appartement. Il a peint avec un rouleau. La peinture.
Peinturer: il peinture. Il a peinturé. Vernir: il vernit. Il a verni. Le vernis. Le vernissage.
Taguer: il tague. Il a tagué.
Tapisser: il tapisse. Il a tapissé. La tapisserie. Le tapissier. La moquette.
Sculpter: le sculpteur sculpte une statue. Il a sculpté. La sculpture. Tailler: il a taillé des pierres. La taille.

9- Raser: il se rase la barbe. Il s'est rasé la moustache. Le rasage. Le rasoir.
- Le poil. Il est imberbe. Il est moustachu. Il est barbu. Il est chauve.
Shampouiner: il se shampouine. Il s'est shampouiné. Le shampoing.
Coiffer: le coiffeur coiffe le client. La coiffeuse à coiffé la cliente. La brosse. La coiffure.
Laquer: il laque les cheveux. Il a laqué. La laque. La lotion. Le poil. Il est poilu. Il est velu.
Vaporiser: il vaporise. Il a vaporisé. La vaporisation. Le spray. La vapeur.
Mêler: Les cheveux sont mêlés. Emmêler: ils sont emmêlés. Démêler: Ils sont démêlés.
Se peigner: Je me peigne les cheveux. Je me suis peigné avec un peigne. La mèche de cheveux.
Friser: les cheveux sont frisés. Boucler: les cheveux sont bouclés. La frise. La boucle.
Lisser: Il lisse. Il a lissé. Le lissage. C'est lisse. Il est chevelu. Il est crépu.
Tresser: elle se tresse les cheveux. Elle les a tressés. La tresse. Les tresses de cheveux. Le tressage.
Teindre: Elle se teint les cheveux. Elle les a teints. La teinture. La teinte. La perruque.
Se maquiller: L'esthéticienne maquille une femme. Elle a maquillé. Le maquillage. L'esthétique.
Épiler: elle s'épile. Elle a épilé. Elle s'est épilé. L'épilation. La cire épilatoire.
Poudrer: elle se poudre le nez. Elle s'est poudré. La poudre. L'institut de beauté.
Démaquiller: elle s'est démaquillé. Farder: elle se farde. Elle s'est fardé. Le fard.
Manucurer: je manucure les ongles. J'ai manucuré. Le manucure. La manucure. Pédicure.
Tatouer: il se tatoue. Il s'est tatoué. Le tatouage. Le tatoueur. Scarifier: Il s'est scarifié. La scarification.
Inclure: Le forfait inclut la prestation. C'est inclus dans le prix.
Masser: le masseur masse le muscle. Il a massé. Le massage. Le kinésithérapeute.
- Le bien-être. Il est zen. Le mal-être.

10- Contracter: le muscle se contracte. Il s'est contracté. La contraction. Décontracter: Il est décontracté.
se muscler: je me muscle. Je me suis musclé. La musculation.
Engourdir: ils sont engourdis. L'engourdissement. Rétracter: il s'est rétracté.
Dégourdir: je me dégourdis les jambes. Je me suis dégourdi.
Relaxer: il se relaxe. Il s'est relaxé. La relaxation. Relâcher: il se relâche. Il s'est relâché. Le relâchement.
Frictionner: il me frictionne avec des huiles essentielles. Il m'a frictionné.

11- Cuisiner: Le cuisinier cuisine un repas. Il a cuisiné dans la cuisine. Mijoter: il a mijoté.
- Le restaurateur. La restauration. La recette de cuisine. Le plateau.
Pétrir: le pâtissier pétrit la pâte. Il l'a pétri avec du levain. (la levure). La pâtisserie.
Fermenter: la pâte fermente. Elle a fermenté. La fermentation. Le ferment.
Macérer: il macère. Il a macéré. La macération.
Mélanger: il mélange les ingrédients à la farine. Il les a mélangés. Le mélange.
Cuire: Le boulanger cuit le pain au four. Il a cuit le gâteau. La boulangerie. La cuisson.
- La tarte. La brioche. La crêpe. La crêperie. La galette.
Réfrigérer: il réfrigère les aliments. Il a réfrigéré. Le réfrigérateur. La réfrigération.
Congeler: il congèle la nourriture. Il a congelé la viande. La congélation. Les glaçons.
Solidifier: il se solidifie. Elle s'est solidifié. C'est solide. La solidification.
Liquéfier: il se liquéfie. Il s'est liquéfié. C'est liquide. La liquéfaction.
Frigorifier: il frigorifie. Il a frigorifié. Il est frigorifié.
Conserver: je conserve les aliments au frais. J'ai conservé. La conserve. La boite de conserve.
Climatiser: il climatise le local. Il a climatisé le bureau. La climatisation.
Aérer: j'aère ma chambre. Je l'ai aérée. L'aération. L'aérateur.
Ventiler: le ventilateur ventile. Il a ventilé. La ventilation. La gaine de ventilation. La turbine.
S'acclimater: il s'acclimate. Il s'est acclimaté. L'acclimatation.
Chauffer: Il chauffe la maison. Il a chauffé avec un radiateur.
- L'énergie. C'est énergétique. Les calories. C'est calorique. C'est thermique. Le thermos. C'est hermétique.
Isoler: il isole. C'est isolé. L'isolation. C'est hermétique.
- Le chauffage. Le chauffe-eau. La cheminée. Le poêle à mazout. La bûche. Le bois.

12- Brûler: Il brûle la tarte. Il l'a brûlée. C'est brûlé! Le cake. Le dessert. Griller: C'est grillé!
Découper: Le boucher découpe la viande. Il a découpé. La boucherie. L'abattoir.
Hacher: Il hache la viande. Il a haché. Le hachoir. La hache.
Dépecer: Il dépèce. Il a dépecé la viande. Désosser: il desosse. Il a désossé. Les os. C'est osseux.
Mixer: Il a mixé les fruits. Le mixeur. Le mixage. Malaxer: je malaxe. J'ai malaxé. Le malaxeur.
Envelopper: Il enveloppe la viande. Il a enveloppé. L'enveloppement. Enrouler: c'est enroulé.
Rouler: il roule. Il a roulé. Le rouleau. Dérouler: il déroule. Il a déroulé. Le déroulement.
Pendre: Le charcutier pend la viande avec un crochet. Il a pendu. La charcuterie. La potence. La poulie.
Suspendre: Il suspend le morceau de viande. Il a suspendu son projet. Morceler: c'est morcelé!
Servir: Le barman sert dans un bar. Le garçon de bar a servi des boissons. Le bistrot. Le pourboire.
Réserver: Je réserve dans un hôtel. J'ai réservé une chambre. La réservation.
- L'hôtellerie. L'hôtelier. Le maître d'hôtel. L'artisan. L'artisanat.
Employer: L'employeur emploie un ouvrier. Il a employé une personne. L'emploi.
Embaucher: il embauche. Il a embauché. L'embauche. Recruter: il recrute. Il a recruté. Le recrutement.
Engager: il engage un employé. Il a engagé des travailleurs. L'engagement.
Postuler: je postule pour ce poste. J'ai postulé.
Entreprendre: l'entrepreneur entreprend. Il a entrepris. L'entreprise. L'ingénieur. L'ingénierie.
Promouvoir: il promeut. Il a promu. La promotion. Le promoteur. L'agent immobilier.
Préaviser: il te préavise. Il t'a préavisé. Le préavis.

13- Assumer: il assume ses responsabilités. Il a assumé. Endosser: il a endossé.
Aspirer: j'aspire à avoir plus de responsabilité. J'ai aspiré. Les aspirations.
Renvoyer: le patron renvoie son ouvrier. Il a renvoyé. Le renvoi. La secrétaire. Le secrétariat.
Radier: il est radié. La radiation.
Licencier: il licencie l'employé. Il l'a licencié. Le licenciement. Muter: il es muté. La mutation.
Limoger: il est limogé. Lyncher: il le lynche. Il l'a lynché. Le lynchage. Pistonner: il est pistonné.
Habiliter: il habilite. Il a habilité. L'habilitation. Réhabiliter: il réhabilite. Il est réhabilité. La réhabilitation.
Démissionner: l'ouvrier démissionne. Il a démissionné. La démission. Il est retraité. La retraite.
Déléguer: il délègue. Il a délégué. Le délégué. La délégation. Reléguer: il est relégué au second plan.
- Je suis au chômage. Le chômeur. La grève. Les grévistes. Chômer: il a chômé. Le chômage.
Manifester: il manifeste. Il a manifesté. La manifestation. Les manifestants.
Qualifier: C'est un professionnel! Il est qualifié. Il a de l'expérience professionnelle.
Professer: il professe. Il a professé. La profession. La qualification professionnelle.
- Il est adroit. Adroitement. Il est maladroit. La maladresse. Maladroitement.
Immigrer: il immigre. Il a immigré. L'immigration. Émigrer: il a émigré. L'émigration.
- La frontière. La douane. Le douanier. La contrefaçon. La contrebande. Les contrebandiers.
Exiler: il s'exile. Il est exilé. C'est un exilé. L'exil. L'exode. Extrader: il est extradé. L'extradition.
Rapatrier: il rapatrie. Il est rapatrié. La patrie. Le rapatrié. Le rapatriement. Le patrimoine.
Intégrer: il s'intègre. Il s'est intégré. L'intégration. C'est intégral!
- L'étranger. L'esclave. L'esclavage. L'esclavagisme. L'esclavagiste.
Naturaliser: il se naturalise. Il s'est naturalisé. La naturalisation.
- Le gitan. Le tsigane. Le manouche.

14- Chercher: je cherche. J'ai cherché.
Rechercher: le scientifique recherche. Il a recherché. La recherche. Les fossiles. Les ossements.
Inspecter: il inspecte. Il a inspecté. L'inspection. L'inspecteur. Scruter: il scrute. Il a scruté.
Intriguer: il intrigue. Il a intrigué. L'intrigue policière. Le suspens.
Fouiller: il fouille. Il a fouillé. Les fouilles. Farfouiller: Il farfouille. Il a farfouillé.
Fouiner: trifouiller:
Découvrir: Le chercheur découvre un site archéologique. Il a découvert. La découverte.
- L'archéologue. L'archéologie. La science. Les ruines.
- Le chimiste fait de la chimie dans le laboratoire de chimie. C'est chimique!
Inventer: L'inventeur invente une machine. Il a inventé. L'invention.
Imaginer: il imagine un projet. Il a imaginé. L'imagination.
Réaliser: il réalise un film. Il a réalisé un documentaire. Le réalisateur. La réalisation. Il est réaliste.
Tourner un film: Il tourne un documentaire. Il a tourné. Le tournage. L'épisode. La séquence. Le festival.
Filmer: il filme un film. Il a filmé un feuilleton. L'acteur. L'actrice. Le régisseur. La régie.
Nominer: il est nominé. La nomination.
Projeter: il projette un film. Il a projeté une séance. La projection. Le projecteur. Le projet.
Visionner: il visionne. Il a visionné. Le visionnage. La vision. Visualiser: il a visualisé. La visualisation.
Téléviser: c'est télévisé. C'est visuel! C'est audiovisuel! L technicien. La technologie. C'est technique!
Diffuser: il diffuse. Il a diffusé le film. La diffusion. C'est rediffusé. C'est inédit. La rediffusion.
Émettre: la radio émet sur les ondes. Elle a émis. Émission télévisée.
Sonoriser: il sonorise. Il a sonorisé. La sonorisation. Le son. Le micro. La tonalité. Le ton.
Rythmer: il rythme. Il a rythmé. le rythme. Insonoriser: c'est insonorisé.

15- Zapper: il zappe. Il a zappé. Télécommander: il est télécommandé. La télécommande.
Durer: l'opéra dure une heure. Il a duré longtemps. La durée du film. C'est durable!
Figurer: l'acteur figure dans un film. Il a figuré. La figuration. Une figure de cinéma.
Photographier: le photographe photographie. Il a photographié des photos. La pose. La pellicule.
Focaliser: il focalise. Il a focalisé. La focalisation. Zoomer: il zoome. Il a zoomé. Le zoom.
- Le publicitaire. La publicité. La publication.
- L'art abstrait. Les beaux-arts. L'œuvre d'art. L'artiste. Le cinéma. Le théâtre. Le concert de musique.
- Le spectacle. Le spectateur. La représentation. C'est représentatif!
Expérimenter: Il expérimente de nouvelles choses. Il a expérimenté. L'expérience.
- La mode. La haute couture. Le mannequin. Le modèle. L'estrade. C'est très tendance! La silhouette.
- Les vêtements. La soie. C'est soyeux. Le satin. C'est satiné. Le synthétique. C'est synthétique.
Styliser: il stylise. Il a stylisé. La stylisation. Le style. C'est stylisé. Styler: C'est stylé.
Standardiser: il standardise. Il a standardisé. Le standard.
Coudre: Le couturier coud le tissu. La couture. La machine à coudre. Le fil. L'aiguille. Le textile.
Raccommoder: il raccommode. Il a raccommodé. Le raccommodage. Le zip. La fermeture éclaire.
Tisser: le tisserand tisse le tissu. Il a tissé. Le tissage. Tricoter: elle a tricoté. Le tricotage. Le tricot.
- Le maroquinier. La maroquinerie. Le cuir.
Repasser: je repasse le linge. J'ai repassé. Le repassage. Le fer à repasser. Froisser: c'est froissé!
Plier: je plie. J'ai plié. Le pliage. Déplier: je déplie. J'ai déplié. Cintrer: c'est cintré. Le cintre.
Plisser: c'est plissé! Le pli. Le plissage. Croiser: c'est croisé. Le croisement. Corner: c'est corné!
Replier: il replie. Il a replié. Retrousser: il retrousse ses manches. Il a retroussé.

16- Déchirer: Il déchire le tissu. Il a déchiré. La déchirure. Les ciseaux. Doubler: c'est doublé.
Réparer: L'horloger répare la montre. Il a réparé. L'horlogerie. La pendule.
- Le bijoutier garantit les bijoux. L'or. L'argent. Le diamant. Le saphir. L'émeraude. Le joyau. La perle.
Dorer: c'est doré! La dorure. Le collier. Le bracelet. La bague. Le lingot d'or. C'est précieux!
- L'orpailleur. L'orfèvre. L'orfèvrerie. La pépite d'or. La parure. Le rubis. Le saphir.
Façonner: Le potier façonne l'argile. Il a façonné une poterie. La façon. De toute façon.
Modeler: il modèle. Il a modelé. Le modelage.
Mouler: il moule. Il a moulé. Le moule. Démouler: il démoule. Il a démoulé. Le démoulage. Le lut.
Casser: il casse le vase. Il a cassé. La casse. Le casseur. Abîmer: il abîme. Il a abîmé le récipient.
User: il use. Il a usé. C'est usé. L'usure. Rompre: il rompt. Il a rompu le pain. La rupture.
Fendre: il fend en deux. Il a fendu le bois. Fendiller: il fendille. Il a fendillé.
Briser: il brise le vase de lut. Il a brisé. Ébrécher: il ébrèche. Il a ébréché. C'est foutu! je m'en fou!
Fissurer: il fissure. Il est fissuré; la fissure.
Détériorer: il détériore. Il a détérioré. La détérioration. Fracasser: je l'ai fracassé. Le fracas.
Coller: Il colle un papier. Il a collé. La colle. Le collage. Recoller: il a recollé.
Décoller: il décolle le papier. Il a décollé. Le décollage.
Scotcher: il scotche. Il a scotché. Le scotch. Le ruban adhésif.

17- Cultiver: Le paysan cultive la terre. Il a cultivé. Le cultivateur. La culture.
- L'agriculture. L'agriculteur. La terre agricole.
Élever: Le fermier élève des porcs. Il a élevé des animaux. L'élevage. La ferme.
Paître: le pasteur fait paître les brebis. Les pâturages verdoyant. La pâture. Le grillage. L'enclos.
Brouter: Le berger fait brouter l'herbe aux moutons. La bergerie. La prairie.
Traire: la bergère trait la vache. Elle a trait. La traite. Le pie.
Tondre: il tond le mouton. Il a tondu la bête. La tonte. La laine. C'est laineux. Le lainage.
Transhumer: il transhume. Il a transhumé. La transhumance. Le bétail.
Engraisser: il engraisse le troupeau. Il a engraissé les oies. L'engraissement. La graisse. Le cheptel.
Engranger: il engrange. Il a engrangé dans la grange. Le foin. L'avoine. Les fagots. La paille.
Creuser: il creuse un trou dans la terre. Il a creusé. Il creuse et plante des fleurs.
Enfouir: j'enfouis l'objet dans la terre. Je l'ai enfoui. L'enfouissement. Saper: Il sape. il a sapé.
Planter: il plante des arbres. Il a planté. La plantation. Implanter: il a implanté. L'implantation.
Récolter: je récolte des fruits. J'ai récolté. La récolte. Le récoltant. Le sécateur.
Cueillir: Je cueille des fleurs. J'ai cueilli. La cueillette. Le cueilleur. Grappiller: le grappillage.
Vendanger: je vendange le raisin. J'ai vendangé la vigne. Les vendanges. Le vignoble. La cuve. Le tonneau.
Vinifier: il vinifie. Il a vinifié. La vinification. Bonifier: il bonifie. Il a bonifié. La bonification. Le terroir.
Fertiliser: je fertilise la terre. Je l'ai fertilisée. La fertilisation. C'est fertile. Infertile. Le potager.
Arroser: j'arrose le jardin. Le jardinier a arrosé le champs. L'arrosage. L'arroseur. Le jardinage. Le tuyau.
Irriguer: il irrigue. Il a irrigué. L'irrigation de la terre. Le sol aride. C'est désertique!
Asperger: j'asperge. J'ai aspergé. Jaillir: l'eau jaillit. Elle a jailli. Le jaillissement de l'eau.
Pulvériser: Il pulvérise. Il a pulvérisé. La pulvérisation. Le pulvérisateur. Les pesticides. L'insecticide.
éclabousser: il éclabousse. Il m'a éclaboussé. L'éclaboussement.

18- Puiser: il puise de l'eau. Il a puisé. Le puits.
Labourer: le laboureur laboure le terrain. Le paysan a labouré le champ. Sillonner: il a sillonné. Le sillon.
Moissonner: Le moissonneur moissonne à la moisson. Il a moissonné. La mousson.
Semer: Le semeur sème la semence. Il a semé les graines. La campagne. Le campagnard.
Fertiliser: il fertilise. Il a fertilisé. La fertilisation. Les engrais.
Piocher: Il pioche. Il a pioché. La pioche. La pelle. La moissonneuse batteuse.
Faucher: il fauche avec une faucille. Il a fauché. Le fauchage. La fourche.
Ratisser: je ratisse avec un râteau. J'ai ratissé la terre.
Tirer: Les chevaux tire la charrue. Il ont tiré. L'étable. L'écurie. L'étalon. Remorquer: il a remorqué.
Chevaucher: il a chevauché un cheval. Galoper: l'étalon galope. Le galop. La jument. Le poulain.
Trotter: il trotte. Il a trotté. Le trot. Le trotteur.
Atteler: il attelle les bœufs. Il a attelé. L'attelage. Tracter: Le tracteur tracte. Il a tracté la remorque.
Traîner: il traîne. Il a traîné. Le traîneau. La traînée.

L'école

1- L'écolier va à l'école. Il prend le bus. Il y va en train. Le métro. Le bus. Le trolley. Le tramway. Le wagon.
Prendre: Il prend le stylo. Il a pris la feuille. Le crayon. Le cartable.
Utiliser: il utilise. Il a utilisé. C'est utilisable. L'utilité. L'utilisation. L'inutilité. C'est inutilisable!
User: il use de bonté. Il a usé de gentillesse. L'usager. C'est usuel.
- C'est indispensable! C'est utile! C'est inutile! C'est futile! C'est en vain! Vainement.
Écrire: j'écris la lettre. j'ai écrit sur le cahier. L'écriture. L'écrivain. La librairie. Le libraire.
Transcrire: il transcrit. Il a transcrit. La transcription.
Taper: je tape à la machine. J'ai tapé sur le clavier. Le tapage nocturne. Le carnet.
Lire: je lis un roman. J'ai lu un polar. La lecture. Le lecteur. C'est lisible. C'est illisible! Le livret.
Dessiner: je dessine avec un crayon. Il a dessiné un dessin. Le dessinateur.
Marquer: je marque. Je l'ai marqué. Le marquage. Le marqueur.
Noter: je note. J'ai noté. Prendre des notes: il a noté.
Orthographier: C'est bien orthographié. L'orthographe.
Souligner: je souligne. J'ai souligné. Surligner: je surligne. J'ai surligné. La ligne. Le trait.
Gribouiller: il gribouille. Il a gribouillé. Le gribouillage. Griffonner: il a griffonné.
Colorer: je colore. J'ai coloré. Colorier: c'est colorié! Le coloriage. La couleur. Les couleurs.
Élargir: j'élargis le trou. Ils ont élargi la route. L'élargissement. C'est large. La largeur.
Rétrécir: je rétrécis l'accès. Il a rétréci le chemin. Le rétrécissement. L'impasse. L'itinéraire.

2- Allonger: il allonge l'espérance de vie. Il a allongé. L'allongement de la vie. Rallonger: il a rallongé.
Prolonger: il prolonge. Il a prolongé. La prolongation.
Agrandir: j'agrandis. J'ai agrandi. L'agrandissement. Étirer: j'étire. J'ai étiré. L'étirement.
Approfondir: il approfondit. Il a approfondi. La profondeur. C'est profond.
Rapetisser: je rapetisses. J'ai rapetissé. Le rapetissement.
Miniaturiser: il miniaturise. Il a miniaturisé. La miniature. C'est microscopique!
Alourdir: Il alourdis le chargement. Il a alourdi la charge. L'alourdissement.
Alléger: Il allège le travail. Il a allégé le service. L'allègement. La tâche.
Tracer: je trace une ligne. J'ai tracé les lignes. Le traçage.
Retracer: je retrace les évènements. J'ai retracé.
Colorier: je coloris le dessin. J'ai colorié en rouge. Nuancer: il nuance. C'est nuancé. La nuance.
Pigmenter: c'est pigmenté. Les pigments. La pigmentation de la peau.
Transparaître: il transparaît. Il a transparu. C'est transparent. La transparence. C'est translucide. C'est opaque.
Blanchir: je blanchis. J'ai blanchi. Le blanc. La blancheur.
Noircir: je noircis. J'ai noirci. Le noir. La noirceur.
Rougir: Je rougi. J'ai rougi. Le rouge. La rougeur. Jaunir: je jaunis. Il a jauni. Le jaune.
Verdir: Je verdis. Il a verdi. Le vert. Le bleu. Le marron. L'orange. Le violet. Le gris.
Décolorer: je décolore. J'ai décoloré. La décoloration.
Raviver: il ravive les couleurs. Il a ravivé. C'est vif! Ternir: il les ternit. Il les a ternis. C'est terne!

3- Illustrer: j'illustre. J'ai illustré. L'illustration. L'illustrateur.
Effacer: j'efface les fautes. J'ai effacé les erreurs. Gommer: Je gomme. J'ai gommé. La gomme.
Dicter: L'enseignante dicte une phrase. Elle a dicté un paragraphe. Le chapitre. Le dictionnaire.
Définir: il définit. Il a défini. La définition. Ressortir: il ressort. Il est ressorti.
Corriger: Je corrige la dictée. J'ai corrigé l'exercice. La correction. C'est exact! C'est correct!
Rectifier: il rectifie. Il a rectifié. La rectification. Le rectificateur.
Répéter: Je répète la leçon. J'ai répété la poésie. C'est poétique. La répétition. C'est inexact. L'exactitude.
Rabâcher: il rabâche. Il a rabâché. Le rabâchage. Radoter: il radote. Il a radoté.
Réciter: je récite le poème. J'ai récité par cœur. La récitation.
- Le dessin industriel. Le plan d'un maison. Le dessin humoristique. La bande dessinée.
Étudier: l'étudiant étudie à la faculté. Il a étudié à l'université. L'universitaire. L'étude. La matière.
Réviser: il révise. Il a révisé. La révision. Potasser: il potasse. Il a potassé.
Instituer: il institue. Il a institué. L'institution. L'instituteur. Le proviseur.
Superviser: le directeur supervise. Il a supervisé. Le superviseur. La direction.
- L'académie. L'académicien. Le diplôme. Il est diplômé. Le baccalauréat. La licence.
Apprendre: L'élève apprend les leçons par cœur. Il a appris l'histoire. L'apprenti. L'apprentissage.
Enseigner: le professeur enseigne la philosophie aux étudiants. L'enseignement.
- L'enseignant a enseigné les mathématiques aux étudiantes. La formule mathématique.
Instruire: L'instructeur instruit les collégiens dans un collège. L'instruction supérieure.
- Il a instruit les lycéens au lycée. La méthode d'apprentissage. C'est méthodique!

4- Surveiller: Le surveillant surveille la classe. Il l'a surveillée. La surveillance. Le préau.
- L'examen. Le classeur. Le point. La virgule. Le point d'interrogation. Le point d'exclamation. La ponctuation.
S'absenter: il s'absente. Il s'est absenté. Il est absent. L'absentéisme. Il est présent. La présence.
Raconter: l'historien raconte l'histoire. Il a raconté. Le récit. Narrer: il a narré. La narration.
Évoluer: Il évolue. cela a évolué. L'évolution. L'hypothèse.
- La culture. C'est culturel! La littérature. C'est littéraire. Littéralement. Il est lettré. Il est illettré.
- La géographie. Les mathématiques. Le mathématicien.
Planifier: il planifie. Il a planifié. La planification. L'architecte. L'architecture.
philosopher: il philosophe. Il a philosophé. Le philosophe. La philosophie.
- La science. Le scientifique. La théologie. L'archéologie.
- La dissertation. La thèse. La théorie de l'évolution. Le thème.
-La géométrie. Le rond. Le cercle. Le triangle. Le carré. Le cube. Le rectangle.
- Le trapèze. Le cylindre. La surface. La superficie.
- Le géomètre. La géologie. Le géologue. La licence de droit.

Le transport

1- Aller: Je vais chez un ami. Je suis allé en France. Je suis allé à Paris.
Partir: Je pars à Paris. Je suis parti de Paris vers Londres. Le départ. L'arrivée.
Venir: Je viens de Rome. Je suis venu d'Espagne. La venue. Rappliquer: Il rapplique. il a rappliqué.
Provenir: Il provient du bois. Il est provenu. La provenance.
Arriver: j'arrive à Berlin. Je suis arriver en Allemagne. Je suis arrivé d'Italie.
Parvenir: je parviens. Je suis parvenu.
-Le train part de Paris et arrive à Londres à huit heure. Il faut 2 heures pour y arriver!
Revenir: je reviens demain. Je suis revenu hier.
Annoncer: Le chef de gare annonce l'arrivée du train. Il a annoncé. L'annonce.
- L'agent de la gare. Le cheminot. Le chemin de fer. Le rail. La locomotive. Le quai.
voler: l'avion vole. Il a volé. Le vol. S'envoler: l'avion s'envole. L'aviateur. L'envol. Le décollage.
Voltiger: il voltige. Il a voltigé. La voltige. Faire des pirouettes. La soute à bagages.
Survoler: il survole. Il a survolé. Le survol. Planer: il plane. Il a plané. Le planeur.
- L'astronomie. La fusée. L'astronaute. La navette spatiale. Le vaisseau spatial. Le cosmonaute.
- L'hôtesse de l'air. L'aéroport. Le passager. Les passagers. L'escale. L'hélicoptère. l'hélice.
Atterrir: il atterrit sur la piste d'atterrissage. Il a atterri sur la terre. L'atterrissage.
Amerrir: il amerrit sur l'eau. Il a amerri sur un lac. L'amerrissage. Le pilote. Le copilote.
S'écraser: l'avion s'écrase en pleine mer. Il s'est écrasé sur terre. L'écrasement.
meurtrir: Il meurtrit. Il est meurtri. La meurtrissure.

2- Embarquer: j'embarque sur le bateau. J'ai embarqué dans l'avion. L'embarquement. L'embarcation.
Débarquer: je débarque du bateau. J'ai débarqué de l'avion. Le débarquement. Le rivage. Le littoral.
Voyager: le voyageur voyage a bord d'un train. Le touriste a voyagé a bord d'un avion. Le pédalo.
Se promener: je me promène en ville. Le promeneur s'est promené sur la plage. Le parasol. L'ile.
passer: il passe par ici. Il est passé par là. Il a passé un examen. Le passant. Le passeur.
Randonner: il randonne. Il a randonné. La randonnée. Le randonneur. Le tourisme. Rôder: il a rôdé.
Vagabonder: il vagabonde. Il a vagabondé. Le vagabond. Le vagabondage. Le clochard.
Vaquer: il vaque à ses occupation. Il a vaqué.
Emmener: je t'emmène avec moi. Je t'ai emmené. Amener: il amène. Il a amené.
Mener: il mène des recherches. Il a mené à bien son travail. Le meneur. Ramener: Il ramène. Il a ramené.
Malmener: Il malmène son ouvrier. il l'a malmené.
Se balader: je me balade. Je me suis baladé. La balade. Le baladeur.
Bon voyage! Bonne promenade! Le sentier. Le chemin.
Visiter: Le visiteur visite le musée. Il a visité la ville. La visite.
Marcher: Le piéton marche sur la route. Il a marché rapidement. La marche. Le trottoir.
Conduire: il conduit un voiture. Il a conduit un véhicule. La conduite. Le rétroviseur.
Immatriculer: il immatricule. Elle est immatriculée. L'immatriculation. Les plaques minéralogiques.
Embrayer: j'embraye. J'ai embrayé. L'embrayage. Débrayer: il a débrayé.
Se retourner: il se retourne pour regarder en arrière. Il s'est retourné. Le retour.
Tourner: Il tourne à droite. Il a tourné à gauche. Il tourne le volant. Le tour. Le pare-brise.
Virer: il vire à droite. Il a viré. Le virage. Le virage. Déraper: il dérape. Il a dérapé. Le dérapage.

3- Zigzaguer: il zigzague. Il a zigzagué. Le zigzag.
Parquer: je parque mon auto. J'ai parqué ma motocyclette. Le parking. Garer: il a garé.
Stationner: il stationne. Il a stationné. Le stationnement.
Démarrer: la moto démarre. Elle a démarré. Le démarrage. Le démarreur.
Rouler: il roule. Il a roulé. La roulotte. La caravane.
Accélérer: il accélère. Il a accéléré. L'accélération. L'accélérateur. Rétrograder: il a rétrogradé.
- La route. L'autoroute. Le carrefour. L'intersection. Le trajet. La trajectoire.
- Le macadam. L'asphalte. Le tunnel. Le pont. La passerelle. Le souterrain. C'est souterrain. Le viaduc.
Boucher: il bouche le passage. Il a bouché. C'est bouché. Le bouchon.
Déboucher: je débouche la bouteille. J'ai débouché. Le débouchage.
Bloquer: J'ai bloqué. Le blocage. Débloquer: je débloque la situation. J'ai débloqué la circulation.
Coincer: je coince. J'ai coincé. Décoincer: j'ai décoincé. Dégager: j'ai dégagé. Le coin. L'angle.
Circuler: les voitures circulent mal. Il ont circulé. La circulation.
- Le trafic routier. Le trafic aérien. Le trafic maritime.
Orienter: je m'oriente vers Paris. Je me suis orienté. L'orientation.
Désorienter: je me désoriente. Je me suis désorienté. La désorientation.

4- Naviguer: Le navigateur navigue sur la mer. Il a navigué sur un lac. La navigation.
- Le navire arrive au port. Le voilier. La voile. Le yacht. Le gouvernail.
Dériver: il dérive. Il a dérivé. Il va à la dérive. Flotter: Il flotte. Il a flotté. Le flottement.
Ramer: je rame. J'ai ramé. La rame. Le rameur.
Larguer: il largue les amarres. Il a largué. Le lancement de bateau. Il a lancer l'ancre.
Faire un nœud: Le marin fait un nœud. Il a fait un nœud. Sangler: il a sanglé. La sangle.
Lacer: il lace ses chaussures. Il les a lacés. Les lacets. Le lasso. La lanière.
Lier: il lie avec un lien. Il a lié quelqu'un. La liaison. Délier: il délie la corde. Il a délié.
Nouer: il noue la corde. Elle est nouée. Dénouer: il dénoue la corde. C'est dénoué! Le dénouement.
Relier: il relie. Il a relié. La reliure. Renouer: Il renoue. Il a renoué.
Attacher: j'attache l'ancre. J'ai attaché les amarres. Ficeler: j'ai ficelé. La ficelle.
Rattacher: il est rattaché.
Joindre: il joint. Il a joint. La jonction. La jointure. Rejoindre: il rejoint. Il a rejoint.
Adjoindre: l'adjoint.
Chavirer: le bateau tangue et il chavire. Le chavirement.
Tanguer: Il a tangué et il a chaviré sur la vague. L'écume. Les remous.
Balloter: le navire ballote. Il a balloté a cause de la tempête. Le ballotement. Le ballotage.
Couler: Le navire coule dans l'océan. Il a coulé au fond de la mer. L'épave. Le récif corallien. La lagune.
Échouer: le radeau échoue sur la plage. Il a échoué sur une ile. La marée haute. La marée basse.
Couler: L'eau de la rivière coule dans la mer. Le ruisseau a coulé dans le fleuve. Ruisseler: cela ruisselle.
Naufrager: il naufrage. Il a naufragé. Le naufrage. Sombrer: il sombre. Il a sombré.

Les loisirs

1- Partir: Je pars en vacance. Je suis parti à l'étranger. Les vacances. Les vacanciers.
Rouler: Le motard roule vite sur sa motocyclette (la moto). Il a roulé à toute allure.
Explorer: J'explore la forêt. J'ai exploré le pays. l'explorateur. l'exploration. La jungle.
Traverser: Il traverse la forêt. Il a traversé la rivière. La traversée.
S'aventurer: il s'aventure tout seul. Il s'est aventuré. L'aventure. L'aventurier. La mésaventure.
Pêcher: Le pêcheur pêche le poisson avec la canne à pêche. Il a pêché.
Infester: le lac est infesté de poissons.
Stagner: l'eau stagne. Elle a stagné. C'est stagnant. Le marais. Les marécages. C'est marécageux.
- L'hameçon. L'appât. Le filet. Le fil de pêche. Le moulinet. L'épuisette. Mouliner: il a mouliné.
Harponner: il harponne. Il a harponné. Le harpon.
Chasser: Le chasseur chasse avec le fusil le lapin. Il a chassé du gibier. La chasse.
Pourchasser: Il pourchasse. Il a pourchassé.
Traquer: Le chasseur traque l'animal. Il a traqué la bête. Embusquer: il est embusqué. L'embuscade.
Peindre: Le peintre peint le tableau avec le pinceau. Il a peint une toile. La peinture. Le cadre. Le portrait.
Exposer: il expose. Il a exposé son art. L'exposition. Le vernissage. La galerie d'art. La pose. La posture.
Nager: Le nageur nage. Il a nagé. La nage. La natation. La piscine.
Plonger: je plonge. Il a plongé. Le plongeon. La plongée. Le plongeur. Le plongeoir.
Immerger: le sous-marin immerge. Il a immergé. L'immersion. La surface de l'eau. L'insubmersible.
Submerger: il submerge. Il a submergé. La submersion. Il est submersible.

2- Bronzer: il bronze au soleil. Il a bronzé. Le bronzage. L'insolation.
Skier: le skieur skie avec des skis. Il a skié. L'avalanche. La luge.
Slalomer: il slalome. Il a slalomé. Le slalom.
Se noyer: il se noie. Il s'est noyé. La noyade. Le noyé.
Escalader: L'alpiniste escalade la montagne. Il a escaladé la colline. L'escalade. La vallée. La plaine.
Grimper: Il grimpe la falaise. Le grimpeur a grimpé sur le rocher. Le mont. La spéléologie. La grotte.
Ramper: il rampe. Il a rampé. La roche. C'est rocheux. La rocaille. Le mousqueton. La corde. Le pavé.
- Le volcan. La lave. L'irruption volcanique. Le marbre. C'est marbré.
Guider: je te guide. Il a guidé. Le guide de montagne. La direction. La destination.
Collectionner: le collectionneur collectionne des objets. Il a collectionné. La collection.
- L'antiquaire. L'antiquité. C'est antique. C'est rustique.
Tomber: je tombe. Je suis tombé. Chuter: je chute. J'ai chuté. La chute. rechuter: a rechute.
Trébucher: il trébuche. Il a trébuché. Le trébuchement. Terrasser: il est terrassé.
Précipiter: il se précipite dans le vide. Il s'est précipité. Le précipice. Le fossé. La fosse.
Tituber: il titube. Il a titubé. Vaciller: il vacille. Il a vacillé.
Courir: Le coureur coure dans le stade. La tribune. Il a couru la course. Le marathon. Foncer: il a foncé.
Parcourir: il parcoure un grande distance. Il a parcouru. Le parcours. Le sprinter.
Démarrer: Je démarre vite. Il a démarré doucement. Le démarrage.
Sauter: Il saute les obstacles. Il a sauté la haie. Le saut. Sautiller: il sautille. Il a sautillé. Le sautillement.
Bondir: il bondit. Il a bondi. Le bond. Rebondir: je rebondis. J'ai rebondi. Le rebondissement. Le rebond.
Sursauter: il sursaute. Il a sursauté. Le sursaut. Tressauter: il a tressauté. Tressaillir: il a tressailli.

3- Transpirer: il transpire beaucoup. Il a transpiré. La transpiration. Suer: il sue trop. Il a sué. La sueur.
Avancer: Le marathonien avance vite. Il a avancé rapidement. C'est rapide. La rapidité. La vitesse. Le radar.
Distancer: il distance. Il a distancé. La distance.
Ralentir: il ralentit. Il a ralenti. Le ralentissement. Il est lent. Lentement. La lenteur.
Freiner: il freine. Il a freiné. Le frein. Le freinage. S'arrêter: il s'arrête. Il s'est arrêté. L'arrêt.
Reculer: il recule. Il a reculé. Le recul.
Interrompre: il interrompt le match. Il l'a interrompu. C'est ininterrompu! L'interruption.
Reprendre: il reprend la course. Il a repris haleine. (son souffle).
Suivre: Il suit son adversaire. Il l'a suivi la ligne. La suite. Le suivant. L'adversité.
Poursuivre: Il poursuit. Il a poursuivi. La poursuite.
Continuer: Il continue la course. Il l'a continuée.
Perpétuer: il perpétue. Il a perpétué. La perpétuation. C'est perpétuel! Perpétuellement.
Dépasser: il dépasse son concurrent. Il l'a dépassé. Le dépassement.
Devancer: Il devance. il a devancé. Précéder: Il précède. Il a précédé. Le précédent. Le prédécesseur.
Obtenir: il obtient le prix. Il a obtenu la victoire. Il est vainqueur! Il est victorieux!
Accaparer: il accapare la victoire. Il a accaparé.
Accepter: il accepte la défaite. Il a accepté. Acclamer: Il est acclamé. L'acclamation.
Refuser: il refuse. Il a refusé. Le refus. C'est irréfutable! Réfuter: il réfute. Il a réfuté.
Tolérer: il tolère. Il a toléré. Il est tolérant! La tolérance. Il est intolérant. C'est intolérable.
Accorder: il accorde l'honneur. Il a accordé. L'accord. Consentir: je consente. J'ai consenti. Le consentement.
- Je suis d'accord avec toi. L'entente. La mésentente. Octroyer: il octroie. Il a octroyé.

4- Se proclamer: il se proclame vainqueur. Il s'est auto proclamé. La proclamation.
Commencer: Il commence la course. Il a commencé. Le commencement. Initier: il a initié.
Recommencer: il a recommencé. Renouveler: il renouvèle. Il a renouvelé. Le renouvellement.
Débuter: je débute. J'ai débuté. Le début. Finaliser: il finalise. Il a finalisé. La finalisation. Préalable.
- Avant. Auparavant.
Finir: il finit. Il a fini. Terminer: il termine. Il a terminé. La fin. C'est interminable. C'est infini!
Chanter: Je chante la chanson. J'ai chanté le refrain. Le chanteur. Siffler: il siffle. Il a sifflé. Le sifflet.
Entonner: il entonne des chants. Il a entonné des cantiques. Le ténor. Le chant lyrique.
Enregistrer: il enregistre la musique. Il a enregistré un nouvel album. L'enregistrement. La tournée.
Jouer: Le musicien joue de la guitare. Il a joué. Le guitariste. L'instrument de musique. Le virtuose.
Orchestrer: Il orchestre. le chef d'orchestre a orchestré. La partition de musique. Les notes de musique.
Composer: le compositeur compose une musique. Il a composé. La composition. La tablature.
accorder: les musicien accordent les instruments. Ils les ont accordés. Les accords.
Tambouriner: il tambourine. Il a tambouriné. Le tambour. Le tambourin. La batterie. Le batteur. La timbale.
Régler: je règle. J'ai réglé. Le réglage. Harmoniser: Il a harmonisé. L'harmonie. L'harmonisation.
Accorder: j'accorde le piano. J'ai accordé le violon. Le pianiste. Le violoniste. La harpe. La flûte.
Synchroniser: il synchronise. Il a synchronisé. La synchronisation. La symphonie. C'est symphonique.
Vibrer: la corde vibre. Elle a vibré. La vibration.
Synthétiser: il synthétise. Il a synthétisé. Le synthétiseur. La synthèse. Le plagiat.
Systématiser: il systématise. Il a systématisé. C'est systématique. Le système.
- La trompette. La trompe. Le trompettiste.

5- Danser: Je danse une danse. J'ai dansé la valse. Le danseur. La danseuse.
- Le bal. La ballerine. Le ballet. La housse de guitare. Tamiser: La lumière tamisée.
S'ennuyer: Je m'ennuie. Je me suis ennuyé. L'ennui.
Jouer: Le joueur joue au jeu. Il a joué aux cartes. Les échecs. C'est jouable. Le jouet. Le tourniquet. La toupie.
Tricher: Le tricheur triche aux jeux. Il a triché. La tricherie. La supercherie.
Truquer: je truque. J'ai truqué. Le trucage. Le truquage. Le truc.
Parier: je parie aux jeux. J'ai parié. Le pari. Le parieur. Miser: je mise. J'ai misé. La mise.
Pronostiquer: il pronostique. Il a pronostiqué. Le pronostic. Le pronostiqueur. Le tiercé. Le ticket.
Rafler: il rafle tout. Il a raflé la mise. Le loto. La loterie national. Le jeton.
Se tromper: Il se trompe. Il s'est trompé. Leurrer: je l'ai leurré. Le leurre.
Tromper: Il trompe son monde. Il a trompé quelqu'un. La tromperie. L'imposteur. L'imposture.
Méprendre: je me méprends. Je me suis mépris. La méprise.
Duper: je dupe quelqu'un. Il t'a dupé. La duperie. Léser: il a lésé son prochain.
Usurper: il usurpe la position. Il a usurpé. L'usurpation.
Piéger: il le piège. Il l'a piégé. Le piège. Le piégeur. La trappe. Le trappeur.
Manigancer: je manigance quelque chose. J'ai manigancé.
S'amuser: Il s'amuse. Il s'est amusé. L'amusement.
Se divertir: Il se divertit. Il s'est diverti. Le divertissement.
Se distraire: Il se distrait. Il s'est distrait. La distraction.
Se balancer: les enfants se balancent sur la balançoire. Ils se sont balancés.

6- Plaisanter: Le plaisantin plaisante. Il a plaisanté. La plaisanterie.
Blaguer: il blague. La a blagué. Le blagueur.
- Il fait des blagues. Le sketch. Grimacer: Il grimace. il a grimacé. La grimace.
Rigoler: il rigole. Il a rigolé. La rigolade. Le rigolo. Le gigolo. Le zigoto. Il est frivole.
Célébrer: il célèbre. Ils ont célébré. La célébration. La célébrité. Il est célèbre. La réputation. C'est réputé.
Fêter: Il fête l'anniversaire. Ils ont fêté. La fête. Festoyer: ils ont festoyé. Le fêtard.
Gagner: Il gagne la partie. Il a gagné! C'est le gagnant. Le gain. Le champion.
Remporter: il remporte le prix. Il a remporté.
Perdre: Il perd. Il a perdu! Le perdant. Il s'est perdu. Il a perdu sa route. Paumer: il est paumé.
Réussir: Il réussit dans la vie. Il a réussi dans le monde des affaires. La réussite. Le succès.
Échouer: il échoue dans ses projets. Il a échoué. L'échec.
Trouver: je trouve ce que j'ai perdu. J'ai trouvé la joie. La trouvaille.
Retrouver: Je te retrouve après tant d'années. J'ai retrouvé l'objet perdu. les retrouvailles.
Récompenser: Il nous récompense. Il nous a récompensé. La récompense.
Mériter: Il mérite de réussir. Il a mérité de perdre. Le mérite. C'est immérité!
Améliorer: je m'améliore. Je me suis amélioré. L'amélioration. La régression.
Progresser: il progresse. Il a progressé. La progression. Le progrès. Régresser: il régresse. Il a régressé.
Sophistiquer: il sophistique. Il a sophistiqué. La sophistication.
Optimiser: il optimise. Il a optimisé. Il est optimiste. L'optimisme. Il est pessimiste. Le pessimisme.
Aggraver: il aggrave la situation. c'est aggravé. L'aggravation. Minimiser: Il a minimisé.
Relativiser: il relativise. Il a relativisé. La relativité. C'est relatif.
Rationaliser: il rationalise. Il a rationalisé. C'est rationnel.

Les sens

1- Le langage. La langue. La linguistique.
- Je ne suis pas muet. La langue des signes. Bégayer: il bégaye. Il a bégayé. Le bégaiement.
Parler: Je parle couramment français. Je parle un peu français. La parole.
Se débrouiller: je me débrouille en anglais. Je me suis débrouillé.
J'ai parlé lentement: je parle à voix basse. Je parle à haute voix au sujet de la vie.
Dire: Je dis que tu as raison. Tu a dit que j'ai tord. Je ne dis rien.
Préciser: Il précise. Il a précisé. La précision. Spécifier: il spécifie. Il a spécifié. La spécification.
Contredire: je te contredis. J'ai contredis. La contradiction. Le contradicteur.
Demander: je demande. J'ai demandé. Faire une demande.
Solliciter: je te sollicite. Je t'ai sollicité. La sollicitude.
Exiger: Il exige. il a exigé. Les exigences. Quémander: Il quémande. Il a quémandé.
Prétexter: je prétexte. J'ai prétexte. Le prétexte. Prétendre: je prétends. J'ai prétendu.
Proposer: je propose un projet. J'ai proposé. Le propos. La proposition. Évoquer: il a évoqué.
Supposer: Je suppose. J'ai supposé. La supposition. L'allusion. Se référer: il s'est référé.
Discuter: je discute avec toi. J'ai discuté. La discussion. La conversation. C'est indiscutable!
Converser: je converse avec mon voisin. J'ai conversé avec ma voisine. Le voisinage.
Contacter: il contacte quelqu'un. Il a contacté. Le contact. Prendre contact avec une personne.
Débattre: je débats un sujet. J'ai débattu. Le débat. Le monologue. Le dialogue. Dialoguer: J'ai dialogué.
Relancer: Je relance la polémique. J'ai relancé. Divaguer: il divague. Il a divagué dans ses propos.

2- Polémiquer: je polémique. J'ai polémiqué. La polémique.
Communiquer: la mère communique avec sa fille. Elle a communiqué. La communication.
Raconter: la mère raconte une histoire. Elle a raconté un comte de fée. La fable. La légende.
Résumer: elle résume le livre. Elle a résumé. Le résumé.
Conclure: il conclut une alliance. Il a conclu. La conclusion.
Tourner: elle tourne les pages du livre. Elle a tourné les feuilles.
Simplifier: elle simplifie les choses. Elle a simplifié. La simplification.
Compliquer: Elle complique les choses. Elle a compliqué. La complication.
Faciliter: cela me facilite la vie. C'est facilité. C'est plus facile.
- C'est un cas difficile! La difficulté. C'est pénible. Péniblement.
S'exprimer: Je m'exprime clairement. Je me suis exprimé. L'expression.
Articuler: J'articule bien. J'ai mal articulé. Je veux être compréhensible. C'est incompréhensible!
Prononcer: il prononce bien. Il a bien prononcé. La prononciation. C'est imprononçable!
Accentuer: j'accentue. J'ai accentué. L'accent.
-Le discours. L'orateur. L'auditeur. L'auditoire. Volubile. Volubilité. Il est éloquent! Il est loquace. La locution.
Bavarder: je bavarde. J'ai bavarder. Il est bavard. Le bavardage. La mégère. Le ragot. Le potin .
Moucharder: il moucharde. Il a mouchardé. Le mouchardage. Jaser: il a jasé.
Exagérer: il exagère. Il a exagéré. L'exagération.
Critiquer: je critique les autres. J'ai critiqué. La critique. Il est critique. La rumeur.3 - Informer: je t'informe. J'ai informé la police. L'information. L'informateur.
Se renseigner: je me renseigne. Je me suis renseigné. Les renseignements.
Documenter: il se documente. Il s'est documenté. La documentation. Les documents.
Interroger: l'interrogateur interroge une personne. Il l'a interrogé.
- C'est un interrogatoire! L'interrogation.
Demander: Je te demande. Je t'ai demandé. La demande.
Questionner: je te questionne. Je t'ai questionné. Je pose des questions.
Répondre: je réponds à une question. J'ai répondu. La réponse.
Répliquer: il a répliqué. La réplique. Rétorquer: il rétorque. Il a rétorque. La rétorque.
Appeler: je t'appelle demain matin. Tu m'a appelé hier matin. L'appel. C'est matinal.
S'adresser: Je m'adresse à toi. Je me suis adressé à mon avocat. Le notaire. L'huissier.
Objecter: j'objecte la décision. J'ai objecté. L'objection. L'objecteur.
Décider: je décide de faire appel. J'ai décidé. La décision. Le décideur. Il est résolu. La résolution.
Résigner: il se résigne. Il s'est résigné. Il est résigné. La résignation.
Déclarer: je déclare. J'ai déclaré. Je n'ai rien à déclarer. La déclaration. Le passeport. Le visa. La vignette.
Expliquer: je t'explique. J'ai expliqué. C'est une bonne explication.
Signifier: Cela signifie. Cela a signifié. La signification. C'est insignifiant. Le signe. Le synonyme.
Affirmer: j'affirme mes dires. Je te les ai affirmés. L'affirmation.
Confirmer: je confirme. J'ai confirmé. La confirmation.
Infirmer: j'infirme mes propos. Je les ai infirmés.
Mentionner: je mentionne. J'ai mentionné. La mention. Stipuler: je stipule. J'ai stipulé.4 - Maintenir: je maintiens mes propos. J'ai maintenu la vérité.
Mentir: je mens. J'ai menti. Le mensonge. Le menteur. Démentir: je démens. Il a démenti.
Se taire: Je me tais! Je me suis tu! Tais-toi!
Bâillonner: je te bâillonne. Je t'ai bâillonné. Le bâillonnement. Le bâillon.
Masquer: je me masque. Je me suis masqué. Le masque. Démasquer: il est démasqué!
Influencer: il influence. Il a influencé. L'influence. Inciter: il incite. Il a incité. L'incitation.
Tutoyer: il tutoie. Il a tutoyé. Il tutoiement. Vouvoyer: il vouvoie. Vouvoyé. Le vouvoiement.5 - La vue:
- Je ne suis pas aveugle. L'aveugle. Aveuglement. La cécité. C'est clair! C'est flou! C'est net!
- L'ophtalmologue. L'ophtalmologie. L'opticien. L'optique. C'est oculaire. Il est myope. La myopie.
Voir: Je bien vois avec des lunettes. J'ai vu avec une loupe. C'est invisible!
Regarder: Je regarde la télévision. J'ai regardé la télé. Le regard. L'écran.
Regarder: je regarde un beau paysage. J'ai regardé par la fenêtre. Loucher: il a louché.
Observer: Il observe. Il a observé. L'observation. L'observateur. Les jumelles.
Contempler: Je contemple avec émerveillement. J'ai contemplé. La contemplation.
Discerner: je discerne. J'ai discerné. Le discernement. Remarquer: je remarque. J'ai remarqué.
Distinguer: il distingue. Il a distingué. La distinction. Le paysage. Le panorama. C'est panoramique.
Entrevoir: j'entrevois les choses. J'ai entrevu. Une entrevue.
Apercevoir: j'aperçois. J'ai aperçu. Un aperçu. Repérer: il repère. Il a repéré. Le repère.
Percevoir: je perçois. J'ai perçu. La perception.
Confondre: Je confonds les couleurs. Je les ai confondues. La confusion.
Lorgner: il a lorgné. Mater: il a maté. Miroiter: il a miroité.6- L'ouïe:
- Je ne suis pas sourd. Le sourd. La surdité. Le silence. C'est silencieux! Le malentendant.
Entendre: J'entends avec les oreilles. J'ai entendu un bruit. Je ne suis pas sourd. Le muet.
Écouter: J'écoute la musique. J'ai écouté une mélodie. Le son. C'est mélodieux! C'est bruyant!
Comprendre: Je vous comprends. Je vous ai compris. La compréhension. Il est incompris. L'incompréhension.
- C'est compréhensible! C'est incompréhensible! C'est cohérent! C'est incohérent!
Aborder: je t'aborde. Je t'ai abordé. Il est abordable! La cohérence. C'est inabordable!
S'approcher: je m'approche. Je me suis approché. L'approche. Il est proche. La proximité.
Se rapprocher: je me rapproche. Je me suis rapproché. Le rapprochement.
S'éloigner: Je m'éloigne. Je me suit éloigné. L'éloignement.7- L'odorat:
Sentir: Je sens avec le nez. l'odeur. J'ai senti le parfum. ça sent bon ou mauvais! Le déodorant.
Parfumer: il se parfume. Il s'est parfumé. C'est suave. Le baume.
Flairer: il flaire. Il a flairé. Le flair. Le museau. La gueule.
puer: il pue. Il a pué. La puanteur. C'est nauséabonde. Malodorant.8- Le toucher:
Toucher: Je touche avec la main. Je t'ai touché. Retoucher: il retouche. Il a retouché.
Tenir: Je tiens ta main. Je t'ai tenu dans mes bras. Retenir: je te retiens. Je t'ai retenu.
Soutenir: Je te soutiens. Je t'ai soutenu. Le soutien. C'est insoutenable!
Appuyer: il a appuie. Il a appuyé. L'appui. Baser: il se base. Il s'est basé. La base.
Attraper: j'attrape. J'ai attrapé. Agripper: Il agrippe. Il a agrippé. Rattraper: il est rattrapé. Le rattrapage.
Saisir: je saisis. J'ai saisi. Le saisissement. Dessaisir: il est dessaisi. Le dessaisissement.
Serrer: je serre le poing. J'ai serré la main. Le serrement. Le poignet.
Déserrer: je déserre. J'ai déserré. Le déserrement.
Tendre: Je tends la corde. J'ai tendu la main au ciel. C'est tendu! Étendre: j'ai étendu. L'étendoir.
Lever: je lève les bras en l'air. J'ai levé la tête. Le levier. La manette.
Relever : La relève. Soulever: Le soulèvement.
Pousser: je pousse la porte. J'ai poussé. L'impulsion.
Montrer: Je montre avec le doigt. J'ai montré. Exhiber: il a exhibé. L'exhibition. Pavaner: il s'est pavané
Indiquer: il indique. Il a indiqué. L'indicateur. L'indication. L'indice. Le panneau.
Désigner: je désigne. J'ai désigné. La désignation. Signaler: il signale. Il a signalé. La signalisation.
Démontrer: je démontre une chose. J'ai démontré quelque chose. La démonstration.
Gesticuler: il gesticule. Il a gesticulé. Le geste. C'est gestuel. Le réflexe.
Manipuler: Je te manipule. J'ai manipulé. La manipulation. Tripoter: il tripote. Il a tripoté.
Manier: je manie le sabre. J'ai manié une arme. Le maniement. C'est manuel. Tournoyer: l'épée tournoie.
Maniérer: il est maniéré. Les bonne manières. Il est maniaque. C'est élémentaire. L'élément.
Manœuvrer: je manœuvre. J'ai manœuvré. La manœuvre. Le manœuvre.9- Écraser: J'écrase avec le pied. J'ai écrasé. L'écrasement.
Piétiner: il piétine. Il a piétiné. Trépigner: il trépigne. Il a trépigné.
Broyer: je broie les graines de café. J'ai broyé. Le broyage.
Secouer: je secoue la bouteille. J'ai secoué. Les secousses.
Agiter: il agite. Il a agité. L'agitation. Il est agité.
Lancer: je lance la pierre. J'ai lancé le javelot. Le lancement.
Lapider: il lapide. Il a lapidé. La lapidation.
Effleurer: il m'a effleuré. L'effleurement. Frôler: il a frôlé la mort. Le frôlement.
Mimer: il mime. Il a mimé. Le mime. La mimique. Le pantomime. Le pantin. La marionnette.
Palper: il palpe. Il a palpé. La palpation. Tâtonner: il tâtonne. Il a tâtonné. Le tâtonnement. Tâter: chercher à tâtons.
Tamponner: il tamponne. Il a tamponné. Le tampon.
Tapoter: il tapote. Il a tapoté. Le tapotement. La tapette.10- La pensée:
penser: Je pense à toi. J'ai pensé à nous. Le penseur. Le cerveau. Le crâne. La mentalité.
Réfléchir: Je réfléchis. J'ai réfléchi. La réflexion. J'ai une bonne idée. L'idéologie. C'est mental!
Méditer: il médite. Il a médité. La méditation. Les facultés intellectuelles. L'intuition. L'intention.
Concentrer: je me concentre. Je me suis concentré. La concentration.
Savoir: Je sais. J'ai su. Le savoir. Envisager: j'envisage. J'ai envisagé.
Ignorer: j'ignore. J'ai ignoré. Il est ignorant. L'ignorance. C'est un illettré!
Connaître: Je te connais. J'ai connu. La connaissance. L'inconnu. Méconnaître: il est méconnu.
Reconnaître: Je reconnais mes erreurs. J'ai reconnu. La reconnaissance.
- Il est reconnaissant. Il est ingrat.
Admettre: j'admets mes erreur. J'ai admis. L'admission.
Se souvenir: Je me souviens de lui. Je me suis souvenu d'elle. Le souvenir.
Se rappeler: Je me rappelle de lui. Je me suis rappelé d'elle. Le rappel.
Mémoriser: Je mémorise. J'ai mémorisé. La mémorisation. La mémoire. C'est mémorable!
Oublier: J'oublie tout. J'ai tout oublier. La perte de mémoire. L'oubli. L'omission.
Omettre: J'omets les choses. J'ai omis. L'omission.
Raisonner: Je raisonne. J'ai raisonné. Le raisonnement. La raison. Le proverbe.
Deviner: Je devine. J'ai deviné. Le devin. La divination. La devinette. Les signes du zodiaque.
Imaginer: J'imagine. J'ai imaginé. L'imagination. L'image. Le rébus. Le puzzle.
- C'est compréhensible! C'est incompréhensible! C'est inoubliable! C'est impensable!
- C'est reconnaissable! C'est mémorable! C'est raisonnable. C'est inimaginable!11- Les émotions:
Sourire: Je souris. J'ai souri. Le sourire. Rire: je ris. J'ai ri. Le rire. La rigolade. Le rigolo. Le mariole.
Crier: Je crie. J'ai crié. Le cri. Les cris. Pleurer: je pleure. J'ai pleuré. Les pleurs. Les larmes.
Sangloter: il sanglote. Il a sangloté. Le sanglot. Vociférer: il vocifère. Il a vociféré.
Lamenter: il se lamente. Il s'est lamenté. Les lamentations. C'est lamentable. Larmoyer:
Ressentir: je ressens. J'ai ressenti. Le sentiment. Il est sentimental.
Éprouver: il éprouve du ressentiment. Il a éprouvé. La rancune. Il est rancunier. La rancœur.
Venger: il se venge. Il s'est vengé. La vengeance. Le vengeur. Il est vindicatif!
Revancher: il s'est revanché. la revanche.
S'épanouir: elle s'est épanoui. L'épanouissement.
S'émerveiller.: Je m'émerveille. Je me suis émerveillé. C'est merveilleux! L'émerveillement. C'est sublime.
- C'est sensationnel. La sensation.
- Il est de bonne humeur. C'est fabuleux! Hébéter: il est hébété.
Stresser: Je stresse tous les jours. J'ai stressé quotidiennement. Le stress. C'est stressant!
Bouleverser: Je suis bouleversé. Le bouleversement.
S'étonner: Je m'étonne. Je suis étonné. C'est étonnant. L'étonnement. C'est extraordinaire!
Stupéfaire: il stupéfait. Il a stupéfait. Il est stupéfait. La stupéfaction.
Émouvoir: il m'émeut. Il m'a ému. C'est émouvant! C'est touchant!12- S'extasier: il s'extasie. Il s'est extasié. L'extase. Épater: je t'ai épaté. C'est épatant!
Stupéfier: Cela me stupéfie. Je suis stupéfié. La stupéfaction.
Surprendre: Je surprends. Je suis surpris. La surprise. C'est surprenant. Il est perplexe. La perplexité.
Stimuler: Je stimule. J'ai stimulé. La stimulation.
Dissimuler: je dissimule les preuves. J'ai dissimulé. La dissimulation. Feindre: Feinter:
Se cacher: Je me cache derrière toi. Je me suis caché. Voiler: elle se voile. Elle s'est voilé. Le voile.
Planquer: il se planque. Il s'est planqué. La planque.
Assimiler: j'assimile tout. J'ai bien assimilé. L'assimilation.
Simuler: je simule un accident. L'accidenté a simulé. La simulation. C'est accidentel! L'incident.
Déplorer: on déplore une collision. On a déploré le choc. Emboutir: il a embouti. L'impact.
Heurter: il heurte un véhicule. Il a heurté. Klaxonner: il klaxonne. Il a klaxonné. Le klaxon.
Percuter: il percute. Il a percuté. Les percutions. Le percuteur. C'est percutant.
Accidenter: il a accidenté son véhicule. L'accident. Accidentel. Accidentellement. Le pare-chocs.Les qualités et les défauts

1- il a une belle personnalité. Un bon caractère. Il est caractériel. Il est lunatique.
- Les qualités principales sont: l'amour. la bonté. La joie. La paix.
Remercier: Je te remercie. Je t'ai remercié. Merci! Le remerciement. Gratifier: Il m'a gratifié.
Saluer: Je te salue. Je t'ai salué. La salutation. L'hospitalité. Il est hospitalier! Il y a une bonne ambiance.
Accueillir: il nous accueille amicalement. Il nous a accueilli gentiment. L'accueil. Recueillir: il est recueilli.
Aimer: je t'aime. Je t'ai aimé. L'amour. L'amant. L'amoureux. Il est amoureux. C'est glamour! Un idylle.
Haïr: je te hais. Je t'ai haï. La haine. La haine raciale. Le racisme. Le raciste. La race. L'ethnie.
Discriminer: je te discrimine. Je t'ai discriminer. La discrimination. C'est discriminatoire!
Préjuger: il préjuge. Il a préjugé. Il a des préjugés.
- Il est hypocrite. L'hypocrisie. La ségrégation. Le blanc. Le noir. Le métis.
Trahir: Le traître trahit. Il a trahi. C'est une trahison! Le traitre. Le lâche. La lâcheté.
Embrasser: je t'embrasse tendrement. J'ai embrassé avec tendresse. L'embrassade.
Enlacer: je t'enlace. Je t'ai enlacé avec mes bras. Le baiser.
Manquer: tu me manques. Tu m'as manqué. Le manque d'amour. Le manquement.
Attirer: il m'attire. Il m'a attiré. Je suis attiré. La séductrice. L'attirance. L'attrait.
Séduire: Elle me séduit. Elle m'a séduit. Je suis séduit. Le séducteur. La séduction.
Charmer: je te charme. Je t'ai charmé. Le charme. Il est charmant.
- Il est galant. La galanterie. Il est courtois. La courtoisie.
Plaire: Cela me plaît! Ça m'a plu. Le plaisir. Déplaire: Cela me déplaît! Ça m'a déplu. Le déplaisir.2- Affecter: la douleur m'affecte. Cela m'a affecté. Affliger: je t'afflige. Il est affligé. L'affliction.
Dégoûter: Cela me dégoûte! Le dégoût. Répugner: Cela me répugne! La répugnance. La répulsion. Répulsif.
Détester: je déteste. J'ai détesté.
Apprécier: j'apprécie. J'ai apprécié. L'appréciation. Préférer: Je préfère. J'ai préféré. La préférence.
Avantager: Cela m'avantage! Cela m'a avantagé. C'est avantageux! L'avantage.
Désavantager: c'est désavantageux! Le désavantage.
Favoriser: je te favorise. Je t'ai favorisé. C'est favorable! La faveur.
Défavoriser: je te défavorise. Je t'ai défavorisé. C'est défavorable!
Privilégier: il le privilégie. Il l'a privilégié. Le privilège. La gratitude. La reconnaissance.
Enlaidir: il enlaidit. Il a enlaidi. C'est laid! La laideur. Il est vilain.
- C'est affreux! C'est horrible! L'horreur. C'est hideux! C'est odieux!
Embellir: il embellit. Il a embelli. C'est beau! C'est joli! La beauté. Il est beau. Il est mignon. C'est superbe.
Exceller: il excelle. Il a excellé. C'est excellent! être ravi: je suis ravi. c'est ravissant. C'est merveilleux!
Aimanter: il est aimanté. L'aimant. Magnétiser: il est magnétisé. La magnétisation.3- Estimer: je t'estime. J'ai estimé. L'estime. Sous-estimer: je t'ai sous-estimé. Sur-estimer:
Considérer: je considère. J'ai considéré. La considération. Les égards.
Sympathiser: il sympathise. Ils ont sympathisé. La sympathie. Le sympathisant. C'est sympathique.
S'excuser: Je m'excuse. Je me suis excusé. Excuse- moi! Une excuse.
Déranger: je vous dérange! Je t'ai dérangé. C'est dérangeant! C'est honteux!
Gêner: je vous gêne. Je t'ai gêné. C'est gênant! Je suis gêné. La honte. Le scrupule. Il est scrupuleux.
Perturber: il perturbe. Il a perturbé. La perturbation.
Embarrasser: il m'embarrasse. Il est embarrassé. C'est embarrassant!
Troubler: Cela me trouble. je suis troublé. C'est troublant. C'est trouble. Le trouble.
Scandaliser: il est scandalisé. Le scandale. C'est scandaleux!
Indisposer: il est indisposé. L'indisposition.
Contenter: je me contente. Je me suis contenté. Je suis content.
- Tu es heureux. Le bonheur. Il est joyeux. La joie. Il est gai. La gaieté.
- Je suis mécontent. Tu es malheureux. Le malheur. La tragédie. C'est tragique. Le drame. C'est dramatique.
S'attrister: il 'attriste. il s'est attristé. Tu est triste. La tristesse.
Satisfaire: Je satisfait. J'ai satisfait. Je suis satisfait. Je suis insatisfait.
- La satisfaction. L'insatisfaction. Jouir: il jouit d'une liberté. il a joui. La jouissance.
Décevoir: je déçois. J'ai déçu. Je suis déçu! La déception.
Réjouir: je te réjouis. Je t'ai réjoui. La réjouissance. Exulter: il a exulté de joie. L'exultation.

4- Féliciter: Je te félicite. J'ai félicité. La félicitation.
Flatter: il me flatte. Il m'a flattée. La flatterie. Le flatteur.
Se vanter: il se vante. Il s'est vanté. La vantardise. Le vantard. Fabuler: il a fabulé.
Frimer: il frime. Il a frimé. Le frimeur. La frime. Fanfaronner: c'est un fanfaron.
Applaudir: j'applaudis. J'ai applaudi. L'applaudissement.
Insister: j'insiste. J'ai insisté. L'insistance. Il est insistant!
Obliger: je t'oblige à rester. Je t'ai obligé. L'obligation. C'est obligatoire! Facultatif!
Contraindre: il contraint. Il est contraint. La contrainte.
Hésiter: j'hésite à faire semblant. J'ai hésité a te le dire. L'hésitation.
S'énerver: il s'énerve vite. Il s'est énervé. L'énervement. c'est énervant!
Contrarier: il contrarie. Il est contrarié. La contrariété. Un inconvénient. C'est inconvenant.
Reprocher: je te reproche quelque chose. J'ai reproché. Le reproche. Il est irréprochable.
Exciter: il s'excite. Il es excité. C'est excitant! L'excitation. Surexciter: il est surexcité.
Frustrer: il est frustré. C'est frustrant!
Embêter: je t'embête. Je t'ai embêté. c'est embêtant! Je suis confus! Importuner: il a importuné.
Taquiner: il me taquine. Il m'a taquiné. Il est taquin.
Se disputer: ils se disputent. Il se sont disputés. La dispute. La zizanie. Se fâcher: il s'est fâché.
Quereller: il se querelle. Il s'est querellé. La querelle. Rouspéter: il rouspète. Il a rouspété.

5- Réconcilier: il se réconcilie. Il s'est réconcilié. La réconciliation.
Vexer: il vexe. Il a vexé. La vexation.
Harceler: il harcèle. Il a harcelé. Le harcellement. C'est un malentendu!
Maltraiter: il la maltraite. Il l'a maltraitée. Le maltraitement.
Brutaliser: il la brutalise. Il a brutalisée. La brutalité. C'est brutal.
Insulter: il insulte. Il a insulté. L'insulte. Injurier: il a injurié. L'injure.
Calomnier: il calomnie. Il a calomnié. La calomnie. Le calomniateur.
Offenser: il offense. Il a offensé. L'offense. L'offenseur.
Molester: il moleste. Il a molesté.
Se calmer: je me calme. Je me suis calmé. C'est calme!
Tranquilliser: il s'est tranquillisé. La tranquillité. C'est tranquille.
Maîtriser: il maîtrise la situation. Il s'est maîtrisé. La maîtrise de soi. Le maître. La maîtresse.
Se mettre en colère: Il est coléreux. Il est furieux. La fureur. C'est tumultueux. Le tumulte.
Irriter: il s'irrite. Il s'est irrité. L'irritation. Il est irascible. Rager: il rage. Il a ragé. La rage.
Se courroucer: je me courrouce. Je me suis courroucé. Le courroux. Enrager: il s'est enragé.
Mépriser: il méprise les gens. Il les a méprisés. Le mépris. Dénigrer: il dénigre. Il a dénigré.
Accabler: il accable. Il est accablé. L'accablement. C'est accablant!

6- Se moquer: Il se moque de moi. Il s'est moqué de moi. La moquerie. Le moqueur.
Railler: il a été raillé. C'est péjoratif. Marginaliser: il est marginalisé. C'est marginal.
Mépriser: je méprise. J'ai méprisé. Le mépris. Ironiser: il ironise. Il a ironisé. L'ironie.
Ridiculiser: il ridiculise. Il a ridiculisé. C'est ridicule. Ricaner: il ricane. Il a ricané. Le ricanement.
Outrager: il est outragé. L'outrage. Targuer: il me targue. Il m'a targué.
Pouffer: il pouffe de rire. Il a pouffé.
Se réconcilier: ils se réconcilient. Il se sont réconciliés. Il est réconciliant.
Se confier: Il se confie. Il s'est confié. Il a confiance. La confiance.
Se méfier: Il se méfie. Il s'est méfié. La méfiance. Il est méfiant.
Se fier: il se fie. Il s'est fié à son instinct. C'est fiable!
Rassurer: il me rassure. Il m'a rassuré. C'est rassurant. L'assurance.
Complimenter: je te complimente. Je t'ai complimenté. Le compliment.
Médire: il est médisant!
Insinuer: il insinue. Elle a insinué. L'insinuation.
Envier: il envie les autres. Il a envié tout le monde. Les envies.
Convoiter: il convoite. Il a convoité. La convoitise.
Jalouser: Je te jalouse. Je t'ai jalousé. La jalousie est un vilain défaut. Le jaloux.
- il est avare. l'avarice. Il est radin. Il est avide. L'avidité. Il est malhonnête. La malhonnêteté.
- Les caprices. Il est capricieux! La lubie.

7- Éviter: j'évite de fumer. j'ai évité cette personne. C'est inévitable! Le mégot. Le filtre.
Cesser: je cesse de fumer. J'ai cessé de faire le mal. La cessation. Le tabagisme.
Fumer: le fumeur ne fume plus. Il a trop fumé. La cigarette. Le cigare. Le tabac. La pipe. La fumée.
Enfumer: il enfume la pièce avec la fumée. Il a enfumé le local. Fréquemment.
Se droguer: Le drogué se drogue souvent. Il s'est drogué rarement. La drogue. C'est fréquent! C'est rare.
Halluciner: il hallucine. Il a halluciné. L'hallucination. La toxicomanie. Le toxicomane.
Intoxiquer: il intoxique. Il est intoxiqué. L'intoxication. Les stupéfiants.
Absorber: il absorbe des substances illicites. Il a absorbé. C'est buvable!
Se soûler: Il se soûle parfois. Il s'est soulé. Il est soûl. Il s'arrête de boire. Le whisky. Le rhum. La liqueur.
S'enivrer: Il s'enivre. Il s'est enivré. Il est ivre. C'est un ivrogne. L'ivrognerie. L'ivresse. Un poivrot.
Empêcher: il l'empêche de boire. Il l'a empêché de fumer. L'empêchement. Les effets du tabac.
L'alcoolisme. L'alcoolique. Il est dépendant d'alcool. C'est un glouton! Les orgies. Les beuveries.
Assouvir: il assouvit ses désirs. Il a assouvi ses fantasmes. ses mauvais penchants. Les méfaits.
Fantasmer: il fantasme. Il a fantasmé. La fantaisie.
Prostituer: elle se prostitue. Elle s'est prostitué. La prostituée. La prostitution. Le proxénète.
- Le proxénétisme. L'adultère. La fornication. L'immoralité sexuelle. Le sexe. La sexe. C'est tabou!
- Elle est sensuelle. La sensualité. C'est masculin. La masculinité. C'est féminin. La féminité.
- La pornographie. Les relations sexuelles. La débauche. L'homosexualité. L'homosexuel.
- Le libertinage. Elle est libertine. Les mœurs. C'est obscène. L'obscénité. C'est sain! C'est malsain.

8- Obséder: il est obsédé. L'obsession. Obnubiler: il est obnubilé.
Purifier: il purifie. Il a purifié. La purification. La pureté. C'est pur. L'impureté. C'est impur.
- C'est décent. La décence. C'est indécent. L'indécence. La luxure. Les plaisirs.
- La moral. C'est moral. La moralité. Le moralisateur. Moraliser: c'est moralisé!
Corrompre: il corrompt. Il est corrompu. Il est corruptible. La corruption. Il est incorruptible.
Pervertir: il le pervertit. Il l'a perverti. Il est pervers. La perversion.
- Il est dépravé. La dépravation. Il est vicieux. Le vice. La vertu. Il est vertueux. La pudeur. Il est pudique.
Travestir: il se travestit. Il s'est travesti. Le travesti. Le transformiste.
- Il est grand. La grandeur. C'est grandiose. C'est énorme. L'énormité. C'est immense. L'immensité.
- C'est un géant. Le gigantisme. C'est gigantesque. C'est vaste.
- Il est moyen. La moyenne.
- Il est petit. La petitesse. C'est minuscule. La particule. C'est un nain. Le nanisme.
- C'est haut. La hauteur. C'est supérieur. La supériorité. Intérieur. Extérieur. Antérieur. Postérieur. Ultérieur.
- C'est bas. C'est inférieur. L'infériorité.
- C'est long. La longueur. C'est court.
- C'est vertical. C'est horizontal. C'est en diagonal.
- C'est bien. C'est bon. C'est mieux. C'est meilleur.

9- Il est intelligent. L'intelligence. Il est lucide. La lucidité. Il est clairvoyant. La clairvoyance.
- C'est un génie. C'est génial! Il est doué. Il est surdoué.
- C'est original. L'origine. L'originalité. C'est ordinaire.
- Il a du talent. Il est talentueux.
- Il est consciencieux. Il est conscient. La conscience. Le remords. Le subconscient.
- Il est sensé. Il est sage. La sagesse. Il a du tact. Il est perspicace. La perspicacité. C'est judicieux.
- C'est étrange. L'étrangeté. C'est bizarre. La bizarrerie. C'est insolite.
Spécialiser: Il est spécialisé. c'est spécial. La spécialité. C'est particulier. La particularité.
- Il est minutieux. La minutie. Il est méticuleux. C'est impeccable!
- Il est capable. Il est apte. La capacité. L'aptitude. Il est incapable. Il est inapte. L'incapacité. L'inaptitude.
- Il est stupide. La stupidité. Il est idiot. L'idiotie. Il est fou. La folie. Il est sénile. La sénilité. La frénésie.
- La bêtise. C'est un imbécile! La sottise. Il est sot. C'est absurde. L'absurdité.
- C'est logique. La logique. C'est illogique. C'est certain. C'est incertain. La certitude. L'incertitude.
- C'est évident. L'évidence.
- C'est sûr. La sûreté. Sûrement. Il est prioritaire. La priorité. C'est propice.
- C'est possible. La possibilité. C'est impossible. L'impossibilité. C'est probable. La probabilité. Le potentiel.
- Il est fou! La folie. Il est dément. La démence. Il est hystérique. L'hystérie.
- Il est débile. La débilité. Il est drôle! La drôlerie.

10 Ruser: il ruse. Il a rusé. Il est rusé. La ruse. Il est futé. Il est malin. C'est sournois. C'est insidieux.
- Il est fourbe. La fourberie. C'est malicieux! La malice. Il est perfide. La perfidie.
- C'est dur! La dureté. C'est tendre! La tendresse. C'est friable. La friabilité.
Durcir: il durcit. Il a durci. Le durcissement. Endurcir: il est endurci. C'est dur.
Raidir: il raidit. Il a raidi. La raideur. C'est raide. C'est rigide. La rigidité. C'est flexible. La flexibilité.
Ramollir: il ramollit. Il a ramolli. Le ramollissement. C'est mou! C'est souple. La souplesse. Il est svelte.
Épaissir: il épaissit. Il a épaissi. L'épaisseur. L'épaississement. C'est épais.
- C'est grossier. La grossièreté. C'est vulgaire. La vulgarité. C'est grotesque.
Organiser: il organise. Il a organisé. L'organisation. Il est désorganisé. La désorganisation.
Structurer: il structure. Il a structuré. La structure. Déstructurer: il déstructure. Il a déstructuré.
Réorganiser: il réorganise. Il a réorganisé. Restructurer: il restructure. Il a restructuré.
Sévir: il sévit. Il a sévi. Il est sévère. La sévérité. Sévèrement. Il est strict. strictement.
- Il est curieux. La curiosité. Curieusement.
- Il est sérieux. La sériosité. Sérieusement.
- Il est sincère. La sincérité. Sincèrement. Il est poli. La politesse. Il est impoli. Il est insolent. L'insolence.
- La prévoyance. Prévoyant. Créatif. La créativité. Il est fiable. La fiabilité.
- Il est orgueilleux. L'orgueil. Orgueilleusement. Il est vaniteux. La vanité. Il est présomptueux.
- La présomption. Présomptueusement. Il est hautain. Hautainement. Il est prétentieux. La prétention. Prétentieusement.
- Il est fier! La fierté. Fièrement. Égocentrique. L'égocentrisme.

11- Il est arrogant. L'arrogance. Arrogamment. Ambitieux . L'ambition.
- C'est médiocre. La médiocrité. Il est mesquin. La mesquinerie. C'est minable!
- Tu es humble. L'humilité. Humblement. Tu es modeste. La modestie. Modestement.
- Il est exemplaire. L'exemplarité. Exemplairement. Il est Ponctuel. La ponctualité. Ponctuellement.
- Il est agréable. Il est désagréable. C'est délicat! La délicatesse.
- Il est digne. La dignité.
- La concentration. Il est concentré. L'application. Il est appliqué.
Responsabiliser: il se responsabilise. Il s'est responsabilisé. Il est irresponsable. L'irresponsabilité.
Obstiner: il s'obstine. Il est obstiné. L'obstination. Il est entêté. Il est têtu. L'entêtement.
Négliger: il néglige. Il a négligé. Il est négligé. La négligence. Il est nonchalant. La nonchalance. Il est nul.
- Il est raisonnable. Raisonnablement. Il est déraisonnable. Il est diplomate . La diplomatie.
- Je suis enthousiaste. l'enthousiasme. Tu es studieux. Il est mature. La maturité. C'est puéril!
- Il est prudent. La prudence. Il est imprudent. L'imprudence. Il est vigilant. La vigilance.
Patienter: il patiente. Tu es patient. La patience.
Impatienter: il s'impatiente. Tu t'es impatient. L'impatience.
Satisfaire: il satisfait. Tu es satisfait. Insatisfait. La satisfaction. L'insatisfaction.
- Il est maniaque. Il est optimiste. L'optimisme. Il est pessimiste. Le pessimisme.
- l'opportuniste. L'opportunisme. L'opportunité.
- Il est anxieux. L'anxiété. Il est soucieux. Le souci. Il est insouciant. La détresse.
- Tu es sociable. Le social. Il est solidaire. La solidarité. Il est conciliant. Il est hardi. La hardiesse.

12- Intimider: il intimide. Il est intimidé. L'intimidation. Il est timide. La timidité.
Étourdir: Il est étourdi. L'étourdissement. Il est distrait.
Intérioriser: il intériorise. Il a intériorisé. Il est introverti. C'est intérieur. L'intérieur.
Extérioriser: il extériorise ses sentiments. Il a extériorisé. Il est extraverti. L'extérieur.
- Il est franc. La franchise. Il est direct. Il est indirect. C'est radical.
- Tu es calme . Le calme. Il est serein. La sérénité.
- Il est agité. L'agitation. Énervé. L'énervement. Nerveux. La nervosité. Le nerf.
- Je suis disponible. La disponibilité. Il est abordable.
- Il est susceptible . La susceptibilité. Il est discret. La discrétion.
Sensibiliser: il est sensible. La sensibilité. Il est douillet. Il est moelleux.
- Il a de la chance. Il est chanceux. C'est un veinard.
Dynamiser: Il est dynamique. Il est Travailleur. Tu es rigoureux. La rigueur.
- Il est fainéant. Il est paresseux. La paresse. Il est laxiste. Le laxisme.
- Il est constant. La constance. Constamment.
- Tu es gentil. La gentillesse. Tu es aimable. L'amabilité. Il est gracieux. La grâce.
- Il est méchant. La méchanceté. Il est disgracieux. Il est hostile. L'hostilité.
- Il est Souriant. Avoir le Sens de l’humour. Il est cynique. Le cynisme. Ironique.

13- Il est heureux. Le bonheur. Il est joyeux. La joie. Il est content. Le contentement.
- Il est malheureux. Le malheur. Il est triste. La tristesse. C'est sinistre. C'est lugubre.
- Il est maussade. C'est monotone! La monotonie.
- C'est agréable! C'est désagréable! C'est aimable!
- Il est bienveillant. La bienveillance. Il est malveillant. La malveillance. C'est ignoble. L'ignominie.
- Je suis consciencieux. Je suis honnête. L'honnêteté. Je suis malhonnête. La malhonnêteté.
- Je suis habile. L'habileté. Tu es malhabile.
- Tu es courageux. Le courage. Tu es peureux. La peur. La trouille. Le trouillard. La stupeur.
- Il est obéissant. L'obéissant. Il est désobéissant. La désobéissance.
- Il est juste. La justice. Il est injuste. L'injustice. C'est juste! C'est injuste!
- Il est vigoureux. La vigueur. Il est vaillant. La vaillance. La vitalité. C'est vital!
Normaliser: il normalise. Il a normalisé. La normalisation. La norme. C'est normal. C'est anormal.
- C'est naturel. C'est surnaturel.

La croyance

1- Quel religion avez-vous? De quelle confession religieuse êtes-vous?
Croire: Croyez vous en dieu? J'ai cru en lui. La croyance. C'est incroyable!
Exercer: il exerce la foi. Il a exercé. Le père. Le fils. L'esprit saint. Le tout-puissant. La toute-puissance.
Obéir: Le croyant obéit à dieu. Le fidèle a obéit. L'obéissance. Il est docile! La docilité.
Désobéir: l'incroyant désobéit. L'infidèle a désobéi. La désobéissance. La loyauté. Loyal.
Douter: l'athée doute de l'existence de Dieu. Il a douté. Le doute. C'est douteux!
- Il est sceptique. Le scepticisme. Il est réticent. La réticence.
Nier: il nie. Il a nié. Renier: il renie. Il a renié. Le renégat. Le reniement.
- La négation. C'est négatif. C'est positif. Positiver: il positive. Il a positivé. Positivement. Négativement.
- L'évolution. L'évolutionnisme. L'évolutionniste. Le hasard. C'est hasardeux! La coïncidence.
Démontrer: le bon démontre sa foi. Il l'a démontre par des actes. La bonté. Longanimité.
Partager: il partage sa foi avec les autres. Il a partagé avec autrui. Le partage.
- La ferveur. Il est zélé. Le zèle. il est fanatique! Le fanatisme. Le païen. Le paganisme.
- Il est crédule. La crédulité. Incrédule. Il est naïf. La naïveté.
Endoctriner: il endoctrine. Il a endoctriné. L'endoctrinement. La doctrine. C'est doctrinal. Le dogme.
Crucifier: La croix. Le crucifix. L'icône. L'idole. L'idolâtrie. L'idolâtre. La relique. La trinité. La triade.
Symboliser: cela symbolise. Cela a symbolisé. Le symbole. L'emblème. C'est emblématique.
- Le type. C'est typique.
Préfigurer: il préfigure. Il a préfiguré. La préfiguration. Transfigurer: il est transfiguré. La transfiguration.2- Se comporter: il se comporte bien. Il s'est bien comporté. Le comportement.
Agir: il agit sagement. Il a agi avec sagesse. Les mauvais agissements. Les conséquences.
Réagir: il réagit positivement. Il a réagi négativement. La réaction. L'action.
Pratiquer: il pratique. Il a pratiqué. La pratique. C'est pratique. Il est pratiquant. C'est impraticable!
Appliquer: il applique le conseil. Il a appliqué. L'application. C'est applicable!
- Son attitude est louable! La piété. L'impiété. La miséricorde. Il est miséricordieux! Il est pieux. Il est impie.
S'habituer: Il s'habitue. Il s'est habitué. L'habitude. Se familiariser: Il s'est familiarisé.
S'apitoyer: il s'apitoie sur son sort. Il s'est apitoyé. C'est pitoyable! Impitoyable. un piteux état. La pitié.
Vaincre: Il faut vaincre le bien par le mal. Il a vaincu le mal. La victoire. Il est invincible.
Triompher: il triomphe. Il a triomphé. Le triomphe. Le trophée.
S'abstenir: Il s'abstient de faire le mal. Il s'en est abstenu. L'abstinence.
Renoncer: il renonce au vice. Il a renoncé à l'injustice. Le renoncement de soi.
Départir: il se départit de sa fidélité. Il s'est départi.
Abdiquer: il abdique. Il a abdiqué. L'abdication.
Rejeter: il rejette les mauvaises habitudes. Ils les a rejeté. Le rejet.
Réprouver: il réprouve. Il a réprouvé. Refouler: il refoule. Il a refoulé. Le refoulement.
Repousser: il repousse. Elle a repoussé ses avances. Le repoussement.
Regretter: il regrette les erreurs du passé. Il a regretté. Le regret.3- Pardonner: Il pardonne le péché. Il a pardonné. Le pardon. Je suis désolé. Je suis navré.
Gracier: il est gracié! La grâce.
- Il est partial. La partialité. Il est impartial. L'impartialité. C'est impardonnable! Il est magnanime!
Pécher: le pécheur pèche. Il a péché. Le péché. Fauter: il a fauté. Il est fautif. Il est indulgent.
Se repentir: il se repent. Il s'est repenti. La repentance. La miséricorde. Il est miséricordieux!
Adhérer: il adhère aux préceptes. Il a adhéré. L'adhésion.
Transgresser: il transgresse la loi. Il a transgressé. La transgression. Le transgresseur.
Enfreindre: il enfreint les lois. Il a enfreint les principes. L'infraction. C'est légale! C'est illicite!
Épier: il épie les fautes. Il les a épiées. Expier: il expie les fautes. Il les a expiées.
Approuver: Il approuve le bien. Il a approuvé. Il est approuvé. L'approbation.
Désapprouver: il désapprouve. Il a désapprouvé. La désapprobation.
Avertir: Il nous avertit. Il nous a averti. L'avertissement. Les avertissements.
Prévenir: il prévient. Il a prévenu. La prévention. C'est préventif. Le prévenu.
Discipliner: Il nous discipline. Il nous a disciplinés. La discipline. Il est indiscipliné.
Réprimander: il réprimande. Il a réprimandé. La réprimande. Tancer: il tance. Il a tancé.
Sermonner: il sermonne. Il a sermonné. Le sermon.
Blâmer: je te blâme. Je t'ai blâmé. Le blâme. Stigmatiser: il stigmatise. Il a stigmatisé. La stigmatisation.
Fuir: il fuit le mal. Il a fui la jalousie. Il est jaloux. La fuite. Le fuyard. Le regard fuyant!
Poursuivre: il poursuit la justice. Il a poursuivi la droiture. Il est droit! Il est juste!
Suivre: Il suit la voie du bien. Il a suivi des mauvaises compagnies.

4- Dévier: il ne dévie pas de sa voie. Il a dévié. La déviance.
S'égarer: il ne s'égare pas. Il s'est égaré. L'égarement. Écarter: il s'est écarté. L'écartement. L'écart.
Tester: il teste. Il a testé. Le test. Le testeur.
Tenter: le tentateur tente constamment. Il a tenté. Succomber: il succombe à la tentation.. Il a succombé.
Céder: Le faible cède. Il n'a pas cédé facilement. Il est faible. La faiblesse.
Résister: il résiste à la tentation. Il a résisté sans se lasser. La résistance. Il est résistant! Irrésistible.
Blasphémer: il blasphème. Il a blasphémé. Le blasphème. Le blasphémateur. L'opprobre.
Maudire: il maudit. Il a maudit. Il est maudit. La malédiction. Le maléfice.
Profaner: il profane. Il a profané. La profanation. Le profane.
Diffamer: il diffame. Il a diffamé. La diffamation.
Menacer: il menace. Il a menacé. La menace. C'est menaçant! Le chantage.
Causer: Il cause du tord à son entourage. Il a causé son malheur. La cause.
Demeurer: Il demeure intègre. Il est demeuré inébranlable! L'intégrité.
Prêcher: Le prédicateur prêché la bonne nouvelle. Il a prêché. La prédication.
Évangéliser: L'évangélisateur évangélise. Il a évangélisé. L'évangile.
Se vouer: Il se voue à dieu. Il s'est voué. Le vœu. Les vœux.
Dédier: il dédie. Il a dédié sa vie. Il s'est dédié.
Se baptiser: Il se baptise. Il s'est baptisé. Le baptême.

5- Prier: Il prie dieu. Il a souvent prié. La prière. La requête. Invoquer: il a invoqué. L'invocation.
Supplier: il supplie. Il a supplié. La supplication. Implorer: il a imploré. L'imploration.
Prosterner: il se prosterne. Il s'est prosterné. La prosternation. Agenouiller: il s'est agenouillé.
Prophétiser: Le prophète prophétise. Il a prophétisé une prophétie.
Prédire: il prédit l'avenir. Il a prédit le futur. La prédiction. L'astrologie. C'est un imprévu.
Préméditer: il prémédite. Il a prémédité. La préméditation.
Prédestiner: il prédestine. Il a prédestiné. La prédestination. Destiner: il est destiné.
Prédisposer: Il est prédisposé. La prédisposition.
Prévoir: Il prévois les évènements. Il a prévu. La prévoyance. Il est prévoyant! Imprévisible.
Présager: il présage. Il a présagé. Le présage.
Persécuter: il persécute. Il est persécuté. La persécution. L'inquisition. L'inquisiteur.
Martyriser: il martyrise. Il est martyrisé. Le martyre. supplicier: il est supplicié. Le supplice.
Tyranniser: il me tyrannise. Il m'a tyrannisé. La tyrannie. Le tyran. Il est sadique. Le sadisme.
Torturer: il le torture. Il l'a torturé. La torture. Le bourreau. Tourmenter: Il a tourmenté. Le tourment.
Opprimer: il opprime. Il a opprimé. Oppresser: il oppresse. Il a oppressé. L'oppression.
Endurer: il endure les épreuve. Il a enduré. L'endurance. Il est endurant!
Persévérer: il persévère. Il a persévéré. La persévérance. Il est persévérant!
Adorer: L'adorateur adore dieu. Il a adoré. L'adoration. C'est adorable!

6- Vénérer: il vénère dieu. Il a vénéré le seigneur. La vénération. Révérer: il révère. Il a révéré. La révérence.
Admirer: il admire. Il a admiré. L'admiration. C'est admirable! Aduler: il est adulé.
Fasciner: il me fascine. Il m'a fasciné. La fascination. C'est fascinant!
Captiver: il captive. Il a captivé. C'est captivant
Servir: Le serviteur sers dieu. Il a servi. Le service. Il est serviable.
Sacrifier: il sacrifie. Il a sacrifié. Le sacrifice. La propitiation.
Sanctifier: il est sanctifié. La sanctification. Le saint. La sainteté.
Sacraliser: il sacralise. Il a sacralisé. La sacralisation. Sacrer: il sacre. Il a sacré. Le sacrilège.
Louer: il loue dieu. Il a loué. La louange. C'est louable! Exalter: il a exalté. L'exaltation.
Glorifier: il se glorifie. Il s'est glorifié. La gloire. La glorification. C'est glorieux! Louanger:
Magnifier: il le magnifie. Il a magnifié. C'est magnifique! Le prestige. C'est prestigieux!
Attribuer: il lui attribue la gloire. Il a attribué. L'attribution. Les attributs.
Promettre: Dieu nous promet le paradis. Il nous a promis l'éternité. La promesse. La vie éternelle.
- C'est définitif. C'est permanent. La permanence.
Espérer: J'espère en sa promesse. J'ai espéré. l'espérance. L'espoir. L'infini. L'infinité.
Désespérer: il désespère. Il est désespéré. Le désespoir. Le chagrin. Cet homme a de la peine.
Sauver: Il nous sauve du désastre. Il nous a sauvé. Le sauveur. Le sauvetage. Le salut.
Bénir: il nous bénit. Il nous a bénis. La bénédiction. Le miracle. C'est miraculeux!
Protéger: il nous protège. Il nous a protégé. La protection. Le protecteur.
Préserver: il préserve. Il a préservé. La préservation. Le préservateur. Le préservatif.

7- Sécuriser: il sécurise l'endroit. Il a sécurisé. La sécurité. C'est sécurisé.
Entourer: il entoure de soin. Il est a entouré.
Fortifier: cela me fortifie. Il m'a fortifié. La fortification. La forteresse. Il est fort.
- Il est énergique. L'énergie. Il est turbulent. La turbulence.
Revigorer: Il se revigore. il s'est revigoré. Il est vigoureux. La vigueur.
Tonifier: il tonifie. Il a tonifié. C'est tonique.
Fragiliser: il est fragilisé. Il est fragile. Il est vulnérable. La vulnérabilité.
Affaiblir: cela m'affaiblit. Il m'a affaibli. La Faiblesse. Faiblir: il a faibli! Fléchir: il a fléchi.
Unir: l'amour unit. Elle a uni les hommes de foi. Ils servent à l'unisson. L'union fait la force!
Réunir: Ils se réunissent. Ils se sont réunis. Rassembler: il se rassemble. Il se sont rassemblés.
S'assembler: Ils se sont assemblés. L'assemblée. Le rassemblement. Grouper: le groupe. (groupé)
Unifier: il unifie. Il a unifié. L'unification. C'est unique. Il est unanime.
Désunir: La haine désunit. Elle a désuni. La désunion. La scission.
Séparer: ils se sont séparés. La séparation. Ils sont inséparables. Scinder: il scinde. Il a scindé.
Disperser: il disperse les cendres. Il les a dispersés. La dispersion.

8- Ruiner: L'homme ruine la terre. Il a ruiné. La ruine. Les dégâts. Les catastrophes naturelles.
- Les tremblements de terre. Les séismes. C'est sismique. Les tsunamis. Les inondations. Les avalanches.
- L'environnement. Les désastres. C'est désastreux. C'est un fiasco! Il est indestructible.
Ravager: il ravage. Il a ravagé. Les ravages du temps. Le ravageur.
- Saccager: il saccage. Il a saccagé. Le saccage. Désoler: c'est désolé. La désolation.

-Détruire
: il détruit la terre. Il a détruit. La destruction. Le destructeur. Les glissements de terrain.
Subir: il subit un préjudice. Il a subi. C'est préjudiciable.
Anéantir: il anéantit. Il a anéanti. L'anéantissement. Causer un dommage: il a causé des dommages.
Écrouler: cela c'est écroulé. L'écroulement. Effondrer: cela c'est effondré. L'effondrement.
Réaliser: Il réalise son dessein. Il a réalisé. La réalisation. Le but de la vie. L'objectif. La perspective.
Intervenir: Il intervient. Il est intervenu. L'intervention. Le dénouement. Le déroulement.
Révéler: Il révèle. Il a révélé. la révélation. Le révélateur. La providence divine.
Répandre: Il répand le message divin. Il a répandu. Éparpiller: il éparpille. Il a éparpillé;
Propager: il propage. Il a propagé. La propagande. La propagation. Le propagateur.
Afficher: il a affiche le poster. Il a affiché. L'affiche. Le panneau d'affichage.
Accomplir: Il accomplit la volonté divine. Il a accompli. L'accomplissement.
Achever: il achève sa victoire. Il a achevé. L'achèvement.

9- Créer: Le créateur crée. Il a créé. La création. La créature.
Devoir: je te dois l'honneur. J'ai dû le respect. Le devoir. Rendre hommage:
Honorer: l'enfant honore ses parents. Il les a honorés.
Se respecter: Ils se respectent réciproquement. Ils se sont respectés mutuellement.
- Ils se respectent l'un l'autre. Ils se respectent les uns les autres. C'est réciproque!
Se préoccuper: Il se préoccupe des autres. Ils est préoccupé. La préoccupation. c'est préoccupant!
Encourager: Le courageux encourage les autres. Il a encouragé. Il es courageux. Le courage.
Réconforter: il réconforte. Il a réconforté. Après l'effort le réconfort.
Décourager: La peur décourage. Il a découragé. c'est décourageant! C'est encourageant!
Démoraliser: il se démoralise. Il s'est démoralisé. C'est démoralisant.
Se réunir: Les fidèles se réunissent pour adorer. Ils se sont réunis. La réunion. La bible. Les chrétiens.
- Le christianisme. La chrétienté. Le culte. C'est cultuel! L'œcuménisme. Communauté religieuse.
- Le clergé. C'est un laïque! La laïcité. Quêter: il fait la quête. La secte. Le séminaire. Le séminariste.
- Le catholicisme. Les catholiques se réunissent dans une église. La messe. Le monastère. La chapelle.
- La paroisse. Les paroissiens. Les ouailles. Le moine. Le prêtre. L'évêque. Le disciple. L'apôtre. Le curé.
- L'islam. L'islamisme. Les musulmans se réunissent dans une mosquée. L'imam. Le coran. La soutane.
- Le Judaïsme. Les juifs se réunissent dans une synagogue. Le rabbin. La thora.

10- Jeûner: ils jeûnent. Ils ont jeûné. Le jeûne. Jubiler: ils ont jubilé. Le Jubilé.
- Le protestantisme. Les protestants se réunissent dans un temple. Le pasteur. Le sanctuaire.
- Le bouddhisme. Le bouddhiste. Bouda. Le prosélytisme. Le prosélyte. Le pèlerin. Le pionnier.
- Le paradis. L'enfer. Le purgatoire. Le nirvana. Le monde charnel. Le monde spirituel. C'est corporel.
- La chair. L'esprit. La spiritualité. Il est spirituel! Il est charnel! C'est un fanatique! C'est physique.
Diaboliser: Le diable. C'est diabolique! Le dragon! Les démons. C'est démoniaque! Les transes.
Envoûter: le sorcier envoûte. Il est envoûté. Ensorceler: L'envoûteur ensorcelle. Il a ensorcelé.
Mystifier: il mystifie. C'est mystifié. La mystification. Le mystère. C'est occulte.
Mythifier: il mythifie. Il a mythifié. Le mythe. C'est mythique! La prémonition. C'est prémonitoire.
- Le magicien. La magie. Le prestidigitateur. L'illusionniste. L'illusionnisme. L'illusion. C'est illusoire!
Expulser: il expulse. Il a expulsé. L'expulsion. Le spiritisme.
Hanter: le château est hanté! Les fantômes. Le spectre. La sorcellerie. L'envoûtement. Les fables.
Hypnotiser: il hypnotise. L'hypnotiseur a hypnotisé. L'hypnose. Le talisman.
- La fiction. C'est fictif! La science
-fiction. La superstition. Il est superstitieux! L'objet fétiche.
Ritualiser: il ritualise. Il a ritualisé. Le rituel. La tradition. Les traditions. C'est traditionnel!
- Le sortilège. Le sort. Jeter les sorts. La potion magique.

La politique

1- Représenter: Le président de la république représente le pays. Il a présenté. La présentation.
Diriger: Le premier ministre dirige le gouvernement. Il a dirigé. La direction.
Gouverner: il gouverne. Il a gouverné. Politiser: c'est politisé. La politique.
Présider: il préside. Il a présidé. La présidence. Les présidentiels. Il est présentable.
- Le gouverneur. Le maire. La mairie. Le député. La première dame. Les ministres.
- La monarchie. Le monarque. La démocratie. Les démocrates. Les républicains.
Démocratiser: il démocratise. Il a démocratisé. La démocratisation.
Dominer: Le dictateur domine. Il a dominé grâce à la dictature. La domination. Prédominer:
Emparer: il s'empare d'un empire. Il s'est emparé d'une nation. L'empereur. L'impératrice. L'empire.
Gérer: L'administrateur gère. Il a géré. La gestion de l'immeuble. Le gestionnaire.
Administrer: il administre un bien. Il a administré. L'administration. Le fonctionnaire. La fonction publique.
Immiscer: il s'immisce dans la politique. Il s'est immiscé. L'immixtion.
Militer: il milite pour le parti. Il a milité. Le militant. Le partisan.
Élire: L'électeur élit le premier ministre. Il est élu. L'élection.
Oindre: il oint comme roi. Il est oint. L'onction.
Élaborer: Les députés élaborent les lois du pays. Ils ont élaboré. L'élaboration. Le sénateur. Le sénat.
Statuer: il statue. Il a statué. Le statut.
Promulguer: il promulgue. Il a promulgué. La promulgation.2- Régir: il régit. Il a régi. Les règles. Réguler: il a réguler. La régulation. Les règles.
Règlementer: il règlemente. Il a règlementé; la réglementation. Le règlement. Les politiciens.
Régulariser: il régularise. Il a régularisé. La régularisation.
Abolir: Ils abolissent les lois. Ils ont aboli. L'abolition.
Abroger: il abroge la loi. Il a abrogé. L'abrogation de la peine de mort. La peine de prison.
Annuler: Il annule. Il a annulé. L'annulation.
Recenser: Le gouvernement recense la population. Il a recensé. Le recensement. La surpopulation.
Dénombrer: Je dénombre. J'ai dénombré. Le dénombrement. Le nombre. Ils sont nombreux.
- Le partie politique. Le communisme. Le socialisme. Le capitalisme. L'écologiste. L'écologie.
- La solidarité. Il est solidaire. La mutuelle. C'est mutuel. C'est réciproque.
Syndicaliser: C'est syndicalisé. Le syndic. Le syndicat.
Régner: Le roi et la reine règnent sur leur royaume. Ils ont régné. La royauté. Le château fort. Le sceptre.
Accéder: Il accède au trône royal. Il a accédé. L'accession. L'accès. C'est accessible. C'est inaccessible.
Introniser: il est intronisé roi. L'intronisation d'un roi. Le palais royal. Le manoir. La tour. La muraille.
Instaurer: il instaure un royaume. Il a instauré. L'instauration.
Couronner: Il est couronné. Le couronnement. La couronne. Le diadème.
Sceller: il scelle. Il a scellé. Le sceau impérial.
Hiérarchiser: C'est hiérarchisé! La hiérarchie. C'est hiérarchique! La hiérarchisation.3- Conspirer: Il conspire. Il a conspiré. Le conspirateur. La conspiration.
Comploter: Il complote un coup d'état. Il a comploté. Le complot. Le complice. La complicité.
Impliquer: il s'implique trop. Il est impliqué. L'implication. Cela implique.
- Le prince. La princesse. la principauté. La principauté.
- Le comte. La comtesse. Le duc. La duchesse. Le marquis. La marquise. Sa majesté. Majestueux.
- La noblesse. Le noble. La seigneurie. Le seigneur. Le souverain. La souveraineté. C'est somptueux.
- Le sultan. L'émir. Le pacha. Le dictateur. La dictature. Le nazisme. Le nazi.
- La mafia. Le milieu mafieux. La pègre.
Voter: Il vote pour lui. Il a voté pour elle. Le vote. Le bulletin de vote. L'urne. Le référendum. Le scrutin.
S'opposer: Il s'oppose à eux. Il s'est opposé à moi. L'opposant. L'opposition. C'est un opposant. La pétition.
Rivaliser: il rivalise. Il a rivalisé. Le rival. La rivalité. Le suffrage universel.
- L'ambassade. L'ambassadeur. L'ambassadrice.
Peupler: il peuple la terre. Il a peuplé. Le peuplement de la terre. La population de la planète. Le peuple.
Populariser: C'est popularisé. c'est populaire. La tribu. C'est tribal. L'indigène.
Moderniser: le monde se modernise. Il s'est modernisé. La modernisation. C'est moderne!
Mondialiser: il mondialise. Il a mondialisé. La mondialisation. C'est mondial! Le monde.
Globaliser: il globalise. Il a globalisé. La globalisation. C'est global! Le globe terrestre.
Individualiser: il individualise. Il a individualisé. L'individualisation. L'individu. C'est individuel.
Personnaliser: c'est personnalisé. C'est personnel. La personnalisation. C'est impersonnel.
Personnifier: il personnifie. Il a personnifié. La personnification.4- Arrêter: La police arrête le voleur. Il a arrêté. Il est arrêté. L'arrestation. Les empreintes digitales.
Neutraliser: il neutralise. Il a neutralisé. Il est neutralisé. La neutralité. Il est neutre.
Menotter: il menotte le malfrat. Il a menotté le malfaiteur. Les méfaits. Les menottes.
Accuser: L'avocat général accuse. Il a accusé. Il est accusé. L'accusé. L'accusation.
Incriminer: il l'incrimine. il est incriminé. L'incrimination.
Soupçonner: il le soupçonne. Il l'a soupçonné. Le soupçon. C'est insoupçonnable!
Suspecter: il suspecte. Il a suspecté. Le suspect. La suspicion. Il est suspicieux.
Ficher: Il est fiché. La fiche. Lister: il liste. Il a listé. La liste.
Présumer: il présume. Il est présumé innocent. La présomption d'innocence.
Innocenter: il est innocenté. Il est innocent. L'innocence. Le litige. C'est litigieux!
Investiguer: l'investigateur investigue. Il a investigué. L'investigation.
Culpabiliser: Il culpabilise. Il a culpabilisé. Il est coupable. La culpabilité.
Défendre: L'avocat défend le prévenu. Il a défendu. La défense.
Protester: Il proteste. Il a protesté. La protestation. Grogner: il a grogné. Le grognement.
Murmurer: il a murmuré. Le murmure. Grommeler: il a grommelé.
Légiférer: le législateur légifère une loi. Il a légiféré. La législation. Promulguer: il a promulgué.
Légitimer: il légitime la loi. Il a légitimé. La légitimité. C'est légitime. C'est illégitime.
Légaliser: il légalise. Il a légalisé. La légalité. C'est légal. C'est illégale. L'illégalité. Légalement.
Privatiser: il privatise. Il a privatisé. La privatisation.5- Libéraliser: c'est libéralisé. La libéralisation. C'est un travail libéral.
Juger: Le juge juge le malfaiteur. Il a jugé le meurtrier. Le jugement suprême. La suprématie.
- Le magistrat. La magistrature. Le tribunal de grande instance. C'est juridique. La juridiction.
Procéder: il procède à une arrestation. Il a procédé. La procédure judiciaire. Il est procédurier. Le procédé.
Procurer: il procure. Il a procuré. Le procureur. Le processus.
Constituer: il constitue. Il a constitué. La constitution. Reconstituer: il a reconstitué. La reconstitution.
Jurer: Il jure par un serment. Il a juré. Le jurement.
Intenter: il intente un procès. Il a intenté. Intercéder: l'avocat intercède. Il a intercédé. L'intermédiaire.
Délibérer: le juré délibère. Il a délibéré. La délibération. La jurisprudence.
Condamner: il condamne le crime. Il a condamné. La condamnation. La criminalité. Le criminel.
Exécuter: Le bourreau exécute la sentence. Il a exécuté. Il est exécuté. L'exécution. L'exécutif.
Acquitter: il est acquitté. L'acquittement. La caution.
Avouer: Sous la pression il avoue sa faute. Il a avoué. c'est inavouable! Les aveux.
Récuser: il récuse. Il a récusé. Recourir: il recourt à la force. Il a recouru au tribunal. Le recours.
Récidiver: il récidive. Il a récidivé. La récidive.
Encourir: il encoure deux ans de prison avec sursis. Il encouru la peine capitale. La taule.
Énoncer: le juge énonce la sentence. Il a énoncé la peine de mort. L'énoncé.
Annoncer: il lui annonce froidement. Il lui a annoncé. La prison. L'impunité. Le taulard.
Interpeller: le policier interpelle le bandit. Il a interpellé le malfaiteur. L'interpellation.6- Punir: Il punit le voleur. Il est puni à une lourde peine d'emprisonnement. La punition.
Châtier: il le châtie. Il l'a châtié. Le châtiment.
Incarcérer: il est incarcéré. L'incarcération. Le milieu carcéral. Le délit. Écrouer: Il est écroué.
S'évader: il s'évade de prison. Il s'est évadé. L'évasion. Il est en cavale.
Emprisonner: Il emprisonne L'assassin. Il est emprisonné. L'emprisonnement. Le pénitencier.
Enfermer: il enferme le prisonnier. Il l'a enfermé en prison. Il est enfermé. L'enfermement.
Purger: Il purge sa peine de prison. Il a purgé. Le surveillant. La surveillance.
Surveiller: le gardien surveille. Il a surveillé. Guetter: il a guetté. Le guetteur. Faire le guet.
Patrouiller: il patrouille. Il a patrouillé. La patrouille. La ronde.
Vadrouiller: il vadrouille. Il a vadrouillé. La vadrouille. Le vadrouilleur.
Compromettre: il compromet ces chances. Il a compromis son avenir. Le compromis.
Se rebeller: il se rebelle. Il s'est rebellé. La rébellion. Le rebelle. Rebiffer: il s'est rebiffé.
Se révolter: il se révolte; il s'est révolté. La révolte. La sédition. Un acte crapuleux. C'est une crapule!
Révolutionner: il révolutionne. Il a révolutionné. La révolution. Riposter: il riposte. Il a riposté. La riposte.
Terroriser: il terrorise. Il a terrorisé. Le terrorisme. Les terroristes. La terreur.
Se soumettre: il se soumet à la décision. Il s'est soumis. La soumission.
Subordonner: il est subordonné. La subordination. Le subalterne. Subjuguer: Il subjugue. Il a subjugué.
S'opposer: il ne s'oppose pas. Il ne s'est pas opposé. L'opposition.7- Témoigner: Il témoigne. Il a témoigné. Le témoin. Le témoignage.
Porter témoignage: Je porte témoignage. J'ai porté témoignage.
Entraver: Il entrave la justice. Il a entravé les démarches. L'entrave.
Faire appel: Il fait appel devant la cours de justice. Contester: il conteste. Il a contesté. La contestation.
Se plaindre: il se plaint des conditions. Il s'est plaint de toi. La plaidoirie. Le réquisitoire.
Porte plainte: Il porte plainte contre toi. Il a porté plainte. La plainte.
Autoriser: le juge autorise son arrestation. Il a autorisé sa détention. L'autorité. Il est autoritaire.
Le détenu: Il est détenu. L'autorisation. L'autorité.
Garder: le gardien de prison garde le prisonnier. Il l'a gardé. La garde.
Permettre: il permets. Il a permis. c'est permis! C'est défendu! La permission.
Revendiquer: il revendique. Il a revendiqué. La revendication. Divulguer: il divulgue. Il a divulgué.
Interdire: Il interdit. Il a interdit. C'est interdit d'interdire! L'interdiction.
Prohiber: c'est prohibé. La prohibition.
Conseiller: l'avocat conseille. Il a conseillé. Le conseil. Le conseiller.
Suggérer: il suggère. Il a suggéré. La suggestion.
Préconiser: il préconise. Il a préconisé. La préconisation.
Recommander: il recommande. Il a recommandé. La recommandation.
Exhorter: il exhorte l'accusé. Il a exhorté. L'exhortation.
Convaincre: Il convainc le tribunal. Il est convaincu de son innocence. La conviction.8- Exclure: Il exclut. Il est exclu de la société. L'exclusion. Répudier: il répudie. Il a répudié.
Bannir: il est banni. Le bannissement. Révoquer: il révoque. Il a révoqué. La révocation.
Proscrire: il proscrit. Il a proscrit. Il est proscrit. La proscription.
Priver: Il le prive de liberté. Il est privé. La privation.
Libérer: Le libérateur libère. Il est libéré de prison. La libération. La liberté.
Assassiner: l'assassin assassine. Il a assassiné. C'est un assassin. Le meurtre. L'homicide.
Massacrer: il massacre. Il a massacré. Ils ont été massacrés. Le massacre.
Zigouiller: il zigouille. Il a zigouillé.
Empoisonner: il empoisonne. Il a empoisonné. Le poison. L'arsenic. C'est nocif!
Tuer: le tueur tue avec un revolver. Il a tué avec un pistolet. La tuerie. Flinguer: j'ai flingué.
Tirer: le tireur tire avec un fusil. Il a tiré sur la cible. Il manque la cible. Le tir. Le flingue.
Viser: je vise. J'ai visé. Le viseur. Rater: il rate la cible. Il a raté. Le ratage. Le gilet pare-balles.
Poignarder: il poignarde quelqu'un. Il a poignardé. Le poignard.
Égorger: il égorge. Il a égorgé. L'égorgement. Étrangler: il a étranglé. L'étranglement. Un vaurien.
Agoniser: le blessé agonise. Il a agonisé. L'agonie.
Verser: Il verse le sang innocent. Il a versé le sang. Le versement de sang. Les plaquettes sanguines.
Se battre: Les voyous se battent entre eux. Ils se sont battu entre gangs. La bataille.
Se bagarrer: ils se bagarrent. Ils se sont bagarré. La bagarre. Les hooligans. Le pugilat. Il est pugnace.
Frapper: il frappe quelqu'un. Il a frappé du poing. Gifler: il le gifle. Il l'a giflé. La gifle. La claque.9- Pincer: je te pince. Je t'ai pincé. Le pincement. Donner la fessé: les fesses.
Uriner: j'urine. J'ai uriné. L'urinoir.
Pisser: j'ai pissé. La pisse. Les excrément. La fiente de l'oiseau.
Péter: il pète. Il a pété. le pet. Faire pipi. Faire caca. La pipi. La caca.
Fouetter: il fouette avec un fouet. Il a fouetté. Flageller: il est flagellé. La flagellation.
Maltraiter: il maltraite. Il a maltraité. Il est maltraité. La maltraitance.
Abuser: il abuse de son pouvoir. Il a abusé. L'abus de confiance.
Violer: il viole la loi. Il l'a violée. La violation de la loi. La violence.
Violer: il viole une femme. Il l'a violée. Elle est violée. Le viol. Il est violant!
Agresser: l'agresseur agresse. Il a agressé. L'agression. Il es agressif.
Attaquer: il attaque. Il a attaqué. L'attaque. L'attaquant. Le délit de fuite.
Voler: il vole l'argent. Il a volé un coffre fort. Le voleur. Le vol. frauder: il a fraudé. La fraude.
Détourner: il détourne des fonds. Il a détourné. Le détournement. Holdup. Hors-la-loi.
Dérober: Le voleur dérobe la nuit. Il a dérobé des documents secrets. L'effraction.
Receler: il a recelé. Le receleur. La recèle. Le recel.
Magouiller: il magouille. Il a magouillé. La magouille. Le magouilleur.
Trafiquer: il trafique. Il a trafiqué. Le trafic. Le trafiquant. Traficoter: Il traficote. il a traficoté.
Braquer: il braque la banque. Le braqueur a braqué. Le braquage. Le clan. Le gang.
Cambrioler: il cambriole. Il a cambriolé. Le cambriolage. Extorquer: il a extorqué.
Escroquer: L'escroc escroque. Il a escroqué des bijoux. C'est de l'escroquerie.10- Racketter: il rackette. Il a racketté. Le racket. La racaille. Truander: il truande. Il a truandé. Le truand.
Vandaliser: il vandalise. Il a vandalisé. Le vandale.
Falsifier: il falsifie les billets. Il a falsifié. Le faussaire. La falsification.
Fausser: c'est faussé! C'est faux! C'est vrai. C'est la vérité. C'est véridique.
Dépouiller: il dépouille ses victimes. Il a dépouillé. Le dépouillement.
Piller: il pille. Il a pillé. Le pillage. Le pilleur. Spolier: il spolie. Il a spolié. La spoliation. Le spoliateur.
Défier: Il défie. Il a défié le régiment de gendarmerie. La troupe des soldats. La corporation. L'escadron. Le défi.
Provoquer: Il me provoque. il m'a provoqué. La provocation. Le provocateur.
kidnapper: le kidnappeur kidnappe un enfant. Il a kidnappé. Le kidnapping. L'otage.
Séquestrer: il séquestre une personne. Il a séquestré. La séquestration.
Racheter: il le rachète. Il l'a racheté. Le rachat. Le racheteur. Rédimer: il rédime. Il a rédimé.
Rançonner: il rançonne. Il a rançonné. La rançon.
Angoisser: il angoisse. Il est angoissé. Les angoisses. C'est angoissant!
- L'anxiété. Il est anxieux! Il a peur. La peur. Le peureux. Horrifier: il est horrifié. L'horreur.
Paniquer: il panique. Il a paniqué. La panique. Tétaniser: il est tétanisé.
Apeurer: il est apeuré! La peur. Effrayer: il est effrayé! L'effroi. C'est effrayant! La phobie.
Terrifier: il est terrifié. La terreur. Traumatiser: il est traumatisé. Le traumatise. Pétrifier: il est pétrifié.
Craindre: il craint. Il a craint. La crainte. Le monstre. C'est monstrueux! La monstruosité.
Redouter: il redoute. Il a redouté. C'est redoutable!
Défaillir: il défaille de peur. Il a défailli. La défaillance. Elle est défaillante.11- Dresser: le gendarme dresse une contravention. Il lui a dressé une amende.
Verbaliser: il verbalise. Il a verbalisé.
Matraquer: Le gardien matraque le détenu. Il l'a matraqué avec une matraque.
Lever: Le soldat lève le drapeau. Il l'a levé. La levée du drapeau. L'étendard.
Militariser: c'est militarisé! Le militaire. La milice. Le matricule du soldat.
Sommer: je te somme d'arrêter. Il a sommé. La sommation. L'ultimatum.
Parader: ils paradent. Ils ont paradé. La parade militaire. L'uniforme. C'est uniforme. L'uniformité.
Enrôler: le soldat s'enrôle dans l'armée. Il s'est enrôlé. Recruter: il est recruté. Le recrutement.
Réformer: il réforme. Il a réformé. La réforme.
Occuper: ils occupent un territoire. Ils ont occupé le terrain. L'occupation.
Mobiliser: il mobilise. Il est mobilisé pour une mission. La mobilisation.
Réquisitionner: il réquisitionne. Il a réquisitionné. La réquisition.
Baisser: Le marin baisse le fanion. Il l'a baissé. Le drapeau est en berne. Le matelot.
Abaisser: il abaisse. Il a abaissé. Rabaisser: il le rabaisse. Il a rabaissé. Le rabaissement.
Envahir: Le guerrier envahit le territoire. Il a envahi. Envahissement. La légion. Le légionnaire.
Espionner: il espionne. Il a espionné. L'espion. L'espionnage. L'espionnage industriel.
Capturer: il capture. Ils ont capturé un ennemi. La capture.
Assiéger: il assiège. Il a assiégé. Il est assiégé. Le siège.
Capter: il capte des ondes. Il a capté la radio. Le capteur.
Transmettre: il transmet. Il a transmis. La transmission.12- Moduler: il module. Il a modulé. Le modulateur de fréquence. La modulation. Le bouton.
Coder: il code le message. Il a codé. Le code. Décoder: il a décodé. Le décodeur.
Assaillir: il assaille ses ennemis. Il les a assaillis. L'assaut. Le char. Le raid.
Exterminer: il extermine. Il a exterminé. L'extermination. L'exterminateur. L'holocauste.
Éliminer: il élimine. Il a éliminé. L'élimination. Le ghetto. Le génocide.
Camper: ils campent dans un camp. Ils ont campé. Le campement. Un acte héroïque.
Se battre: Le militaire se bat à la guerre. Il s'est battu. La paix. Le pacifique. Le héros de guerre.
Combattre: il combat son adversaire. Il a combattu. Le combat. Le combattant.
Infliger: il lui inflige une défaite. Il a infligé.
Exploser: La bombe explose. Elle a exposé. L'explosion. Les canons. Imploser: il a implosé. Le réacteur.
Dynamiter: il dynamite. Il a dynamité. La dynamite. Le démineur.
Bombarder: Le pays est bombardé. Le bombardement. La bombe. Le fossé. Le gouffre.
Miner: il mine le terrain. Il est miné. Les mines. L'arsenal militaire.
Déminer: il démine le champs. Il est déminé. Le démineur. Les obus.
Déformer: le terrain est déformé. La déformation. Gondoler: il est gondolé.
Armer: il arme son fusil. Il est armé. L'armement. Les missiles. Le lance-missile. Le lanceur.
Munir: il se munit. Il s'est muni d'une arme. La munition. Les munitions. Prémunir: il s'est prémuni.
Mitrailler: il mitraille. Il a mitraillé. La mitraillette. La mitrailleuse. Le pétard.
Propulser: il se propulse. Il a propulsé la fusée. La propulsion. Le propulseur.
Désarmer: il désarme son arme. Elle est désarmée. Le désarmement.13- Pacifier: il pacifie. Il a pacifié. La pacification. Le pacifiste. Le pacifisme. Le pacificateur.
Parachuter: il parachute. Il a parachuté. Le parachute. Le parachutage. Le parachutiste. Le para pente.
Ravitailler: il se ravitaille. Il s'est ravitaillé. Le ravitaillement. Les victuailles.
Rationner: il rationne. Il a rationné. La ration. Le rationnement.
Ordonner: il ordonne aux troupes de soldats. Il a ordonné. L'ordre de l'officier. C'est officiel. Intimer:
Commander: le commandant commande son armée. Il a commandé. Le commandement.
S'allier: les pays s'allient pour la guerre. Ils se son alliés. L'alliance. Rallier: ils se sont rallié. Le ralliement.
Liguer: ils se liguent entre eux. Il se sont ligués l'un l'autre. La ligue. Les pourparlers.
Ratifier: il ratifie le traité. Il a ratifié. La ratification. Pactiser: il pactise. Il a pactisé. Le pacte. Le pactisant.
Capituler: ils capitule. Ils ont capitulé. Humaniser: ils ont humanisé. L'humanisation. L'humanité.
S'enfuir: L'ennemi s'enfuit devant la menace. Il s'est enfui. La fuite.
Échapper: il s'échappe de la prison. Il s'est échappé.
Dérouter: Il déroute. il est dérouté. La déroute. La débâcle.
- La dictature. Le dictateur. Le couvre feu. La loi martiale.
Déserter: le déserteur déserte. Il a déserté. La désertion.
S'acharner: il s'acharne. Il s'est acharné. L'acharnement.
Encercler: il encercle son ennemi. Il a encerclé. L'encerclement. La stratégie. Le stratège. Le subterfuge.
Risquer: Il risque sa vie. Il a risqué tout perdre. Le risque. Le danger. C'est dangereux! La tactique.
- C'est nuisible. C'est néfaste. Le péril. C'est périlleux.
Oser: Il ose dire la vérité. Il a osé le faire. C'est osé! C'est pertinent. La pertinence.14- Survivre: le survivant survit. Il a survécu. La survivance. La longévité. Revivre: il revit.
- L'armée de terre. L'armée de l'air. L'aviation. La marine. L'escadron militaire.
Médailler: il est médaillé. Grader: il est gradé. La médaille d'honneur. L'insigne.
- Le caporal. Le sergent. L'adjudant. Le capitaine. Le commandant. Le général.
- Les sous-officiers. L'officier. L'amiral. Le lieutenant. La médaille. Le médaillon. Le grade.
Se retirer: il se retire de l'armée. Il s'est retirer pour prendre sa retraite.
- Il a une pension d'invalidité. Le pensionnaire. Le pensionnat. Les invalides de guerre. Le vétéran.Les animaux et les plantes

1- Les animaux de compagnie:
Aboyer: Le chien aboie. Le lévrier a aboyé. L'aboiement.
Mordre: il mord. Il m'a mordu. Les crocs. Mordiller: il mordille. Il a mordillé.
Miauler: Le chat miaule. Il a miaulé. Le miaulement. Griffer: il griffe. Il m'a griffé. La griffe.
Ronronner: il ronronne. Il a ronronné. Le ronronnement. Laper: il lape. Il a lapé.
Toiletter: le toiletteur toilette le chaton. Il a toiletté le chiot. La toilettage.
- Le vétérinaire. Le véto. La clinique vétérinaire. Le soigneur.2- Les fleurs:
La rose. La tulipe. Le lilas. Le lys. La marguerite. Le coquelicot.
L'orchidée. Le mimosas. Le bleuet. L'anémone.

Les plantes:
le rosier. Le géranium. Le cactus. Le Lierre. L'ortie. Le chardon.
La canne. Le bambou. Le roseau. La bruyère. La fougère.
Le bougainvillier.
Les épices. Le thym. Le romarin. Le basilic. La ciboulette.
La camomille. La verveine. Le tilleul. Le thé. Absinthe.

Les arbres:
Le palmier. Le chêne. Le pin. Le sapin. Le cyprès. Le cèdre.
L'eucalyptus. Le platane. L'érable. L'épicéa. Le saule.
Le buis. Le bouleau. Le séquoia.
Le tronc de l'arbre. La branche de l'arbre. La feuille de l'arbre.
Les troncs des arbres. Les branches des arbres. Les feuilles des arbres.
Le coton. La soie.


3- Les arbres fruitiers:
Le pommier. Le citronnier. L'oranger. Le bananier. La vigne.
Le poirier. Le pêcher. L'abricotier. Le cerisier. Le prunier.
L'olivier. L'olive. L'avocatier.
Le noyer. La noix. Le châtaignier. La châtaigne.
L'amandier. L'amande. Le marronnier. Le dattier. La datte.
Le noisetier. La noisette. Le cocotier. La noix de coco.
Le caféier. Le café. Le cacaoyer. Chocolat. Le théier. Le thé.

Les fruits:
La banane. L'orange. La mandarine. Le melon. La pastèque. Le raisin.
La pomme. La poire. La pêche. L'abricot. La mangue.
Le cerise. Le griotte. La fraise. La framboise. L'ananas.
Le pamplemousse. La figue. Le kaki. La prune. Le citron.


4- Les légumes:
Le chou. La carotte. L'ail. L'ognon. L'échalote. Le poivron.
La tomate. La pomme de terre. Le persil. Le poireau.
Le concombre. Le cornichon. Les haricots. Les petits pois.
Les fèves. Le maïs. Le blé. L'orge. L'avoine. Un épi de blé.
Le riz. L'épinard. La semoule. Le tournesol. Le champignon.
La courge. La courgette. La salade. La laitue. Les endives.
La betterave. Le radis. L'aubergine. La citrouille. Le céleri.
L'asperge. L'artichaut. Le salsifis. La rhubarbe.

Arroser: le jardinier arrose les fleurs. Il les a arrosées. L'arrosage.
Fleurir: Le bourgeon de la rose fleurit. Il a fleuri. La fleuraison. Les plantes exotiques.
Bourgeonner: l'arbre bourgeonne. Il a bourgeonné. La fleur. la feuille. La pétale. La tige.
Croître: La plante croît. Elle a crû. S'accroître. La production s'accroît. Elle s'est accrue.
Développer: Elle se développe. Elle s'est développé. Le développement. La croissance.
Enraciner: les plantes sont bien enracinées. L'enracinement. La racine. Les racines. Le pot de fleur.
Faner: elle fane. Elle a fané. La fanage. Se flétrir: elle se flétrit. Elle s'est flétri. Le flétrissure.5- Les poissons et les crustacés.
Le thon. La raie. L'espadon. Le requin. La truite. Le saumon.
Le brochet. La morue. Le merlan. Le mérou. La sardine.
L'anchois. Le hareng. La daurade. La carpe.
Le crabe. La langouste. Le calmar. Le poulpe. La seiche.
La pieuvre. L'anguille. L'écrevisse. La crevette. La moule. L'huître.

Les animaux marins:
l'orque. La baleine. Le cachalot. Le phoque. Le dauphin.
Le pingouin. Le morse. Le narval. L'ours polaire.
Le crocodile. L'alligator.
Les mammifères marins vivent dans les fonds marins.
s'accoupler: ils s'accouplent. Ils se sont accouplé. L'accouplement. Copuler: ils ont copulé.
Féconder: ils fécondent. Ils ont fécondé. La fécondation. Le rut.
Reproduire: ils se reproduisent. Ils se sont reproduits. La reproduction. Le reproducteur.
Procréer: il procrée. Il a procréé. La procréation. Le zoo. La zoologie.
Pulluler: Ils pullulent. Ils ont pullulé. Le pullulement. Inséminer: elle est inséminée. L'insémination.
Foisonner: ils ont foisonné. Le foisonnement. Fourmiller: le fourmillement.
Proliférer: ils prolifèrent. Ils ont proliféré. La prolifération.6- Les animaux sauvages:
Le loup hurle. Le renard est rusé. Le coyote. Le chacal.
L'ours. L'ourson. Le cheval sauvage galope. Le poulain.
Le lion. Le tigre. Le léopard. Le guépard. Le jaguar. La hyène.
L'éléphant. La girafe. Le rhinocéros. L'hippopotame.
Le chameau. Le dromadaire. Le zèbre. Le buffle.
Le singe fait des grimaces. Le chimpanzé. Le gorille.
La tortue. Le serpent. L'iguane. Le raton. Le blaireau. La belette.
Le cerf. La biche. La gazelle. L'antilope. Le chevreuil.
Le sanglier. Le bison. Le renne. L'élan. Le bouquetin.
Le kangourou. Le lama. Le koala. Le castor.
- Les espèces. Les variétés. Les carnivores. les herbivores. Les frugivores. Les insectivores.
Rugir: Le lion rugit. Il a rugit. Le rugissement du lion. Le fauve. Il est féroce! La férocité.
Hurler: Le loup hurle. Il a hurlé. Les hurlements du loup. Le mâle et la femelle.
Dévorer: les félins dévorent la gazelle. Ils ont dévoré une proie. Les rapaces. Les prédateurs.
Dompter: le dompteur dompte le lion. Il l'a dompté. Le dompteur. Le domptage. Indomptable.
- La savane. Le safari. La flore et la faune. La gueule du lion. Les pattes. Le sabot. La queue du loup.7- Les animaux de la ferme:
L'étable. Le poulailler:
La volaille. La poule pond des œufs. Le coq chante.
Le poussin. Le canard. Le caneton. La dinde. Le dindon.
L'oie. Le paon.

les animaux domestiques:
L'âne. Le poney. Le porc. Le cochon. La vache. Le veau.
Le taureau. Le bœuf. La laine du mouton. La brebis est docile.
L'agneau. Le chevreau. La chèvre est rebelle. Hérisson.
Le lapin. Le lièvre.

Le rat. La souris. La taupe. La grenouille. Le crapaud.
Le hamster. Le cobaye. La loutre. Le furet.
Le gecko. Le lézard. La salamandre. Le caméléon.
Ruminer: la vache rumine. Elle a ruminé. Le ruminant.
Ronger: le rat ronge. Il a rongé. Le rongeur. Le rongement.8- Les oiseaux:
Le rapace. L'aigle. Le vautour. Le faucon. Le condor.
Le cygne. La cigogne. Le flamant. L'autruche. Le hibou. La chouette.
Le moineau. Le canari. La pie. Le pigeon. La tourterelle. La caille.
L'hirondelle. Le rossignol. La mouette. Le héron. L'albatros.
Le perroquet. La perruche. Le faisan. Le coucou. Le corbeau.
Le cormoran. Le pélican. La bécasse. La buse. Le colibri. Le pivert.
L'alouette. La sterne. La chauve-souris.
Voler: L'oiseau vole avec les ailes. Il a volé dans le ciel. L'instinct. C'est instinctif. C'est inné.
S'envoler: l'oiseau s'envole avec des battement d'ailes. Il s'est envoler. L'envol.
Déployer: l'aigle déploie ses ailes. Il les a déployées. Le déploiement.
Percher: il se perche. Il s'est perché. Le perchoir.
plumer: il a plumé le poulet. La plume. Le plumage. Déplumer: il est déplumé.
S'abriter: Les oisillons s'abritent sous son aile. Ils se sont abrités. L'abri. Piailler: ils ont piaillé.
Pondre: la poule pond des œufs. Elle les a pondu. La ponte. La pondeuse. Il fait son nid. Le poussin.
Couver: il couve les œufs. Il les a couvé. La couveuse. Le nid. La cage aux oiseaux.
Éclore: ils éclosent. Ils ont éclos. L'éclosion. L'incubateur. L'incubation.
Migrer: Les oiseaux migrateurs migrent au printemps. Ils ont migré. La migration.9- Les insectes:
L'insecte me pique avec une piqûre. (piquer; il a piqué)
Le papillon. La chenille. Le moustique. L'abeille. La guêpe.
Le frelon. Le bourdon. La mite. L'araignée. La mouche.
La mante religieuse. Le scorpion. Le scolopendre.
Le ver. La termite. La puce. Le scarabée. Le cafard.
La blatte. La fourmi. La sauterelle. La libellule. Le criquet.
Le grillon. La coccinelle. La cigale. La sangsue. L'escargot. La limace.Exercices

English sentences and their pronunciation
Alphabet
The most used questions
The family
The house
To sleep - To eat - To drink
The doctor
The time(weather)
The daily activities
The sport
The work and the rest
The school
The finances
The transport
The leisure activities
The senses
The qualities and the defaults
The faith
The politics
The animals and the plants
The verbs
The direction
The numbers

Exercices
The finances

1- To make purchases:
To cost: How much does that cost? That was expensive. It is expensive! It is cheap! It is lucrative! The reduction.
To buy: I buy a car. I bought it. The purchase. The purchaser. The product. It is new. It is of occasion.
- The wallet. Portemonnaie. The document-case. The credit card.
To market: it markets. It marketed. Marketing.it is commercial!
To sell: I sell a house. I sold it. The sale. The salesman. The store. The supermarket.
To haggle over: I commercial. I haggled over. The merchant. Goods. Bargaining.
To tariff: it tariffs. It tariffed. The tariff. Tariffing. To balance: it balances. It balanced. Balances. The rebate.
To negotiate: it negotiates. It negotiated. The negotiator. The negotiation. The transaction. Promotions.
To invoice: I invoice. I invoiced. The invoice. Invoicing. The estimate. The assessment. The label.
To receive (cash): I receive. I received. The cashing. The collector. To label: it labelled.
To manage: he manages. He managed. The manager. Management.
to foster customer loyalty: I foster customer loyalty. I have fostered. Development of consumer loyalty. It is exclusive. Exclusiveness.
To claim: he claims. He claimed. The claim.
To inventory: he inventories. He inventoried. The inventory. To fund. It funded.
To supply: it supplies. The shop is supplied. The provision. Provisions.
To refer: it reference. It referred. Referencing. The reference.
To spread out: It spreads out the goods overthe racks. It spread out. The display of the wealths. To snub: he is snob.
To provide: he provides supplies. The supplier provided his customers. The wholesaler.
To appropriate: I appropriate. I appropriated.
2- To consume: he consumes. He consumed. Consumption. The consumer.
To offer: I offer a gift to a friend. I offered. Supply and. The bag. The satchel. The sachet.
To contribute: it contributes. It contributed. The contribution. The offering.
To weigh: I weigh with weights ofmeasurement. I weighed with a balance. Weighing. Overweight.
- Heavy. Leger. The gram. The kilogram. The ton. The surplus. The supplement. It is additional.
To measure: I measure the distance betweenus. I measured the height. Measurement. Length. Short. The length.
To balance: I balance the forces. It is balanced. Balance. Superior. Inferior.
To moderate: I moderate myself. I moderated myself. Moderation. He is sober. Superiority. Inferiority.
To rock (topple): I rock. I rocked. The rocker. High.Low.
To evaluate: I evaluate. I evaluated. The evaluation. The estimate. To overestimate: to underestimate:
To count: I count my money. I counted my currency. Liquidity.
To number: it numbers. It numbered. Classification. To quantify: it quantified. Quantity.
To enumerate: it enumerates. It enumerated.The enumeration.
To credit: I credit my account. It is credited.The credit. The installment. The stock exchange crash.
To debit: the bank debits. It debited. The debit. The bankruptcy. Bankruptcy. The purse.
To ensure: I ensure myself. I ensured myself. the insurance life. The old-age insurance. The insurer.
To compensate(indemnify): he compensates. He compensated. The compensation (indemnity).
To fail: it failed. It failed. The bankruptcy. To bear fruit (yield a profit): it bears fruit its to have. It bore fruit. Fructification.
3- To oscillate (fluctuate): the purse oscillates. It oscillated. It is oscillating.
To tap: it taps money. It tapped under. To withdraw: It withdraws under. it withdrew. Withdrawal.
To validate: it validates. It validated. Validation. It is valid.
To liquidate: He liquidates his business. He liquidated his company. Liquidation. The litigation.
To invest: The banker invests. I invested. Investors. Interests. To transfer: he transferred the money.
To develop: he develops. He developed.Valorization. The value.
To speculate: he speculates. He speculated.The speculation. The speculator.
To take: he takes on his account. He took.Taking away.
To show a profit: it shows a profit. It showed a profit. The output.
To monopolize: the state monopolizes finances. It monopolized. The monopoly.
To finance: The financier finances. He financed. Finance. Financing.
To subsidize: it subsidizes. It subsidized. The subsidy.
To tax: it taxed. The tax. Taxation. The royalty. The tribute.
To mint: it mints. It minted. The currency. The exchange monetarists.
To tax: the state taxes the tax. it taxed. It is taxable. The imposition. Taxation. The tax collector.
To mortgage: I mortgage. He mortgaged. The mortgage of the house. To guarantee: the pledge.
To manage: it manages my capital. It managed my actions. Shareholders. The manager. Management.
To save (economize): he saves. He saved. Economies. It is economic!
To save: he saves. He saved. Savings. The saver. To contribute: I contributed. The contribution.
To make a higher bid: he makes ... He made.... Biddings. To sell by auction (to auction): he sold by auction. Sale by auction.
4- To guarantee: I guarantee. I guaranteed. I am guaranteeing. It is guaranteed! Extension of the guarantee.
To appraise: he appraises. He appraised. Expert testimony. The expert.
To exchange: I exchange money. I exchanged. The exchange. The currency.
To barter (swap, swop): He barters. He bartered. Barter.
To activate: I activate. I activated. actively. It isactive. The activity. Inactivity.
To deactivate: I deactivate. I deactivated. Activation. Desactivation.
To calculate: I calculate the price. I calculated it. Calculation. The computer. Percentage. The quota.
To count: I count. I counted. The account. Counting. The accountant. Accountancy. The treasury.
To add: I add with the figures. I added them. Addition. To add: I add. I added.
To divide: I divide. I divided. Division. To deduce: he deduces. He deduced. The deduction.
To multiply: I multiplied. Multiplication. To add up (total up, totalize): he adds up. He added up. The total. It is total!
To equalize (equal, match): He equalizes. He equalized. It is equal. That is equal for me. Equality. Equalization. The parity.
To result: it results from it. It is resulted from it. The result.
5- To pay: I pay the invoice. I paid the note. The payment. To remunerate: it remunerates. It remunerated.
To increase: the wages do not increase. That increased! The employee. The pay slip. Inflation. The bonus.
To intensify: he intensifies. He intensified. Intensification. It is intense!
To proportion: I proportion. I proportioned. The portion. The proportion. It is proportional.
To decrease: he decreases. He decreased. Reduction. To reduce: he reduces. He reduced. The reduction.
To restrict: he restricts. He is restricted. The restriction.
To limit: he limits. It is limited. Limit. The speed limit. The limiting device. It is unlimited!
To abound: the money abounds. It abounded. It is abundant! Abundance. Abundantly. Means of existence.
To spend: I spend all my money. I very spent. The expenditure. Financial resources.
To waste: I waste the tickets. I wasted them. Wasting.
To borrow: I borrow money. I borrowed from afriend. The loan.
To lend: it lends money. It lent. The lender. The loan.
To refund: I refund my debt. I refunded it with a friend. Refunding.
To give: The donor gives with generosity. It gave liberally. It is generous.
To return: it returns what it owes. It very returned. To donate: The gift. The donation. The giver.
To restore: He restores the jewels. He restored them. Restitution.
To profit: I profit. I profited. Profit. The profiteur.
To benefit: I benefit. I benefited. The benefit. The recipient (beneficiary, payee).
6- The misfortune of the ones brought happiness the others. Misery. It is miserable!
- Wealth and poverty. Fortune. He is fortunate! Rich person and the poor. It is poor. The moneybags (fat cat).
To grow rich (make rich, enrich): He grows rich more and more. He grew rich. He is rich. Enrichment. It is affluent (well-to-do, well-off). It is toff (posh, plush, swanky).
- It is opulent. Opulence. The treasure. Tangible properties. The millionaire. The billionaire. Standing.
To thrive (flourish, fare well): I thrive. I thrived. It is prosperous. Luxury. They is luxurious! materialism. Materialist.
To impoverish (make poor): he impoverishes himself day in day. He impoverished himself. He is poor. Impoverishment.
To beg (beg for): he begs. He begged. The beggar (tramp, bum, mendicant). Begging (beggary, mendicity, mendicancy) . The situation is precarious. Precariousness.


The most used questions

1- Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Goodbye.
To be: Who are you? Who are you? I am sir (madam)....... I have been.
- How are you? how are you? I'm very well thank you.
To speak: Do you Speak Rumanian? Do you speak English? I speak French. I have spoken.
To understand: Do you Understand German? Do you understand Italian? I understand Spanish. I have understood.
- What is your name? what's your name? My name is John.
To call up: I call you tomorrow. I call you on Monday. The call(appeal). I have called.
- What is your name? What is your name? My name is John.
- How old are you? How old are you? I am 40 years old. I was born in 1970.

To identify: He identifies. It is identified. Identification. Identity.
To call (To name): He is called (named). He was called. The first name.
To spell: he spells his name. He spelled. Can you spell your name?
Personal data:
- The name. The first name. Maiden name.
- The birthplace and the birth date. Country. The nation. National. International.

2- To live: Where do you live? Where do you live? I live in France. I have lived.
- Where are you from? Where are you from? I am from Romania.
To come: Where do you come from? Where do you come from? I come from Italy. I have come.
To go: Where do you go? Where do you go? I go to the sea. I have gone.
- Where is the station, please? The station is not far.
To arrive: When do you arrive? Since when you are here? I have arrived.
To look for: What do you look for? what do you look for? I look for the station. I have looked for.
- Who do you look for? Who do you look for? I look for John.
To happen: What does it happen? What happened? It has happened.
To think: What do you think about? whom do you think of? I have thought.

- The citizenship. Nationality. The current residence. The locality. To locate: it is located.
To civilize: it is civilized. Civilization. To record: I recorded. The recording. The register.
- The city. The village. The municipality. The commune. The region (area). The province. Provincial. Regional. Department. Departmental. The zone. The sector.
- The number of the street. The floor (story). The apartment. The studio. The villa. The bachelor pad. Prefecture. The prefect.
- The district. The allotment. Town planning. It is urban. It is rural. To urbanize.


3- To mean (signify): What does it mean? What is the meaning (signification) of this word? It has meant.
To need: I need something. I would need to eat. The need. The necessity. I have needed.
To want: I want to say to you that... I would like to say to you that... The will. I have wanted.
To wish: I wish to dance. I would wish to dance. The wish. The desire. I have wished.
To be able to: I can help you. I could help you. The power. I have been able to.
To have to: I have to speak to you. I should speak to you. The duty. I have had to.
- We could arrange. The arrangement.

* To be (I have, you have, he has, we have, you have, they have => been):
I am beautiful. You are good. He(it) is big. We are beautiful. You are good. They are big.
I was beautiful. You were good. She(it) was big. We were beautiful. You were Good. They were big.
I would be ugly. You would be nasty. He(it) would be small. We would be ugly. You would be nasty. They would be small.
I shall be ugly. You will be nasty. She(it) will be small. We shall be ugly. You will be nasty. They will be small.
* To have (I have had):
I have a car. You have cars. He has. We have. You have. They have.
I had a house. You had houses. He had. We had. You had. They had.
I would have a boat. You would have boats. He would have. We would have. You would have. They would have.
I shall have an apartment. You will have apartments. He will have. We shall have. You will have. They will have.
* To eat:
I have eaten. You have eaten. He has eaten. We have eaten. You have eaten. They have eaten.
I am eaten. You are eaten. He is eaten. We are eaten. You are eaten. They are eaten.* To make (I have made); To do (I have done)
I make laugh. You make me cry. He makes (he does). We make. You make. They make.
I made(did). You made(did). He made (did). We made (did). You made (did). They made(did).
I would make (do). You would make. He would make. We would make. You would make. They would make.
I shall make (do). You will make. He will make. We shall make. You will make. They shall make.

* To know (I have known):
I know. You know. He knows. We know. You know. They know.
I knew. You knew. He knew. We knew. You knew. They knew.
I would know. You would know. He would know. We would know. You would know. They would know.
I shall know. You will know. He will know. We shall know. You will know. They will know.


* can (I was able to):
I can say to you. You can speak to me. He can give to him(her, it).
We can offer you. You can speak to us. They can give to them.
I could. You could. He Could. We could. You could. They could.
* To want (I have wanted):
I want to keep(guard) you. You want to keep me. He wants to keep him(her, it).
We want to keep you. You want to keep us. They want to keep them.
I would want. You would want. He would want. We would want. You would want. They would want.
* to owe to (I have owed):
I owe to. You owe to. He owes to. We owe to. You owe to. They owe to.
I would owe to. You would owe to. He would owe to. We would owe to. You would owe to.. Tey would owe to.
I must. You must. He must. We must. You must. They must.
I should. You should. He should. We should. You should. They should.
* I must go. I have to make many things. I would like to go. I wanna go.- One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten.
-Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty.
-Twenty one. Twenty two....-Thirty. Thirty one. Thirty two.
- forty. Forty one. Forty two.....- Fifty. Fifty one. Fifty two....
- Sixty. Sixty one. Sixty two.... - Seventy. Seventy one. Seventy two.....
- Eighty. Eighty one. Four two... - Ninety. Ninety one. Ninety-two.....
- One hundred. One thousand. One million. One billion.
100. 123. 200. 223. 1000. 2000. 2323. 10000. 20000. 1000000. 2000000.
Calculate : I calculate the price(prize). I have calculated it. The calculation. The calculator. The percentage. The quota.
Count : I count. I have counted. The account. The counting. The accountant. The accounting(accounts department). The finance.
Add up : I add up figures. I have added up them. The addition(bill). Add : I add. I have added.
Divide : I divide. I have divided. The division. Deduct : he deducts. He has deducted. The deduction.
Multiply : I have multiplied. The multiplication(increase). totalize (total up) : he totalizes. He has totalized. The total. It is total!
Equalize : he equalizes. He has equalized. It is equal. It is equal to me. The equality. The equalization. The parity.
Result : he results from it. It is resulted. The result(profit).
The even and odd figures. The percentage. The quarter. Half. Half. The third(third party).
The first one. The second. The third. The fourth. The fifth .
The sixth. The seventh. The eighth. The ninth. The tenth .
The eleventh. The twelfth. The thirteenth. The fourteenth. The fifteenth ...........
The sixteenth. The seventeenth. The eighteenth. The nineteenth … ................
The twentieth. The twenty-first. The twenty-second. The twenty-third ............
The thirtieth. The thirty-first. The thirty-second ....................................
The fortieth. The forty-first. The forty-second ............................................
The fiftieth. The fifty-first. The fifty-second ..........................................
The sixtieth. The sixty-first. The sixty-second .....................................
The seventieth. The sixty-eleventh. The seventy-second. The sixty-third ..........
The eightieth. The eighty-first. Four twenty second ....................................
The ninetieth. The ninety-first. The ninety-second .....................
The hundredth. Hundred-first. The hundred-second .............................
Le thousandth. Thousand-first. The thousand-second. The thousand-hundredth. Thousand hundred-tenth….
Le billionth. Billion-first. The billion-hundredth. The billion-hundred-tenth .......4- Is there.......? There is.......! Are there.......? There are …....!
Is there a doctor? Is there some bread? Is there a good restaurant?
There is no doctor! There is not bread anymore!
Is there still place? Are there still places? There is no more place (room)!

Who comes? (Nominative). Whom do you look for? (Accusative). Whose car is this? (Dative).
For whom do you cry? To whom do you belong? With whom are you in love? Of whom are you the child?
- Where are you? (Situation). Where do you come from? (Origin). Where do you go? (Destination).
- what
- When; until when
- Why do you cry? Because I am sad. Of what do you think? I think of the work.
Of what is it made? it is made by wood.
- At what time do you come? Until which hour do you stay? Until when you wait?
- How; how much; which width; which size; which height; which length; how long; how many times; which speed; which depth
- With what; on what; in what; in what; in what.

1- The direction
The left. Go to the left. The right. Go to the right. go ahead.
I am here. You are over there. He is on the other side.
Is it far from here? It is far. It is far from me. I go farther.
It is near. It is near you. I go closer.
I go up. Go down.
It is in front of you. It is behind me. It is in coast(rib) of me.
It is between you and me. It is in front of you.
It is in me. It is in the heart. It is in the plate.
It is in the box. It is in boxes.
It is on me. It is on the heart. It is on the plate.
It is on the machine. It is on machines.
It is under me.
It is above. It is below.
It is over me. It is below you.2- The distance. The height. The size(greatness). The small size. The strength. The weakness. The depth. The hardness. The comfort. The thickness. The sharpness(delicacy). The tenderness.
- It is far. It is very far. It is too far. It is farther. It is farthest. It is farther and farther. It is closer and closer. It is distant.
- It is near. It is very near. It is too much near. It is closer. It is closer. It is closer and closer. It is farther and farther. It is close.
- It is low. It is below. It is lower. It is less low. It is the lowest. It is the least low. It is more and more low. It is less and less low.
- It is high. It is at the top. It is higher. It is less high. It is the highest. It is the least high.
- Bigger. Bigger. Bigger. Bigger. The biggest. The biggest. The biggest. The biggest.
- Smaller. Smaller. Smaller. Smaller. The smallest. The smallest. The smallest. The smallest.
- More hardly. Most hardly. More low(weaker). The most low(weakest). More comfortable. The most comfortable.
- Less deep. The least deep. Less painful. The least painful. Less pleasant. The least pleasant.
- More thick. The most thick. Less fine. The least fine. Softer. The least soft.
* It is large. Size. The giant. Gigantism. it is gigantic! It is enormous! The capital letter.
* It is small. Smallness. The dwarf. The dwarfism. It is tiny!


The family

- I am a single woman (man). I am in love. You are a fiancé. He is married. I am divorced.
- You are remarried. He is a widower. The marriage. The wedding. The divorce.
go out together: they go out together. They have gone out together. The associates.
Get engaged: they get engaged. They have got engaged. The engagement. The ring. They are intimate. The intimacy.
Flirt: he flirts. He has flirted. The flirtation. A conjugal problem. A marriage guidance counselor.
Get married: a young man gets married to a young woman. He has got married. The intimacy.
unite: the bridegrooms unite for better or for worse. They have united. The union.
Set up: the husband and the woman set up a family. They have set up a household. The foundation.
form: the bridegroom and the bride form a beautiful couple. They have formed. The formation.
Divorce: the husband does not divorce of his wife. They have divorced.
Adopt: the husband and the wife adopt an orphan. They have adopted him. The adoption. The orphanage.
Abandon(give up): the relatives (parents) do not abandon (give up) their children. The guardians have abandoned (given up) them. The abandonment (relinquishment).
Carry: she carries a child. She has carried. The woman is 6-months pregnant. The pregnancy.
Develop: the fetus develops. He has developed. The embryo.
Grow: the child grows in the belly of her mother. He has grown. The growth.
Deliver(give birth): she gives birth to a baby. She has given birth to twins. The childbirth(delivery).
Give birth: she gives birth. She has given birth. The enfantement.
Conceive: she has conceived. The conception.
Give birth: she gives birth to a girl. She has given him (her) birth. The birth.
Breast-feed: the mother breast-feeds her newborn child. She has breast-fed him the premature baby. The feeding.
Breast-feed: she breast-feeds the baby. She has breast-fed him(her). She is maternal.
Wean: the child is weaned at the age of 2. The weaning. The talc. The tit. The breast.
Swaddle (Change): she changes her kid. She has changed him. The baby blanket. The Diapers.
Rock (cradle): she has rocked. The cradle. The baby carriage.
Caress(stroke): she caresses (strokes) her child. She has caressed (stroked) him. The caress.
Spoil: she has spoiled him. The stroller.
Cherish: she cherishes her child. She has cherished her daughter. My darling (my dear, my honey).
Mother: she mothers her child. She has mothered him. The maternity (maternity hospital). Matriarchal. The patriarch.
Cradle: she cradles. She has cradled. The little baby (baby doll). The doll. The cuddly toy (fluff).
Tickle: he tickles. He has tickled. The prickle. The tickle.
Have an abortion (miscarry): she has an abortion. She has had an abortion. The abortion. The miscarriage. The fetus.
Educate: the relatives (parents) educate their children. They have educated them. The education.
Raise(bring up): the parents raise (bring up) their offspring. He has raised (brought up) their children.

Look like: the son looks like his father. They are alike. He has looked like. The resemblance. The resemblance.
Imitate: the girl imitates her mother. She has imitated her. The imitation. The imitator. It is identical! It is the similar! The same.
Differentiate: he differ. They have differed. They are different. The difference. Indifferent.
Possess: the grandfather possesses a house. He has possessed. The owner. The ownership.
Inherit: the grandson inherits. He has inherited. The heir. The inheritance. Bequeath: he has bequeathed his fortune. Bequeaths him.
Succeed: he succeeds. He has succeeded. The succession. The successor.
Disinherit: he disinherits. He has disinherited him. He is disinherited. The will. The usufruct.
Acquire: I acquire the property. I have acquired. The acquisition. The owner. The co-ownership.
Keep(guard): the grandmother keeps(guards) the granddaughter. She has kept(guarded) her. The guarding(nurse). The day nursery. The nursemaid. The nanny.
Take care: she takes care of her. She has taken care of her. The grandma. The grandpa.
She is thoughtful. The children's nurse. The attention. Pay attention. He pays attention. The precaution.
be fond of: she is fond of me. She has been fond of me. The affection.
Care: she cares about her child. She has cared. She is worried! The concern(marigold).
Meet (provide): He meets (provides) the needs of his family. He is met. (has provided).
Require: He requires. He has required. The necessity. It is necessary. The necessities.

Worry: he worries. He has worried. The anxiety.
Bother (fret): he has bothered. The bother. The harassment.
Worry: he worries. He has worried. The concern (preoccupation).
Overcome (get over): he overcomes the difficulty. He has overcome the problem.
face: he faces. He faced.
Level (smooth away) : he smooths away the difficulty. He has leveled the ground. The leveling.
- The events of the life. Circumstances. The vagaries of the life.
Level up (down) : he levels. He has leveled. The level.
By-pass: he by-passes (gets around) the difficulty. He has by-passed. The suburb. The ring road(peripheral).

- The brother. The sister. The nephew. The niece. The uncle. The aunt. The cousin. The cousin.
-The brother-in-law. The sister-in-law. The father-in-law. The mother-in-law. The son-in
-law. The son-in-law. The daughter-in-law.
-The adult. The teenager. The adolescence. The maturity. The puberty. He is pubescent.
-The nursery nurse. It is childish. It is childish. He is early for his age. The virgin.
-The generation. The descendants. Ascendants. He is minor. The minority. He is major. The majority.
-The godfather. The godmother.
-The genealogy. The descent. The offspring. The ancestry. The chronology.

The house

Have : I have a garden. I had a beautiful ground. A beautiful lawn.
Include : the house includes 3 rooms(chambers). The roof. The roof. The terrace. The corridor(lane). The hallway.
Belong : this house belongs to me. It has belonged to me. The membership.
Live : I live here. I have lived. The house. Cohabit (share) : I cohabited. The cohabitation.
Situate : the house is situated near a pond. It is situated. The industrial site.
Rent : I rent an apartment. I have rented it. The rent. The rent. The tenant (lodger). The receipt. The pension.
Reside : I resides in this building. I have resided in a residence.
Dwell(Stay) : I dwell in this building. I have dwelled (dwellt) in a beautiful dwelling house. The accommodation(housing).
Put up (lodge) : I put up a friend to me. I have put up him free of charge (lodged).
Stay : he stays here. He has stayed. The stay.
Become established : I become established in France. I have become established in Italy. The establishment.
Accommodate : I have accomodated. It is convenient. It is comfortable! The comfort.
House (lodge, be housed ) : I house my friend. I have housed him. The accommodation(hosting).
Adapt oneself : I adapt myself. I have adapted myself. The adaptation. It is Unsuitable!


Return : every evening, I return home. After the work, I have returned home.
knock : I knock at the door. I knocked. creak (grate, squeal) : the door creaks. She has creaked. The grating (creaking).
Lock : I lock. He has locked. The bolt. unbolt : he has unbolted. The catch.
Ring : I ring. I have rung. The bell. The bell. The alarm. The siren.
Enter : I enter the house. I have entered the room. The entrance(entry). The threshold of the door. The doormat.
Penetrate : he penetrates into the building. He has penetrated. The penetration. It is impenetrable!
Go out : I go out of the house. I have gone out of the room. The exit(release). The emergency exit.
Evacuate : I evacuate the room. I have evacuated the hall. The evacuation.
Open : I open the door. I have opened the window. The opening. The opening of the store. The mosquito net.
Close : I close the gate(portal). I have closed the car door(doorwoman). The closure of the store. The stand(pit). The shelf.
Lock : the key. The keys of the door. Slamm (shut, bang) : he has slammed the door (banged).
Rise : I go up staircases. I have gone up the steps. Rise on the ladder. The elevator (lift).
Come down : I go down staircases. I have gone down steps. Come down from the step ladder.
Move : I move. I moved. The move. The removal man (mover).
Carry : I carry the cupboard. I carried the piece of furniture. Furniture. The furniture. furnish : it is furnished!
Take : he takes a thing(matter). He has taken. bring : he brings an object. He has brought.
Put : he puts an object in its place. He has put it in its place. put back : he puts back it.Put down (drop) : I put down the suitcase. I have put it on the ground. put down (set down) : I put down. The laying(installation).
Place : I place objects. I have placed them in the drawer. move : I moved. The moving (shifting).
Juxtapose : he juxtaposes. He has juxtaposed. twin (double up) : it is twinned. Put close. Put aside.
Stack : he stacks. He has stacked. The superimposing(overlapping). Put above. Put below.
Space out : he spaces out. He has spaced out. The space. The interval.
Introduce : he introduces. He has introduced. The intruder. The intervention. extract : he has extracted. The extraction.
Invert : he inverts. He has inverted. The inversion. to invert : he inverts. He has inverted.
switch around(permutate) : he has switched around.
Move : I move into a house. I moved. Moving in.
Fit out : I fit out my house. I have fitted out. Arrangement(development, fitting out, laying out).
Decorate : I decorate the room(chamber). I have decorated walls. The decoration. The decorator.
Adorn : he adorns. He has adorned. The ornament.
- It's a dilapidated house. The outdatedness (dilapidated state). It's healthy! The healthiness (salubrity). It's unhealthy!
- Service ( Provide with services, develop) : it is serviced. The development. It's viable!


To sleep - To eat - To drink

- Every night, I am sleepy. The slumber. I go to the bedroom.
Lie down(go to bed) : I lie down(go to bed) at eight o'clock. I have lain (lied). The bedding. The pajamas. The bathrobe.
Fall asleep : I fall asleep early. I fell asleep. The tiredness. Slumber : he has slumbered.
Nap : he naps. He has napped. The drowsiness (sleepiness, somnolence). He is napping. The sleepwalker. The sleeping drug.
Yawn : I yawn. I have yawned. The yawn. The nap. the nap. to have a nap.
Doze off : I doze off. I have dozed off. The slumber.
Sleep : I sleep well. I have badly slept. The sleep. The insomnia. He is sleepless.
Dream : the dreamer makes a beautiful dream. He has dreamed. I have a nightmare. The utopia. It is short-lived!
Dream : he dreams. He has dreamed. The dream.
Idealize : I idealize. He has idealized. It is ideal! The idealization. It's unreal! It's real. The reality.
Wake up : every morning, I wake up early. I have waken up.
awake : he awakes. He is awakened. The awakening. get up : I get up from the bed at the six o'clock. I have got up.
Raise : he raises. He raised. I am in shape (on form).
Put itself up. straighten up : he stands up. He stood up. The recovery.
Bend : he bends. He has bent. The curvature. Curve : it is curved.
Tilt (lean) : it tilts. It is tilted. It is oblique.
incline (Bow) : he bows. He has bowed (inclined). The inclination. The slope.
- The bed. The sheet. The blanket. The pillow. The pillow. The awakening(alarm clock).
- The room(chamber). A closet. A coat rack. The shelves. The mattress. The bed base.


- The kitchen contains. The kitchen sink. The table. The chairs. The stool. The faucet (tap). The storage cupboard.
- The dishwasher. The gas oven. The microwave oven. Do the dishes. The bowl.
Invite : I invite friends to me. I have invited them to the restaurant. The guest. The invitation.
lay : I lay the table. I have laid flatware (cutlery). The tablecloth. The plate. The fork. The spoon.
Clear : I clear the table. I have cleared.
Prepare : she prepares the meal. She has prepared spaghettis. The preparation. It is ready! The apron.
- At noon, I am hungry. I am eating. Continue to eat. The dining room.
Starve : I am starved. The hunger. The famine. The scarcity. The plague. The wound. He is insatiable.
Satisfy (to eat one's fill, satiate, sate) : he satisfies hunger. He has satisfied hunger. He is fed.
Sit down : I sit down at table. I have sat on the chair.
- Sit down! Take place! The seat. The armchair. The sofa.
Serve : do you Serve? I serve. I have served. The service. What I serve you? The service.
Eat : I eat some bread with some butter. I eaten. The food. A hors d'oeuvre.
Spread : I spread the bread with some jam. I have spread. The sandwich. The melba toast. The biscuit.
Nibble : I nibble. I have nibbled. The eroding. crunch(munch) : I have crunched(munched) some chocolate. crisp.
Chew : he chewed. The jaw. to chew : he has chewed. chew on : he has chewed on.
- The meat: the fish. Eggs. The beefsteak. The sausage. The sausage. The rice. The purée.
Swallow : I swallow. I have swallowed. Gobble up : I have gobbled up.

- The dining room contains. The armchair. The television set. The curtain. Curtains.
Dinner : I dine. I dined. The dinner. have supper : I had supper. The soup. The soup.
Feed oneself : I feed myself. I have fed myself. The food(supply).
Nourish : I nourish. I have nourished. I fed. The food. The nutrition.
taste : I taste the meal. I have tasted the cheese. The taste. The yoghurt.
Savor : I savor. I have savored. The flavour. It is delicious! It is delicious!
Delight : he delights. He has delighted. The delight. It is delicious!
Mature : the fruit matures. He has matured. He is ripe(mature). The maturation. The maturity.
Rot : the fruit rots. The fruit is rotten. The decay.
go rancid : he goes rancid. He went rancid. It is rancid. It is stale.
Make(become) mouldy (mold, mildew) : It makes mouldy. It is made mouldy! The mold. It is damaged.
Expire : it is out-of-date. It is void. The lapsing. The period. The periodicity. It is periodic.
Eat (guzzle) : I guzzle. I have guzzled. The food.
Taste(savour, sample) : I taste(savour). I have tasted(savoured). The tasting. He is fond! (he's greedy, the greed (greediness)) The delicacy.sweeten (soften) : I sweeten. I have sweetened. The sweetening.
suck : he sucks the candy. He has sucked the lollipop.
Sweeten : I sweeten. I have sweetened. It is sweetened! It is soft! It is bitter! It is sour(sharp)!
Salt : I salt. I have salty(steep). It is salty(steep). The salt. The hot pepper. It is peppered!
Pepper : I pepper. I have peppered. It is peppered. The pepper. The oil. The vinegar. The mustard.
Oil : he oils. He has oiled the dish. Dress (season) : it is dressed (seasoned)! The seasoning.
Grease(get greasy) : he has greased. skim (cut, trim) the fat off : he has skimmed the fat off (trimmed, cut). The fat. The greasing. It is fat!
Sprinkle : I sprinkle food with some salt. I have sprinkled. Pass : he passed. The sieve (colander, strainer).
Measure out (dose) : he measures out. He has measured. The dose. The dosage. The quantity. The overdose.
Wipe : he has wiped. The sauce. The sauceboat. coat : it is coated. The topping.
Peel : I peel carrots. I have peeled. The peeler. The peeling. Peels.
Peel : he pèle. He has peeled. It is peeled. The peel.
Slice thinly : I slice thinly vegetables. I have sliced thinly. drain : I drain them. I have drained them. The drop(gout).
Grate : I grate the cheese. I have grated the bread. Bread-crumb. The grater. It is rough (harsh).

- All after noon(south), I am thirsty. The thirst. The water is drinkable! She is crystal clear. It is opaque.
Drink : I drink some water. I have drunk. The drink. The wine. The beer. The lemonade. The sparkling water.
Sparkle : she sparkles. She has sparkled. The crackling of the water.
knock back (booze) : he knocks back. He has knocked back. Clink glasses : he clinks glasses. He has clinked glasses.
Sip : he sips. He sipped. The syrup.
Lick : he licks the ice cream. He have licked. Suck : he sucks the lollipop. He sucked. The suction.
Pour,overturn : I pour the coffee into the cup. I have poured the water into the decanter. Pour out : it is poured out.
Put : I put some sugar in the tea. I have also put some milk. infuse : it is infused. The infusion. The herb tea.
Mix : I mix with the teaspoon. I have mixed. Stir : he stirs. He has stirred. The mixture.
Brew (toss) : he brews. He has brewed. The admixture. stir : he stirs. He has stirred.
Press : I press a lemon. I have pressed him strongly. The zest.
pack down (compress) : he compresses. He has packed down (pressed down).
Knock down(overturn) : I knock down the glass of water. I have knocked down it. dissolve : he dissolves. He has dissolved.
Spill : I spill the water on the table. I have spilled it.
Fill : he fills the bottle. He has filled her. She is filled. It is full! The profusion. The plenitude.
Empty : he empties the glass. He has emptied him. He is empty.
Contain : the bottle contains some wine. It has contained. The volume.
XX . The corkscrew. The cork.
fill up (cork, Stuff up) : I fill(block). I have stuffed (blocked). uncork : I uncork. I have uncorked. Obturate (close up) : he has obturated. The closing.

Fry : I fry chips. I have fried. The frying. The pot. The frying pan.
roast : he roasts the roast beef. The roast. The grill
Boil : I boils the water in the pan. I have boiled. The bubbling.
Warm (heat) : I warm her. I have warmed him (heated). warm up (reheat) : I warm her. I have warmed her. The reheating.
Cool : I cool her. I have cooled her. The cooling.
Enlarge(get fat,grow) : I enlarge. I have enlarged. I am big. He is obese. The thickness. The obesity.
Make look slimmer(lose weight) : I make look slimmer. I have made look slimmer. I been on a diet. I am thin. The thinness.
Slim : she slims. She has slimmed. She is thin. The thinness.
Digest : I digest badly. I have digested well. The digestion. The indigestion.
Vomit : I vomit. I have vomited. The vomit. The vomit.
Suffocate : I suffocate. I have suffocated. The breathlessness. It is stifling.
Choke : he chokes. He has choked. Oppression. It is choking.
Spit : I spit. I have spat on the ground. The spit. Splutter : he has spluttered. The spluttering (droplet of saliva).
Blow one's nose : I blow myself. I have blown myself in a handkerchief. Sniff : he has sniffed. The sniffing.
Sneeze : I sneeze. I have sneezed. The sneeze. Cough : I cough. I have coughed. The cough.
Snore : he snores. He has snored. The snore. Belch : he belches. He has belched. The belch.

The doctor and medicine

1 - To have pain : I have a headache. I have had a toothache. The dentist. The dentist's surgery. The denture.
- I have the cold. I have the influenza (flu). It is painful! The pain. The migraine. The button of fever.
- I am sick. I am healthy. I have the fever. It is serious! Gravity.
Tremble : I tremble (shudder) with fear. I have trembled with cold. The shivers.
To shiver : I shiver. I shivered. Shivers. He is feverish. Febrility.
To scratch (scrape) itself : I scratch the skin. I scratched myself. I have itchings.
- I have giddinesses (I am dizzy). The blackout (faintness, discomfort). Nausea. The turnsick.
To itch : that itches me. That itched me. To sting : that stings me. That stung me. The tingling.
To suffer : I suffer much. I suffered. The suffering. He is pale. He is livid. He is pale.
To support : I do not support any more the pain. I supported. It is unbearable!
To feel : I feel the pain. I felt. To have a presentiment of : He has a presentiment of. He had a presentiment of.
To relieve : The drug relieves me. The calming relieved me. the relief.
To take : I take a treatment. I took the medical ordinance. It is impregnable. Laxative.
To fall sick : I falls ill. I fell ill. The vitamin. It is vitaminized.
To contract : He contracts a disease. He contracted. Leprosy. The leprous one.
To faint (disappear) : I faint. I fainted. The faint.
To daze (stun) : I daze. I dazed myself. Dizzy spell.
To look after (treat) : The doctor looks after me. The doctor looked after me.
To cure (heal) : The nurse's aide cures me. He has cured me. The cure. The healer.
To treat : he treats his disease. He treated. The treatment.2- To recover (restore) : I recover well. I was recovered. The re-establishment. to recharge one's batteries : He is resourced.
To leave : I leave the hospital. I left it the private clinic. The doctor's office.
To wish : I wish you a good re-establishment! I wished. The wish.
To intern : the psychiatrist interns the patient. He is interned. The internment. Asylum. The internship. The psychosis.
To psychoanalyze : He psychoanalyzes. He psychoanalyzed. The psychoanalyst. The psychologist. Psychology.
To seem : I seem in good health. I seemed to be in form.
To help : The male nurse helps the others. I helped them. Assistance. The infirmary.
To prick : The nurse pricks me with a puncture.She has me pricked. To transfuse : He is transfused. The transfusion.
To inject : He injects. He injected. Injection. The syringe. to be on a drip : He is on a drip. The perfusion (drip).
To twist : He twists the foot. He twisted the leg. Torsion. It is tortuous!
To press : I press myself the arm. I pressed myself ankle. The distorsion. The wrench.
To luxate : It is luxated ankle. it luxated the wrist. Luxation.
To fracture itself : I fracture myself the leg. Ifractured myself a bone. Fracture. Bones.
To ignite : the muscle ignites. It ignited. The ignition.
To tumefy : He is tumefied. Tumefaction. The tumor.
To degrade : His state is degraded. He was degraded. Degradation.
To degenerate : He degenerates. He degenerated. Degeneration. To regenerate : He regenerated. Regeneration.
To groan : he groans. He groaned. The moaning.
To generalize : it is generalized! To provide with health care : He is provided with health care! Medical.
To cross : I cut myself the hand. I cut myself witha knife. The cut. To gash : He was gashed.
To slice : He slices. He sliced. The slice. The slice. The cutting. It is sharp.
To notch : He was notched. The notch.3- To divide (to sever, to cut) : He divides. He divided. The cutting. The section.
To incise : He incises the skin. He incised. The incision. The scalpel. The blade. The strip.
To bind (to ligate, to ligature) : He binds. He bound. The binding. To suture : He sutures. He sutured. The joining.
To bleed : I bleed much. I bled. The bleeding.
To be wounded : I am wounded with a dagger. I was wounded. The wound. The casualty.
To burn : I burn myself with fire. I burned myself. The burn. Flaring.
To bandage : I bandage the wounds. I bandaged my wounds. The bandage. The lesion.
To secrete : it secretes. It secreted. Secretion. Pus. It is purulent. The pustule.
To beat : The heart beats too quickly. It beat. Pulsations of the heart. The tension. The defibrillation.
To pump : it pumps. It pumped. The pump. Pumping. To pulsate : the heart pulsates blood. It pulsated.
To palpitate : the heart palpitates. It palpitated; palpitation.
To intubate : He intubates. He intubated. He is intubated. The intubation. The tube.
To consult : I consult a doctor. He consulted me. Consultation.
To prescribe : He prescribes a treatment. He prescribed an ordinance. Regulation.
To lavish : He lavishes care. He lavished.
To auscultate : He auscultates me. He auscultated me. Sounding. To probe (sound out, poll) : he probes. He probed. The probe. The survey (poll).
To handicap : He is handicapped. The handicapped person. Handicaps. He is crippled (maimed). He is lame.
To paralyze : The member paralyzes himself. He paralyzed himself. Paralysis. Paralysed. The paralytic one.
- It is crippled. The infirmity. The uneven one (humpbacked, hunchbacked). The bump.4- The pharmacist. The pharmacist. Pharmacy. Therapy. Therapeutist.
To hospitalize : The surgeon hospitalizes me. I am hospitalized. The hospitalization.
To operate : The surgeon operates me. I am operated. The operation. Surgery. It is preoperative.
To graft : he grafts a heart. He grafted. The graft. The graft.
To transplant : He transplants. He transplanted. Transplantation. The transplant. Bridging.
To infect itself : The wound is infected. It was infected. The infection. The virus. The bacterium. The parasite.
To disinfect : I disinfect the wound. I disinfected it. Disinfection. The microbe. The pomade.
To sterilize : The male nurse sterilizes. He sterilized. Sterilization. It is sterile. Sterility.
To immunize : He is immunized. Immunity.
To putrefy : The flesh putrefies. It putrefied. Putrefaction.
To heal (cicatrize) : I heal. I healed. The wound healed. The scar. Cicatrization. The gash.
To cut down : I cut down. I was amputee. The amputation. To mutilate : he is mutilated. The mutilation.
- The ambulance. The ambulance man. Fireman. The barracks of the firemen.
- First aid. Urgencies. The operating room. It is urgent.
To anaesthetize : He anesthetizes. It anaesthetized. The anesthesia. The anesthetist.
To reanimate : He reanimates. He reanimated. The reanimation.
To animate : He animates. He animated. Animation. The presenter.
To cure : He cures. He cured. The remedy.
To recover : He recovers. He recovered. Recovery.
To reeducate : He reeducates. He reeducated. Reeducation.
5- To depend : I depend on this treatment. I depended on him. It is dependant. Dependence.
- He is independent. Independence. He is autonomous. Autonomy. It is tributary.
To help somebody (to rescue) : I you help. I helped you. First aid.
- Humane helps. Volunteers. Voluntariate.
To breathe : He breathes. He breathed. Breathing. To inhale : He inhaled. The inhalation. Unbreathable.
To expire : He expires. He expired. The expiry. To sigh : He sighs. He sighed. The sigh. Sighs.
To inspire : It inspires. It inspired. Inspiration. To oxygenate : I oxygenate myself. Oxygen. Nitrogen. Ozone
To asphyxiate : He is asphyxiated. He was asphyxiated. Asphyxiation. It is fatal! Fate.
To blow : I blow. I blew. The breath. The blower.
To blow itself : I blow myself. I blew myself. Breathlessness.
To contaminate : The plague contaminates. It contaminated. Contagion. It is contagious!
To be propagated : The epidemic is propagated. It was propagated. Propagation.
To fight the disease : The suffering is fought. The virus was fought. The combat.
To vaccinate : He is vaccinated. He was vaccinated. The vaccine. Vaccination.
To kill : The disease kills out of the million people. It killed. Slaughter.
To die : He dies. He is deceased. The death. The euthanasia.
To commit suicide : He commits suicide. He committed suicide. The suicide.
6- The undertaker's. Funerary ceremony. The mortuary. Funeral. Mortality. It is mortal.
To die : He dies. He died. Death. The eternal rest. Mourning. The tomb. Death-watch.
To bury : They bury. They buried. The burial. The pathologist. It is morbid.
To exhume : he exhumes the body. He is exhumed. The exhumation. To trench : the grave-digger.
To bury : He buries deaths. He is buried in the cemetery. The burial. The coffin.
To bury : It buries in the ground. It buried. The burial.
To incinerate : It incinerates. It is incinerated. The incineration. The incinerator. The combustion furnace.
To rest in peace : It rests in peace. To lie : Here to lie. The war memorial.
To be reincarnated : It is reincarnated. It was reincarnated. Reincarnation.
To materialize : it materializes. It materialized; materialization.
To resurrect : It resurrects. It resurrected. Resurrection. It is immortal. Immortality.
To live : He saw. He lived. He is alive. Life. To exist : There exists. There existed. The existence.
To appear : He appears. He appeared. Appearance.
To disappear : He disappears. He disappeared. He is disappeared. The missing. Disappearance.
To perish : He perishes. He perished. To immortalize : he immortalizes. it is immortalized! It is mortal! It is immortal!
To decay : he decays. He decayed. Deterioration. To trespass : It trespasses. It trespassed.
To cause : it causes. It caused. To occult : it occults. It occulted.
To mummify : it is mummified. The mummification. The mummy. The sarcophagus. The Pharaon. The pyramid.
the diseases are :
- Nervous breakdown. Cold. Influenza. Angina. Pneumonia. Angina. Diarrhea. Dysentery.
- Infarction. Cancer. The hernia. Diabetes. The hemophiliac. Hemophilia. The hemorrhage. Leukemia.
- The allergy. Hemorrhoids. Homeopathy. Genital herpes. Paludism. The whitlow of the finger.
- Rheumatism. The varix. Chicken pox. Tuberculosis. Rubella. The ulcer. Urticaria. Lethargy.
- The hormone. The gene. The chromosome. The capsule. The seal. The placebo. The panacea.
- The syndrome. The symptom. Posology. Protocol.
The parts of the body are :
- The head. The face. Profile. The head. The skull. The Hair. The face. The eye. The eyelid.
- The lash. The eyebrow. Nose. The nostril. The cheek. The ear. The mouth. The lip. The tooth. The molar.
- The throat. The trachea. The chin. The neck. The nape of the neck. The arm. The shoulder. The scapula.
- The elbow. The hand. The palm. The finger. The nail.
- The thigh. The knee. The foot. The leg. Ankle. The plant. The heel.
- The belly. The abdomen. the stomach. The chest. The back. Skin. The nerve. The bone. Bones. The skeleton.
- The body. The member. The muscle. The heart. The liver. The lung. The kidney. The bladder. The blister. The prostate.
- Genitals. The orgasm. Libido. Intestine. Spinal-cord. The vein. The artery.
- It is vascular. It is cardiac.
To become : I become (get) old. I become again young person. I became. I am become again. The old man. The senior.
To age : I age quickly. He aged. He is old. He is 80 years age. Old age. Ageing.
To wrinkle : the skin wrinkles. It is wrinkled. Wrinkles. To moisten (dampen) : it moistened.
To hydrate : It is hydrated! The derm. Hypodermis. To dehydrate : it is dehydrated.
To rejuvenate : I rejuvenate. I rejuvenated. I am young. Youth. The renovation.
The time(weather)

1- Weather. The weather report.
To forecast : the meteorologist forecasts the weather. He has forecasted. The forecast. The weather forecast.
What's the weather like today?. The weather is beautiful. The weather was bad. It is temporary!
How many degrees does it make? The weather is hot. I am hot. a choking heat. It is tepid. Tepidity.
The weather is cold. I am cold. It ceases raining. It makes sun. The parasol. The shade.
To shine : the moon shines. It shone. To dazzle : it dazzled me. It dazzled me. The dazzling.
To scintillate : the star scintillates. The stars scintillated. Flutter. The planet. The galaxy. The satellite.
To sparkle : the star sparkles. It has sparkled. A spark. Planets. Galaxies. Universe.
To gleam : it gleams. The day has gleamed. It is gleaming. The gleam of the day.
To radiate : the sun radiates. It has radiated. The radiation of the sun. The Stars. Space. Nothing.
To reflect : it reflects. It has reflected. The reflection.
It is lunar. It is solar. It is terrestrial. It is celestial. It is planetary. It is universal. It is in orbit.
Gravitation. Gravity. The vacuum. Nothing. Cosmos. Universe. It is space!
To plug (blind) : it plugs me. It plugged me (it blinded me). Heat wave.
To illuminate : It illuminates the sky. It has illuminated. The illumination.
To light up (beam) : It lights the ground. It has lit the skies.
To light : the sun lights the ground. It has lit. The flash. The lightning.
To Strike : : It strikes. It is struck. It is lightning (It is striking).2- To rain : It rains. It has rained. They is rainy. rain. The umbrella. It is fulgurating!
To snow : It snows. It has snowed. Snow. The topsof the mountains are snow-covered. The iceberg.
To be windy : It's windy. It was windy. Wind. They is windy! They is snow-covered! The water puddle pool. The swirl.
There is the storm. They is stormy! The storm. The typhoon. The tornado. The cyclone. Mud.They is muddy!
To thunder : It thunders. It has thundered. Thunders.Flashes. To rumble : it rumbles. The thunder has rumbled.
The fog. The mist. They is misty! There is a downpour. There is a lull. Torrential rain.
To slip : I slip on the black ice. I slipped. Slip. To be icy : It is icy!
To hail : it hails. It hailed. Hail. Hailstones. Precipitations. A damage.
The sky is clear. It is covered (overcast). It is cloudy! Clouds.
Time is stable! Time is unstable! It is changing! The temperature.
To vary : the climate varies. It varied. Variation.It is variable. It is invariable. Variability.
To moderate : it is a moderate climate! Three degrees. Less four degrees.
To graduate : it is graduated. It is gradual. The graduation.
To cool : Time cools. It cooled. Cooling.
To refresh : it is refreshed. It was refreshed. They is fresh. Freshness.
To freeze : it is cold! Freezing. To freeze (chill) : it is frozen (chilled, glazed)! It is icy! Ice.
To frost : that frosts. It is frosted. White frost.
To refresh : time is refreshed. It was refreshed. Cooling.
To be heated : It is heated. It was heated. Warming.
It is dry. The drought. It is wet. Moisture. The evaporation of water. To evaporate : it is evaporated.

3- To darken : the cloud obscures the sky. It is obscured. It is dark!
To darken : time is darkened. It was darkened. Darkness. It is obscure!
To accumulate : The clouds accumulate in thesky. They accumulated. Accumulation.
- The paddle. Dawn. The twilight. The survey ofthe sun. The lying one of the sun.
To continue : it continues. It continued. Eternal.Infinite. To perennialize : he perennialized. He iscanary.
To remain (subsist) : there remains. There remained. To last : he lasts a long time. He lasted. Duration. Itis durable!
The four cardinal points are.
- North. South. East. West. Northerner. Southerner. Occident. It is Western. The East. It is Eastern.
- Ecuador. The hemisphere. The equinox. The north pole. Tropics. It is tropical.
- Times. The time. The era. Before our era. After our era. The period. The century. The decade.
It is recent. Favourable moment. Convenient period. It is temporary. Temporarily.

- It is immediate. Immediately. It is prompt. Promptly. Promptitude. It is spontaneous. Spontaneousness.
- It is instantaneous. It is regular. Regularity. It is irregular. The irregularity.
- The Every day. It is daily. It is day laborer. Every week. It is weekly.
Every month. It is monthly. Every year. It is annual (yearly). Every century. It is secular. It is thousand-year-old (millennium).

4- What time is It? It is late! It is early!
- It is nine o'clock (9:00); five past nine(9:05); a quarter past nine(9:15);
- half past nine (9:30); five to nine(9:05); a quarter to ten (9:45).
-I have an appointment at ten o'clock. I am early. You are late.
- At what time? We'll meet at seven o'clock!

- What day is it today? The days of the week.
- Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday;
- We go abroad in January, the months of the year.
- February, March, April, May, June, July, August, September, November, October and December - (mid-October)
- The four seasons are: spring, summer, fall, winter.

To leave; we have left.The sport

1- Sports of combat. the exploit. The prowess.
To fight : the fighter fights. He fought. The Roman fight. The gladiator. Arena. The armor.
- The duel. It is cruel! Cruelty! The lance. Theshield. The helmet. The Olympic championship.
Boxer : the boxer boxes. He boxed with his fists. Gloves. The boxing ring. He is strapping man! He is virile. Virility.
- Karate. The karate expert. Judo. The judoka. The reward. Cup. Face to face.
To impassion itself : He impassions himself forthe sport. He is impassioned. Passion. The impulse.
To position : he positions in first position. He is well Positionné. The position. The podium.
To select : it selects. It selected. The head coatch.
To referee (arbitrate, umpire) : The referee referee the match. He arbitrated. The arbitration. The penalty. The off-side.
To penalize : it is penalized. Penalization. Penalty.
To train : The trainer trains the players. He trainned. The training.
To sponsor : it is sponsored. The sponsor. He is powerful. The performance.
To time : he timed. The stop watch. To time (draw up) : it is timed. The minute.
To temporize : he temporizes. He temporized. Temporization. Speed. The stage. The phase.
To equip : he is equipped. He was equipped. The equipment. The team. The starting line. The finishing line.
To pedal : The cyclist pedals on his bicycle. He pedalled. Cycling. The motor cycle.
- The motor bike. The child's scooter.Rollerskates. The skateboard. Surfing. The sailing ship. The sail. The yacht.
- Tennis shoe. The basketball player. Football. The footballer. Volley ball. The volley-ball player. The net.

2- To dribble : it dribbles. It dribbled. To tackle : it tackles. It tackled. The tackle(tackling).
To plate : it plates. It plated. Plating.
- Rugby. The rugby player. The oval balloon.Tennis. The tennis player. The racket of tennis. The reverse.
- The golf. The golfer. The golf ball. Handball. The handballer. The goalkeeper.
- The athlete. Athletics. The sport. The sportsman. The competition. The candidate. The contest. The tournament.
To compete with : the competitor competes with its competitor. It competed with. Competition.
To force : The weight-lifter forces. it forced to raise weights. Weight-lifting. The track suit.
To reinforce : it reinforces. It reinforced. Reinforcement.
To develop muscles : It develops muscles. It developed muscles. Musculation.
- He is strapping man! He is strong. He ispowerful. Power. He is impotent. He is robust.The runt.
To raise : it raises the bar. It raised. Rising. To raise : it raised. Raising.
To surf : The surfer surfs on the wave. He surfed. Surfing.
To patinate : the skater patinates on the ice. He patinated with shoes. Figure skating.
To soften : The gymnast makes easings. The gymnastics. The trampoline.
To juggle : the juggler juggles with balls. He juggled. Jugglings.
To carry out : the acrobat carries out acrobatics. He carried out. Indeed.

3- To dope : the player dopes himself. He doped himself. Doping. To zigzag : it zigzaged.
To disqualify : it is disqualified! Disqualification.
To draw : The archer draws arrows. He drew with the arc. To arch (bend, curve) : He arches his bow (arc). He arched. The sling.
To equalize : He equalizes. He equalized. Equalization. It is equal! To equal (to match) : He equalled the score.
- It is effective. Effectiveness. It is ineffective. Effectively.

The daily activities

1- To wash oneself : I wash myself with soap. I washed my hands. I washed. Washing. to have a wash, to get washed. The toilets.
To wipe : I wipe myself with a towel. I wiped myself with a cloth. I wiped. The wiping.
To brush oneself : He brushes his teeth. He has brushed. The toothbrush. The toothpaste.
- The toothpaste. Brushing. The sponge. Thefloorcloth. cleaning products . The cake of soap.
To sweep : I sweep in front of my door with a broom (brush). I swept. Sweeping. The bucket. The container.
To arrange : I arrange my cupboard. I arranged. Arrangement.
To throw into disorder : it is disordered! Disorder. It is ordered! The order. Disorder. The drop out.
To dirty : I dirty my shirt. I dirtied my coat. It's dirty! The stain.
To soil : it soils. It soiled. The stain. It is slattern (sloven). Shorts.
To clean : I clean my pants. I cleaned my hat. It's clean! Cleanliness. The solvent.
To dust : I dust. I have dusted . Dust. They is dusty! To scrape : it scraped.
To gloss : it glosses. It glossed. The gloss. To polish : it polishes. It polished. Polishing.
To aspire (To vacuum-clean) : I aspire with the vacuum cleaner. I vacuum-cleaned. The aspiration. Household. The housewife.
To rub (scrub) : I rub with a brush. I rubbed. Frictions.
To polish : it polishes the glosses. I polished the standard lamps. Polishing.
To collect : I collect waste. I collected the refuse. The collecting. The heap. The basket.
To collect : it collects. It collected. The monticule of dust. The heap of dust. The rubbish.
To throw : I throw the refuse with the dustbin. I threw them. It is disposable!
To pollute : it pollutes. It polluted. Pollution. The pollutant. The residues. The industrial waste. Radiation.
To recycle : it recycles the refuses. It recycled the reject. Recycling. To irradiate : it is irradiated. Irradiation.
2- To stain : I stain my clothes. I stained them. The spot. It is stained!
To remove stains from : I remove stains from my clothing. I removed stains from the fur.
To wet : I wet the linen. I wet it. Damping. The linen room. To soak (drench, dip) : it soaks. It soaked.
To soak : it soaks. It soaked. To impregnate : it impregnates. It impregnated. Impregnation.
To infiltrate : The water infiltrates in the wall. It infiltrated. The infiltration. It is permeable. Impermeable.
To filter : I filter water. Water is filtered. Filtration. Filtering. The filter.
To wash (do the laundry) : I wash the linen. I washed it. The detergent. Scrubbing.
To wring out (spin-dry) : I wring the linen. I wrung out. wringing out (spin-drying).
To hang out : I extend my shorts. I extended my socks. The rotary clothesline.
To dry : I dry my clothes. I dried them. It is dry! Drying.
To desiccate (dry out): The pond is desiccated. To dry up : the source dries up. The fountain dried up.Drying up. It is inexhaustible.
To spout out : the geyser spouts out. The Water spouted out of has fountain. The gushing. The water run-off.
To overflow : the river never overflows. The brook overflowed. Overflow. Cascades.
To put in order : I put in order my room. I put itin order.
To arrange : I arrange my bathroom. I arranged my wardrobe.
The bathroom comprises : the wash-hand basin. A tap. The mirror. The washing machine.
To bathe : it bathes in the bath-tub. It bathed. The bath. The bathe. The bather.
To shower itself : He showers himself. He showered himself. The shower. shower gel.
to soap itself : It is soaped. It was soaped. It soaped. Soap. Soaping.
to rinse itself : it is rinsed. It was rinsed. Rinsing.3- To light : I light the light. I lit a fire. The torch. It is lit! Lighting. The switch.
To light : I light the house. I lit it. Lighting. It is luminous! The luminosity.
- The light. The lamp. The standard lamp. Thecandle. The candle. The luminary. The headlight. The lantern.
To set ablaze : it sets ablaze a forest. It set ablaze. Embers. The barbecue. It is incandescent!
To flame : that flames. That flamed! The flame. Fire. Fireman. It is burning. Ardently.
To set fire to : he sets fire to. He set fire to. Thefire. To immolate : it was immolated.
To extinguish : I extinguish the light. Iextinguished fire. It is extinct!
To put : I put pants. I put on a skirt. The underskirt.
To get dressed : I get dressed. I got dressed.The dress. The preparing. The pocket of the jacket.
To dress itself : I dressed myself. I dressed myself. Clothing. To dress : I am dressed.Clothes.
To button : it buttons its jacket. It buttoned. The button.
To change : it changes. It changed. Change. The exchange.
To transform : it transforms. It transformed. It is transformed. The transformation. The transformist.
To strip : I strip myself. I stripped myself. Stripping.
To undress itself : I undress myself. I undressed myself.
To strip itself : It is stripped. It was stripped. Nudity. It is naked. The nudist. Nudism.
To cover itself : I cover myself with a cover. Icovered myself. To cover : it is covered.
To be discovered : I am discovered. I was discovered.
To carry : I carry a jacket. I carried a costume. To put : I put on a Skirt. I put my pants.

4- To remove : I take off my shirt. I removed my shoes. Boots.
To remove : it removes. It removed. Suppression.
To remove : I take off my hat. I removed mycap. To cut off : it cuts off. It cut off. The cutting off.
To compare : I compare the clothes. I compared them. The comparison.
To modify : I modify. I modified. Modification.
To test : I test the pullover. I tested the overcoat. The test. The fitting.
To hesitate : I hesitate between the two. I hesitate in two opinions. The hesitation.
To choose : I choose the tie. I chose the blueone. The choice. The option. It is optional. Opportunity.
To select : it selects. It selected. Selection. Selection criteria. To select : it selected.
To be appropriate: That is appropriate to me! It is suitable. It is compatible. It is incompatible. The incompatibility.
To charm : That charms me. That charmed me. It is charming! The kidnapper.
To interest : that interests me! That interestedme. It is interesting! The interested party. Interest.
To concern : that relates to me. It is concerned.
5- To go: I go to the post office. I went to the restaurant. The cinema. The theater. The opera. The operetta.
To meet: I meet a friend. I met it. The meeting. The appointment.
To give: I give. I gave to later. To defer: I deferto later. I deferred.
To accompany: I accompany my friend. I accompanied it. Accompaniment. The companion.
- The company. Friendship. Loneliness.
To get rid of: I get rid of it. It is gotten rid of.
To remain: I remain here because I expect afriend. Waiting. He is in advance!
To move: I move. I moved. To animate: it is animated. The movement.
To swivel: it swivels. It swivelled. The pivot. Rotation.
To immobilize: it is immobilized. It is immobilized. Immobility. Mobility. It is mobile.
To stabilize: I stabilize. I stabilized. Stabilization. To solidify: it is fixed!
To fix: It fixes. it is fixed. Fixing.
To wait: I remained here because I expected afriend. He is late!
To delay: He delays. he delayed. To delay: He delays. he is delayed.
To wait: I wait all the day. I waited all during the night.
- I am patient. You are impatient. He isimpatient. Patience. Impatience.
To send: I send to a friend. I sent the stamped envelope. The stamp. The sending.
To stamp: it is stamped.
To elect: he elects. He elected. He is elected. The mandate. The agent.
To distribute: The factor distributes the mail. It distributed newspapers. Distribution. The kiosk.
To sort: it sorts. It sorted. Sorts. The office of sorts. The factor.
To prospect: I prospect. I prospected. Prospection. The leaflet. The layer. The prospector.6- post (mail): I post the mail. I posted the letter. The post office. The factor.
To deliver: The deliveryman delivers the package. He delivered the parcels. Delivery. The distributer. The booklet. The leaflet.
To intercept: it intercepts a letter. It intercepted.
To receive: I receive the gift. I received the registered letter. The receipt. The recipient. Inadmissible.
To dispatch: I dispatch the mail by the post office. I dispatched it. Forwarding. The shipper.
To take delivery of: he takes delivery of. He took delivery of. Reception. The receptionist. The receipt.
To pack: I pack the gift. I packed the package. Packing.
To unpack: I unpack the paperboard. I unpacked the gift. Unpacking.
To correspond: I correspond with a buddy. I corresponded with a colleague. The guy.
- Correspondence. The correspondent. The friend. Friendship. The comrade. Friendship.
To telephone: I telephone my pal. I telephoned my college of work. The intercom.
To fax: He faxes. He faxed. The fax.
To take down: I took down the telephone. To hang up (put down): I hung up again.

The work and the rest

1- The trades.
- The journalist submits a report. The newspaper. The tv news. The receiver.
To interview: he interviews. He interviewed. An interview.
To pay: He reports. He reported. The report.
To examine: He examines the facts. He examined the evidence. The examination.
To check: He checks carefully. He checked carefully. The checking.
To control: He controls once again. He controlled.Control. The controller.
To prove: he proves his statement. He proved. The proof.
To argue: I argue. He argued. Argumentation. To formulate: I formulated. The formula.
To present: He presents information. He presented. The presentation.
To denounce: He denounces the facts. He denounced. The denunciation.
To write up (draw up): The writer writes up an article. He wrote up. The drafting. The press review.
To publish (edit): The editor publishes a review. He published. The edition. To appear (come out): It appears. It appeared. The publication.
To entitle: he is entitled. He was entitled. The title. It is titrated. The heading. The foreword. The preamble.
To publish: it publishes. It published. The Publication. The Publicity. The advertizing.
- The daily review. The weekly newspaper. The monthly publication. It is annual.
To analyze: Criticism analyzes the text. He analyzed the context. Analysis. The analyst.
To classify: he classifies the document administrative. He classified them. The Classification. The Paperwork.
To supplement: he supplements the forms. He supplemented. It's complete! It is integral. Integrality. It is intact.
To be enough: that is enough. That was enough. It is sufficient. It is insufficient. It's enough!
To constitute: he constitutes a file. He constituted. The constitution.
2- To sign: I sign a contract. I signed adocument. The signature.
To cancel: He cancels. He cancelled. The cancellation.
To determine: I determine the clauses of thecontract. He determined. To be given. The determination.
To attest: He attests its conformity. He attested. The attestation.
To certify: He certifies. He certified. Certification. The certificate.
To justify: He is justified. He was justified. The justification.
To authenticate: He authenticates. He authenticated. Authentification. The authenticity.
To subscribe: I subscribe with a review. Isubscribed. The subscription.
To register: He is registered. He was registered.The inscription. To subscribe: He subscribes. He subscribed. The subscription.
To copy: He copies the documents. He copied photocopies. The copy.
To recopy: He recopies. He has to recopy. The photocopier. The printer.
To print: The printer prints the newspaper. Itprinted. Impression. Printing works.
To impress: He impresses. He impressed. To leave a good impression.
To interpret: The interpreter interprets the speech. He interpreted. Interpretation. The speaker. Audience.
To translate: The translator translates the text. He translated. The translation.
To improvise: he improvises. He improvised. The improvisation. He does it with the impromptuone. It is to the improvist.
3- Each day, I go to work with my car. I makeapproximately ten kilometers. The interim. Temporary.
To work: I work much. I worked too much. Te work.
To fuss: he fusses. He fussed. He is busy.
To have a break. To slave away: He slaves away. He slaved away.
To produce: He produces. He produced.Production. The producer.
To work (strive): he works. He has work. Labor. The masterpiece.
To leave: I leave. I left. Laissez-faire. Carelessness (easy-going). Leave-to pass.
To associate: I join you. I joined. The associate. Association.
To collaborate: I collaborate. He has to collaborate. The collaborator. Collaboration.
To cooperate: I cooperate between them. He cooperated. Co-operation.
To take part: he takes part. He took part. The participation. The participant.
To hurry: I hurry. I have hurried. I am in a hurry (hasty)! To hasten (rush): he hastened. Rush.
To precipitate: I precipitate. I precipitated. Precipitation.
To tire oneself: I tire myself. I tired myself. I am tired. Tiredness. It is tiring!
To weary oneself: I weary myself. I wearied myself. Lassitude (weariness). It is wearying. Tiresome!
To exhaust: it becomes exhausted. It became exhausted. Exhaustion. It is exhausting!Idleness.
To rest: I rest a little. I rested. I need a little rest. It is resting! Respite.
to refresh (to soothe): I refresh myself. I refreshed myself. Relaxation. To relax (to unclench): it was relaxed.
To be stretched out ( to lounge (around), to laze around): it is stretched out. It was stretched out.

4- To present: the representative presents the product. He presented. Presentation.
To canvass: He canvasses. He canvassed. Canvassing. To tout for: He touts for. He has touted for. The touting.
To prospect: He prospects. He prospected. Prospection. The prospector. The leaflet.
To conceive: The architect conceives a project. He conceived. Design. Foundations of thehouse.
To brick up (brickline): The mason builds the wall. He built with breeze blocks and bricks. Masonry.
- Concrete. Sand. Scrap. Cement. Reinforced concrete. Plaster. Materials. The material.
To reinforce: He reinforces. He reinforced.Reinforcement. To plasticize: He plasticizes. He plasticized. Plastic.
To concrete: I concrete. I concreted. To cement: I cement. I cemented. The concrete mixer. To plaster: He plastered.
To tile: He tiles with earthenware. He tiled with tiling. The spatula.
To demolish: He demolishes the building. He demolished the wall. The demolition. The demolition contracter.
To insert: he inserts the door. He inserted. To smash (knock down): he smashes the wall. He smashed.
To build: The manufacturer builds a building. He built. Construction.
To build: he builds. He built. The builder. To renovate: he renovates. He renovated the frontage. The restoration.
To inaugurate: he inaugurates the building. He inaugurated. The unveiling.
To manufacture: he manufactures. He manufactured. The factory. The frontage of abuilding. Prefabrication.
To build: He builds a building. He built a building.The construction of a wall.
To repair: The plumber repairs the installation. Plumbing. Repair. The repairer. The apparatus.
To adjust: I adjust. I adjusted. Adjustment. He is irrevocable! To readjust: He readjusted. Equipment.
To patch up: He patches up. He patched up. The patching up. To rust: It's rusted. Rust.
To maintain: He maintains. He maintained. Maintenance.

5- To install: The fitter installs pieces of furniture. He installed. The installation.
To mount (assemble): The mechanic mounts the engine. He mounted. Mechanics. The assembly.Assembly.
To drain (empty, change): it drains. It drained. Draining. Oil. Grinding. The piston. The cylinder.
To measure: He measured. The gauge. To purge: He purges. He purged. Purging.
To hum: the engine hums. He hummed. Humming.
To mechanize: He is mechanized. Mechanization. He is mechanical. The machine.
To function: the engine functions well. Itfunctioned well. Operation.
To dismount: The mechanic dismounts thewheel. He dismounted the tire. Disassembling.
To burst (puncture): He bursts the tire. He burst the balloon.The puncture. To inflate: He inflated. Inflation.The rubber patch.
To repair (fix): The break-down mechanic repairs.He repaired. The breakdown service. The pump assistant.
- The garage. The breakdown. The petrolbreakdown. The tank. The full of one petrol. The petrol station. Oil.
To refine: He refines. He refined. The refinery.
To replace: He replaces the defective pieces. It replaced. The replacement. The substitute.
To substitute: he substitutes. He substituted. Substitution. The substitute. To compensate: itcompensated. The substitute.
To supplant: He supplants. He is supplanted.
To insert: he inserts. He inserted. Insertion. To intercalate: he intercalates. He intercalated. A hold. To encrust
:
To solve: He solves the problem. He solved the defect. The solution. To regulate: I adjusted the engine. The adjustment.

6- To industrialize: the area is industrialized. The industry. Industrialization. The industrialist.
To machine: he machines the part. He machined. The factory.
To melt: the metallurgist melts steel. He melted. Metallurgy. Iron. Aluminum. Metals.
To connect: The electrician connects the electric wires. He connected the cables. The electric diagram.
To cable: He cables an electrical installation. He cabled. Wiring. The network. The circuit.
- Electricity. The current. The electric tension. Lighting. The light.
To weld: The welder welds. He welded. The welding. To braze: he brazed the tube. Brazing. Tin. Piping.
To melt: the foundry melts metal. He is molten. Cast iron of metal. Stainless. A coated sheet.
To forge: the blacksmith forges iron. He forgedscrap. The forging mill. The ironworker. Copper.Lead.
To drill: the borer drills. He drilled. He drilled. The drill. Drilling. The aluminum plate.
To engrave: the engraver engraves the stone. He engraved. Engraving. To stripe (scratch): He stripes. He striped. The stripe. He is striated.
To arrange (to do odd jobs, do DIY): the handyman arranges. He arranged. Do-it-yourself.
To deal in secondhand goods: the second-hand dealer deals in secondhand goods. He dealt in secondhand goods. The secondhand articles.
To download: The data processing specialistdownloads a program. He downloaded. Download.
To program: He programs. He programmed. Programming. The programmer.
To digitize: he digitizes. He digitized. Digitalization. The digital one. It's virtual!
To safeguard: He safeguards. He safeguarded. Safeguard. To scan: He scans. He scanned.
To pirate: He pirates. He pirated. The pirate. Hacking. Piracy.
To split up: He split up the disc. Data processing. The computer. The optical fiber. Software.

7- To bring up to date: I bring up to date the data. I brought up to date. Actualization. Currently.
To connect itself: I connect myself to Internet. Iconnected myself to a site. Connection.
To charge: The truck-driver charges the truck.He charged the cargo. The loading.
To overload: it overloads. It overloaded. Theoverload.
To discharge: The carrier discharges the vehicle. He discharged. Unloading. It is conveyed.
To transport: it transports goods. It transported goods. Transport.
To export: it exports. It exported. Export. To import: it imported. The importation.
To transfer: it transfers. It transferred. The transfer. To forward (transit): It forwards. It forwarded.The transit. The transition.
To clean: it cleans. It cleaned; the chimney sweeper. Brushing. Coal. Soot. The chimney.
To store (to warehouse): it stores. It stored. Warehouse. The deposit. The hangar. The carpenter. The frame.
To store (to stock): he stores. He stored. Storage. Stock. The beam. The post (pole).
To handle: Handling. The warehouseman. To manufacture: it is manufactured. Manufacture.
To saw: The carpenter saws and made pieces of furniture. He sawed. Joinery. The saw. Thesawmill.
- The drudge. The task. The metal worker. The lock. The hardware merchant. Hardware. The spring. The spiral.
To glaze: the glazier glazes the window. He glazed it. The pane. The window. The suction cup.
To equip (to supply with tools): he is equipped. Tools. The panoply. To plane: he planes. He planed. The plane. Planing.
To screw: It screws with a screwdriver. It screwed. The screw driver. Screwing. Ankle. The tool. Tools.
To unscrew: It unscrews screws it. It unscrewed it. Unscrewing. To tap (thread): it tapped. The tap.
To bore: It bores the wall. It bored with a drill and a drilling machine. Drilling. To transpierce: it was transpierced.

8- To grind: it grinds. It ground. The grinding stone. The grinding machine. To file: I filed. Thefile. Filing.
To sandpaper: I sandpaper. I sandpapered. Sandpapering. To clog: I clog. I clogged. Filling.
To cut up: it cuts up. It cut up. Slicing. The section.
To bore: it bored. The gimlet. To twist: ittwisted. The twist. To twist: it twisted.
To to make a hole in (pierce): I make a hole in fabric. I made a hole in fabric. To perforate: it perforated. Perforation.
To drill: it drilled. Drilling.
To nail: I nail wood. I nailed with a nail. To hammer: it hammers. It hammered with ahammer.
To point: it points. It pointed. It is pointed.Pointing. To punch: it punched. The punch.
To tear off (pull, draw out): it tears off the nail. It tore off. Pulling up.
To strike: I strike with the hammer. I struck.The grip. The clipper.
To treat harshly: it treats harshly it. It treated harshly it. It is hard. Roughness. To coil blows (to pummel somebody): it coils. It coiled.
To exploit: The loggers exploit the forest. They exploited it. the owner. Exploitation.
To cut down: he cuts down the trees of the forest. He cut down the bushes. Forest ranger.
To paint: the painter paints the wall of the apartment. He painted with a roller. Painting.
Paint: He paints. He has painted. To varnish: it varnishes. It has varnished. The varnish. Varnishing.
To tag: it tags. It tagged.
To paper: it papers. It papered. Tapestry. The tapestry maker. Fitted carpet.
To carve: the sculptor carves a statue. He carved. Sculpture. To cut: he cut stones. Size

9- To shave: He shaves the beard. He shaved the moustache. Shaving. The razor.
it hair. He is beardless. He is man with a moustache. He is bearded. He is bald person.
To shampoo: he shampoos himself. He shampooed himself. Shampoo.
To cap: the hairdresser caps the customer.The hairdresser with capped the customer. The brush. The hairstyle.
To enamel: he enamels the hair. He enamelled. The lacquer. The lotion. The hair. It is hairy. It is hairy.
To vaporize: He vaporizes. He vaporized. Vaporization. The spray. Vapor.
To mix: The hair is mixed. To get mixed up: they are gotten mixed up. To disentangle: Theyare disentangled.
To comb itself: I comb myself the hair. I combed myself with a comb. The wick of hair.
To curl: the hair is curly. To buckle: the hair is buckled. The plank. The curl.
To smooth: He smoothes. He smoothed. The smoothing. It is smooth. It is hairy. It is crisp.
To braid: He braids the hair. He braided them. The braid. Braids of hair. Braiding.
To dye: He tints the hair. He dyed them. Dyeing. Color. The wig.
To make up itself: The aesthetician makes upa woman. She made up. Make-up. Esthetics.
To depilate: He is depilated. He depilated. He was depilated. Depilation. The depilatory wax.
To powder: He powders the nose. He was powdered. Powder. The beauty parlor.
To remove: He was removed. To make up: He is made up. He was made up. Make-up.
To manicure: I manicure the nails. I manicured. The manicurist. The manicurist. Pedicures.
To tattoo: He is tattooed. He was tattooed.Tattooing. The tattoer. To scarify: He scarified himself. Scarification.
To include: The fixed price includes the service. It's included in the price.
To mass: the masseur masses the muscle. He massed. The massage. The kinesitherapist.
- Wellbeing. It is Zen. Discomfort.

10- To contract: the muscle contracts. He contracted. Contraction. To relax (unclench): He is relaxed.
to develop muscles: I develop muscles. I developed muscles. The musculation.
To numb: they are numb. The numbness. To retract: It retracted itself.
To revive (bring the circulation back to): I revive myself the legs. I revived myself.
To relax: He relaxes. He was relaxed. Relaxation. To slacken up (loosen): He is slackened. He was slackened. Relaxation(laxity, loosening).
To rub: He rubs me with essential oils. He rubbed me.

11- To cook: The cook cooks a meal. He cooked in the kitchen. To simmer (slow-cook): he simmered.
- The restorer. Restoration. The receipt ofkitchen. The plate.
To knead: the pastrycook kneads the paste.He has it Petri with leaven. (the yeast). Pastry making.
To ferment: the paste ferments. She fermented.Fermentation. Leaven.
To macerate: he macerates. He macerated. Maceration.
To mix: he mixes the ingredients with the flour. He mixed them. The mixture.
To cook: The baker cooks the bread with theoven. He cooked the cake. Bakery. Cooking.
- The tart. The brioche. The pancake. The pancake shop. The wafer.
To cool: it cools food. It cooled. The refrigerator. The refrigeration.
To freeze: it freezes food. It froze the meat. The freezing. Ice floes.
To solidify: it is solidified. It was solidified. It's solid. Solidification.
To liquefy: it is liquefied. It was liquefied. It's liquid. Liquefaction.
To refrigerate: it refrigerates. It refrigerated. It's refrigerated.
To preserve: I preserve food at the expenses. I preserved. The preserve. Limps of preserve.
To air-condition: it air-conditions the room. It air-conditioned the office. Air-conditioning.
To air: I air my room. I aired it. Ventilation. The aerator.
To ventilate: the ventilator ventilates. It ventilated. Ventilation. The ventilation duct. The turbine.
To acclimatize itself: it is acclimatized. It was acclimatized. The acclimatization.
To heat: It heats the house. It heated with aradiator.
- Energy. It is energy. Calories. It is heating. It isthermal. The thermos flask. It is hermetic.
To insulate: it insulates. It is insulated. The insulation. It is hermetic.
- Heating. The water-heater. The chimney. The oil-fired stove. The log. Wood.

12- To burn: He burns tart. He burned it. It is burned! Cake. The dessert. To roast: It's roasted!
To cut out: The butcher cuts out the meat. He cut out. Butchery. The slaughter-house.
To chop: It chops the meat. It chopped. The mincer. The axe.
To cut up: It cuts up. It cut up the meat. To bone: He bones. He boned. Bones. It's osseous.
To mix: It mixed the fruits. The blender. The mixing. To mix: I mix. I mixed. The mixer.
To wrap: It wraps the meat. It wrapped. Envelopment. To roll up: He's rolled up.
To roll: it rolls. It rolled. The roller. To unroll: He unrolls. He unrolled. Unfolding.
To hang: The porkbutcher hangs the meat witha hook. He hung. The pork-butchery. The bracket. The pulley.
To suspend: He suspends the piece of meat. He suspended his project. To parcel out: it is parcelled out!
To be useful: The barman is useful in a bar. The boy of bar served drinks. The bar. The tip.
To reserve (book): I reserve in a hotel. I reserved a room. The reservation.
- Hotel trade. The hotel one. The Master of hotel. The craftsman. The craft industry.
To employ: The employer employs ablue-collar worker. He employed a person. The employment.
To hire: he hires. He has hired. The recruiting. To recruit: he recruits. He recruited. Recruitment.
To engage: He engages an employee. He engaged of the workers. Commitment.
To postulate: I postulate for this post (job). I postulated.
To undertake: the entrepreneur undertakes. He undertook. The company. The engineer. Engineering.
To promote: he promotes. He promoted. Promotion. The promoter. The real estate broker.
To warn beforehand: He warns beforehand you. He warned beforehand you. The notice.

13- To assume: he assumes his responsibilities. He assumed. To endorse: he endorsed.
To aspire: I aspire to have more responsibility. I aspired. Aspirations.
To dismiss (lose job): the boss dismisses his blue-collar worker. He dismisseded. The dismissal (sacking). The secretary. The secretariat.
To strike off: He is struck off. Radiation.
To lay off (fire): he lays off the employee. He laid offit. The dismissal. To transfer: He is transferred.The change.
To dismiss: he is dismissed. To lynch: he lynches it. He lynched it. Lynching. to pull strings for: He has pulled strings for.
To entitle (habilitate): He entitles. He entitled. Enabling. To rehabilitate: he rehabilitates. He is rehabilitated. The rehabilitation.
To resign: the blue-collar worker resigns. He resigned. The resignation. He is reprocessed. The retirement.
To delegate: he delegates. He delegated. The delegate. The delegation. To relegate: he is relegated to the second plan.
- I am with unemployment. The unemployed. The strike. Strikers. To be unemployed: he was unemployed. Unemployment.
To demonstrate (manifest): He demonstrates. He demonstrated. The demonstration. Demonstrators.
To qualify: He is a professional! He is qualified. He has professional experience.
To profess: he professes. He professed. The profession. The professional qualification.
- He is skilful. Skilfully. He is awkward. Awkwardness. Awkwardly.
To immigrate: he immigrates. He has immigrated. Immigration. To emigrate: he emigrated. The emigration.
- The border. Customs. The customs officer. Thecounterfeit. Smuggling. Smugglers.
To exile: he exiles himself. He is exiled. He is exiled. The exile. The exodus. To extradite: he is extradited. Extradition.
To repatriate: he repatriates. He is repatriated. The fatherland. The repatriate. Repatriation. The inheritance.
To integrate: He is integrated. He was integrated. Integration. He is integral!
- The foreigner. The slave. Slavery. Slave system. The slave one.
To naturalize: He is naturalized. He was naturalized. The naturalization.
- The gipsy. The Tzigane. The Gypsy.

14- To look for: I look for. I looked for.
To seek (search): the scientist seeks. He sought. The research. The fossils. The bones.
To inspect: he inspects. He inspected. The inspection. The inspector. To scan (to scrutinize, to examine): he scans. He scanned.
To intrigue: he intrigues. He intrigued. The police intrigue. Suspense.
To excavate (dig, search): He excavates. He excavated. The excavations. to rummage about(grope): He rummages. He rummaged.
To go through: to mess (to jumble up, to rifle through):
To discover: The researcher discovers anarcheological site. He discovered. The discovery.
- The archeologist. The archeology. The science. The ruins.
- The made chemist of chemistry in the chemistry laboratory. It's chemical!
To invent: The inventor invents a machine. He invented. The invention.
To imagine: he imagines a project. He imagined. The imagination.
To realize: he carries out a film. He carried outdocumentary. The director. The realization. He is realistic.
To make a film: He turns documentary. He turned. The turning. The episode. The sequence. The festival.
To film: He films a film. He filmed a serial. The actor. The actress. The manager. The control.
To nominate: he is nominated. The nomination.
To project: he shows a film. He showed a meeting. Projection. The projector. The project.
To view: He views. He viewed. The watching. Vision. To visualize: He visualized. Visualization.
To televise: He is televised. He is visual! It is audio-visual! The technician. Technology. It is technical!
To diffuse: he diffuses. He diffused film. The diffusion. It's repeated. It's new. The repeat broadcast.
To emit: the radio emits on the waves. He emitted. Television program.
To wire for sound: He wires for sound. He wired for sound. Wiring for sound. The sound. Themicrophone. The tonality. The tone.
To put rhythm into: He puts rhythm into. He put rhythm into. the rhythm. To soundproof: it's sound-proof.

15- To zap: it zaps. It zapped. To operate by remote control: it is operated by remote control.The remote control.
To last: the opera lasts one hour. It lasted a long time. Duration of film. It is durable!
To appear (figure): the actor appears in a film. Heappeared. Figuration. A figure of cinema.
To photograph: the photographer photographs.He photographed photographs. Installation. The film.
To focus: he focuses. He focused. Focusing. To zoom in (out): he zooms in. He zoomed in. The zoom.
- The advertizing executive. Publicity. Publication.
- Abstract art. Fine arts. The work of Article theartist. The cinema. The theater. The concert ofmusic.
- The spectacle. The spectator. The representation. It is representative!
To test: He tries out new things. He tested. The experiment.
- Fashion. The haute couture. The mannequin. The model. The platform. It's very tendency! The silhouette.
- Clothing. Silk. They is silky. Satin. It is glossed. The synthetic one. It's synthetic.
To stylize: it stylizes. It stylized. Stylization. Style. It's stylized. XXXXX: It's style.
To standardize: He standardizes. He standardized. The standard.
To sew: The dressmaker sews fabric. The seam. The sewing machine. The wire. The needle. The textile.
To mend: He mends. He mended. Mending. The zip. Closing lights.
To weave: The tisserand (weaver) weaves fabric. It wove. Weaving. To knit: it knitted. Knitting. Knitting.
- The leather dealer. Leather working. Leather.
To iron: I iron the linen. I ironed. The ironing (Sharpening). Iron. to crease (to crumple): it is creased!
To fold: I fold. I folded. Folding. To unfold: I unfold. I unfolded. To curve: it is curved. Clotheshanger.
To fold (crease): it is folded! The fold. Pleating. To cross: it's crossed. The crossing. Corner: it ishorn!
To fold up: it folds up. It folded up. To roll up: He pulls up his sleeves. He rolled up.

16- To tear: He tears fabric. He tore. The tear. The scissors. To double: it is doubled.
To repair: The clock and watch maker repairsthe watch. He repaired. Clock industry. The clock.
- The jeweller guarantees the jewels. Gold. Money. Diamond. Sapphire. The emerald. The jewel. The pearl.
To gild: it is gilded! Gilding. The collar. The bracelet. The ring. The gold ingot. It is invaluable!
- The gold washer. The goldsmith. Goldsmithery.The gold nugget. The ornament. The ruby. Sapphire.
To work (shape): The potter works clay. He worked apottery. The way. In any event.
To model: He models. He modelled. Modelling.
To mould: He moulds. He moulded. The mould. To unmould: He unmoulds. He unmoulded. Release from the mould. Lute.
To break: He breaks the vase. He broke. Breakage. The breaker. To damage: he damages. He damaged the container.
To use: he uses. He used. He is worn. Wear. To break: he breaks. He broke the bread. Rupture.
To split: he splits into two. He split wood. To crack: he cracks. He cracked.
To break: he breaks the lute vase. He broke. To notch: he notches. He notched. It is ruined!
To fissure: he fissures. He is fissured. the crack.
To deteriorate: he deteriorates. He deteriorated. Deterioration. To crash to pieces: I crashed to pieces it. Crash.
To stick: He sticks a paper. He stuck. Adhesive. Joining. To restick: He restuck.
To unstick (unglue, to peel off): He unsticks paper. He unstuck. The unsticking.
To sellotape: He sellotapes. He sellotaped. The scotch tape. The adhesive tape.

17- To cultivate: The peasant cultivates the ground. He cultivated. The farmer. Culture.
- Agriculture. The farmer. Agricultural land.
To raise (to breed): The farmer raises pigs. He raised animals. The breeding. The farm.
To feed: Pasteur makes feed the ewes.Pastures green. The grazing ground. Netting.The enclosure.
Brouter: The shepherd makes brouter the grass with the sheep. The sheep-fold. The meadow.
To milk: the shepherdess milks the cow. She milked. Draft. The magpie.
To mow: he mows the sheep. He mowed the animal. Shearing. The wool. They is woolly. The woolen article.
To transplant (move): it transplants. It transplanted.Transhumance. Cattle.
To fatten: it fattens the herd. It fattened geese. The fattening. Grease. Livestock.
To garner: it garners. It garnered in the barn. The hay. Oats. Faggots. Straw.
To dig: it digs a hole in the ground. It dug. It digs and plants flowers.
To hide: I hide the object in the ground. I hid it.The hiding. To sap: It saps. it sapped.
To plant: it plants trees. It planted. The plantation. To implant: it implanted. Implantation.
To collect: I collect fruits. I collected. Harvest. Collecting. Shears.
To gather: I picking of the flowers. I gathered. The gathering. The gatherer. To pick: the scrounging.
To gather the grapes: I vintage grape. I gathered the grapes the vine. Grape harvest. Thevineyard. The tank. The barrel.
To vinify: it vinifies. It vinified. Vinification. To improve: it improves. It improved. The allowance. The soil.
To fertilize: I fertilize the ground. I fertilized it. The fertilization. It is fertile. Unfertile. The kitchen garden.
To sprinkle: I sprinkle the garden. The gardener sprinkled the fields. Watering. The sprinkler. Gardening. The pipe.
To irrigate: it irrigates. It irrigated. The irrigation of the ground. Arid ground. It is desert!
To sprinkle: I sprinkle. I sprinkled. To spout out: water spouts out. It spouted out. The rush (gush, spurt) of water.
To pulverize: He pulverizes. He pulverized. Pulverization. The pulverizer. Pesticides. The insecticide.
to splash: He splashes. He splashed me. Splashing.

18- To draw: He draws water. He drew. The well.
To plow: the plowman plows the ground. The peasant plowed the field. To furrow: he furrowed. The furrow.
To harvest: The harvester harvests with the harvest. He harvested. Monsoon.
To sow: The sower sows the seed. He sowed seeds. The countryside. The countryman.
To fertilize: he fertilizes. He fertilized. The fertilization. Manures.
To pick: He picks. He picked. The pickaxe. The shovel. The reaping-machinethreshing-machine.
To mow: He mows with a sickle. He mowed.Mowing. The fork.
To rake: I rake with a rake. I raked the ground.
To draw: The horses draws the plow. He drew. The cattle shed. The stable. The standard. To tow: He towed.
To ride: He has ridden a horse. To gallop: the stallion gallops. The gallop. The mare. The foal (colt).
To trot: He trots. He trotted. Trot. The trotter.
To harness: He harnesses beef animals. He harnessed. The attachment. To tractor draw (tow, pull): The tractor tractor draws. He tractor drew the trailer.
To trail: he trails. He trailed. The sledge. The trail.

The school

1- The schoolboy goes to school. He takes thebus. He goes there by train. The subway. The bus. The trolley. The tram. The coach.
To take: It takes the pen. It took the sheet. Thepencil. The portfolio.
To use: it uses. It used. It is usable. Utility.The use. Uselessness. It is unusable!
To use: it uses of kindness. It used ofkindness. The user. It is usual.
- It is essential! It is useful! It is useless! It is futile! It is in vain! Vainly.
To write: I write the letter. I wrote on the book. The writing. The writer. The bookstore. The bookseller.
To transcribe: he transcribes. He transcribed. The transcription.
To type: I type with the machine. I typed on the keyboard. Disturbance of the peace at night. The notebook.
To see: I read a novel. I read a whodunnit. Reading. The reader. It is readable. It is illegible! The booklet.
To draw: I draw with a pencil. It drew a drawing. The draftsman.
To mark: I mark. I marked it. Marking. The marker.
To note: I note. I noted. To take notes: he noted.
To spell: It is well spelled. Orthography.
To underline: I underline. I underlined. To highlight: I highlight. I highlighted. The line. The feature.
To scribble: it scribbles. It scribbled. The doodle. To scribble: it scribbled.
To color: I colour. I coloured. To color: it is colored! The coloring. The color. Colors.
To widen: I widen the hole. They widened the road. Widening. It is broad. The width.
To narrow: I narrow the access. It narrowed the way. Contracting. The dead end. The route.

2- To lengthen: He lengthens the life expectancy. He lengthened. The lengthening of the life. To lengthen: He lengthened.
To prolong: He prolongs. He prolonged. Prolongation.
To increase: I increase. I increased. The enlarging. To stretch: I stretch. I stretched. Thestretching.
To deepen: He deepens. He deepened. Depth. He is deep.
To reduce: I reduce. I reduced. Reducing.
To miniaturize: He miniaturizes. He miniaturized. The miniature. It is microscopic!
To weigh down: He weighed down the loading. He weighed down the load. Heaviness.
To lighten: He lightens work. He lightened the service. Lightening. The task.
To trace: I trace a line. I traced the lines. The tracing.
To recall: I recall the events. I recalled.
To color: I color the drawing. I colored in red. To moderate: He moderates. He is moderate. The nuance.
To pigment: He is pigmented. Pigments. The pigmentation of the skin.
To show through: He shows through. He showed through. He is transparent. Transparency. He is translucent. He is opaque.
To bleach (to whiten): I bleach. I bleached. The white. Whiteness.
To blacken: I blacken. I blackened. Black. Blackness.
To redden: I reddened. I reddened. Red. Redness. To yellow: I yellow. He yellowed. Yellow.
To make green: I make green. He made green. Green. Blue. The chestnut. The orange. Thepurple one. Gray.
To fade (discolor): I fade. I faded. Discoloration.
To revive: He revives the colors. He revived. He is sharp! To tarnish: He tarnishes them. He tarnished them. He is dull!

3- To illustrate: I illustrate. I illustrated. The illustration. The illustrator.
To erase: I erase the faults. I erased the errors. To gum: I gum. I gummed. The gum.
To dictate: The teaching one dictates a sentence. He dictated a paragraph. The chapter. The dictionary.
To define: He defines. He defined. The definition. To arise: He arises. He is arisen.
To correct: I correct the dictation. I corrected the exercise. Correction. He is exact! He is correct!
To rectify: He rectifies. He rectified. Correction. The rectifier.
To repeat: I repeat the lesson. I repeated poetry. It is poetic. The repetition. It is inaccurate. Exactitude.
To harp: he harps. He harped. Harping. To witter on (drivel, ramble)): it witters on. He wittered on.
To recite: I recite the poem. I recited by heart.The recitation.
- The draftsmanship. The plan of a house. The cartoon. The cartoon.
To study: the student studies with faculty. He studied at the university. The academic. The study. Matter.
To revise: he revises. He revised. The revision. to swot up (to bone up on, to cram for): he bones up. He has boned.
To institute: he institutes. He instituted. Institution. The teacher. The headmaster.
To supervise: the director supervises. He supervised. The supervisor. Direction.
- The academy. The academician. The diploma. It is graduate. The baccalaureat. The license.
To learn: The pupil learns the lessons by heart. He learned the history. The apprentice. The training.
To teach: the professor teaches philosophy with the students. Teaching.
- The teacher taught mathematics with the student ones. The mathematical formula.
To instruct: The instructor instructs the schoolboys in a college. The higher instruction.
- It instructed the high-school pupils at the high school. Learning technique. It is methodical!

4- To supervise: The supervisor supervises the class. He supervised it. Monitoring. The courtyard.
- The examination. The sorter. The point. The comma. The question mark. The point of exclamation. The punctuation.
To go away: it goes away. It went away. It is absent. Absenteeism. It is present. The presence.
To tell: the historian tells the story. He told. The account. To tell: he told. Narration.
To evolve: He evolves. that evolved. Evolution. The assumption.
- Culture. It is cultural! Literature. It is arts person. Literally. He is well-read man. He is illiterate.
- Geography. Mathematics. The mathematician.
To plan: he plans. He planned. Planning. The architect. Architecture.
to philosophize: he philosophizes. He philosophized. The philosopher. Philosophy.
- Science. The scientist. Theology. Archeology.
- The essay. The thesis. The theory of the evolution. The topic.
- The geometry. The round. The circle. The triangle. The square. The cube. The rectangle.
- The trapezoid. The cylinder. Surface. Surface.
- The geometrician. Geology. The geologist. The license of right.

The transport

1- To go: I go to a friend. I went to France. I went to Paris.
To leave: I leave to Paris. I left from Paris towards London. The departure. The arrival.
To come: I come from Rome. I from Spain. The arrival. To turn up: He turns up. He turned up.
To stem (originate): He stems from wood. He stemmed. The stemming.
To arrive: I arrive at Berlin. I have arrived to Germany. I arrived from Italy.
To reach: I reach. I reached.
- The train leaves Paris and arrives at London at eight hour. It takes 2 hours to arrive there!
To return (come back): I return tomorrow. I returned yesterday.
To announce: The stationmaster announces the arrival of the train. He announced. The announcement.
- The agent of the station. The railwayman. The railroad. The rail. The engine. The quay.
to fly: the plane flies. It flew. The flying - The flight. to fly away: the plane flies away. The aviator. The takeoff. The Takeoff.
To flutter (flitter): it flutters. It fluttered. The stunt-flying (vaulting, trick riding). To make pirouettes. The baggage hold.
To fly over: it flies over. It flew over. The overflight. To plane: it planes. It planed. The sailplane.
- The astronomy. The rocket. The astronaut. The space shuttle. The spaceship. The cosmonaut.
- The airline hostess. The airport. The passenger. Passengers. The stopover. The helicopter. the propeller.
To land: it lands on the runway. It landed onthe ground. The landing.
To land on sea: it lands on sea on water. It landed on sea on a lake. The sea landing. The pilot. The copilot.
To be crushed: the plane is crushed on the open sea. It was crushed on ground. Crushing.
To bruise: He bruises. He is bruised. The bruise.

2- To embark: I embark on the boat. I embarked on the aircraft. The boarding (loading, embarkation). The boat.
To unload (land): I unload boat. I unloaded plane. The landing (unloading, disembarkation). The shore. The littoral.
To travel: the traveller travels has edge of a train. The tourist travelled has edge of a plane.The pedal boat.
To go for (a walk, a drive, a ride): I go for a drive downtown. The walker went for a walk on the beach. The parasol. The island.
to pass: He passes by here. He passed by there.It passed an examination. The passer by. The frontier runner.
To go hiking: He goes hiking. He has gone hiking. The excursion. The hiker. Tourism. To prowl (roam): He prowled.
To wander (roam, vagabondize, knock about)): He wanders. He wandered. The vagrant. Vagrancy (wandering). The tramp.
To attend to: he is attended to his occupation. He has attended.
To take along: I take you along with me. I took you along. To bring: he brings. He brought.
To carry out: he undertakes researches. He undertook to good his work. The leader. To bring back: He brings back. He brought back.
To manhandle: He manhandles his blue-collar worker. he manhandled him.
To stroll (trail round): I stroll. I strolled. The stroll. The walkman.
Have a good trip (journey)! Have a good walk! The path. The way.
To visit: The visitor visits the museum. He visited the city. The visit.
To walk: The pedestrian walks on the road. He walked quickly. Walk. The pavement.
To drive: He drives a car. He drove a vehicle. Control. The rear view mirror.
To register: it registration number. It is registered. Registration. Number plates.
To let in the clutch (put into gear): I couple. I coupled. The clutch. To disconnect (declutch): He disconnected.
To be turned over: He is turned over to look at behind. He was turned over. The return.
To turn: He turns right. He turned left. He turns the wheel. The turn. The windshield.
To turn: He turns on the right. He turned. The turn. The turn. To skid (slip): He skids. He skidded. The skid.3- To zigzag: He zigzags. He zigzaged. The zigzag.
To park: I park my car. I parked my motor cycle. The carpark. To park: it parked.
To station: He stations. He stationed. The parking.
To start: the motor bike starts. It started. The starting. The starter.
To roll: it rolls. It rolled. The horse-drawn caravan. The caravan.
To accelerate: He accelerates. He accelerated. The acceleration. The accelerator. To change down: He changed down.
- The road. The highway. The crossroads. The intersection. The way. The trajectory.
- Macadam. Asphalt. The tunnel. The bridge. The footbridge. The underground. It is underground. The viaduct.
To jam (stick, stop): He jams the passage. He jammed (stuck). He is stuck. The cork (= cap, stopper) (traffic jam, gridlock)).
To uncork (clear): I uncork the bottle. I uncorked. The clearing (the release).
To block (jam, stick): I blocked (jammed, stuck). The blocking. To unblock (deblock): I deblock the situation. I deblocked circulation.
To wedge (jam, stick): I wedge. I wedged (jammed). To unwedge: I unwedged. To release: I released. The corner.The angle.
To circulate: the cars circulate badly. They circulated. The circulation.
- The road traffic. The air traffic. The sea traffic.
To direct: I direct myself towards Paris. I was directed. The orientation (direction).
To disorientate: I disorientate myself. I disorientated myself. The disorientation (confusion).

4- To sail (navigate): The sailor sails on the sea. He sailed on a lake. Navigation.
- The ship arrives at the port. The sailing ship. The sail. The yacht. The rudder (helm, tiller).
To derive: it derives. It derived. It goes to the drift. To float: It floats. It floated. The floating.
To row: I row. I rowed. The oar. The oarsman.
To launch (drop): he launches the mooring ropes. He launched. The launching of boat. It has launched the anchor.
To make a node: The sailor makes a node (knot). He made a node. To strap: he strapped. The strap.
To lace up (do up): he laces his shoes. He laced them. The laces. The lasso. The thin strap.
To bind: He binds with a bond. He bound somebody. The connection. To untie: He unties the cord. He untied.
To knot (tie up, set): He knots the cord. He is knotted. To unknot (undo): He unknots the cord. He is unknotted! The outcome (settlement).
To connect (link up): He connects. He connected. The binding. To take up (retie, renew): he takes up. he took up.
To attach: I attach the anchor. I attached the mooring ropes. To tie up: I tied up. The string.
To attach: He is attached.
To join: He joints. He joined. The junction. The joint. To join ( catch up, meet): He joined. He joined. To associate (appoint to): the assistant.
To capsize (overturn): the boat pitches and it capsizes. The capsizing.
To pitch (and toss): It pitched and it capsized on the wave. The scum. The swirl ( the eddy, backwash, bustle).
To roll around: the ship rolls around. It rolled around because of the storm. The sloshing. The sloshing.
To sink: The ship sinks in the ocean. It sank (has sunk) at the sea-bed. The wreck. The coral reef. The lagoon.
To run aground (aground, be beached, be washed up)): the raft runs aground on the beach. It ran aground on an island. The high tide. The low tide.
To flow: The water of the river flows in the sea.The brook flowed in the river. To stream: that streams.
To be shipwrecked: it's shipwrecked. It was shipwrecked (the castaway). The shipwreck. To sink: it sinks. It sank.

The leisure activities

1- To go on holiday : I go on vacation. I went abroad. The vacancies. The Holidaymakers (vacationers).
To roll (ride, drive): The motorcyclist rolls quickly on his motor cycle (the motor bike). He rolled at top speed (at full speed).
To explore: I explore the forest. I explored the country. the explorer. The exploration. The jungle.
To cross: He crosses the forest. He crossed the river. The crossing.
To venture: he ventures all alone. He ventured. The adventure. The adventurer. The mishap.
To fish: The fisherman fishes fish with the fishing rod. He fished.
To infest: the lake is infested fish.
To stagnate: water stagnates. It stagnated. It is stagnant. The marsh. Marshes. It's marshy.
- The fishhook. The bait (lure). The net. The wire offishing. The reel. The landing net. To reel: it reeled.
To harpoon: he harpoons. he harpooned. The harpoon.
To hunt: The hunter hunts with rifle the rabbit. He hunted game.The hunting.
To pursue: He pursues. He pursued.
To track: The hunter tracks the animal. It tracked the animal. To position for an ambush: it is positioned for an ambush. The ambush.
To paint: The painter paints the painting with the brush. He painted a picture (canvas). Painting. The frame. The portrait.
To expose: He exposes. He exposed its Art. the exhibiting. The varnishing. The art gallery. The pose. The posture.
To swim: The swimmer swims. He swam. The stroke. Swimming. The swimming pool.
To plunge (dive): I plunge. He plunged. The dive. The diving. The plunger (diver). The diving board.
To immerse: the submarine immerses. He immersed. The immersion. The water surface. The insubmersible one.
To submerge: it submerges. It submerged. The immersion. It is sinkable.2- To bronze (get a tan, to tan): he bronzes with the sun. He bronzed. Bronzing (the tan, suntan). The insolation.
To ski: the skier skis with skis. He skied. Theavalanche. The toboggan.
To slalom: he slaloms. He slalomed. Slalom.
To drown: He drowns. He drowned. The drowning. The drowned.
To climb (clamber, scramble, shinny)): The mountaineer climbs themountain. He climbed the hill. The climbing. The valley. The plain.
To climb: He climbs cliff. The climbing oneclimbed on the rock. The mount. Speleology. The cave.
To crawl (creep): it crawls. It crawled. The rock. It's rocky. Rubble. The snap hook. The cord. Paving stone.
- The volcano. Lava. The volcanic irruption. The marble. It is marbled.
To guide: I guide you. He guided. The mountain guide. Direction. The destination.
To collect: the collector collects objects. It collected. The collection.
- The antique dealer. Antiquity. It is ancient. It is rustic.
To fall: I fall. I fell. To fall (To flop): I fall. I fell. The fall. To relapse: relapse has.
To stumble: he stumbles. He stumbled. The stumbling. To floor: it is embanked.
To precipitate: He precipitates in the vacuum. He precipitated. The chasm. The ditch. The pit.
To stagger (to reel): it staggers. It staggered. To waver: it wavers. It wavered.
To run: The runner runs in the stage. The platform. It ran the race. The marathon. To rush (to dash, to tear along, to belt along): it has rushed.
To traverse (to cover): he traverses a long distance. He traversed. The course. The sprinter.
To start: I start quickly. He started gently. Starting.
To jump: He jumps the obstacles. He jumped the hedge. The jump.
To hop (to skip): He hops. It hopped. The hopping.
To leap: He leaps. He leaped. The jump. To rebound: I rebound. I rebounded. The bounce. The rebound.
To jump: He jumps. He jumped. The jump. To be startled: He was startled. To shiver (to shudder, to quiver) : it shivered.3- To perspire (transpire): He perspires much. He perspired.Perspiration. To sweat: He sweats too much. He sweated. The sweat.
To advance: The marathonian advances quickly. He has quickly advanced. He is fast. The quickness. The speed. The radar.
To outdistance (outstrip): He outdistances. He outdistanced. The distance.
To slow down: He slows down. He slowed down.The deceleration. It is slow. Slowly. Slowness.
To brake: He brakes. He braked. The brake. Braking. To stop: He stops. He stopped. The stop.
To move back (to reverse, to back up): He moves back. He moved back. Retreat.
To interrupt (to break off): He interrupts the match. He interrupted it. It's uninterrupted! The interruption.
To begin again: it takes again the race. It took again breath. (his breath).
To follow: He follows Hes adversary. He followed the line. The continuation. The following.Adversity.
To carry on (to go on): He carries on. He carried on. The continuation.
To continue: He continues the race. He continued it.
To perpetuate: He perpetuates. He perpetuated. Perpetuation. It's perpetual! Perpetually.
To overtake: He overtakes his competitor. He overtook it. The going beyond.
To be ahead of (get ahead of): He's ahead. He was ahead. To precede: He precedes. He preceded. Theprecedent. The predecessor.
To obtain: he obtains the price. He obtained the victory. He is victorious! He is victorious!
To monopolize (hog): he monopolizes the victory. He monopolized.
To accept: he accepts the defeat. Heaccepted. To acclaim: He is acclaimed.Acclamation.
To refuse: he refuses. He refused. The refusal. It is irrefutable! To refute: he refutes. He refuted.
To tolerate: he tolerates. He tolerated. He is tolerant! The tolerance. He is intolerant. It isintolerable.
To grant: He grants the honor. He granted. The agreement. To agree (to consent): I agree. I agreed. The assent.
- I agree with you. The agreement. Disagreement. To grant (to octroy): He grants. He granted.

4- To proclaim oneself: he proclaims himself victorious. He is self proclaimed. The proclamation.
To start (begin): He begins the race. He started. The beginning. To initiate: He initiated.
To start again: He started again. To renew: it renews. It renewed. Renewal.
To begin: I begin. I began. The beginning. To finalize: He finalizes. He finalized. The finalization.Precondition.
- Front. Previously.
To finish: He finishes. He finished. To end: He ends. He ended. The end. It's interminable. It is infinite!
To sing: I sing the song. I sang the refrain. The singer. To whistle: he whistles. He whistled. The whistle.
To strike up (intone): it strikes up songs. It struck up canticles. The tenor. Lyric song.
To record: it records the music. It recorded anew album. The recording. The round.
To play: The musician plays the guitar. He played. The guitarist. The musical instrument. The virtuoso.
To orchestrate: He orchestrates. the orchestra conductor orchestrated. The partition of music. The notes of music.
To compose: the composer composes a music. He composed. The composition. The fingering chart.
to tune: the musician tunes the instruments. They tuned them. The chord (harmony).
To drum: he drums. He drummed. The drum.The tambourine. The battery. The beater. Thedrinking cup.
To regulate: I regulate. I regulated. Theadjustment. To harmonize: It harmonized. The harmony. Harmonization.
To tune: I tune the piano. I tuned the violin. The pianist. The violonist. The harp. The flute.
To synchronize: he synchronizes. He synchronized. Synchronization. The symphony. It is symphonic.
To vibrate: the cord vibrates. It vibrated. The vibration.
To synthesize: it synthesizes. It synthesized. The synthetizer. The synthesis. Plagiarism.
To systematize: it systematizes. It systematized. It is systematic. The system.
- The trumpet. The horn. The trumpet player.

5- To dance: I dance a dance. I danced the waltz. The dancer. The dancer.
- The ball. The ballerina. Ballet. The cover ofguitar. To sieve (to sift): The subdued light.
To be bored: I am bored. I was bored. Thetrouble.
To play: The player plays play. He played cards. The chess. It is playable. The toy. The spinner. The spinning top.
To cheat: The cheater cheating with the plays. He cheated. Cheating. Trickery.
To fake: I fake. I faked. Special effects. The faking. The trick.
To bet: I bet with the plays. I bet. The bet. The punter. To bet (stake): I setting. I bet. The stake.
To forecast (prognosticate): he forecasts. He forecast. Theforecast. The forecaster. Triple forecast. The ticket.
To nick (swipe): it nicks all. It nicked the stake. Lotto.The lottery national. The counter (token).
To be mistaken: It is mistaken. It was mistaken. To delude: I deluded it. The lure.
To mislead: It misleads its world. It misledsomebody. The fraud. Impostor. Imposture.
To mistake: I mistake. I mistook. The mistake.
To deceive: I deceive somebody. He deceived you. Deception. To injure (to wrong): he injured (wronged) his fellow man.
To usurp: He usurps the position. He usurped. The usurpation.
To trap: he traps it. He trapped it. The trap. The trapper. The trap. The trapper.
To scheme (to be up to, to plot): I scheme something. I schemed.
To have fun: He has fun. He had fun. Recreation.
To divert oneself: He diverts. It was diverted. The entertainment.
To distract oneself: He distracts. It was distracted. Distraction.
To swing oneself: The children swing themselves on the swing. They were swung.

6- To joke: The joker jokes. He joked. The joke. you're kidding!
To tease: he teases. He teased. The joker.
- He makes jokes. The sketch. To grimace: He grimaces. He grimaced. The grimace.
To have fun: he has a laugh. He laughed. Fun. The funny one. The gigolo. The zigoto. It's frivolous.
To celebrate: He celebrates. They celebrated.The celebration. The celebrity. It is famous. The reputation. It is famous.
To celebrate: He celebrates the birthday. They celebrated. The festival. To feast: they feasted. The party animal.
To gain: He gains the part. He gained! It is the winner. Profit. The champion.
To win (carry off, take over): he wins the price. He won.
To lose: He loses. He lost! The loser. He lost himself. He lost his road. To lose: he is lost.
To succeed: He succeeds in the life. He succeeded in the business world. The success. Success.
To fail: He fails in his projects. He failed. The failure.
To find: I find what I lost. I found the joy. Lucky find.
To find: I find you after so many years. I found the lost object. The reunion.
To reward: He rewards us. He rewarded us. The reward.
To deserve: He deserves to succeed. He deserved to lose. The merit. It is unmerited!
To improve: I improve. I improved. Improvement. The regression.
To progress: He progresses. He progressed. Progression. The progress. To regress: He regresses. He regressed.
To sophisticate: He sophisticates. He sophisticated. Sophistication.
To optimize: He optimizes. He optimized. It is optimistic. Optimism. It is pessimistic.Pessimism.
To worsen: He worsens the situation. it is worsened. Aggravation. To minimize: He minimized.
To relativize: He relativizes. He relativized. Relativity. It is relative.
To rationalize: He rationalizes. He rationalized. It's rational.

The senses

1- The language. The language. Linguistics.
- I am not dumb. The language of the signs. To stammer: it stammers. It stammered. Stammering.
To speak: I speak usually French. I speak a little French. Word.
To manage: I manage in English (I can get by in Eglish). I managed.
I spoke slowly: I speak with low voice. I speak aloud about the life.
To say: I say that you are right. You said that I have twists. I do not say anything.
To specify: He specifies. He specified. Precision. To specify: he specifies. He specified. Specification.
To contradict: I contradict you. I have contradict. Contradiction. The contradictor.
To ask: I ask. I asked. To make a request.
To solicit: I solicit you. I solicited you. Solicitude.
To require: It requires. it required.Requirements. To beg: He begs. He begged.
To pretext: I pretext. I have pretext. The pretext. To claim (pretend): I claim. I claimed.
To propose: I propose a project. I proposed. Matter. The proposal. To evoke: it evoked.
To suppose: I suppose. I supposed. The assumption. Allusion. To refer: it referred.
To discuss: I discuss with you. I discussed. The discussion. Conversation. It is indisputable!
To converse: I converse with my neighbor. I conversed with my neighbor. Vicinity.
To contact: he contacts somebody. He contacted. The contact. To get in touch with aperson.
To debate (to thrash out): I debates a subject. I debated. The debate. The monolog. The dialog. To dialog: I dialogued.
To boost (to relaunch): I boost the polemic. I boosted. To rave (to be off one's head, ramble): He raves. He raved in its remarks.


2- To polemize: I polemize. I polemized. The polemic.
To communicate: the mother communicates with her daughter. She communicated. The communication.
To tell: the mother tells a story. She told acount of fairy. The fable. The legend.
To summarize: it summarizes the book. It summarized. The summary.
To conclude: he concludes an alliance. He concluded. The conclusion.
To turn (spin): she turns over fresh the pages of the book. She turned the sheets.
To simplify: she simplifies the things. She simplified. Simplification.
To complicate: It complicates the things. It complicated. The complication.
To facilitate: that facilitates the life to me. It is facilitated. It is easier.
- It is a difficult case! The difficulty. It is painful.Painfully.
To express oneself: I express myself clearly. I expressed myself. The expression.
To articulate: I articulate well. I badly articulated. I want to be comprehensible. It is incomprehensible!
To pronounce: he pronounces well. He pronounced well. The pronunciation. It is unpronouncable!
To accentuate: I accentuate. I accentuated. The accent.
- The speech. The speaker. The listener. Thr audience. Voluble. Volubility. He's eloquent! He is loquacious. The phrase.
To chatter: I chatter. I have to chatter. It is talkative. Chattering. The shrew. The ragot. The pewter.
To sneak on (to grass, to fink): it sneaks on. It sneaked on. Sneaking. To gossip: it gossiped.
To exaggerate: it exaggerates. It exaggerated. Exaggeration.
To criticize: I criticize the others. I criticized. Criticism. It is critical. The rumor.


3 - To inform: I inform you. I informed thepolice. Information. The adviser.
To get information (to make enquiries): I get information. I got information. The information.
To document: he documents himself. He documented himself. Documentation. Documents.
To question: the interrogative one questions a person. He questioned it.
- It is a interrogation! The interrogation.
To ask: I ask you. I asked you. I ask questions.
To answer: I answer a question. I answered. The answer.
To reply: he replied. The reply (line, cue). To retort: he retorts. He has retorted. The retort.
To call: I call you tomorrow morning. You called me yesterday morning. The call. It ismorning.
To address oneself: I address to you. I addressed to my lawyer. The notary. The usher.
To object: I object the decision. I objected. The objection. The objector.
To decide: I decide to appeal. I decided. The decision. The decision maker. He is solved. The resolution.
To resign: he resigns himself. He resigned himself. He is resigned. Resignation.
To declare: I declare. I declared. I do not have anything to declare. The declaration. The passport. The visa. The label.
To explain: I explain you. I explained. It is a good explanation.
To mean: That means. That meant. The meaning (Significance). It is unimportant (insignificant, petty)). The sign. The synonym.
To affirm: I affirm my statement. I affirmed them to you. The assertion.
To confirm: I confirm. I confirmed. The confirmation.
To cancel (quash): I cancel my remarks. I cancelled (quashed) them.
To mention: I mention. I mentioned. Mention. To stipulate: I stipulate. I stipulated.


4 - To maintain: I maintain my remarks. I maintained the truth.
To lie: I lie. I lied. The lie. The liar. To belie (gainsay): I belie. He belied.
To keep silent oneself (to be,to keep quiet): I keep silent myself! I amyou! Keep silent yourself (be quiet)!
To muzzle: I muzzle you. I muzzled you. Gagging. The muzzle.
To mask: I mask myself. I masked myself. The mask. To unmask (unveil): he is unmasked!
To influence: he influences. He influenced. Theinfluence. To incite: he incites. He incited. The incentive (incitemen).
To address as tu: he addresses as tu. He addressed as tu. The use of the tu. To address as vous: it addresses as vous. Addressed as vous. Use of the vous.


5 The eyesight, sight:
- I am not blind. The blind man. Blindness.Blindness. It is clear! It is fuzzy! It is Net!
- The ophtalmologist. Ophthalmology. The optician. Optics. It is ocular. He is short-sighted. Myopia.
See: I well see with glasses. I saw with a magnifying glass. It is invisible!
To watch: I watch at television. I watched at the TV. The glance (look, gaze). The screen.
To look at: I look at a beautiful landscape. I looked by the window. To have a cast (to squint): it had a cast ( a squint).
To observe: It observes. It observed. Observation. The observer. Binoculars.
To contemplate: I contemplate with amazement. I contemplated. Contemplation.
To discern: I discern. I discerned. The understanding (discernment). To notice (remark): I notice. I noticed.
To distinguish (make out): He distinguishes. It distinguished. Distinction. Landscape. The panorama. It is panoramic.
To foresee (To glimpse): I foresee the things. I foresaw. An interview.
to catch sight,a glimpse of: I catch sight. I caught sight. An outline. To locate (mark, spot): it locates. It located. The mark (line).
To perceive: I perceive. I perceived. Perception.
To confuse: I confuse the colors. I confused them. Confusion.
To ogle (to eye): it ogled. To gleam (glisten, sparkle): he gleamed.


6- The hearing:
- I am not deaf. The deaf person. The deafness.The silence. It's quiet! The deaf person.
To hear: I hear with the ears. I heard a noise. I am not deaf. The dumb man.
To listen: I listen to the music. I listened to a melody. The sound. It's melodious! It is noisy!
To understand: I understand you. I understood you. Comprehension. He's misunderstood. Incomprehension.
- It is comprehensible! It is incomprehensible! It's coherent! It's incoherent!
To approach: I approach you. I approached you. It is accessible! Coherence. It is inaccessible!
To approach: I approach. I approached. Approach. It is close. Proximity.
To approach: I approach. I approached. The bringing together.
To move away (take away): I move away. I took away. Distance (taking away).


7- Sense of smell:
To smell: I smell with the nose. odor. I smelled (smelt) the perfume. that feels good or bad! Deodorant.
To scent (to put,to dab perfume on, to perfume)): He is scented. He was scented. It's suave. The balsam.
To smell (to scent, to sniff at): it smells. It smelled. Sense of smell. The muzzle. The mouth.
to stink: it stinks. It stank. Stink. It's nauseous. Malodorous.


8- sense of touch:
To touch: I touch with the hand. I touched you. To retouch (to alter, touch up): He retouches. He retouched.
To hold: I hold your hand. I held you in my arms. To retain: I retain you. I retained you.
To support (hold up): I support you. I supported you. The support. It is insupportable!
To press (push down, lean, rest): He presses. He pressed. The support. To base: it is based. It was based.The base.
To catch: I catch. I caught. To clutch: He clutches. He clutched. To catch up with: he is caught up with. Correction.
To seize: I seize. I seized. Seizure. To deprive (to part with, to relinquish): it is deprived. Dispossession.
To tighten (to hold tight, to clench, to squeeze): I tighten the fist. I tightened the hand. Squeezing. The wrist.
To loosen: I loosen. I loosened. Looseness.
To tend: I tighten the cord. I tightened the hand to the sky. It is tended! To extend: I extended. The clothes line.
To raise: I raise the arms in the air. I raised the head. The lever. The lever.
To stand up (lift up): the relief. To lift: The lifting (rising, uprising)
To push: I push the door. I pushed. The impulse.
To show: I show with the finger. I showed. To display (exhibit): He displayed. The exhibition. To strut about: He strutted about
To indicate: it indicates. It indicated. The indicator. The indication. The index. The panel.
To indicate: I indicate. I indicated. Designation. To point out ( to draw attention to, to signal): He draws attention. he drew attention. It announced. Indication.
To demonstrate: I demonstrate a thing. I demonstrated something. The demonstration.
To gesticulate: it gesticulates. It gesticulated. The gesture. It's gestural. The reflex.
To manipulate: I manipulate you. I manipulated. manipulation. To grope (fondle, fiddle): He gropes. He groped.
To handle: I handle the saber. I handled a weapon. The handling. It's manual. To whirl (swirl): the sword whirls.
Maniérer: He is affected. Good manners. He is maniac. It's elementary. The element.
To operate (to maneuver, drill): I operate. I have operation. The operation (manoeuvre, drill). The unskilled worker (labourer).


9- To crush: I crush with the foot. I crushed. Crushing.
To trample: it tramples. He trampled. To stamp (to stamp one's feet): He stamps. He stamped.
To grind (mill): I grind coffee seeds. I ground. Crushing (grinding).
To shake: I shake the bottle. I shook. Jolts (jerk, shock).
To agitate: He agitates. He agitated. Agitation. He is agitated.
To launch: I launch the stone. I launched the javelin. Launching.
To lapidate: He lapidates. He lapidated. The lapidation.
To skim (graze, brush): He skimmed me. The light touch. To pass very close to: He passed very close to death. Rubbing (brushing).
To mime: He mimes. He mimed. The mime. The mimicry. The mime. The puppet. The puppet.
To palpate: he palpates. He palpated. The palpation. To grope (fumble): he gropes. He groped. The groping. To touch: to grope around for.
To plug (stamp): He plugs. He plugged. The plug.
To tap (pat): He taps. He tapped. Tapping. The tap (pat, queer)


10- The thought:
to think: I think of you. I thought of us. The thinker. The brain. The skull. Mentality.
To reflect: I reflect. I reflected. The reflection. I have a good idea. The ideology. It's mental!
To meditate: he meditates. He meditated. Meditation. Intellectual faculties. Intuition. Theintention.
To concentrate: I concentrate. I concentrated. Concentration.
To know: I know. I knew. Knowledge. To envisage: I envisage. I envisaged.
To ignore: I ignore. I ignored. He is ignorant. Ignorance. He is illiterate!
To know: I know you. I knew. The knowledge. The unknown. To be unaware of: He was unaware of.
To recognize: I admit my errors. I recognized. The recognition.
- It is grateful. It is ungrateful.
To admit: I admit my error. I admitted. Admission.
To remember: I remember him. I remembered her. The memory.
To recall: I recall of him. I recalled of her. The recall.
To memorize: I memorize. I memorized. Memorizing. Memory. It is memorable!
To forget: I forget all. I have all to forget. The memory loss. The lapse of memory (oversight, forgetting). The omission.
To omit: I omit the things. I omitted. The omission.
To reason: I reason. I reasoned. The reasoning. Reason. The proverb.
To guess: I guess. I guessed. The soothsayer. Divination. The riddle. Signs of the zodiac.
To imagine: I imagine. I imagined. Imagination.The image. The rebus. The puzzle.
- It is comprehensible! It is incomprehensible! It is unforgettable! It is unthinkable!
- It is recognizable! It is memorable! It is reasonable. It is unimaginable!


11- Emotions:
To smile: I mouse. I smiled. The smile. To laugh: I laugh. I laughed. The laughter. Fun. The funny one. The smart.
To shout (cry out, yell, scream): I shout. I shouted. The cry. Cries. To cry (weep): I cry. I cried. Tears. Tears.
To sob: He sobs. He sobed. The sob. To vociferate: he vociferates. He vociferated.
To lament (grieve, mourn, moan, whine, bemoan): he laments. He lamented. Lamentations. It's lamentable. To water (snivel):
To feel: I feel. I felt. The feeling. It is sentimental.
To experience (feel): He experiences resentment. He experienced. Resentment. It is rancorous. Rancour.
To avenge: he is avenged. He was avenged. Revenge. The avenger. He is vindicatory!
Revenge : He revenged. The revenge.
To open out (light up, bloom, blossom): it opened out. Blooming.
To be filled with wonder (marvel): I am filled with wonder. I was filled with wonder. It's marvellous! Amazement. It's sublime.
- It is sensational. The feeling.
- It is of good mood. They is fabulous! To stupefy (to daze): He is stupefied.
To stress: I stress the every day. I stressed daily. The stress. It's stressing!
To upset: I am upset. The upheaval (upset).
To be astonished: I am astonished. I am astonished. It is astonishing. Astonishment. It's extraordinary!
To amaze: He amazes. He amazed. He is amazed. Amazement.
To move: He moves me. He moved me. It's moving! It is touching!


12- To enrapture (go into raptures): He enraptures. It is enraptured. The ecstasy. To impress (amaze): I impressed you. It is impressing!
To astound: That astounds me. I am astounded. Amazement.
To surprise: I surprise. I am surprised. The surprise. It's surprising. It is perplexed.Perplexity.
To stimulate: I stimulate. I stimulated. Stimulation.
To dissimulate: I dissimulate the evidence. I dissimulated. Dissimulation. To pretend: To feint:
To hide: I hide behind you. I hid. To veil: She is veiled. She was veiled. The veil.
To stash (hide): He stashes. It stashed. The stash (cushy job).
To assimilate: I assimilate all. I assimilate dwell. Assimilation.
To simulate: I simulate an accident. The victim simulated. Simulation. It's accidental! The incident.
To deplore: a collision is deplored. The shock was deplored. To press (crash into): He pressed. The impact.
To run up (strike, hit, knock): it runs up against a vehicle. It ran up. To hoot (honk, toot, beep): he hoots. He hooted. The horn (klaxon).
To strike (bump): He strikes. He struck. The percussions. The striker. It is percussion (striking).
To damage (injure): He has damaged his vehicle. The accident. Accidental. Accidentally. The bumper.The qualities and the defects

1- He has a beautiful personality. A good character. It is characterial. It is whimsical (moody).
- Principal qualities are
: love. kindness. Joy. Peace.
To thank: I thank you. I thanked you. Thank you! The thanks. Gratify: He has gratified me.
To greet: I greet you. I greeted you. The greeting. The hospitality. It is hospital! There is a good atmosphere (mood).
To accommodate (welcome): He accommodates us in a friendly way. He accommodated us nicely. The welcome (greeting, reception). To take in: He is taken in.
To love: I love you. I loved you. Love. The lover. The in love one. It is in love. It is glamor! An idyll.
To hate: I hate you. I have you haï. Hatred. Racial hate. Racism. The racist. The race. Ethnos group.
To discriminate: I discriminate you. I have to discriminate you. Discrimination. It is discriminatory!
To prejudge: he prejudges. He prejudged. He has prejudices.
- It is hypocritical. Hypocrisy. The segregation. The white. Black. The mixed race person.
To betray: The traitor betrays. He betrayed. It is a treason! The traitor. The coward. Cowardice.
To embrace: I kiss you tenderly. I embraced with tenderness. The embrace.
To clasp (hug): I clasp you. I clasped you with my arms. The kiss.
To miss: I miss you. I missed you. Lack of love. The failure.
To attract: it attracts me. It attracted me. I am attracted. The seductresses. Attraction. The attraction.
To seduce: He seduces me. He seduced me. I am seduced. The seducer. Seduction.
To charm: I charm you. I charmed you. The charm. It is charming.
- It is gallant. The courteousness. It is courteous. Courtesy.
To like: I like that! That rained me. Pleasure. To displease: That displeases to me! That displeased to me. Displeasure.

2- To affect: the pain affects to me. That hasme affected. To afflict: I afflict you. It is afflicted. The affliction.
To disgust: That disgusts me! Dislike. To feel reluctant: That is repugnant to me! Loathing. Therepulsion. Repulsive.
To hate (detest, dislike, to loathe): I hate. I hated.
To appreciate: I appreciate. I appreciated. The appreciation. To prefer: I prefer. I preferred. Thepreference.
To favour (advantage): That favours me! That favoured me. They is advantageous! The advantage.
To handicap (disadvantage): it is detrimental! The disadvantage.
To favour: I favour you. I favoured you. It is favorable! Favor.
To disadvantage: I disadvantage you. I have underprivileged you. It is unfavourable!
To privilege: He privileges it. He privileged him. The privilege. Gratitude. Recognition.
To become ugly (make ugly): He becomes ugly. He became ugly. He is ugly! Ugliness. He is unpleasant.
- It's dreadful! It's horrible! Horror. It is hideous! It is odious!
To embellish: He embellishes. He embellished. It's beautiful! It's pretty! The beauty. It's beautiful. It's sweet (cute). It's superb.
To excel: he excels. He excelled. It's excellent! to be delighted: I am delighted. it is delightful (charming). It's marvellous!
To magnetize: It's magnetized. The magnet. To magnetize: it is magnetized. Magnetizing.

3- To estimate: I estimate you. I estimated. Regard. To underestimate: I underestimated you. To over
- estimate
:
To consider: I consider. I considered. The consideration. Regards.
To sympathize: he sympathizes. They sympathized. Sympathy. The sympathizer. It isnice.
To excuse oneself (apologize): I excuse myself. I excused myself. Excuse me! An excuse.
To disturb: I disturb you! I disturbed you. It is disturbing! They is ashamed!
To be in the way of (bother): I am in your way. I was in your way. It is awkward! I am constrained. Shame. The scruple. It is scrupulous.
To perturb (disrupt): it perturbs. It perturbed. The disturbance.
To embarrass: it embarrasses me. It is embarrassed. It is embarrassing!
To trouble: That disturbs me. I am disturbed. It is disconcerting. It is turbid. The disorder.
To scandalize: it is scandalized. The scandal. They is scandalous!
To indispose (To upset): it is indisposed. Indisposition.
To satisfy (to content oneself): I am satisfied. I was satisfied. I am content.
- You are happy. Happiness. It is merry. The joy. It is merry (cheerful). Cheerfulness.
- I am disgruntled. You are unhappy. Misfortune. The tragedy. It is tragic. The drama. It is dramatic.
To sadden oneself: He saddens himself. it was saddened. You are sad. Unhappiness.
To satisfy: I satisfy. I satisfied. I am satisfied. I am dissatisfied.
- Satisfaction. Dissatisfaction. To enjoy: he enjoys a freedom. he enjoyed. Pleasure.
To disappoint: I disappoint. I disappointed. I am disappointed! Disappointment.
To delight: I delight you. I delighted you. The rejoicing. To exult: he exulted joy. The exultation.

4- To congratulate (to felicitate): I congratulate you. I congratulated. The congratulation.
To flatter: he flatters me. He flattered me. The flattery. The flattering one.
To praise oneself (boast, brag): he praises himself. He praised himself. Boastfulness. The boasting one. To confabulate: it confabulated.
To brag (show off): he brags. He bragged. The show-off. Brags. To boast (swagger, bluster): He is boastful (braggart).
To applaud: I applaud. I applauded. The applause.
To insist: I insist. I insisted. Insistence. It is insistent!
To oblige: I oblige you to remain. I obliged you. Obligation. It is obligatory! Optional!
To force (constrain): He constrained. He is constrained. The constraint.
To hesitate: I hesitate to make seeming. I hesitated has you to say it. The hesitation.
To be irritated: he is irritated quickly. He was irritated. Irritation. it is irritating!
To thwart (to impede, to bar): it opposes. It is opposed. Contrariety. A drawback (inconvenience). It is improper (awkward).
To reproach: I reproach you something. I reproached. The reproach. It is irreproachable.
To excite: He is excited. It is excited. He is exciting! The excitation. To over-excite: He is over-excited.
To frustrate: he is frustrated. It is frustrating!
To annoy: I annoy you. I annoyed you. He is annoying! I am confused! To importune: he importuned.
To tease: he teases me. He teased me. He is teaser.
To dispute: they dispute. He disputed. The argument. Discord. to fall out: he have fallen out.
To quarrel: he quarrels. He quarreled. The quarrel. To grumble (to gripe): he grumbles. He grumbled.

5- To reconcile: He is reconciled. He was reconciled. Reconciliation.
To upset (to vex): he upsets. He upset. Vexation.
To badger (to harass, harry): he badgers. He badgered. Harassing. He is a misunderstanding!
To maltreat(ill-treat, mistreat ): he maltreats it. He maltreated it. Ill-treatment.
To brutalize (to bully): he maltreats it. He maltreated. Brutality. It is brutal.
To insult: he insults. He insulted. The insult. To cuss (abuse): he cussed. The insult (abuse).
To calumniate (backbite): Helumniates. He calumniated. Calumny. The slanderer - slanderous. (libeller, libellous).
To offend: he offends. He offended. Offense. The offender.
To maul: he mauls. He mauled.
To calm oneself: I calm myself. I calmed myself. It is calm!
To tranquillize: he tranquillized himself. Peace. It is quiet.
To control (master, overpower): he controls the situation. He controlled himself. Self-control. The Master. The mistress.
To put itself in anger: He is irritable. He is furious. Fury. They is tumultuous. Tumult.
To irritate: He is irritated. He was irritated. The irritation. It is irascible. To fume(to rage): He fumes. He fumed. The rage.
To become infuriated (To infuriate, To anger): I become infuriated. I became infuriated. The ire (wrath). To flare up (to become enraged): He was flared up.
To scorn (despise, disregard): He mistakes people. He scorned them. Contempt. To disparage (to denigrate, run down): He disparages. He disparaged.
To scourge (pester, overpower): He overpowers. He is overpowered. Overwhelming pressure. It's damning (overpowering)!

6- to make fun (to mock, to jest): He makes fun of me. He made fun of me. Mockery. The mocker.
To scoff: he was scoffed. It is pejorative. To marginalize: he is marginalized. It is marginal.
To scorn: I mistake. I scorned. Contempt. To be ironical: he is ironical. He was ironical. Irony.
To ridicule: he ridicules. He ridiculed. It is ridiculous. To snigger (giggle): he sniggers. He sniggered. The snigger.
To offend: He is offended. The insult. To pride: He prides me. He prided me.
to titter: He titters of laughing. He to tittered.
To reconcile: they are reconciled. It were reconciled. It is reconciling.
To entrust (confide): He entrusts. He entrusted. He trusts. Confidence.
To be wary (to wary): He is wary. He was wary. Mistrust. He is being wary.
To trust: he trusts. He trusted his instinct. It is reliable!
To reassure: he reassures me. He reassured me. It is reassuring. The insurance.
To compliment: I compliment you. I complimented you. The compliment.
To slander: he is scandalmonger!
To insinuate: he insinuates. She insinuated. Insinuation.
To envy: he envies the others. He envied everyone. Desires.
To covet: he covets. He coveted. Covetousness.
To be jealous of: I am jealous of you. I was jealous of you. The jealousy is an unpleasant defect. The jealous one.
- He's mean (jkmiserly, tight-fisted, penny pincher, niggard). The avarice. He is skinflint (stingy). He is avid. Greed. He is dishonest person. Dishonesty.
- The whims (caprice, freak, fancy). He is capricious! The whim (craze).

7- To avoid: I avoid smoking. I avoided this person. It is inevitable! The cigarette end (butt, stub). The filter.
To cease: I cease smoking. I ceased makingthe evil. The suspension. Tobacco addiction.
To smoke: the smoker does not smoke any more. He smoked too much. The cigarette. The cigar. Tobacco. The pipe. Smoke.
To smoke out: it smokes out the part with smoke. It smoked out the room. Frequently.
To take drugs: The drug addict often takes drugs. He seldom took drugs. Drug. It's frequent! It's rare.
To hallucinate: he hallucinates. He hallucinated. The hallucination. Drug-addiction.The drug addict.
To poison: he poisons. He is poisoned. Intoxication. Narcotics.
To absorb: he absorbs illicit substances. He absorbed. It is drinkable!
To get drunk (booze): He gets drunk sometimes. He got drunk. He is drunk. He stops drinking. Whiskey. Rum. The liquor.
To make drunk (intoxicate, get intoxicated): He makes drunk. He made drunk. He is drunk. He is a drunkard (boozer). Drunkenness. Intoxication. A soak (tippler).
To prevent (keep): He prevents him from drinking. He prevented he from smoking. The prevention. Effects of the tobacco.
- Alcoholism. The alcoholic. He is dependant on alcohol. He is a glutton (gluttonous, greedy)! The orgies. Drinking bouts.
To appease (assuage, quench): He appeases its desires. He appeased its phantasms. its bad inclinations. Misdeeds.
To fantasize: He fantasizes. He fantasized. The fantasy.
To prostitute: She prostitutes herself. She prostituted herself. The prostitute (hustler). Prostitution. The procurer (pimp).
- Procuring. Adultery. The fornication. Sexualimmorality. The sex. The sex. It's taboo!
- It is sensual. Sensuality. It is male. Masculinity. It is female. Femininity.
- Pornography. Sexual relationships. Vice. Homosexuality. The homosexual one.
- Debauchery. It is libertine. Manners. It is obscene. The obscenity. It's healthy! It's unhealthy.

8- To obsess: He is obsessed. Obsession. To obnubilate: He is obnubilated.
To purify: He purifies. He purified. Purification. Purity. It is pure. The impurity. It is impure.
- It's decent. Decency. It's indecent. Indecency. Lust. Pleasures.
- The moral one. It is moral. Morality. The moralizer. To moralize: it is moralized!
To corrupt: he corrupts. He is corrupted. He is corruptible. Corruption. He is incorruptible.
To pervert: he perverts him. He perverted him. He is perverse. Perversion.
- He is depraved. Depravity. He is vicious. The defect. The virtue. He is virtuous. Decency. It is modest.
To disguise (to dress as a woman, to put on drag): He is disguised. He was disguised. The transvestite. The transformist.
- He is large. Size. It's imposing. It is enormous. Hugeness. It is immense. The vastness.
- It is a giant. Gigantism. It is gigantic. It is vast.
- It is average. The average.
- It is small. Smallness. It is tiny. The particle. It is a dwarf. The dwarfism.
- It is high. The height. It is higher. Superiority. Interior. Outside. Former. Posterior. Later.
- They is low. It is lower. Inferiority.
- It is long. The length. It is short.
- It is vertical. It is horizontal. It is into diagonal.
- It's well. It's good. It's better. It's the best.

9- He is intelligent. Intelligence. He is lucid. Clearness. He is clear-sighted. Perspicacity.
- It is a genius. It is brilliant! He is gifted. He is exceptionally gifted.
- It is original. The origin. Originality. It isordinary.
- He has talent. He is talented.
- He is conscientious. He is conscious. Conscience. The remorse. Subconscious.
- He is judicious. He is wise. Wisdom. He has tact. He is perspicacious. Perspicacity. They isjudicious.
- It is strange. Strangeness. It is odd. The strangeness. It is strange.
To specialize: He is specialized. it is special. The speciality. It is particular. The characteristic.
- He is meticulous. Meticulousness. He is meticulous person. It is impeccable!
- He is able. He is suited. Capacity. The aptitude. He is unable. He is inapt. Incapacity. The inaptitude.
- He is stupid. Stupidity. He is idiotic (idiot). Idiocy. He is insane. The madness. He is senile. Senility.Frenzy.
- The silly thing. It is an imbecile! The stupidity. He is stupid. It is absurd. absurdity (Nonsense).
- It is logical. Logic. It is illogical. It is certain. It is dubious. The certainty. Uncertainty.
- It is obvious (evident). Obviousness.
- It is sure. Safety. Surely. He is priority. Priority. It is favourable.
- It is possible. The possibility. It is impossible. Impossibility. It is probable. Probability. Potential.
- He is insane (mad)! The madness. He is lunatic. The insanity. He is hysterical. Hysteria.
- He is weak. Debility. He is funny (droll)! The funniness (drolery, drollness).

10 to use cunning,trickery,guile: it uses trickery. It has used guile. He is crafty one (guileful, cheat). The trick. He is smart. He is malignant.They is underhand. They is insidious.
- It is cheating. Cheating. They is malicious! Mischievousness. It is perfidious. The perfidy.
- It is hard! The hardness. It is tender! The tenderness. It is friable. Friability.
To harden: He hardens. He hardened. The hardening. To harden (to toughen): He is hardened. It's hard.
To stiffen: He stiffens. He stiffened. Stiffness. It's stiff. It's rigid. Rigidity. It's flexible. Flexibility.
To soften: it softens. It softened. The softening. It is soft! It is flexible. Flexibility. It is slender.
To thicken: it thickens. It thickened. The thickness. Thickening. It is thick.
- It is rude (crude, coarse, uncouth). The coarseness (rudeness). It is vulgar. Vulgarity. It is grotesque.
To organize: He organizes. He organized. The organization. It is disorganized. The disorganization.
To structure: He structure. He structured. The structure. To remove the structure from: He removes the structure from. He removed the structure from.
To reorganize: He reorganizes. He reorganized. To restructure: He restructures. He restructured.
To prevail: He prevails. He prevailed. He is severe. Severity. Severely. He is strict. strictly.
- He is curious. Curiosity. Curiously.
- He is serious. Seriosity. Seriously.
- He is sincere. Sincerity. Sincerely. He is polite. Courtesy. He is impolite. He is insolent. Insolence.
- Precaution (foresight, foresightedness). far-sighted (farseeing, farsighted). Creative. Creativity. He is reliable. Reliability.
- He is proud. Pride. Proudly. He is conceited. Vanity. He is presumptuous.
- The presumption. Présomptueusement. He is haughty. Hautainement. He is pretentious. The claim. Pretentiously.
- He is proud! Pride. Proudly. Egocentric person. The egocentricity (Self-centredness).

11- He is arrogant. Arrogance. Arrogantly. Ambitious. Ambition.
- He is mediocre. Mediocrity. He is petty. Meanness. It is poor!
- You are humble. Humility. Humbly. You aremodest. Modesty. Modestly.
- He is exemplary. Exemplariness. Exemplairement. He is Ponctuel. Punctuality. Punctually.
- He is pleasant (agreeable). He is disagreeable (unpleasant). He is delicate! Delicacy.
- He is worthy. Dignity.
- The concentration. He is concentrated. The application. He is applied.
To make aware of his responsabilities: He make himself. He made himself. He is irresponsible. Irresponsibility.
To be obstinate: He is obstinate. He is stubborn . Obstinacy. He is made dizzy. He is obstinate (cussed, mulish, headstrong, dogged). Stubbornness.
To neglect: he neglects. He neglected. He is neglected. Negligence. He is nonchalant. Nonchalance. He is null.
- He is reasonable. Reasonably. He is unreasonable. He is diplomat. The diplomacy.
- I am enthusiastic. enthusiasm. You arestudious. He is mature. Maturity. He is puerile!
- He is careful. Prudence. He is imprudent. Imprudence. He is vigilant. Vigilance.
To have patience (to wait): He has patience. You are patient. Patience.
To become impatient (to grow): He impatient. You are impatient. Impatience.
To satisfy: He satisfies. You are satisfied. Dissatisfied. Satisfaction. Dissatisfaction.
- He is maniac. He is optimistic. Optimism. He is pessimistic. Pessimism.
- the opportunist one. Opportunism. Opportunity.
- He is anxious. Anxiety. He is concerned. The concern. He is carefree. Distress.
- You are sociable. The social one. He is interdependent. Solidarity. He is conciliatory (accommodating). He is bold. Boldness (daring).

12- To intimidate: He intimidates. He is intimidated. Intimidation. He is timid. Timidity.
To daze: He is thoughtless. Dizzy spell. He is inattentive.
To interiorize: He interiorizes. He interiorized. He is introverted. It's interior. Interior.
To exteriorize: He exteriorizes his feelings. He exteriorized. He is extrovert. Outside.
- He is frank. The frankness. He is direct. He is indirect. It's radical.
- You are calm. Calm. He is serene. Serenity.
- He is agitated. Agitation. Irritated. Irritation. Highly-strung person. The nervousness. Thenerve.
- I am available. The availability. It is accessible.
- He is huffish (huffy, oversensitive). Susceptibility. He is discrete. Discretion.
To sensitize: He is sensitive. Sensitivity. He is soft (wimp). he is marrowy (softness, mellowness).
- He is lucky. He's lucky. It is a lucky devil.
To instigate: He is dynamic. He is Travailleur. You are rigorous. The rigor.
- He is lazy. He is lazy. Lazes. He is laxist. Laxism.
- He is constant. Constancy. Constantly.
- You are nice. The kindness. You are kind (pleasant, amiable). Kindness ( amiability). He is gracious. Grace.
- He is wicked (bad, nasty, spiteful). The spite (badness, wickedness, nastiness). He is ugly. He is hostile. Hostility.
- He is smiling. To have a sense of humour. He is cynical. Cynicism. Ironic.

13- He is happy. Happiness. He is merry. Joy. He is content. Satisfaction.
- He is unhappy. Misfortune. He is sad. Unhappiness. He is sinister. He is lugubrious.
- He is gloomy. He is monotonous! Monotony.
- He is pleasant! He is unpleasant! He is pleasant!
- He is benevolent. Benevolence. He is malevolent. Ill will. He is wretched. The ignominy.
- I am conscientious. I am honest. Honesty. I am dishonest person. Dishonesty.
- I am skilful. Skill. You are clumsy.
- You are courageous. Courage. You are timorous. Fear. The jitter (fright). The yellowbelly (gutless, yellow, chicken). Stupor.
- He is obedient. The obedient. He is disobedient. Disobedience.
- He is right. Justice. He is unjust. The injustice. He is right! He is unjust!
- He is vigorous. The strength (vigour). He is valiant. Valiancy. Vitality. It is vital!
To normalize: He normalizes. He normalized. normalization. The norm. It is normal. It is abnormal.
- It is natural. It is supernatural.The faith

1- Which religion do you have? Of which religious confession are you?
To believe: Believe of god? I believed in him. The belief. It is incredible!
To exert: he exerts the faith. He exerted. The father. The son. The Holy Spirit. The Almighty. Absolute power.
To obey: The believer obeys god. The faithful one has obeyed. The obedience. He is docile! Docility.
To disobey: the unbeliever disobeys. The infidel disobeyed. Disobedience. Honesty. Honest.
To doubt: the atheist doubts the existence of God. He doubted. The doubt. It's doubtful!
- He is skeptical. Skepticism. He is reticent. The reserve (reticence).
To deny: he denies. He denied. To disavow: he disavows. He disavowed. The renegade. Disavowal.
- Negation. It is negative. It is positive. Positively. Negatively.
- Evolution. Evolutionism. The evolutionist. Chance. It's hazardous! Coincidence.
To demonstrate: the good demonstrates its faith. He has demonstrated it by acts. Kindness. Forbearance.
To share: He shares its faith with the others. He shared with others. The division.
- Fervour. He is zealous. Zeal. He is fanatic! Fanaticism. The pagan one. Paganism.
- He is credulous. Credulity. Incredulous. It is naive. Naivety.
To indoctrinate: it indoctrinates. It indoctrinated. The endoctrination. Doctrines. It is doctrinal. The dogma.
To crucify: The cross. The crucifix. The icon. The idol. The idolatry. The idolater. The relic. The trinity. The triad.
To symbolize: that symbolizes. That symbolized. The symbol. The emblem. It is emblematic.
- The type. It is typical.
To prefigure (foreshadow): He prefigures. He prefigured. The prefiguration. To transfigure: it is transfigured. Transfiguration.


2- to behave: He behaves well. He behaved well. The behavior.
To act: He acts wisely. He acted with wisdom. Bad intrigues. Consequences.
To react: He reacts positively. He reacted negatively. Reaction. The action.
To practice: He practices. He practiced. Practice. It is practical. He is practitioner. It is impracticable!
To apply: he applies the council. He applied. The application. It is applicable!
- His attitude is praiseworthy (laudable)! Piety. The impiety. Mercy. He is merciful! He is pious. He is impious.
To be accustomed (to get used to): He is accustomed. He was accustomed. The practice. to familiarize oneself: He familiarized himself.
To be moved (to arouse the pity of, move to pity): he is moved on his fate. He was moved. It is pitiful! Pitiless. a sorry state. Pity.
To overcome (to beat): It is necessary to overcome the good by the evil. It has overcoming the evil. Victory. It is invincible.
To triumph: he triumphs. He triumphed. Triumph. The trophy.
To abstain from: He abstains from making the evil. He abstained from some. Abstinence.
To give up (renounce): he gives up the vice. He gave up the injustice. Renouncement of oneself.
To depart: He departs from his fidelity. He departed.
To abdicate: he abdicates. He abdicated. Abdication.
To reject: he rejects the bad habits. They rejected them. The rejection.
To reprobate: He reprobates. He reprobated. To drive back (repulse): He drives back. He drove back. Repression.
To push back: He pushes back. He pushed back its advances. Rejection.
To regret: He regrets the errors of the past. He regretted. The regret.


3- To forgive (to pardon): He forgives the sin. He forgave. Forgiveness. I am sorry. I am sorry.
To reprieve: He is reprieved! The grace.
- He is partial. Partiality. He is impartial. Impartiality. It's unforgivable! He is magnanimous!
To sin: the sinner sins. He sinned. The sin. He is faulty (guilty, offending). He is lenient (indulgent).
Repentance (repent): He repents. He repented. The repentance. Mercy. He is merciful!
To adhere: He adheres to the precepts. He adhered. The adhesion.
To transgress: He transgresses the law. He transgressed. The transgression. The transgressor.
To infringe: he infringes the laws. He infringed the principles. The infringement. It's legal! It's illicit!
To spy on: he spies on the faults. He spied on them. To expiate: he expiates the faults. He expiated them.
To approve: He approves the good. He approved. He is approved. Approval.
To disapprove: He disapproves. He disapproved. Disapproval.
To warn: He warns us. He warned us. The warning. Warnings.
To prevent: He prevents. He prevented. Prevention. It's preventive. The defendant.
To discipline: He disciplines us. He disciplined us. The discipline. He is undisciplined.
To reprimand (berate): He reprimands. He reprimanded. The reprimand. To scold (rebuke): he scolds. He scolded.
To sermonize: He sermonizes. He sermonized. The sermon.
To blame: I blame you. I blamed you. Blame. To stigmatize: He stigmatizes. He stigmatized. Stigmatization.
To flee: He flees the evil. He fled the jealousy. He is jealous. The escape (flight). The runaway. The shifty (elusive) glance!
To pursue (chase): He pursues justice. It pursued uprightness (righteousness). It is right! It is fair (just)!
To follow: He follows the way of the good. He followed bad companies.


4- To deviate: He does not deviate of its way. He deviated. Deviance.
To be mislaid (get lost, stray, wander): he is not mislaid. He was mislaid. Mislaying. To draw aside: He deviated. Spacing. The gap.
To test: He tests. He tested. The test. The tester.
To try: the tempter tries constantly. He tried. To succumb: he succumbs to temptation. He succumbed.
To yield: The weak one yields. It did not yield easily. It is weak. The weakness.
To resist: He resists temptation. He resisted without being wearied. Resistance. It is resistant! Irresistible.
To blaspheme: He blasphemes. He blasphemed. The blasphemy. The blasphemer. Opprobrium.
To curse: He curses. He cursed. He is cursed. Curse. The evil spell.
To profane: he profanes. He profaned. The profanation. The layman.
To defame: he defames. He defamed. Defamation.
To threaten: he threatens. He threatened. The threat. It's threatening! Blackmail.
To cause: He causes twists with its entourage. He caused his misfortune. The cause.
To remain: He remains upright (righteous). He is remained steadfast! Integrity.
To preach: The preacher preached the good news. He preached. Preaching.
To evangelize: The evangelist evangelizes. He evangelized. The Gospel.
To vow (devote): He vows to god. He vowed. The vow (wish). Vows (Wishes).
To dedicate: He dedicates. He dedicated his life. He was dedicated.
To baptize oneself (get baptized): He baptizes himself. He baptized himself. Baptism.


5- To pray: He prays god. He often prayed. The prayer. The request. To invoke (call upon): he invoked. The invocation.
To beg (supplicate): he begs. He begged. Supplication. To beseech (implore): he beseeched. The entreaty.
To bow down (grovel): he bows down. He bowed down. Prostration. To kneel: he knelt.
To prophesy: The prophet prophesies. He prophesied a prophecy.
To predict: He predicts the future. He predicted the future. The prediction. Astrology. It is unforeseen.
To premeditate: He premeditates. He premeditated. Premeditation.
To predestine: He predestines. He predestined. Predestination. To intend (destine): He is intended.
To predispose: He is predisposed. The predisposition.
To foresee: He foresees the events. He foresaw. foresight (foresightedness, forethought). It is far-sighted! Unforeseeable.
To foreshadow (forebode, bode, presage, portend): He predicts. He predicted. The omen (portent, The presage, Predicts).
To persecute: he persecutes. He is persecuted. Persecution. Enquiry. The inquisitive one.
To martyrize: it martyrizes. It is martyrized. The martyrdom. to execute: He is executed. Torment.
To tyrannize: it tyrannizes me. It tyrannized me. Tyranny. The tyrant. He is sadistic. Sadism.
To torture: he tortures him. He tortured him. Torture. The torturer. To torment: He tormented. The torment.
To quell (stifle, suppress): He quells. He quelled. To oppress: He oppresses. He oppressed. Oppression.
To endure: He endures the trials (ordeal, hardship). He endured. The endurance. He is enduring!
To persevere: he perseveres. He persevered.Perseverance. He is persevering!
To adore (worship): The admirer adores god. He adored. Worship. It is adorable!


6- To venerate: he venerates god. He venerated the lord. Veneration. To revere: he reveres. He revered. Reverence.
To admire: he admires. He admired. Admiration. It is admirable! Adulate (fawn upon): he is adulated.
To fascinate: He fascinates me. He fascinated me. Fascination. It's fascinating!
To captivate: He captivates. He captivated. It's captivating
To serve: The servant serve god. He served. Service. It is obliging (helpful).
To sacrifice: He sacrifices. He sacrificed. The sacrifice. Propitiation.
To sanctify: He is sanctified. Sanctification. The saint (holy). Holiness.
To sacrilize: He sacrilizes. He sacrilized. Sacralization. To crown: he crowns. He crowned. The sacrilege.
To praise (laud): He praises god. He praised. The praise. It's praiseworthy (laudable)! To exalt (extol): He exalted. The exaltation.
To glorify: He glorifies himself. He glorified himself. Glory. The glorification. It's glorious! To praise:
To magnify: He magnifies him. He magnified. It is magnificent (wonderful)! Prestige. It's prestigious!
To attribute (allot, grant): He attribute him glory. It attributed. The attribution. The attributes.
To promise: God promises the paradise to us. He promised eternity to us. The promise. Eternal (everlasting) life.
- It is definitive. It is permanent. Permanence.
To hope: I hope in his promise. I hoped. the hope. The hope. The infinite. The infinity.
To despair: he despairs. He is despaired (desperate). The despair. Sorrow. This man is sad (upset).
To save: He saves us from disaster. He saved us. The saviour (saver). The rescue. The salvation (Safety).
To bless: he blesses us. He blessed us. The blessing. The miracle. It's miraculous!
To protect: it protects us. It protected us. Protection. The protector.
To preserve: he preserves. He preserved. preservation (Safeguarding). The preservative one. The condom.


7- To make safe (secure): He makes safe the place. He made safe. Safety. It is secure.
To surround: He surrounds by care. He is surrounded.
To strengthen (fortify): that strengthens me. He strengthened me. The fortification. The fortress. It is strong.
- He is energetic. The energy. He is turbulent. Turbulence.
To reinvigorate: He reinvigorates himself. He reinvigorated himself. He is vigorous. The vigour (strength).
To invigorate (tone up): He invigorates. He invigorated. It is tonic.
To weaken: He is weakened. He is fragile. He is vulnerable. Vulnerability.
To weaken: that weakens me. He weakened me. The Weakness. To get weaker: He got weaker! To bend (flex): He bent.
To unite: the love unites. It united the men of faith. They serve in unison. unity is strength!
To meet (join together): They meet. They met. To gather: He gathers. They gathered.
To be assembled: They were assembled. The assembly. The gathering. To group: the group.(grouped)
To unify: He unifies. He unified. The unification. It's unique (only). It is unanimous.
To divide: Hatred (hate) divides. It divided. Disunion. The scission.
To separate: they separated. The separation. They are inseparable. To divide (split up): He divides. He divided.
To disperse: He disperses ashes. He dispersed them. Dispersion.


8- To ruin: The man ruins the earth. He ruined.Ruin. The damage. Natural disasters.
- The earthquakes. seism. It is seismic. Tsunamis. Floods. Avalanches.
- Environment. Disasters. They is disastrous. It is a fiasco! It is indestructible.
To devastate (ravage): He devastates. He devastated. Devastations of time. The ravageur.
To ransack (wreck): He ransacks. He ransacked. The havoc (trashing, rampage). To desolate: it is desolated. Desolation.

Destroy: He destroys the ground. He destroyed. Destruction. The destructor. Landslides.
To undergo (suffer): He suffers an injury. He underwent. It is prejudicial.
To annihilate (to wipe out): He annihilates. He annihilated. The annihilation (dashing). To cause a damage: He causes damages.
To collapse: that it is collapsed. The collapse. To break down: that it is ploughed up. Collapse.
To realize: He carries out its intention. He realized. The realization. The goal of the life. The objective. The prospect.
To intervene: He intervenes. He intervened. The intervention. The outcome. Unfolding.
To reveal: He reveals. He revealed. the revelation. The revealing one. Divine providence.
To spread: He spreads the divine message. He spread. To scatter: He scatters. He scattered;
To propagate: He propagates. He propagated. Propaganda. Propagation. The propagator.
To post (display): he posts the poster. He posted. The poster. The notice board.
To accomplish (fulfill, achieve, carry out): He accomplishes the divine will. He accomplished. The accomplishment (fulfillment, achievement).
To complete (end, finish): He completes its victory. He completed. Completion.


9- To create: The creator creates. He created. Creation. The creature.
To owe: I owe you the honor. I owed therespect. The duty. To pay homage:
To honor: the child honours his parents. He honoured them.
To respect oneself: They are respected reciprocally. They were respected mutually.
- They respect one the other. They respect the ones the others. It is reciprocal!
To be worried (preoccupy): He is concerned with others. They is worried. The concern. it is alarming!
To encourage: The courageous oneencourages the others. He encouraged. He is courageous. Courage.
To comfort: it comforts. It comforted. After the effort comfort.
To discourage: The fear discourages. It discouraged. it is discouraging! It is encouraging!
To demoralize: he demoralizes himself. He demoralized himself. It is demoralizing.
To meet: The faithful ones meet to adore. They met. The meeting. The bible. Christians.
- Christianity. Christendom. The worship. It is pertaining to worship! Oecumenism. Religious community.
- Clergy. It is a layman! Secularity. To search (seek, quest) : he calls for charity. The sect. The seminar. The seminarist.
- Catholicism. The catholics meet in a church. The mass. The monastery. The vault.
- The parish. Parishioners. Flocks. The monk. The priest. The bishop. The disciple. The apostle. The priest.
- Islam. Islamism. The Muslims meet in amosque. The Imam. The coran. The cassock.
- Judaism. The Jews meet in a synagog. The rabbi. The Torah.


10- To fast: they fast. They fasted. The fast. To be jubilant: they were jubilant. The Jubilee.
- Protestantism. The Protestants meet in atemple. Pasteur. The sanctuary.
- Buddhism. The Buddhist. Was sulky. Proselytism. The proselyte. The pilgrim. The pioneer.
- The paradise. The hell. Purgatory. Nirvana. The carnal world. The spiritual world. It is body.
- Flesh. The spirit. Spirituality. It is spiritual! It iscarnal! It is a fanatic! It is physical.
To demonize: The devil. It's diabolic! The dragon! Demons. It is demonic! Fright.
To bewitch: the wizard bewitches. He is bewitched. To bewitch: The sorcerer bewitches. It bewitched.
To mystify: he mystifies. It is mystified. Mystification. The mystery. It is occult.
To mythicize: He mythicizes. He mythicized. The myth. It is mythical! The premonition. It is premonitory.
- The magician. Magic. The conjurer. The illusionist. The illusionism. The illusion. It is illusory!
To expel: He expels. He expelled. Expulsion. Spiritism.
To haunt: the castle is haunted! Phantoms. The spectrum. Sorcery. The bewitchment. Fables.
To hypnotize: He hypnotizes. The hypnotist hypnotized. Hypnosis. The talisman.
- Fiction. It is fictitious! Science fiction. The superstition. It is superstitious! The fetish object.
To ritualize: He ritualizes. He ritualized. The ritual. The tradition. Traditions. It is traditional!
- The magic spell. Fate. To throw the fates. The magic potion.


The policy and justice

1- To represent: The president of the republic represents the country. He presented. Presentation.
To direct (manage, head up): The Prime Minister directs the government. He directed. Direction.
To govern: he governss. He governed. To politicize: it is politicized. The policy.
To chair (preside): he chairs. He chaired. Presidency. The presidential ones. He is presentable.
- The governor. The mayor. The town hall. The deputy. The first lady. Ministers.
- Monarchy. The monarch. The democracy. Democrats. Republicans.
To democratize: he democratizes. He democratized. Democratization.
To dominate: The dictator dominates. He dominated thanks to the dictatorship. Domination. To predominate:
To seize (grab): he seizes an empire. He seized a nation. The emperor. The empress. Empire.
To manage (run): The administrator manages. He managed. The management of the building. The manager.
To manage (administer): he manages a good. He managed. Administration. The civil servant. The civil service.
To involve: he involves himself in the policy. He involved himself. Interference.
To militate: he militates for the party. He militated. The militant. The partisan.
To elect: The voter elects the Prime Minister.He is elected. The election.
To anoint: he anoints as king. He is anointed. anointment (Oiling).
To work out (elaborate, draft): The deputies work out the laws of the country. They worked out. Development. The senator. The senate.
To rule: it rules. It ruled. The statute.
To promulgate: it promulgates. It promulgated. The promulgation.
2- To govern: He governs. He governed. Rules. To regulate: He has regulated. Regulation. Rules.
To regulate (control): He regulates. He regulated. regulation. The regulation. Politicians.
To regularize: He regularizes. He regularized. The regularization.
To abolish: They abolish the laws. They abolished. Abolition.
To repeal (abrogate): He repeals the law. He repealed. The abrogation of the capital punishment. The prison sentence.
To cancel: It cancels. It cancelled. Cancellation.
To count (take a census of, list): The government counts the population. It listed. The census. Overpopulation.
To count: I count. I counted. The enumeration. The number. They are numerous.
- The political part. Communism. Socialism. Capitalism. The ecologist. Ecology.
- Solidarity. He is interdependent. The mutual insurance company. It is mutual. It is reciprocal.
To unionize (syndicate): It is unionized. The syndic. The trade union.
To reign: The king and the queen reign on their kingdom. They reigned. Royalty. The strongcastle. The sceptre.
To reach: It reaches the royal throne. It reached. The accession. The access. It is accessible. It is inaccessible.
To enthrone: he is enthroned king. The enthronement (enthroning) of a king. The royal palace. Themanor. The tower. Wall.
To found (establish): He founds a kingdom. He founded. Setting-up (establishment, instauration).
To crown: It is crowned. Crowning. The crown. The diadem.
To seal: it seals. It sealed. The imperial seal.
To treat on a hierarchical basis (hierarchize, rank): They is arranged hierarchically! The hierarchy. It is hierarchical! Hierarchisation.
3- To conspire: He conspires. He conspired. The conspirator. Conspiracy.
To plot: He plots a coup d'etat. He plotted. The plot. The accomplice. Complicity.
To imply: he implies himself too much. He is implied. The implication. That implies.
- The prince. The princess. the principality. The principality.
- The count. The countess. The duke. The duchess. The marquis. The marchioness. Its majesty. Majestic.
- The nobility. The noble one. The seigniory. The lord. The sovereign. Sovereignty. It's sumptuous.
- The sultan. The emir. The pasha. The dictator. Dictatorship. Nazism. The Nazi.
- The Mafia. Gangster medium. The underworld.
To vote: He votes for him. He voted for her. The vote. The paper ballot. The ballot box. The referendum. The poll.
To oppose: He opposes to them. He has opposed to me. The opponent. Opposition. It is adverse. The petition.
To compete (vie): it competes. It competed. The rival. Competition. Universal suffrage.
- The embassy. The ambassador. The ambassadress.
To populate: he populates the ground. He populated. The settlement of the ground. Population of planet. People.
To popularize: It is popularized. it is popular. The tribe. It is tribal. The native.
To modernize: the world is modernized. It was modernized. Modernization. It is modern!
To globalize: it globalizes. It globalized. Globalization. It is world! The world.
Globaliser: it globalise. It globalisé. The globalisation. It is total! The terrestrial sphere.
To individualize: it individualizes. It individualized. Individualization. The individual. It is individual.
To personalize: it is personalized. It is personal. Personalization. It is impersonal.
To personify: he personifies. He personified. Personification.
4- To arrest: The police arrests the robber. He arrested. He is arrested. The arrest. Digital fingerprints.
To neutralize: it neutralizes. It neutralized. It is neutralized. Neutrality. It is neutral.
To handcuff: he handcuffs the shady. He handcuffed the lawbreaker (wrongdoer, malefactor). Misdeeds. Handcuffs.
To accuse: The prosecuting attorney accuses. He accused. He is accused. The defendant. The charge.
To incriminate: he incriminates him. he is incriminated. Incrimination.
To suspect: he suspects him. He suspected it. The suspicion. It is above suspicion!
To suspect: He suspects. He suspected. The suspect. Suspicion. It is suspicious.
To card-index: He is card-indexed. The card. To list: it lists. It listed. The list.
To presume: He presumes. He is presumed innocent. The presumption of innocence.
To clear: He is cleared. He is innocent. Innocence. The litigation. They is litigious!
To investigate: the investigator investigates. He investigated. The investigation.
To make feel guilty (feel guilty): He makes feel guilty. He made feel guilty. He is guilty. Culpability.
To defend: The lawyer defends the defendant. It defended. Defense.
To protest: He protests. He protested. The protest. To grumble: he grumbled. The growl.
To murmur: he murmured. The murmur. To grumble: it grumbled.
To legislate: the legislator legislates a law. He legislated. The legislation. To promulgate: he promulgated.
To legitimate: he legitimates the law. He legitimated. Legitimacy. It is legitimate. It is illegitimate.
To legalize: he legalizes. He legalized. Legality. It is legal. It is illegal. Illegality. Legally.
To privatize: he privatizes. He privatized. The privatisation.
5- To liberalize: It is liberalized. Liberalization. It is a liberal work.
To judge: The judge judges the criminal. He judged the murderer. The supreme judgment. Supremacy.
- The magistrate. Magistrature. The Court of Bankruptcy. It is legal. Jurisdiction.
To proceed: He carries out an arrest. He proceeded. Legal procedure. It is litigious. The process.
To get (procure): He gets. He got. The prosecutor. The process.
To constitute: He constitutes. He constituted. The constitution. To reconstitute: it reconstituted. The reconstitution.
To swear: He swears by an oath. He swore. Jurement.
To institute: he institutes a lawsuit (a trial). He instituted. To intercede: the lawyer intercedes. He interceded. The intermediary.
To deliberate: sworn deliberates. It deliberated. The deliberation. Jurisprudence.
To condemn: he condemns the crime. He condemned. The judgment. Crime. The criminal.
To execute: The torturer executes the sentence. He executed. He is executed. Execution. The executive.
To discharge (acquit): he is discharged. The acquittal. The bail (guarantee, deposit).
To confess (admit): Under the pressure he acknowledges his fault. He acknowledged. it is unavowable! Consents.
To challenge: he challenges. He challenged. To resort: he resorts to the force. He resorted to the court. The recourse.
To reoffend: he reoffends. He reoffended. The repeat offence.
To incur: he incurs two one-year suspended sentences. It incurred the capital punishment. Jail (nick, slammer).
To state: the judge states the sentence. He stated the capital punishment. The statement.
To announce: he announces to him coldly. He announced to him. The prison. Impunity. The convict.
To call (shout): the police officer calls the gangster. He called the criminal. Interpellation.
6- To punish: He punishes the robber. He is punished with a heavy sorrow of imprisonment. The punishment.
To castigate (chasten, chastise): he castigates it. He castigated it. The punishment.
To incarcerate: he is incarcerated. The incarceration. Prison medium. The offense. To remand in custody: He is imprisoned.
To escape: he escapes from prison. He escaped. The escape. He is on the run (in mare).
To imprison: He imprisons the assassin. He is imprisoned. Imprisonment. The penitentiary.
To lock up: Heocks up the prisoner. He locked up him in prison. He is locked up. The seclusion.
To serve: He serves its prison sentence. He served. The supervisor. Monitoring.
To supervise: the guard supervises. He supervised. To watch for: he watched for. The look out. To be on the watch.
To patrol : He patrols. He patrolled. Patrol. The round.
To rove about (to wander about): He roves about. He roved about. Ramble. The rover.
To compromise: He compromises the sechances. He compromised its future. The compromise.
To rebel: he rebels. He rebelled. The rebellion. The rebel. To fight back: He fought back.
To revolt: he revolts. he revolted. The revolt. Sedition. A villainous act. It is a villain!
To revolutionize: He revolutionizes. He revolutionized. The revolution. To riposte: He ripostes. He riposted. The riposte.
To terrorize: He terrorizes. He terrorized. Terrorism. Terrorists. Terror.
To subject itself: He is subjected to the decision. He was subjected. The tender.
To subordinate: He is subordinate. The subordinate. To subjugate: He subjugates. He subjugated.
To be opposed: he is not opposed. He was not opposed. Opposition.
7- To testify (witness): He testifies. He testified. The witness. Testimony.
To bear witness (To testimony): I bear witness. I bore witness.
To hinder (hamper): He handers justice. It handered the approachs. The obstacle.
To appeal: He appeals to the courts of justice. To contest: he contests. He contested. The contesting.
To complain: he complains about the conditions. He complained about you. The pleading. The indictment.
To lodge a complaint: He lodges a complaint against you. He lodged a complaint. The complaint.
To authorize: the judge authorizes his arrest. He authorized his detention. Authority. He is authoritative.
To detain (hold): He is detained. The prisoner. The authorization. Authority.
To keep: the prison warder keeps the prisoner. He kept him. Guard.
To allow: he allows. He allowed. it is allowed! It is defended! The permission.
To claim: he claims. He claimed. The claim. To divulge: he divulges. He divulged.
To forbid: He forbids. He forbad (forbade). It is forbidden to prohibit! The Ban.
To prohibit: it is prohibited. Prohibition.
To advise: the lawyer advises. He advised. The council. The adviser.
Suggest: he suggests. He suggested. The suggestion.
To advocate: he advocates. He advocated. The advocating.
To recommend: he recommends. He recommended. The recommendation.
To exhort: he exhorts the defendant. He exhorted. The exhortation.
To convince: He convinces the court. He is convinced of his innocence. The conviction.
8- To exclude: He excludes. He is excluded from the company. Exclusion. To repudiate: he repudiates. He repudiated.
To banish: he is banished. The banishment. To revoke: it revokes. It revoked. The revocation.
To proscribe: He proscribes. He proscribed. It is proscribed. The proscription.
To deprive: He deprives him of freedom. He is deprived. The deprivation.
To release (free): The liberator releases. He is released from prison. Release. Freedom.
To assassinate: the assassin assassinates. He assassinated. It is an assassin. The murder. The homicide.
To massacre: he massacres. He massacred. They were massacred. The massacre.
To knife (to do in, to bump off): it knifes. It knifed.
To poison: it poisons. It poisoned. The poison. Arsenic. It is harmful (noxious, nocent)!
To kill: the killer kills with a revolver. He killed with a gun. The slaughter (mass murder). To blow away (shoot): I blew away.
To fire (shoot): the gunner fires with a rifle. He fired on the target. It misses the target. The shooting. The firearm.
To aim: I aim. I aimed. The sight. To miss (to fail): He misses the target. He missed. The failure. The bulletproof vest.
To stab: he stabs somebody. He stabbed. The dagger.
To cut the throat of (to knife): He cuts the throat of. He cut the throat of. Sticking. To strangle (strangulate, throttle): he strangled. Throttling (strangulating). A good-for-nothing.
To agonize: the casualty (injured person) agonizes. He agonized. The agony.
To shed: He sheds innocent blood. He has shed blood. The shedding of blood. blood platelet.
To fight: The hooligans fight between them. They fought between gangs. The battle.
To brawl: they brawl. They brawled. The brawl. Hooligans. Pugilism. He is pugnacious.
To strike: He strikes somebody. He struck with fist. To slap: he slaps it. He slapped it. The slap. The smack.
9- To pinch (nip): I pinch you. I pinched you. Pinching. To spank: The buttocks.
To urinate: I urinate. I urinated. The urinal.
To piss: I pissed. Piss. The excrement. Droppings of the bird.
To fart: he farts. He farted. the fart. To make wee. To have a poo. The wee. The poo.
To whip: he whips with a whip. He whipped. To flagellate (flog): he is flagellated. flagellation (Scourging).
To maltreat: he maltreats. He maltreated. He is maltreated. Ill-treatment.
To misuse (abuse): he misuses his power. He misused. The breach of trust.
To violate: he violates the law. He violated it. The violation of the law. Violence.
To rape: he rapes a woman. He raped Her. She is raped. The rape. It is violent!
To attack (assault): the attacker attacks. He attacked. The aggression. It is aggressive.
To attack: He attacks. He attacked. The attack. The attacker. The hit and run offense.
To steal (to rob): it steals the money. He stole a safe. The robber. The vol. to defraud: he defrauded. Fraud.
To embezzle: he embezzles the funds. He embezzled. The embezzlement. Holdup. Outlaw.
To steal (rob): The robber robs the night. He robbed secret documents. Effraction.
To receive (habor): he received. The receiver. Conceals. The receiving.
To scheme: He schemes. He schemed. The scheming. The schemer.
To traffic (tamper): he traffics. He trafficked. Traffic. The trafficker. To be up to: He is up to. he was up to.
To hold up: he holds up the bank. The hold-up man held up. The hold-up. The clan. The gang.
To burglarize(burgle): he burglarizes. He burglarized. Burgling. To extort: he extorted.
To swindle (bilk): The swindler swindles. He swindled jewels. It's swindle (scam, fraud).
10- To racketeer: he racketeers. He racketeered. Racket. The rabble. To panhandle (to con): He panhandles. He panhandled. The villain (crook).
To vandalize: he vandalizes. He vandalized. The vandal.
To falsify: it falsifies the tickets. It falsified. The forger. Falsification.
To distort: it is distorted! They is false! It is true. It is the truth. It is veracious.
To strip: he strips his victims. He stripped. despoliation (despoilment).
To plunder: He plunders. He plundered. Plundering. The plunderer. To despoil: he despoils. He despoiled. Spoliation. The despoiler.
To defy: He defies. He defied the regiment of gendarmerie. The troop of the soldiers. Thecorporation. The squadron. The challenge.
To provoke : It provokes me. it provoked me. The provocation. The agitator (provocateur).
to kidnap: the kidnapper kidnaps a child. He kidnapped. Kidnapping. The hostage.
To sequester: he sequesters a person. He sequestered. Sequestration.
To repurchase: he repurchases it. He repurchased it. The repurchase. The purchaser. Redeem: He redeems. He redeemed.
To hold to ransom: he holds to ransom. He held to ransom. The ransom.
To distress ( worry): he distresses. He is distressed. Anguishes. It is distressing!
- The anxiety. He is anxious! He is afraid. Fear. The timorous one. To horrify: He is horrified. Horror.
To panic: He panics. He panicked. Panic. To tetanize: He is tetanized.
To frighten ( to be afraid): He is frightened! Fear. To scare (spook): He is scared! scare. It's scary (frightening, fearsome, creepy)! The phobia.
To terrify: He is terrified. Terror. To traumatize:He is traumatized. Traumatize. To petrify: He's petrified.
To fear: He fears. He has fears. Fear. The monster. It is monstrous! Monstrosity.
To dread: he dreads. He has dreaded. It is frightening!
To weaken (fail, waver, swoon): he weakens of fear. He weakened. The failure. She is failing (defaulting).
11- To fine (establish): the gendarme fines acomplaint. He fined a fine to him.
To book an offender (report an offender): he books. He booked.
To bludgeon: The guard bludgeons the prisoner. He bludgeoned it with a bludgeon.
To raise (rise): The soldier raises the flag. He raised it. Lifting of the flag. The standard.
To militarize: it is militarized! The soldier. The militia. The number of the soldier.
To summon: I summon you to stop. He summoned. Summation. The ultimatum.
To parade: they parade. They paraded. The military parade. The uniform. It's uniform. Uniformity.
To enlist: the soldier enlists in the army. He enlisted. To recruit: he is recruited. Recruitment.
To reform: it reforms. It reformed. The reform.
To occupy: they occupy a territory. They occupied the ground. Occupation.
To mobilize: it mobilizes. It is mobilized for amission. The mobilization.
To requisition: it requisitions. It requisitioned. The requisition.
To drop: The sailor drops the flag. He dropped it. The flag is in Bern. The sailor.
To lower: he lowers. He lowered. To lower: he lowers it. He lowered. The lowering.
To invade: The warrior invades the territory. He invaded. Invasion. The legion. The legionary.
To spy on: he spies on. He spied on. The spy. Espionage. Industrial espionage.
To capture: He captures. They captured an enemy. The capture.
To besiege: he besieges. He besieged. He is besieged. The seat.
To pick up: He picks waves. He picked up the radio. The sensor.
To transmit: He transmits. He transmitted. Transmission.
12- To modulate: He modulates. He modulated. The modulator of frequency. Modulation. The button (knob).
To code: He codes the message. He coded. The code. To decode: He decoded. The decoder.
To attack (assail, assault): He attacks its enemies. He attacked them. The attack (assault). The tank. The raid.
To exterminate: it exterminates. It exterminated. Extermination. The exterminator. The holocaust.
To eliminate: it eliminates. It eliminated. Elimination. The ghetto. The genocide.
To camp: they camp in a camp They camped. The camping. A heroic act.
To fight: The soldier fights with the war. He fought. Peace. The peaceful one. The hero of war.
To fight (to combat): he fights his adversary. He fought. The combat. The combatant.
To inflict: he inflicts a defeat to him. He inflicted.
To explode: The bomb explodes. It exploded. The explosion. Guns. To implode: it imploded. The engine.
To dynamite: He dynamites. He dynamited. Dynamite. The bomb disposal expert.
To bombard: The country is bombarded. Bombardment. The bomb. The ditch. The pit.
To mine: He mines the ground. It is undermined. Mines. The military arsenal.
To clear of mines: He clears of mines the fields. It is cleared of mines. The bomb disposal expert. Shells.
To deform: the ground is deformed. Deformation. To warp: it is warped.
To arm: it arms its rifle. It is armed. The armament. Missiles. The launch-missile. The launcher.
To provide (supply): He provided. He provided with a weapon. The ammunition. Ammunition. To secure: it was secured.
To machine-gun: He machine-guns. He machine-gunned. The machine-gun. The machine-gun. The detonator.
To propel: it is propelled. He propelled the rocket. Propulsion. The engine.
To disarm: He disarms his weapon. It is disarmed. Disarmament.
13- To pacify: He pacifies. He pacified. Pacification. The pacifist one. Pacifism. The peacemaker.
To parachute: He parachute. He parachuted. The parachute. Parachuting. The parachutist. The paragliding.
To supply: he supplies himself. He supplied himself. The supply. Food.
To ration: He rations. He rationed. The ration. Rationing.
To order: He orders with the troops of soldiers. He ordered. The order of the officer. It is official. To intimate:
To command: the commander commands his army. He commanded. The command.
To ally: the countries ally for the war. They are allied. Alliance. To rejoin: they joined. The rallying.
To league: they league between them. They leagued one the other. The league. Talks.
To ratify: He ratifies the treaty. He ratified. The ratification. To make a pact: He makes a pact. He made a pact. The pact. Making a pact.
To capitulate: they capitulates. They capitulated. To humanize: they humanized. Humanization. Humanity.
To flee: The enemy flees in front of the threat. He fled. The escape.
To escape: he escapes from the prison. He is escaped.
To divert (lead astray, rout): He diverts. he is diverted. Rout. The rout.
- Dictatorship. The dictator. Fire covers. The martial law.
To desert: the deserter deserted. He deserted. Desertion.
To bait oneself (to dog): he baits himself. He baited himself. Eagerness.
To encircle: He encircles its enemy. He encircled. Surrounding. Strategy. The strategist. The subterfuge.
To risk: He risks its life. He risked all to lose. The risk. The danger. It is dangerous! Tactics.
- It is harmful. It is harmful. The danger. It is perilous.
To dare: He dares to tell the truth. He dared to do it. It is dared! It is relevant. Relevance.
14- To survive: the survivor survives. He survived. Survival. Longevity. To live again: he lives again.
- Land forces. The air force. Aviation. Navy. The military squadron.
To award a medal to: he is medal-holder. To grade: he is graded. The medal of honor. The badge.
- The corporal. The sergeant. The adjudant. The captain. The commander. The general.
- Non-commissioned officers. The officer. The admiral. The lieutenant. The medal. The medallion. The rank.
To withdraw oneself: He withdraws army. He withdrew to retire.
- It has a disablement pension. The boarder. The boarding school. The invalids of war. The veteran.


The animals and the plants

1- The pets:
To bark: The dog barks. The greyhound barked. The barking.
To bite: it bites. It bit me. Hooks. To nip: it nips. It nipped.
To miaow: The cat miaows. It miaowed. The mewing (miaowing). To scratch: it scratches. It scratched me. The claw.
To pur: it purs. It purred. The puring. To lap: it laps. It lapped.
To groom: the groomer grooms the kitten. It has groomed the pup. The grooming.
- The veterinary surgeon. Veto. The private clinic veterinary surgeon. The welfare man.


2- Flowers:
The rose. The tulip. The lilac. The lily. The marguerite. The poppy.
The orchid. The mimosas. The cornflower. The anemone.

Plants:
The rosebush. The geranium. The cactus. The Ivy. The stinging nettle. The thistle.
The cane. The bamboo. The reed. The heather. The fern.
The bougainvillaea.
Spices. The thyme. The rosemary. The basil. The chive.
The camomile. The verbena tea(verbena). The lime tree. The tea. Absinthe.

Trees:
The palm tree. The oak. The pine. The fir tree. The cypress. The cedar.
The eucalyptus. The plane tree. The maple. The spruce. The willow.
The box tree. The birch. The sequoia.
The tree trunk. The branch of the tree. The leaf of the tree.
The trunks of the trees. The branches of the trees. The leaves of the trees.
The cotton. The silk.
3- Fruit trees:
The apple tree. Lemon tree. Orange tree. Banana tree. The vineyard(vine).
The pear tree. Peach tree. The apricot tree. The cherry tree. The plum tree.
The olive tree. The olive. The avocado tree.
The walnut. The walnut. The sweet chestnut tree. The sweet chestnut.
The almond tree. The almond. The chestnut tree. The date palm. The date.
The hazel tree. The hazelnut. The coconut palm. The coconut.
The coffee tree. The coffee. The cacao tree. Chocolate. The tea plant. The tea.

Fruits:
The banana. The orange. The mandarin. The melon. Watermelon. The grape.
The apple. The pear. The peach. The apricot. The mango.
The cherry. The Morello cherry. The strawberry. The raspberry. The pineapple.
The grapefruit. The fig. The khaki. The plum. The lemon.
4- Vegetables:
The cabbage. The carrot. The garlic. The onion. The shallot. The pepper.
The tomato. The potato. The parsley. The leek.
The cucumber. The gherkin. Beans. Peas.
The beans. The corn. The wheat. The barley. The oat. An ear of corn.
The rice. The spinach. The semolina. The sunflower. The mushroom.
The gourd. The zucchini. The salad. The lettuce. Endives.
The beet. The radish. The eggplant. The pumpkin. The celery.
The asparagus. The artichoke. The salsify. The rhubarb.

To sprinkle: the gardener sprinkles the flowers. He sprinkled them. Watering.
To flower: The bud of the pink flowers. It flowered. Flowering. Exotic plants.
To bud: the tree buds. It budded. The flower. the sheet. The petal. The stem.
To grow: The plant grows. It grew. To increase. The production increases. It increased.
To develop: It develops. It developed. The development. Growth.
To root: the plants are well rooted. The rooting. The root. Roots. The pot of flower.
To wilt (to fade): it wilts. It wilted. The wilting. to wither (brand): it withers. It withered. Fading.
5- Fishes and shellfishes.
The tuna. The ray (skate). The swordfish. The shark. The trout. The salmon.
The pike. The cod. The whiting. The grouper. The sardine.
The anchovy. The herring. The sea bream. The carp.
The crab. The spiny lobster. The squid. The octopus. The cuttlefish.
The octopus. The eel. The crawfish. The shrimp. The mussel. The oyster.

The marine animals:
The killer whale. The whale. The sperm whale. The seal. Dolphin.
The auk. The walrus. The narwhal. The polar bear.
The crocodile. The alligator.
The marine mammals live in sea-beds.
to couple itself: they are coupled. They were coupled. The coupling. To copulate: they copulated.
To fertilize (fecundate): they fertilize. They fertilized. Fecundation. Rut.
To reproduce: they reproduce. They reproduced. Reproduction. The reproducer.
To procreate: he procreates. He procreated. Procreation. The zoo. Zoology.
To pullulate: They pullulate. They pullulated. The proliferation. To inseminate: it is inseminated. Insemination.
To abound: they abounded. Expansion. To swarm: swarming.
To proliferate: they proliferate. They proliferated. Proliferation.
6- Wild animals:
The wolf howls. The fox is cunning (crafty). The coyote. The jackal.
The bear. The bear cub. The wild horse gallops. The foal.
The lion. The tiger. The leopard. The cheetah. The jaguar. The hyena.
The elephant. The giraffe. The rhinoceros. The hippopotamus.
The camel. The dromedary. The zebra. The buffalo.
The monkey makes faces. The chimpanzee. The gorilla.
The tortoise. The snake. The iguana. The young rat. The badger. The weasel.
The deer. The hind. The gazelle. The antelope. The roe deer.
The wild boar. The bison. The reindeer. The moose. The ibex.
The kangaroo. The llama. The koala. The beaver. - Species. Varieties. Carnivores. herbivores. The frugivorous ones. The insectivorous ones.
To roar: The lion roars. It has roared. The roaring (howling) of the lion. The big cat. It is wild! Ferocity.
To howl: The wolf howls. He howled. Howls of the wolf. The male and the female.
To devour: the cat-like ones devour the gazelle. They devoured a prey. Raptors. The predatoryones.
To tame: the trainer tames the lion. He tamed it. The trainer. Taming. Untameable.
- Savanna. The safari. Flora and fauna. The mouth of the lion. Legs. The shoe. The tail of the wolf.
7- The animals of the farm:
The cowshed. The henhouse:
The poultry. The hen lays eggs. The cock sings.
The chick. The duck. The duckling. The turkey. The turkey.
The goose. The peacock.

Pets:
The donkey. The pony. The pork. The pig. The cow. The calf(veal).
The bull. The ox(beef). The wool of the sheep(mutton). The ewe is docile.
The lamb. The kid. Goat is rebel. Hedgehog.
The rabbit. The hare.

The rat. The mouse. The mole. The frog. The toad.
The hamster. The guinea pig. The otter. The ferret.
The gecko. The lizard. The salamander. The chameleon.
To ruminate: the cow ruminates. It ruminated. The ruminant.
To bite: the rat bites. It bit. The rodent. Corroding.
8- Birds:
The bird of prey. The eagle. The vulture. The hawk. The condor.
The swan. The stork. The flamingo. The ostrich. The owl. The owl.
The sparrow. The canary. The magpie. The pigeon. The turtledove. The quail.
The swallow. The nightingale. The gull. The heron. The albatross.
The parrot. The parakeet. The pheasant. The cuckoo. The crow.
The cormorant. The pelican. The woodcock. The buzzard. The hummingbird. The green woodpecker.
The lark. The tern. The bat.
To fly: The bird flies with the wings. It flew inthe sky. Instinct. It is instinctive. It is innate.
To fly away: the bird flies away with beat of wings. It is to fly away. The take-off.
To deploy: the eagle spreads its wings. It deployed them. Deployment.
To perch: it perches. It was perched. The perch.
to pluck: it plucked chicken. The feather. The plumage. to lose its feathers: it is plucked.
To shelt